Muama Ryoko phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 15:00:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfoR1-00000000CqW-23qa

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 14:59:23 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 14:59:23 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm6nam11hn2205.outbound.protection.outlook.com ([52.100.172.205]:54625 helo=NAM11-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfl71-000000000ag-2smY

for root@nk.ca;

Thu, 29 Feb 2024 11:26:35 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=LZjeXHSYgH7JxUaqPk/OzsuE/BjBctAeUbccOKyEAPB3QwU87k86LfP03jOnSHfIkl7z2dxhH27RWIpLMy/xuAvOA+8u/v6v47B4m5DpPTQ5DyuPP5Flq5aB+KxGIbPXcr/tVXRVja38cV3fAUPOqyhbAYvh94Rg7cd69D+9VAMp3Wz2NNYVc56+boyeXGqsBAoStRREjK6us11IgQaKTEYcQbJ0VxvtYVWv528OWxRpqukVfYRdXCJrLWr6ysFCy3CV4ZHC3f7ndM/zbUvut3yCjU8UAIb4Iaily3CDFfGpGtrTothvwzMrerbZUsi58XORtQK3VEfzwOc7n/fxEw==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=i1FKtkRfHfYiKTHOwk+7VeQM4cIYs68buq5y+6cnNkY=;

b=ORkOFW/vhuMnCNwrSQtHqOEEWNBqQ0TsnPxdDDKxB2mEZXih1FoyGo25JJKVYYQsGQOqpwm4oaE4IlxhZg8a/RisJKxuCdRbyZM+EX+Te2KCSdXarp4PglLHEu7GB3TMHJK7xIG6IzwAq7b7QUYubLqrFxWcztvsxdLf7eOdKE/vVTKnftThzJYcpSGkNBmUZ9/6S9kyrXCneH8ORbL7G7uhTv5yAAEDysaMQoOtvXAg/MOUiYgBrmJ7S5yOotVqIKTQQlasc34yTgU6gLh6lmI4nNg4/bPx3hgZdcymaVqjz/MeT3hF9P3sNAx14FrnybuQC8dpS5UnGWAjuyBQXA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=minhtu.oiko.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=minhtu.oiko.sbs; dkim=pass header.d=minhtu.oiko.sbs; arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=minhtu.oiko.sbs;

From: ""Tech_News""

Subject: New Device-Lets You Have Internet Connection Anywhere

To: root@nk.ca

Cc: root@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_795b7555-4cf9-4208-9109-af43d8c405c5_"

Date: Thu, 29 Feb 2024 18:24:23 +0000

X-ClientProxiedBy: YQBPR01CA0119.CANPRD01.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:c01:1::19) To SJ0PR04MB7696.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:a03:326::21)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SJ0PR04MB7696:EE_|MN2PR04MB6301:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 5ddf446a-ba95-44af-56e6-08dc3953a937

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?M2x5bVFWamZza3Y4S2F1UHBtWk1UUmt4cFpOcUtDa0VlOEExZlg4bUF3c2Q4?=

=?utf-8?B?VjJMVHROUW9xZXdES0cyUCtIMUsyNVppM20zRnJkRDNrZkl3WDUwWWErT2Vw?=

=?utf-8?B?ZGZWdml1UEx5blFVTldSK2RyRFE2aXp4eTMyZ2VKdnlTNFdvQ09yeHFwZ1I0?=

=?utf-8?B?SHptOE1oWFEzeEE1amV5Y3JqUzIydEtkQ09CN1lybkorcFZsRWpNMjd2NWNN?=

=?utf-8?B?cFgrWjJSVHgxSUQ3Vm4yKzZ0elNpU3NFSDFobHA2WGtGSWZqc09FQnBva3lP?=

=?utf-8?B?bmdSZE9iUk9iV3Yxc1NBcm1zVjZiNG9wNHcvUWNHK0VmMHVMTzFId2tHSmpI?=

=?utf-8?B?MnNNdGxKazYxYm5GUGJYbGc5N0ZLTVk5dndZVEE5bXdqV0NIWFRVbWxDdEtY?=

=?utf-8?B?bjM3L1hoZ3Z2bzhSRWF3bFRaNzBBb09vYVR1WmlBUVN4b1gvU2s2WnQwVEhP?=

=?utf-8?B?MTBrLzBjREVmclN0UWRlSElNMVo5NGVaVmpFaDNSLzVUWDh3c2NXSFhiZGph?=

=?utf-8?B?cVFmZTNHcitobUFHbDVOc2t5WjludHFETytkbTdpOUxMZUZTbTIvMVdidXM1?=

=?utf-8?B?SW5uQVBYdmR2eXh3TXlPVlZMWlpGbVlUWGhYV25xUFBhK1cyNERMVHNTYnVD?=

=?utf-8?B?SldUZlFaeDNiNHZOSzZYeGlVdjExRnJyOERRRmwwS3ZCZTdMZXRTVmVyMkdi?=

=?utf-8?B?aGZHVUl5Y2VVZ0VCN3VvQU5SQ05KclJKS1c2R285elpUMzN2QlN2cnBES0sy?=

=?utf-8?B?YmtDU2VXeTk2dnZQd0xKUmcxWWJOcjFYSmgvQXNDbEhiRWpJbjVHc210bGhN?=

=?utf-8?B?eEdPeTlVbnltdG82ZExvWW1MbkN6UWQvN0lydUs2QWVrcDRKS2QyUHZJbjVw?=

=?utf-8?B?aWpUN3A3djZETkVMM2VLRk51Q0luWWxWVk45L1QrR3VFTFpKblBvZ1NKanRz?=

=?utf-8?B?a0FONGNOWmlxSUtZMHBvYmxtUDdQQldoNTJRSWNDNmVqZmRWdTZJcjhOMXA4?=

=?utf-8?B?akd4d01jYmhHVmorSTFuYytUMjlEZGR0TnVSMXdoUDJWQmRIc2h6WUxXK2Rp?=

=?utf-8?B?UzVtS0xtUWpuL2VvWitGMnhjNjlUNlQraXFtVEYyY0p6U1JjM2pxdUoyQjVD?=

=?utf-8?B?cmRrOWEyRkJBWFA4S3hwakhQM2FqNVFyMnlIL21aT2dtNThKcmxqcEZHVnl1?=

=?utf-8?B?V0FDMUx0a2UvUzNMMDhsRjVMKzNsVG9GYm9tS25uSmVMRVAxVVQzWG8veG0r?=

=?utf-8?B?RTRpaEdxQ0FhbTZFeEVqSVgxMXcwWmFQMHpUZ0RvcWlzb0FDUmFXU2VZWCtj?=

=?utf-8?B?enJYVkhidWhWWXNnWE1uWW8vWjQ5SGVBdzB3Q09KWGR0Zy9WTkZnWC8wQmg3?=

=?utf-8?B?RFBibVJuNjkwa0FPR1ZCdi80Q080RnNaSUtRejYzanhsZDNoT0htek1aS1Q1?=

=?utf-8?B?QTNUK0o2UTVVYi8vdW9YenF3YnlPT2xZbDlWd2NaYjVpZGxEeUhyeVA0cUJ5?=

=?utf-8?B?blFFRDZIcHpBcVlXcFhMWnlPR0tDUkFoK0gzMmd4MkthTGVFbEVKOC9HaGtC?=

=?utf-8?Q?KTBVknpV8EIPlYyftVqeatuaqp3TcI6NyaqDSzOBg8Epez?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:7;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:SJ0PR04MB7696.namprd04.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(22042699003)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?UlJIbktuTGFvZ1kxbGdvaVg1SVlwOGxRaXh2SWNJdlNtNzdtbVhsdkFFN2NE?=

=?utf-8?B?czhwcW5EZGwyUnFUdWQvVks4L1FLQThwQTJVcEJBU1JnWFdYYWJ3UjM1MCtw?=

=?utf-8?B?Z2pBa21UZWFOU0NyNDdqQ0J2K1FRVGpNWkMyVDh3R0dZVS8zZVlBdGpLUVkz?=

=?utf-8?B?QmI1L3F0THR6VVFKM1puNVlXMXRJRndXL0RBODBHUnJDYmhCNXNzZEFUYS85?=

=?utf-8?B?L2h2dGNSOVdqdllha2xYV1ZCSkovMXJmMEV5WlN1Z2ZtK2x4SWdXRU9GRVRs?=

=?utf-8?B?Tk9mZ21ZR2tPWGs3Ynk4bEtnYzlNek5TZ0pnM3lZSjBvMGNHaEt0dWpVdjRJ?=

=?utf-8?B?c0pVZWpRdTEvcnphMWgvQWlLVDFHZ2lWOTRFL1NJK2Q2dGk0UnV0c2YxeGNL?=

=?utf-8?B?aXk4eElJRXl4ZTBqK2tLTG00K3ZIVDR5UEIwVjFuRC91N0pnTGFtaDAzOWpD?=

=?utf-8?B?VVRsNnVITERINktIa1EyV0Z5TlkyWm9MNWtyQmx0bnMzcHN0dDJjS1VUSHlW?=

=?utf-8?B?amRTdVBHN0ZNaDU2enNPdm82UVVMa0NPY2pYeWthSmloLzFXSFdwUU1nRXdh?=

=?utf-8?B?M2ljakMyVDgyNnMxL0dncG1yTlp6RHZqdEtNRzEwR2RHdWJTOXJlejQwRmkr?=

=?utf-8?B?cWQ5SVdPaXVjTTFneWFMYjZwQkxONTRCdXFpMHczSlY3cXRRVHp0S0l6OUhS?=

=?utf-8?B?ZmNjSzFXcTBreTNLdzBDVlJGczJMRFBXOUVuSEhwSHdoUlVOalpQTDBtYzYw?=

=?utf-8?B?ZWx6NFgyVmFJakhyb3ZiYWV6MWdyMy90cHJoNzhWQ21LZFkwWHBRNmNuT3lY?=

=?utf-8?B?Q3k1eUI0S25LT3BJajdVd2ZuOVdib1g5K1lXU0N0UitpMHRQY3ptMEJsa2hQ?=

=?utf-8?B?N3lwWUlHT3NTaVJzZFRncDlQQkdKVmdrUzlPK3dHU1BoMnN0LzhvZUVxSXd0?=

=?utf-8?B?NnVkMEZaUXlRbGJDaWc0K1FmU3VYbGt3OVZLTGsrcGo5VlJEK0doMFJPQVk5?=

=?utf-8?B?dFhadERjclpzbVZVMlJzQUIrNDFRWkJQaDcxWG5RSDN4dmRJTHhHSi84SE1G?=

=?utf-8?B?V05tUWIrSjhEUy9NSlBVdzNEcHFxcTNpWlFPTitmYWZFcHZMdWlsMXArQ2Qr?=

=?utf-8?B?U0Y4cGJUWnBsYUFKeWwwRW8yalBzL2x3cWgvMm5FRWFFVW9aTnBxMTMyWHVG?=

=?utf-8?B?UjRoa1NDa2ZYd1h1MTN5Zi8vZkJLQmo4bDNqYTBFU2I2Y0FuUjYvcE5oTEJN?=

=?utf-8?B?UFRsMXNnNlYwRUJBL2NBQmdMMXVuV09qNDJiTUhZTXFoSm5OUFZSd0tuaEMx?=

=?utf-8?B?ODVZKzJ5MnpHYW5SQW5PalU2ZG9yVUdrTUFLT1V2R1JXZHNTRW40dUFDd2lJ?=

=?utf-8?B?K1IwVnZqYmFrNlVuUThubHkyaGFaMkRleFdTRi9DczVyWHU1eE9jQmJRNHhI?=

=?utf-8?B?aHdvNm9NV0U1dDlrMjhzZ05UazZmYzl3UXVqcGE1cllhWEErRnh0SmdOdHVX?=

=?utf-8?B?aWdXL1VoalhleXYwWlZrZDAwV25yeXJ5VHlZQURUck5vdEZISWNFZWdReTlw?=

=?utf-8?B?WVdTOXkxQktuanJDM3dGbFpFRjIvRm9KTzNKZnpFK2pGbkZncm01ZE0xdVda?=

=?utf-8?B?K2lZUGwrb1V1dWJkV3JibDR3V2I0Z1l0cjROT1BkdGV0bmVtN2RZOUNKVzNY?=

=?utf-8?B?dTdqcCtJd1dWSGdaUlF1WkZTZU5HREoyeDd5RzFhU2lwWmtHOE9tSDgvd0pW?=

=?utf-8?B?QzI1Qk15cWlTdk5DbWoxYlJjdFMyRzltNys5SitQY0ZycVNHdTVocG15Tm1R?=

=?utf-8?B?dHlkQkFlMmtjZGUzLzZ4enB0MjJQSjVJcXkvQkErUXN2YVQ0cW1MMmlyRHd5?=

=?utf-8?B?dFpuZERWVDFZK1NFSDQ1WEMrV2ZTVjhJQTdaeUtIV1ZydlJFcjI1QWJwZUFa?=

=?utf-8?B?VnBZcDlYc09vWnJxT3BJaEEzUXdSdXVKallxdE5EOVNVSVpiL1lIMlc0dW80?=

=?utf-8?B?UE53NFlVUnJJSHR5ZG5Yc1JLQU5ITVpLdGVydzhna2F1ZVlaUmxsN0RLeFli?=

=?utf-8?B?S1N0czE4VktxTEZ6cXBxd3c1TWVlajEzeWdKVU1lRXR3alAzdmVIZW9vLytX?=

=?utf-8?B?QlVKb094ODQ0VjNKYUNjdk44eW1IYnhQYng3UTk2WFB4aU5NTG0vQUEwZTJF?=

=?utf-8?B?T0E9PQ==?=

X-OriginatorOrg: minhtu.oiko.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 5ddf446a-ba95-44af-56e6-08dc3953a937

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SJ0PR04MB7696.namprd04.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 18:24:26.4586

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 99b68662-d18b-418c-9a5f-8af2c455b602

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: Zqy/53a8ePcGO1gxn9AVcfdjyKyPupeaQBYa6Kd9yosbU1PF8K+MbIhNc7xLorTeHCodHIrGZrVuubQ9eDUsrobCKbHhEpniBMvg7tB7Av8=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: MN2PR04MB6301

X-Spam_score: 6.1

X-Spam_score_int: 61

X-Spam_bar: ++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Everyone is going crazy over this high-speed portable Wi-Fi

router! Bring Your Own Wi-Fi Wherever You Go!Content analysis details: (6.1 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.172.205 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.172.205 listed in wl.mailspike.net]

0.0 T_SPF_TEMPERROR SPF: test of record failed (temperror)

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

1.0 FORGED_SPF_HELO No description available.

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

Subject: {SPAM?} New Device-Lets You Have Internet Connection Anywhere

X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean--_795b7555-4cf9-4208-9109-af43d8c405c5_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_795b7555-4cf9-4208-9109-af43d8c405c5_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Everyone is going crazy over this high-speed portable Wi-Fi router!


Bring Your Own Wi-Fi Wherever You Go!

--_795b7555-4cf9-4208-9109-af43d8c405c5_--

Muama Ryoko phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 14:53:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfoKU-000000006dM-1ZYJ

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 14:52:38 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 14:52:38 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm6nam12on2116.outbound.protection.outlook.com ([40.107.243.116]:32352 helo=NAM12-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfkIq-00000000CGI-3GtJ

for sales@nk.ca;

Thu, 29 Feb 2024 10:34:44 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=T5tdXYawcRH0+qMDSkz0sGUPUoECiS2hQiTDIO3a+LT/lU3WsvzpMcYh/OWkxAOltaImxjVKK34yZqFIPc7aUUtBQFWtJvjmDefizVr2ZZyS7ErT/ZU8PgBcDeHra8O+awokGSkK0+HiJSmssRv44hC0bc/kUYs+K0+PS3GWX6zlM9Cvp66/r3gSOum2q+y5cPrh9Tdy0GNyYyzqhGc1EPshTHgx6K2B5BBXndRjDJ7bW/GYbipIQ4Ma824yxBNwKHoV8kYCcIlBLls9GH6lktyijmhvQZ/+bkGG5nIZQeExA5A7GUWuhEJuKDEZb6emWq2PP6GunKZ7bIJkH1UBYQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=TN3NOC0j8XbX1E5u282K4tio1SABRMRVBz0tHqyTJwE=;

b=STdnapv2QLx6QLaugtelVY0Sx5JtzA7Jh8oJhCkP3l9p0+GJaI8j/JlIc5MvQPDYXInmJ2twnvwr5pk28zWNiwwnx3XSlnFfQjT2kB9xPylF61phRyQEdi/egcVgH1HU96/ZB7//Ed5Du/Ffazzo/tJFaYYTrihEOtnuObYmEvZghsyrK3uDqD5oH0hHAOF8M5krRf5RlHwdazjJeSS7i4OLTLJhetsRHfWOI2OaXR6y24OPDv6bGXlCedFogks14TJ9wloNyx5hFBgkY9pvtZkm6YSMmFHQY4y/HmiLT7l4+rLlzT4x3hShnD8u6toNeM9fNaxAEQiP/Papu7v/tA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=muoiwfghu.krsy.bio; dmarc=pass action=none

header.from=muoiwfghu.krsy.bio; dkim=pass header.d=muoiwfghu.krsy.bio;

arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=muoiwfghu.krsy.bio;

From: ""Tech_News""

Subject: New Device-Lets You Have Internet Connection Anywhere

To: sales@nk.ca

Cc: sales@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_c4d7654c-3f8e-4b21-9415-2f1e63fe2376_"

Date: Thu, 29 Feb 2024 17:32:24 +0000

X-ClientProxiedBy: YT4PR01CA0473.CANPRD01.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:b01:d6::6) To DM4P222MB0603.NAMP222.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:8:6e::16)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DM4P222MB0603:EE_|MN0P222MB0600:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 651dddf1-11bb-4508-7c13-08dc394c65b2

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

/feV5S0+eqCZBt+qgxKL0zA4cu7Mt1rcBxj8mfNKysk28FxeWEPgr02epg+TmhdOkgRdkVFnSbQ0K5GaoryW0XsumWObUETDgTfIMlHak+ycBcuieg/FXKZe8hMTJG/ryQd3+iwJhOjwAxfjFpWRMi62do08D5LY67IOTlmLEkhy0RmgNrJ/BHQR89psD8mHISysDuxWAdXana9cYnhSDypt1fFxCQeu8UW2GbJnWxvNiE33VEE62E61gEeKm08cTCtSJrWhtW1wIlXqA2JyV3XmpZ+wD+zGc9RZFQ14XAW2F3WF5Lbx2sgjO+E5OpBs+Dqh+C/jBQkXVpR/lxQWs9nkCTq/V8BEbCXPbA0uMU7dUx4AK0Y/iraH4VyBdt0yj2NOl7UDikXZp3oECyBSMMWziLGFdNpVnIZL4ytJ/A1FhqAMTFd1FDqlxf6LMBMhZqe7eyJCPT2rE7iTeBmaeyhxavhRGmlxSbKFMVVQ4HnHLfnbiYZVjF/5NImpBAPORi4OtVN4j1lGwfIX4tm+wY09xqE+QOiP3AYuOKXK/MDKniTunLVRI/6FpCOI9bgEsmc9+FVtwSSi3cVY7ve8HVP6cQ4NVTU2riSPw0Yktoq3xsmYF6OaxWDioWw0Sc7PzcHiGtD4laBJtnvUyycXSwAU56Wpuy9rppTXr4azqPA=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:DM4P222MB0603.NAMP222.PROD.OUTLOOK.COM;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1102;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?R0cxVitJVm9nSmExQ0VBYURuaEp0YlRtQmNaU2x0b21CUUFrbUV3cUpyUlNE?=

=?utf-8?B?OC9UTzJwd2xWNHRYWjAwNnBlU2kycUk1RmJJdVRONHYyZ1M5bGZxZHhnalRV?=

=?utf-8?B?dUFIT3o4NHZVekkvamlmYW5XNDIwU1QvT3NhS3Q0ZVdpbXBla2pleDYxWDVH?=

=?utf-8?B?bm1pNVphL2RmWHpSWHZlcis5NENVbzhnU3ZDWXNjTmJ4Tzh3YUR4QzBza2lq?=

=?utf-8?B?YXpsdDZ3ai9Xdlk0S1NFWTRlOU9xZ0p5MUdjdVV5ZE40V1ZGV3dnWkNrcEJw?=

=?utf-8?B?NExNT1ZlR0RocnFWY0dheGNya1RFSC8vL1ZoSStYWUcyTlF5MVdXL0ZGSEJ6?=

=?utf-8?B?NGl2ZWE0K3ZzRnRjL1h2YTJvRENZZzNwN1VWRkpwMitxZzJjbFp2NENJclA1?=

=?utf-8?B?eFcydVNXOE1TUUxyalVZQ3FuaHZzOVNzNmtwem1rT1JVVzdpWW9saVB3bTJ1?=

=?utf-8?B?YjUzd04rM3ZZNzhNSDFNUzdKbWhMaXFKY1ZIUHVIcXBFODRNb0svN3cxUHFq?=

=?utf-8?B?bWtOUzExSkl5ODhkTWlEelNKVDlVc2VVbHJleEVZRUh0WXJ2cCt1dzNIcS9m?=

=?utf-8?B?MlpVZkxRQzRsb01wY3NqeWYyNFJjbFU3ZUVqTHM4TjVrbUdiU2Vhdy9rOUdh?=

=?utf-8?B?eTJ5MDZYRWx5NUp0N1NRdEIvQkpmYm9leUM2WW9WTWQ0OWdlYlIyZUdYdTlL?=

=?utf-8?B?aWd2azhOMTBScmdxTEpZM21ESmtnS0tDWkZIRDRqQjR6UHVLcjVSQUd3djBP?=

=?utf-8?B?QldaWXM3c1RNeUJkZS9MUjNXWnB2alhtZ2NubUpHRUN2TTZUNkk3bFpGZGFa?=

=?utf-8?B?VWFkdHlkYzNEdERDU0pEc045eFVMSjdJRUozdzN6RWZoMjB4bW8xcGZyTWxw?=

=?utf-8?B?akp6dmJGT3h4YzBSN3M5Z3RpV0lGWG9YdTRLTzc4ZVlSQjZmYnlZUXU1MUYx?=

=?utf-8?B?NmFjRHZSMm9hYXpFNzhJaDdqZElERFJ3cHB3VzI3OENuNG9pNXkvdHd2Mm14?=

=?utf-8?B?YzA0VnZLQTFjNjFuc08yTzBUeExUTGk1emhJek1FUzBCRmxKcU05VGZnZXZt?=

=?utf-8?B?cnBlWlZ6b2MzaHFwZ2xNTk9kWllWQi9VdndNTUFiZUp4N3RqYmE0dVlJYjVh?=

=?utf-8?B?Z1M2S3NRbzdVTjNzM3VkRUR2c29nOUFabnRsWTFSNnJQOHJJRWpyeHBUWjdx?=

=?utf-8?B?NlFUeFc1NVNGVVR1MzJJTm9pazAxNDVGeThWSG5WVHpvWWZkWXR5QVF6UWhU?=

=?utf-8?B?eEg4SHhaOTJuaU92bEFhODk2cGJ6TzRqV1E0YzJqV2MzRGRPeExidXNzMW9G?=

=?utf-8?B?cjdteGF2QnYyTC9hOHllWHgxQkNmRkt2dzZ5S1hJNDhQenZQUk9oSWRqM21x?=

=?utf-8?B?dzQ1d1VNVEsvazBndzh0b3RzNjVRR3k0akpNZ200eXJuelkzdFVuRmpISW5o?=

=?utf-8?B?ZXZweG1vUlEyTE1GTHVmbWkyWktCTHdlOWxNOWM5UGJtMENRbFlPYlY2WFgv?=

=?utf-8?B?VSsvWXpqckpmaytJTXpTM1lMbU1CeEpFdHNydEFOUW0xUzAxZVBzQTU2QklT?=

=?utf-8?B?MThWK2lqYTB4cUpzU01sQkNvQWVlb2taKzZ6WjZ5SitTdi9zcWgwTjBWNHl5?=

=?utf-8?B?RXAwRi80Q0l3bHdNRkNDT1VIMStjeGttYUNQb0VTZUkxcWFGQ0tPTCtCZDlu?=

=?utf-8?B?Vmo4a0s5NDlwQWErdHV5MEdtZDIwczBqb0cycU9YVnI1SXBMMkQ1cHpHdk02?=

=?utf-8?B?Mm53ajlnSXdldlNFRmlZb2NtaGh1WkRhS3RNUTlDUk1uZzYvUTZZSjg4SURW?=

=?utf-8?B?RlkzRkZic2dlbVBTZEJJR2hjZ29zdmFJdTZZNSsvWEN0SVE2QzRXUFhtdzZT?=

=?utf-8?B?RWwwdnUvTGZYUTBkS3lwaDdqOWZRcGtIMTVWTDZEVDMrWkFBcHBvZ0s5RVlx?=

=?utf-8?B?MnJCQ2JCdC8rZ1RNR0lqSE1qQXFzdW45UmZybG52RlA3MVZVMUNycE9Fd1BY?=

=?utf-8?B?S3liWHIvMDN5Z0VidCtod3M3cUZkaURSeGg3bDc4NHhGTCsvelVPYVRkc1gv?=

=?utf-8?B?S2M1emJzU3FFNEE1MVY2emUwdjgyMitabzk3cld0OFV3cC95cjI0cmFteXVh?=

=?utf-8?B?alJwZ24wNjB2TkVZK1JFUWgyOFZHYVdPbHppcmR2amFlb2tZUGVyRkhFd1Bs?=

=?utf-8?B?RkE9PQ==?=

X-OriginatorOrg: muoiwfghu.krsy.bio

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 651dddf1-11bb-4508-7c13-08dc394c65b2

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: DM4P222MB0603.NAMP222.PROD.OUTLOOK.COM

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 17:32:26.7157

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 5d1fbd5f-716e-4834-8178-1edf4520fb2e

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: TDUlEMhLnvRpm3HDyDaeWYH2pMmVBRrFWsm2Yc3LZQA4IxBz39ioRS2Dp5Zoq4NKTHlUI3e0TWvB4lWS066S9zu6sXsOaHJ3p5dwMiwOJrU=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: MN0P222MB0600

X-Spam_score: 5.1

X-Spam_score_int: 51

X-Spam_bar: +++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Everyone is going crazy over this high-speed portable Wi-Fi

router! Bring Your Own Wi-Fi Wherever You Go!Content analysis details: (5.1 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[40.107.243.116 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.107.243.116 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image

Subject: {SPAM?} New Device-Lets You Have Internet Connection Anywhere

X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean--_c4d7654c-3f8e-4b21-9415-2f1e63fe2376_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_c4d7654c-3f8e-4b21-9415-2f1e63fe2376_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Everyone is going crazy over this high-speed portable Wi-Fi router!


Bring Your Own Wi-Fi Wherever You Go!

--_c4d7654c-3f8e-4b21-9415-2f1e63fe2376_--

Web / App / SEO Spam from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 14:53:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfoK6-000000006Vm-0Efl

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 14:52:14 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 14:52:14 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-qv1-f51.google.com ([209.85.219.51]:42328)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfjuD-000000005Ic-2pM2

for sales@nk.ca;

Thu, 29 Feb 2024 10:09:17 -0700

Received: by mail-qv1-f51.google.com with SMTP id 6a1803df08f44-68ee2c0a237so8990246d6.1

for ; Thu, 29 Feb 2024 09:07:18 -0800 (PST)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709226432; x=1709831232; darn=nk.ca;

h=content-language:thread-index:mime-version:message-id:date:subject

:to:from:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=YikX9sipAV3hl1s9Qpss2QUu4qfLyoWYoeSElj8kaug=;

b=EIc2YlvnyzNjIWjg1rpv/eByc3TrJsGgDbINJw+mgq7TJcqcKr9Q3D2h+K65zieKZg

YoKJbFDX6yZQ53xhgUClBdU0BMmC0yFB8eLhyRFENd2LXoj6VN0mPqnb9Isi1IHBiSHM

iX+B7iyN15Rpaq8XKRgzjzzWMJwcZYt7eva/+Z+03YltFlpWQVn2w9gOmRwVnqq6K2ev

0kCzcN1JVp1J1CSoBSmJNlZj0C/Rw2OQ3fj9idHKW//TZrdn4HjUBeNDlFm1rpX7heLq

LxL8C/xc4WgMQgYHws442QiK2G2MxzpZ4WLG5Yfj2nl3ZciUxGILQc8Wd6ilpe3lIAIU

HSZg==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709226432; x=1709831232;

h=content-language:thread-index:mime-version:message-id:date:subject

:to:from:x-gm-message-state:from:to:cc:subject:date:message-id

:reply-to;

bh=YikX9sipAV3hl1s9Qpss2QUu4qfLyoWYoeSElj8kaug=;

b=PYTfOfnb7CoFKnGlg7sGOANI5AFcaD5+TXgw4vC/U2oIBSE/8u92A2KCT5jn5mciau

9/KCaMxeixxhh5SqXeXicv1vxMi0ZW9TK63bNh28i5PTsKiMLedk+8easz5kC64Cf8D3

el1tBJiMtY4ubKZ1KvkkOgw6Qdvfa/sFt96qnT/sdywAYgCZ6L12+YETzu6zLM5Waj2g

Y1MmwE/SyT+2OpvFv9ELGXYzuv/gaVkWD2zVvhFedmcsls0mSB6eIz2O6hR3+eOrfrI0

13RO228/8+pLLmrI0IwYVCejd298FQuGydjLdoYRDhKOr4+4QcwuR2NW8xEcIB2MCnwm

3UiQ==

X-Gm-Message-State: AOJu0YxxMzfDqjTSws6CM6Ahie6IP1Ic7MnWwBeHq2biAtdsDRMghfnO

HLD9+kzhwSlhUX8hwaJOMK9DHK0Kls/Q0s4YS620NChKZAxKJHjE+fNxj09a

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IHnTKqg0kKw4hgSvTLISIsGv4iMUFW2IFw2T9q36YcKnF6wvbx4EarJ0c9zVdZMFUz8nPabJQ==

X-Received: by 2002:a17:903:181:b0:1dc:cc0c:a29f with SMTP id z1-20020a170903018100b001dccc0ca29fmr3893448plg.4.1709225977178;

Thu, 29 Feb 2024 08:59:37 -0800 (PST)

Received: from LAPTOPJU706226 ([14.102.17.131])

by smtp.gmail.com with ESMTPSA id p16-20020a170902e75000b001dc6b99af70sm1725971plf.108.2024.02.29.08.59.36

for

(version=TLS1_2 cipher=ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);

Thu, 29 Feb 2024 08:59:36 -0800 (PST)

From: "Israt Sarama"

To:

Subject: Re: #Google 1st page.@@!!

Date: Thu, 29 Feb 2024 22:28:52 +0530

Message-ID: <056901da6b30$acbadaa0$06308fe0$@com>

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_056A_01DA6B5E.C67316A0"

X-Mailer: Microsoft Office Outlook 12.0

Thread-Index: AdprL+Y56y674lQ+S3Wpdwd9hGnFnA==

Content-Language: en-in

X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: CleanThis is a multipart message in MIME format.------=_NextPart_000_056A_01DA6B5E.C67316A0

Content-Type: text/plain;

charset="us-ascii"

Content-Transfer-Encoding: 7bitHi, sales@nk.caJust wondering if you had a chance to look over the email, I sent you

earlier.I respect your time and would like to know how to get in touch with you and

when we can talk about this in more detail.Looking forward to receiving a positive response from you!Best wishesIsrat SaramaFrom: Israt Sarama

Sent: 29 January 2024 19:25

To: sales@nk.ca

Subject: #Google 1st page.@@!!Hi,I'm an SEO Expert. I found your details on Google search.When I visited your website, I saw that Google search results didn't show

you at the top. I can take care of things for you and increase the revenue

in your company.We can move your website to the first page of Google 1st page. Yahoo etc.Am I allowed to provide you an estimate and pricing list? If interested.Best wishesIsrat Sarama

------=_NextPart_000_056A_01DA6B5E.C67316A0

Content-Type: text/html;

charset="us-ascii"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office" =

xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" =

xmlns:m=3D"http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" =

xmlns=3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40">


charset=3Dus-ascii">Hi, sales@nk.ca

 

Just wondering if you had a chance to look over the =

email, I

sent you earlier.

 

I respect your time and would like to know how to =

get in

touch with you and when we can talk about this in more =

detail.

 

Looking forward to receiving a positive response =

from

you!

 

Best wishes


style=3D'mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid =

windowtext 1.0pt;

padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm'>Israt Sarama


style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>From:
=


style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'> Israt =

Sarama


Sent: 29 January 2024 19:25


To: sales@nk.ca


Subject:
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>#Google

1st page.@@!!

 

Hi,

 

I'm an SEO Expert. I found your details on Google =

search.

 

When I visited your website, I saw that Google =

search

results didn't show you at the top. I can take care of things for you =

and

increase the revenue in your company.

 

We can move your website to the first page of =

Google 1st

page. Yahoo etc.

 

Am I allowed to provide you an estimate and =

pricing list?

If interested.

 

Best wishes

Israt Sarama

------=_NextPart_000_056A_01DA6B5E.C67316A0--X-rated Google Groups spam Valentina D <vd4440270@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 14:51:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfoIj-0000000062Q-2BRQ

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 14:50:49 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 14:50:49 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-pj1-f63.google.com ([209.85.216.63]:49500)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfiYL-000000007g4-3mz4

for doctor@nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 08:42:38 -0700

Received: by mail-pj1-f63.google.com with SMTP id 98e67ed59e1d1-29aa37f24fesf746583a91.3

for ; Thu, 29 Feb 2024 07:40:38 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709221232; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=Zzk+f7wvwHsnpb5mEadkPlq977w88oVVyuebITvxVyno5OGWttR1an+gBscVQqChpi

4ieGcB1RufwHI3ntpBtU74iAHDzYBgNLzUzIFLYh6gzmy4HnZw5z0zg9FWEixXt3bI7V

kjTqfjUfagJZO1yb4JFUQB0DQcbtRTUOo2rM6bjnnd0mF+RkuiodEntYZF9Xu6QkklnM

oIfJC1OrjgZIMRRoGxlBAATkEeceTpwWXo1TlEsKVbQZKFDDXHFSUACVzdLLwTFAh7kt

TiDD1HQ70IRp/ur137tMV3FtKz86RjMGLtmG9RsmmCQadH9Gb9bfD5lBfTJ7uROWOEh2

t+8w==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=YIvmdyf5TWhTp1idsvDHsp/oXiS229P3uBngko/FK20=;

fh=JEtvE6htLiVoTfRa514GvMKKs3y0AM2MZeCAoZxcPKg=;

b=yeGOr8Hi5ulfYyELn413mbuOBbZ1t3tIHfMgolsWcac8nh6q2hXI/ih3RPjyAxYvpV

fo74th7F/RO7X+ckiUENFcg7FZ38yc5KiEVCfUEHi2lra5eJyooiNNtrlhrGsvcjDEKj

DT+mFfGhIdceQSlkKYXUzLkQIp5p6YkmLamg32szlsntACiCsuRIUEBKsHP/sZpyZ1gK

HXzYegnqsiHCA6fbCqcOMc8qBjVCi/zEMH0xCSYxt+A8EcmHwEAL57BOWFyscdM3UuUc

FP7fWElPvrUrPcVReFWjvP+TUHf0FGFZaGSn+tkcwf9v3F0DMbwMbizFMygbHALp4+4p

xidA==;

darn=nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=YzFuTvBu;

spf=pass (google.com: domain of vd4440270@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::831 as permitted sender) smtp.mailfrom=vd4440270@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709221232; x=1709826032; darn=nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=YIvmdyf5TWhTp1idsvDHsp/oXiS229P3uBngko/FK20=;

b=EZWD9NUj6glvAArNqBJRm3lSRCK+xC/s2vlCaiag1KKbhFWJvScE8/kLPZWZU9MNcK

HCtz+m0SNbiNLVps5RuPazwMnqpI+gmMIb9bsztHaKqL0ChZL1wKM1wtKTNHyXfDiN89

1C71LgiRJ9ubE3PYqiwLo4Upzs4mtxryQBqfi9SPT3HqyT3VvF4N2jv4mVc9JVwVRz4M

c0pz4zM5TZnV6Zd4GZNV5XaSTKVOkvJwmk8au1G5cvcnHxgJlBBn3xImPHeDGkz0yTJR

RwfMiJKZ8DIGjDrkbkt4TwLwToyIkSyjX4yys4S/DCBPUmkh5ruZRyGA9IvkOn6EQwFm

s0tA==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709221232; x=1709826032; darn=nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=YIvmdyf5TWhTp1idsvDHsp/oXiS229P3uBngko/FK20=;

b=mZ0RyI9kMK5EBQrGR531qSwUIxWmoSZWV9ONpPN5NV/8ilZ5eH2TFp3g/CHmBH8eGC

ZeiLTHseEExrog6yoLMYsyXf7on3O6DUXHsfIGhYCZ9C4qtb+dH6QGU0zTwsWONe0BXX

dEMUwzlERWhlQfu9wpFUwXLZxQZtoVUu9nD5r4GLA3OEhWtHzMYQop+T1tm+H+OpsauF

cFepu/sdu9EqHWC0F6yaImkrT52RE3Hw9Av6giBcYSXafy+cJFpD4M00BGtQIPd1HCTf

y0Uyx7uFuwN70NAmbMP2vgMbmkTP7RcibUSZpN4H2LWewxIGRzDRkxT2UDdScLYT4u9x

1ekA==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709221232; x=1709826032;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=YIvmdyf5TWhTp1idsvDHsp/oXiS229P3uBngko/FK20=;

b=I98SBhc7LP52Id2UikMLVaJHvUJxDLngPW7kGgdAZtWKDJk0twuYnAJUCd8aeoQgRO

tyDpOS5An4fFnPc267u6FphmApZ9nIx4Xe1QTKwClqG4/KWILzUPabDjcGC2qJDE4yrn

i0mS4TD+j9RmD+hnoR0DOrPNtrcpJ2k7YwWISiMJSk87Oet4mWCU/HaZ3w0n9Mi7q0jd

F0jSH47kGRb1rHgOWmgneIK7MZ0wi5/ExlNeyOlu4AZUxJxpeVuF8y6h5ro49/U6kSL4

JmpxeYUF6GGvCzPv8e8oCsDvjEMEPPFQ/DDrIb6u7VYSmm0UgDn1ZExwkSXiMlfnauGQ

lBGA==

Sender: fresh_02_918554@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCXlKtaDArhUqCLPN3U0Oedwas5VEqTBVkeU1Oz1UrR26S0lvJQhhaU6Y9gAxeA89KtsbanSfsnuLJJPPAziIxPbkg==

X-Gm-Message-State: AOJu0Yxig5yH/rqpIG2rv/7L5RMP7jbGzVG1/AB8hikNHaKAwvViqvTB

s+U/0bIB7N6i11KXJvwbD7kvDk98G2kiM8XCufLynIZyf87KwVix

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IE3hF7RQt3zpta8bZ0+t9et+ysMunjCtOdK6g89bcuYheklpkfZHY6gsPHqQvUY3b5bKfk+Hw==

X-Received: by 2002:a05:6214:104f:b0:690:4bf1:edd3 with SMTP id l15-20020a056214104f00b006904bf1edd3mr1266341qvr.44.1709219826960;

Thu, 29 Feb 2024 07:17:06 -0800 (PST)

X-BeenThere: fresh_02_918554@googlegroups.com

Received: by 2002:a05:6214:242d:b0:68c:bf72:c903 with SMTP id

gy13-20020a056214242d00b0068cbf72c903ls1541816qvb.1.-pod-prod-03-us; Thu, 29

Feb 2024 07:17:05 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCW+oNi2NnoUdxqX4lBLLLY6TbLxq6fCvEeP8xvlRYC1B3u3dpeX8CHqx6j1GTqrqKra8WkOoKoflHIZm2aKERTohDQvawlT1Gx0/2mcXuOVuQ==

X-Received: by 2002:a1f:4984:0:b0:4d3:43f8:8533 with SMTP id w126-20020a1f4984000000b004d343f88533mr1885892vka.13.1709219824787;

Thu, 29 Feb 2024 07:17:04 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709219824; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=VrT+qIZ5L3wpO6shfy/H7mVnuj/r6w0TwJ94yNfl8k4UBd8iJ+qCPPZqO62XpcMkrl

jeKsv5FOkzoEgFDJ/7dH+YrCcyvwVoLWiw3gtsDw+Zl0zAzXSuq4UXOZ7rw/JU+CnUOg

vtPzj5WlLrOKWqReb1OJM9vGbh8e6O6btnJbzGnLZYzDEsz8FwkhsXoh5IxgL2+IobX2

PBETlqojl4+5nWAqCgiWHmYxMaZTI16IbYn188yoONXIOxGB8bS+GUVLD9LZtC2LSFOo

9Uxvtp33uL4tjVaQw8FHQRnxLimoSFY/ASVJM/em0oH9afur09/MM6gAevsqmSLT4AS9

ua8w==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=QiAN+8MNG2Pd4QsFWbBhFKWSVKCqSUav8wj4LLirCoY=;

fh=rw8Et6iBJ4GXOmdcyKN64oXRCZRy8A89TTkKlOEsHTk=;

b=OnGDHZb7SFxBoHLrFYB/y4cZnsy1/CtN7LaltClqZ+ink7INIM04F49jVjYe6aLOIt

PFyMyGsKbZgpUoXqHWS4xFH1fZhk9BEUTCCKxqkAwdmFqJefnbPauwKd2KxJykgIftYF

2KEi0YBBpKm5GOwtQzXlrDCLn1AGM8nVBnvzLjxxjev49IW2K0u39P20cF3uNKaux+uB

aneWVn+tdi8ba9L/+twSenDCfVyXirfE3JboPer/fq1yeiBEen+7A8GxQPxXClAo+31C

2oicf8jssTIHiSS+xOnifdUPDydthchgQ49bjlEVSnVLfRcSeGrdhzv5WvOT8Tw/U/1i

H+FQ==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=YzFuTvBu;

spf=pass (google.com: domain of vd4440270@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::831 as permitted sender) smtp.mailfrom=vd4440270@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-qt1-x831.google.com (mail-qt1-x831.google.com. [2607:f8b0:4864:20::831])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id o75-20020a1f734e000000b004c02d939b37si250638vkc.0.2024.02.29.07.17.04

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Thu, 29 Feb 2024 07:17:04 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of vd4440270@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::831 as permitted sender) client-ip=2607:f8b0:4864:20::831;

Received: by mail-qt1-x831.google.com with SMTP id d75a77b69052e-42e8eb286aaso6617111cf.0;

Thu, 29 Feb 2024 07:17:04 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCVRW0mncpmq61C58+W1Borp3vO7QyA9qXzyzUs0UHQHyNR2bfgPJQK4n3idMW2HJAFOb8TzkitwX3L7yT/xqzUFwGfaVsF7Mr1pflg7YTXfnm2lJGwBK5eDaNICyMMS9NiC3wFZ2FApq2zj7zMc8Yixl4KEUNXUSxwryK4hACY1jnYosA+nDcShaSxRdTgm1nsIHEOAxbUnUoeNL3xP9pKSeOtzkUbfG+hBZWzqHlFtjTG47ZgS99WBdcBMElfP2H/m+DlwXJDV4wVZ07vRbXLVYMwjnCOAcJyRE/qP77FWOKBbPCjLu1sfJ5L9GzxTTqJxdMUP0C+FhNbYuPCdVJE6a4iIifL9yUxekzpXaMMu3qgIixa271d4novhdNY3BozWbIJMFNmbZ1+PowzxkH1nv3IT3gxJeLeeS10KHXm+1OnsVO0houMbHWA=

X-Received: by 2002:ac8:5bd2:0:b0:42e:5ce1:f041 with SMTP id

b18-20020ac85bd2000000b0042e5ce1f041mr2389148qtb.4.1709219824112; Thu, 29 Feb

2024 07:17:04 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: Valentina D

Date: Thu, 29 Feb 2024 21:16:52 +0600

Message-ID:

Subject: I wanna hookup with a local men!

To: fresh_02_9129966@googlegroups.com, fresh_02_9129987@googlegroups.com,

fresh_02_912@googlegroups.com, fresh_02_91522544@googlegroups.com,

fresh_02_918554@googlegroups.com, fsgfdgsg@googlegroups.com,

gkjyufui@googlegroups.com, gssgwgg@googlegroups.com,

helpcenter7624313sxqst@googlegroups.com, hfhjyxnb@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000759c48061286c01e"

X-Original-Sender: vd4440270@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=YzFuTvBu; spf=pass

(google.com: domain of vd4440270@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::831

as permitted sender) smtp.mailfrom=vd4440270@gmail.com; dmarc=pass

(p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list fresh_02_918554@googlegroups.com; contact fresh_02_918554+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: fresh_02_918554@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 229846020773

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean--000000000000759c48061286c01e

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Hello there!

I am gorgeous and playful. I am quite the girl to make you feel young again.

view profile>> sites.google.com/view/kkhe26Zero cost-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "fresh_02_912447" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to fresh_02_918554+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/fresh_02_918554/CAFd5E7dnvyi4o44OwkYCg23be1mt5chWiHMKoHCvrcpCYYDHug%40mail.gmail.com.--000000000000759c48061286c01e

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHello there!
I am gorgeous and playful. I am quite the =

girl to make you feel young again.
view profile>> =C2=A0
"http://sites.google.com/view/kkhe26">sites.google.com/view/kkhe26

<=

br>Zero cost>

-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;fresh_02_912447" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to fre=

sh_02_918554+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web visit
om/d/msgid/fresh_02_918554/CAFd5E7dnvyi4o44OwkYCg23be1mt5chWiHMKoHCvrcpCYYD=

Hug%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https://groups=

.google.com/d/msgid/fresh_02_918554/CAFd5E7dnvyi4o44OwkYCg23be1mt5chWiHMKoH=

CvrcpCYYDHug%40mail.gmail.com
.
--000000000000759c48061286c01e--

X-rated Google Groups spam omoh uduzei <uduzeiomoh667@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 14:52:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfoJp-000000006QS-2cG4

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 14:51:57 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 14:51:57 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-pj1-f60.google.com ([209.85.216.60]:46404)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfjH4-00000000KK1-0R3i

for root@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 09:28:50 -0700

Received: by mail-pj1-f60.google.com with SMTP id 98e67ed59e1d1-29ae60ce114sf783955a91.1

for ; Thu, 29 Feb 2024 08:26:51 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709224006; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=hEcZmKSxG8KhyYNLBfD05D0DD09OLZfBcKX6bvprRN2y9jVwrVHkX33emP5mVZonH3

1+rfcVrpybJQ0ZwUpOGRQt0wCSgC032RgFmVRLkz5H009P7eQJ/i9qkHb2R4Bay8G/LM

fY/q50ou7m3ifr70v6WcZ6iELHdikfaGDcZNJ6ON9rTTPo10OWz9zLOOml/wK8tglyWw

i60zc4c7E93dhz0IYURQ2AWfp6L6gcETdU4UOWbICX9IxC5mgnneLsWbFaBrK+I1M+LY

MyYK1oSUjiu2Lf+gWoSLyaDVAewmeNPvodgyDORnK4vbl6X60h9IkDoCd79mWFCPYuYp

vjKA==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=M+d5TeNetglR6IW6ADateEVivR1CXMRVw7hmr4BBqFg=;

fh=q0oSS8yl9lE7lgM38sEptWFTzIyKVS45WEf2AZK5naI=;

b=ADz/CfEWqyox6N4XfqksFwEagtMHoFwx4pmN+DhegR7dyWqRxILJnN6koZ0nRpN+0Y

LmRzxw3KGIyQ1gBXZn5RSFRGvDFxWGKTEBiLvh/Sgs/pE2vK7VYDzRNIDhig4HFWe0qG

nybzWdXAJ/H2bO37PKgi/VuQlh+a48hvRbhxhhpYRh5n3iRhu29wqkFLGErQ8kWcHQoT

tixc6wZdTQIZGgKjxf7HnSAx6Ev6gF5lsB/Xfc2AJHsMsVFXT3EEENYHPW6yUbf9GoRm

sNiXJXifmQ7GQzXPgB99wIt6bJxdHhJ30aYDom0VMCkMSgXTsphkjgznJ0+zUi0xFPLs

bOIQ==;

darn=doctor.nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=PXCz6m5D;

spf=pass (google.com: domain of uduzeiomoh667@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::833 as permitted sender) smtp.mailfrom=uduzeiomoh667@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709224006; x=1709828806; darn=doctor.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=M+d5TeNetglR6IW6ADateEVivR1CXMRVw7hmr4BBqFg=;

b=PZtV9ZFBoCbuf8MkSF6Rs0dVoLOtwOmcLpWeQIbVSVbk26o+naImZXOhnEI3mz3Azx

jInaikZLlYGvlQTS88JERN999QxfKElkjOlM8oL+67SXzg6nAu3wSewW/CtNl+KLsfJd

VSkLfA28mmsJgQspzmeBjRpuwiVDzcyUyRcrD+jfoDV87BV6oKFzMP0B+EQGhosvDmLP

tK5AD95FqJkfAeEda0Rk4r+3I44fQD40WXxzeOakPUbtxSCq7Lo7G7F1df0buF2EJR1u

1c37aAuDrnCVBJ8Cd+acTv8aWcAJJxTp/aAHfU3Jb1VNUI4Aw93tAT/xCJUrHiqx0kgi

bTOA==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709224006; x=1709828806; darn=doctor.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=M+d5TeNetglR6IW6ADateEVivR1CXMRVw7hmr4BBqFg=;

b=bBU4ERqb/hI1CUT8L7PcAcSdzpnuNlU1+EGsuWZjo9F1+0kOVNkXo3yB/Pj0pmsyCm

0ii9ey41bMxi3SrJohPDj02HCYEK4lTVRQX3JBEqf9o6WmBghBUhL4nOF0uZyPq+LccY

BA3MkrqoeeWOPZOKuYTtHzwKniVajP21KK40xvyIVm6lM9RcSurKy5bZ749a9epVxZ6X

m4J5A3EvSiJW2SRlS10bvLJ0RYAEVMk5tPu/Nhl0Y+d8lpPQlFf7tOyS34uKdGmuN2YS

X5EcbzZ55VxCxSUiriU6wHZaw4RQCh9lbQoz8UZL4TWLI3xeNa3cJOORiq9Pl/0IEtEO

KKIw==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709224006; x=1709828806;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=M+d5TeNetglR6IW6ADateEVivR1CXMRVw7hmr4BBqFg=;

b=jGT4qkNLpvcutQ+ibUi4vmGOJm43jLBETaslWpwc2jr0Mnvcr8myBDb/HH0vi1sCwQ

y3xcd++dZ3E9B3uBlv2QHrhy8LkLQHDrhnOSmaePn3XT9FB65Lsuq+JQz1VjrC6OzJ97

3gnGh9Cv/WokdIaLYrYO/gZXemzNdinBDVkUInaAliLedNDw553rxLZnJhgEIUWU4XsB

DGKPKDR8EJ5iCdgcli/aGmrEI9ObDD6PdcFg5T9iprQZJ9N8Vm4TFoonl4QQ/ySgHdrw

bbjJoZAg5jQQUnzdsvbcfs0tGDktPERxSCtJrWAxs7APXIeYOqOxjXjPrKm9ZOMgm24z

+QBw==

Sender: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCWvRz4cTAQtouwO2wJLH+79G9p4kb7HK9tWjEIz6Tdr6uJqNPvrE6hn/WXMaNjcgbJUeiTkKQISluGOlxeuuPpJXF5ZOmmM

X-Gm-Message-State: AOJu0Yz/B8LNe+nCBi3G7mUCL02FxHgrPOOGZlAzTYWrvzQdQPAQAraT

Ceb6M2xB3NqMGnb/zXXJotbGsrV+tsIIfEyPt4bgVthXcuEtkRHY

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IEBW9otTMTha8jkeXStByiPBit8fYMSTxv5wWFnf2SLFbj4yPUz8i6O9bEPRh1IcyOfZAI/lg==

X-Received: by 2002:a17:90a:cf18:b0:299:41de:9fea with SMTP id h24-20020a17090acf1800b0029941de9feamr2690819pju.15.1709224005668;

Thu, 29 Feb 2024 08:26:45 -0800 (PST)

X-BeenThere: dece15-912025586@googlegroups.com

Received: by 2002:a17:90b:3842:b0:29b:a22:5bc7 with SMTP id

nl2-20020a17090b384200b0029b0a225bc7ls549618pjb.0.-pod-prod-02-us; Thu, 29

Feb 2024 08:26:43 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCVbI+HRDrAHqmPztzHfPdAW3Eo0HQqmGozVvcvFVq0bmLtdgsVnhp51VrJMtbgvwxtjHmds2yYygh0Bs5Oc1Wvfl4976pGY68+SHFgxryhj7iE=

X-Received: by 2002:a17:902:e88f:b0:1dc:63b2:7c2e with SMTP id w15-20020a170902e88f00b001dc63b27c2emr3117176plg.31.1709224003247;

Thu, 29 Feb 2024 08:26:43 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709224003; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=xCD3p8MF911SywPmToeyzqx+nOSh/TOGqFpawR5RS90HGrjpuWzrCg2nNNZYKFXZ++

GCtGJ6ayZI48g8QCnxWO0OZievc2rdBFjbEsUK17cHxV5SYxYdfclSusSxFvEGhlFA6r

drg12xcgSCzTOtPRF5y+hsuACdL3YamalH6Vn8gQwgL9CTe5TQe+wNSxL0bYDi4niZFj

+zTZDC48W11HeM82W0XuQ6+aJI9GzWSLCiNMnsBPN46+NS4Sk+5lkxW0E3zI/daCVMGp

hQXcoZqGJlyaQfflpkZf7CIR8Hz+RvbYVsLwPR2jF0dsRFzgclb7X+ptN+quRNkE6T3w

Fkwg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=4xL8sChaMn6oJYHZqDGhmtvB/ZacayB7/Lmm8UfCv1M=;

fh=fqkCTA+xtXT1b35fXnMqjNkWCyzva8nG+VYEu0zTbKs=;

b=YZmcykZX+16dU+RS9u/ub05vRcXyiHMIpBNiNeAcVfOHGzqCi07kQtVAesn9mFSk/U

dKnKgUkrVt6SyxWdPmUx27sb9txtyKwHrg6O7eo8sEkyCHG8pZCxi15Q0TOwU3CtvsNa

8iMgFsoPubFgZtmkuMUxtjvph0Hn2unDitdvpJq0sUUqgQ33f86bRpsWamzOt/tdkPd3

wN3c+it6oHBRHeOmgk9eUKKcx8o7dyfNEVKr0mY3Fd6CMlWMwFDv0ivqHMpW/sefyRzx

83reH4SsidSQsJuq+OOu+pue5+wmNvF+DURjdQ+NyVxIr9TC9b+jOitoOFdxMW/Gwwn0

DdRw==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=PXCz6m5D;

spf=pass (google.com: domain of uduzeiomoh667@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::833 as permitted sender) smtp.mailfrom=uduzeiomoh667@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-qt1-x833.google.com (mail-qt1-x833.google.com. [2607:f8b0:4864:20::833])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id ja15-20020a170902efcf00b001dcc138d4bcsi122365plb.6.2024.02.29.08.26.43

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Thu, 29 Feb 2024 08:26:43 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of uduzeiomoh667@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::833 as permitted sender) client-ip=2607:f8b0:4864:20::833;

Received: by mail-qt1-x833.google.com with SMTP id d75a77b69052e-429f53f0b0bso6647191cf.2;

Thu, 29 Feb 2024 08:26:43 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCWV2Ve8sPBmfIybCOtq4LmOf3YYFP7adO2SlHF41LvSDYAXXHZmCS638wnIMDChBKNEFEQEzzY72CuUdUHNkpTkPdqdB3GuAw4Ix5+Rkn+MEPtQVgKRvT6r33oUDelYV5Kb1H6ecyClw3QcYY9VxoLurtpWkXgDDuiNhxUfb4+Lp4fcbkcR3hFnnSBQEQpMITwpJKSN59nf7wUs7FR1p3/FzdujI+++nZcr36O+tBcXc75jbbUCxiITYNUcd2KcqIlFZjskV+9mqpwAO8OKmkpJ09jexwYVsJahpUFbqmCH0n/mEmhIO5qTa6yVqikcZlhTGhTyFgDLhJkjsbAAqHqzO1tw5WFObbcYgLETVTPm6rKLM7KgqBAiD8oj1vDyQr7ATvrpizhA2sv2jIrYjdUG87EGvNz1FhoVLqCA9RISzRscAk6/d/ZuU3OztYz1cGVVg3J1Yin75cNV9+TGo7SMxuOcfAY7oG6V

X-Received: by 2002:a05:6214:8d2:b0:68f:3be2:d08e with SMTP id

da18-20020a05621408d200b0068f3be2d08emr2278911qvb.65.1709224002389; Thu, 29

Feb 2024 08:26:42 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: omoh uduzei

Date: Thu, 29 Feb 2024 22:26:30 +0600

Message-ID:

Subject: Can you come to me tomorrow night?

To: dece15-912016742@googlegroups.com, dece15-912016917@googlegroups.com,

dece15-912017260@googlegroups.com, dece15-912020230@googlegroups.com,

dece15-912020772@googlegroups.com, dece15-912025199@googlegroups.com,

dece15-912025586@googlegroups.com, dece15-912027395@googlegroups.com,

dece15-912027665@googlegroups.com, dece15-912027821@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000810a73061287b915"

X-Original-Sender: uduzeiomoh667@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=PXCz6m5D; spf=pass

(google.com: domain of uduzeiomoh667@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::833

as permitted sender) smtp.mailfrom=uduzeiomoh667@gmail.com; dmarc=pass

(p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list dece15-912025586@googlegroups.com; contact dece15-912025586+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 745700075957

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean--000000000000810a73061287b915

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Hey,

I'm a very naughty ,funny & open minded girl! See my all nudes & Contact

information

Before meet>> sites.google.com/view/nbhf31100% safe-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dece15-912025586" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dece15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CADtC3jABXaa_JpwEmfMd1iGKiiaXGgsp29_Npd2GCenRPuifOw%40mail.gmail.com.--000000000000810a73061287b915

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey,
I'm a very naughty ,funny & open minded g=

irl! See my all nudes & Contact information
Before meet>> =C2=

=A0 =C2=A0sites.google.com/=

view/nbhf31


100% safe


r>


-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;Dece15-912025586" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to de=

ce15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/dece15-912025586/CADtC3jABXaa_JpwEmfMd1iGKiiaXGgsp29_Npd2GCenRP=

uifOw%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https://grou=

ps.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CADtC3jABXaa_JpwEmfMd1iGKiiaXGgsp29_=

Npd2GCenRPuifOw%40mail.gmail.com
.
--000000000000810a73061287b915--

Shopper's Drug MArt Phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 14:51:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfoIU-000000005xk-0hpM

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 14:50:34 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 14:50:34 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-bn8nam12hn2212.outbound.protection.outlook.com ([52.100.165.212]:12000 helo=NAM12-BN8-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfhvk-00000000MDr-26St

for root@nk.ca;

Thu, 29 Feb 2024 08:02:47 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=jIkFz8SaNklYfGDP6kepx0G2uJr/0SwTj6EP8GHmbkUFpdz4IOZyb6p1dBsMmV4hcHoweVvFKEJbaZtbj4LtbXbkXujMZPtxiEkYSRhW5uV8I7IBHxqKs06sjZyl081Cy6jDVF2kbvG9a22XOBaUj9qyWgFwRIqbPWFQ8en4psZ0UC7p6Rtw9ZeCvmzErzdIxKGFh09wqo89jKfniffX20XE4DvxiGKIrNTq6iy21Ns0g1D84T7tqv2ecO1sjAq68Sf2FAdPYgwX74Grjpysz7NWxYSG0aAIHn9YEmVN2Re17X21hk16QPHEnQSeCMjNYkePyQlWNLxEiaMCzI9FKQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=tzbBVkdklKM4sNUfk6HAPSz8XZaotYw/pJSa21cuHOA=;

b=Oc2yiONTKCThQD9icH+2kTQ4HSSr1N2XhmCISrD232ZmIabSS3fIP0WUtnqbYjxqvTIBxZOi8NzAevTXSJCSDPwaUHZf3nWCjkigmZ2eeziqCWgO/jNMAHAGTHbR3MyTaQlxAoSyFDHoZhlrQ76ak1EauQPncr+O/zQLj4mvemK9xkPqZFllfLcs4dr7xpVooJIM3f4XgJZXa+3vkV/bV13zP8yFMJzk4g/scUBpeJGaAXn6tdyHijixJfzQ6wkmzofCgvvKa3W5vRCUs0D5K4Ca5/2nOUSKTp+D87U4GZ/9zrdFY7qyiE0xUy36rY78dmq1p4VZuZpn3GlSwaLX6Q==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=unwfrito.onmx.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=unwfrito.onmx.sbs; dkim=pass header.d=unwfrito.onmx.sbs; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=wr6gubrav2kato.onmicrosoft.com; s=selector1-wr6gubrav2kato-onmicrosoft-com;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=tzbBVkdklKM4sNUfk6HAPSz8XZaotYw/pJSa21cuHOA=;

b=qApox88FSQQC0ONP0CWrQBtTB8h+za3PUO94+jyDLBhslW9C3bmG0tYs5a+MTFvv6K9G3y+qWkC+AxH/t19LQMBQu3FCdX9+qgoeMvPulN7OtIy+CsaOnmy8b3KCizrOPp5SjeBwBpcyBExfGd73a6R4Spqz0NwWx2HY+2fEZFwhEKYTSgFWQQB4BrmOSh1pQjiZnhvTPpT4rI6VpISN0IqcRlb6xBs4EjvKmPVC/y5hwbsHb/ZQP+3nCDriQpRKymwramvG0dUYZ2ia9VZzILikgMVMUndVBQXAfggF4LKF0ADLJzJIEjakaijlgdc7owxyLQgDcnkmXfIS9hmYhw==

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=unwfrito.onmx.sbs;

Subject: =?UTF-8?Q?You've been chosen!?=

X-TOI-MSGID: <121735405059390.EV125D621746C.9426940772434AV5X0A155@unwfrito.onmx.sbs>

From: =?UTF-8?B?U2hvcHBlcnMgRHJ1ZyBNYXJ0IFJld2FyZHM=?=

In-Reply-To:

To: root@nk.ca

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

CC: root@nk.ca

Date: Thu, 29 Feb 2024 15:00:34 +0000

X-ClientProxiedBy: BLAPR03CA0116.namprd03.prod.outlook.com

(2603:10b6:208:32a::31) To PH8PR10MB6646.namprd10.prod.outlook.com

(2603:10b6:510:222::19)

Message-ID:MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: PH8PR10MB6646:EE_|CO1PR10MB4404:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 0d036a8d-b6ff-4d16-3157-08dc39372eb1

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?TXRlR0RFMDNRL1BsREkxcitISE4rVG9YRW1ISjJmVXhad0JZMUtoMHlQeGc5?=

=?utf-8?B?VEMyRmZjeW44TmtDNzBYbUdHZ0x2ZHQyRU1qQ0lBc2RZa3BiWUJBcHJ4RWhE?=

=?utf-8?B?cldVZ3JyVzJHdjhmcDJlbjZpcWxyVHZYUW0xdHdQSU9tcFpTcGhrdkp1Y3FY?=

=?utf-8?B?THJOUWorY3ZONG9TMjVEV3U4dGhYaUdIczRFdmgreCtNcytiaVNqMVlXS1Jw?=

=?utf-8?B?S0Y4WG1GUjFwVjdMU0pJVWFOblRUOGtFbU5lRGV5YU0rdHJvMnlmbkhQRTc5?=

=?utf-8?B?SUtRYzhtQkVIUzlzWEk0MlpEVGVFUFRPbHBBa0xQbkdkYlRqZE5qK0kwb01T?=

=?utf-8?B?Yk1EM292TTYrUk5TNVl5ZDE4azhobGlqRzZTaURxcW9wSDJORUtWUWxGZnh1?=

=?utf-8?B?YkhPa3RwdWpWejVYYlBtR3ozY3FlTVd3ckZGT0xLVllVQ3BZbVljTVlLK0x6?=

=?utf-8?B?dHFkNWUvMjdnM2szZDcveXp5NFA1Z3Y4cXZ4djFHdjFzNGI2WTlzOVo5NnB3?=

=?utf-8?B?OXVabzA3WkVhbHpLOXZFbGQ5cVE2WjR5TFFGdVlBT3hOR0hIYWlNUGZJZTdl?=

=?utf-8?B?aEZjNm9udWo0SlBWU0hXT0RQZlRaTUNWQ2VISUlwdGNDTGxLVHJWbXowYzZG?=

=?utf-8?B?ciszaTZVMG8rQ3NmMnE4T2xzcEFpNndiQVdoRUJKYzZLMThrWVlKbkJhVGpl?=

=?utf-8?B?MXY1LzRHejRiVHFpMzlNUDg5TUdIdWpYVWI2UHRXbEYyZ3JvSUhOVlN2Wnk4?=

=?utf-8?B?Wk1xM0RoL0dQZjE1bHBkdytxLzR4b1lENWx1aFRMTnRBc0pDcjRtWUh4RE9G?=

=?utf-8?B?Q1R3VktuaEk4U0dDTWxhWGFCWXg4ZkVoenhGeFlLdEdqMkVmWStMT2JGa3E3?=

=?utf-8?B?dE1rNXVuaDB4ZFRYUlpJN2hZOVV4dXFJT005ZHlaYmQwMEdvbUJycDJnVlRK?=

=?utf-8?B?WGNETFZsNm1OelRsVmZyWE50NW9sdWtGNHRBVGNWNDlyMGIzSEhtV2RlaDZJ?=

=?utf-8?B?OGxwNjFkOGJvWVUraFErbFcxQ1g0Rmx2Q293anZxM0VSY3k2TjNFOSthSlpv?=

=?utf-8?B?WUIrb3NmTm9EeE9leGx5Q0ZHdTJQeGpNWGlLb1RXSDlDMUF5MFhsMDh5eFc2?=

=?utf-8?B?bFJhK2xQQ0NtN3UwNC9zclVqS25lRDBQTlZqOHp6WDN1UVYxL0NmbWdoTVNY?=

=?utf-8?B?Y0QvSEhKUVN1dUl3djRlM3Q4QWZqclhUcTdzc2pDc1c0RDFVNitmLzJjTGF0?=

=?utf-8?B?VnF0ZC9YRnIyZkZ1cmp5NXB6VnFQZTZiRWMwVXUyZFFBNi8yaDA4d3pYNTcx?=

=?utf-8?B?ZmFLMnJzRnhTVkVxRW9VUnBNK1d2dVE0TmNVMkkzMGdtTWRrNGFrbEhNR1Nr?=

=?utf-8?B?TWJpNmExOEczclZJb1ZRSDU2Q3kvRGc5WERZdGtYQmJxNzBZOG1OK1Z4WXBN?=

=?utf-8?B?bWt4bkpnS1lJcVlTQmZLVmFMQ2kyM2dTNFY4U2NoZmNWM2VTZ2ZOZHh2dUo2?=

=?utf-8?B?ekJHbkxvYllhYzJzLzZrRVU0ZzdUNlFtbXRDRVdtRFFOZzlPTUMrREFTSk9Q?=

=?utf-8?B?UG96aGlacGdGZ1JRQUNnWGpKbjMrZXBkK0xwTVN1ZzlTSXhrK3ZNdUsxZnJ2?=

=?utf-8?B?ZjhjT0VNUmNpMGtRNWlMVHdWNSs4SUE9PQ==?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:9;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:PH8PR10MB6646.namprd10.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?amE4NUpId3lwSUlSSGR1elh0N3lQZUdtQnN2REErWUlCVk9ydHI2SFo3SHpt?=

=?utf-8?B?N3RZUUhmM3VpNnpoMjRYbDA2UDNsamZuZUJ4TnFOMi9jcUFkR21RcXFLUVlG?=

=?utf-8?B?VDdtV2dWTnpRTVFoZTlTZzEvM29McGVTUGVKWlNST3YyU1J4TWpiNWVxOUpW?=

=?utf-8?B?bXp3MEN2Y2xFdUlLNW9LeW5uNFJaQUc4TmVrS1hlVzhuOHNUNFQ2Uk1aTVNU?=

=?utf-8?B?V1p5OThxR0NsWmwxVmFUemxTN001UnBWZEJIMkMwOE1UZkhZelBlL296dk5m?=

=?utf-8?B?NHJYcEQ4SDFMNkNlbCt0NUN0ZU5hSEN5Q2V5ajFLOUt4dUVycEVJQ1NPcUdJ?=

=?utf-8?B?REVBUXUvY2dtWmd5M3dsZktsV28vaGJja1B0eXlHY0FaQlNZZUZPZFF0UFdj?=

=?utf-8?B?bWt3VjZXVTR1SjZKZjRTZ2pMdXY3Y0Fta25kL1hHY3RTdnBXNkZTUS9abEhw?=

=?utf-8?B?eVB6N0tRZlNBcDh5UDJnSklYRzNDT0Fqc2tVRTltNWxIZjJrelg3QTVlSDFU?=

=?utf-8?B?d1VnbUVBdlR2VDUzTUNxUDlTVDhJQWtEN0dYM2VzUTQ0MXhvQU5teE52SEtE?=

=?utf-8?B?ZXNnUWN0SkpnRXVQWEpWWVlBRVI3ajVBUkpXRXBocUlXQTZxWi9EaXRYRjFp?=

=?utf-8?B?Y01ISTJMVG1HN1pmWm5jSERtNmJtd21WdmUxMGU4K0p5T3JFeHhqblZVM0Ey?=

=?utf-8?B?QkNmZFdwMUhDYzB1ZnZ0eE10VUhFcWFESVhGWWVLRzdLVjhZYWtwaFhwb3pP?=

=?utf-8?B?SWRlWXVaUmJZU0E2UmVBcHhGZ2FTK0JRR1ExUWhZTnhEZFE3UHl5YTdrMUZ4?=

=?utf-8?B?akhveS9ZcjYxeHI0OGM4ditLVkhxZUZOdHRabCtoRkc1RU1KdllCS0k5ZXFP?=

=?utf-8?B?SEFFNVl1Z0tOdmd3V1lrWjVjdzhDazkyaFMvcVUyT0RLTFg1NGtBN0tsZ3J6?=

=?utf-8?B?aUVlYy9EcDlSL0Fod1p0dGpwZVFrb2d2MUZ2dVpIY2hmZ2tCekh3VTUwOG1j?=

=?utf-8?B?RkJyT3V2c1Era3BwaytGY1NEK0lNNHhkYTlmM1hvZnpOUnFZbmNiQWkyT3dJ?=

=?utf-8?B?aFpndHVxeVQyejc4VFVEVUZkRzVUSE4vTy8wVHZKZzBGY0h1SGFvMWVFOUsx?=

=?utf-8?B?TTJ4SHdjUDZJdzBKYlI2TmJlNllQK2txQmM4RnpEZlhJUlFBN1dqdG81UUE0?=

=?utf-8?B?U2xXQ0tjK1dmbUZBN0duNFRTcWI1ak9oemhoa1Bva2pzOEdCUldMYmtOYUM5?=

=?utf-8?B?ZWdXbVY5ZjZTN0tjYTBJZmIzeG1nbDBBcUt5YTVqUmlaZEN4UW92NmdSd1Yx?=

=?utf-8?B?YUZrTGhLcC9memFsZ0ZNNTZVenBCTUx4cFAzMkpGVDJUNE96S3lkZEQ0bW5n?=

=?utf-8?B?SmxQY3lmVDZIdHZ2bkl1T25YT2RZYUtlVjBEeVpMVkdDVndoaUN4ak1ra2ZQ?=

=?utf-8?B?Q3pJVFR1YS9LV2FOMS9HamF2K1hQQTVPK0tYdTFOTlNnbms4SWRFRHVaVkZq?=

=?utf-8?B?c0IxWkRxWVhnZjhDTElDWFZzT3dJbnJpTmFDSHc0S1hYdkZmQWIwR29pM2gv?=

=?utf-8?B?Y01xUTFkTHltZk9YT2hRN29SUDd3eUZaTHNVUFNuekdrSllPQkZVU3ZoemNq?=

=?utf-8?B?S3JYQWVTZGhXZS80NlFZcVYwcng1RXJNcmV4WHZnSlQ5NmtZbEczRERVMSt4?=

=?utf-8?B?Y1hvZXFSeStSQnlrazdxN1IvQzJJeld6L3BGdTdLZnMycUkwMFBrS00zM2Vt?=

=?utf-8?B?d3hJTlFhZVJBOGQxczBwVUlqbjZ0aS8rdHZCeHhCZ2dJRWlGQ0ZGL0Fka01T?=

=?utf-8?B?UmtvSzM0MThtbHNrV2h4Y3phazNRTlVwME1RaXpGdEtKYlJwNSttLyt5c29Z?=

=?utf-8?B?ZGc0SmN5ZXhMZEVFUm52MEE1U0o5NldSZEJCWFgvSytzZUFlWFczS2ZCeG1m?=

=?utf-8?B?WHVWNHBSdmVRYUdtdzhUNXl0MTFDVkJrdmF0TWtMNG44aFhPSGkzWE1UQTFT?=

=?utf-8?B?TFhHamlVRi96eDZYUUlCZU1EbU9rZGs1QkZMWnRNKzF0MC94SGJZdzVRQTNY?=

=?utf-8?B?bmQvWTBpSHRGYVR5WWNTYjFuSTEraFVnNyt5N1ZNaCs5dExha1hBNEs0RmE3?=

=?utf-8?B?blNCS24zM01MSTF0QzE1VUdjSXphQ2d6TzBHOEdCZnBKUUM2anNxci9LKzQ2?=

=?utf-8?B?SVE9PQ==?=

X-OriginatorOrg: unwfrito.onmx.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 0d036a8d-b6ff-4d16-3157-08dc39372eb1

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: PH8PR10MB6646.namprd10.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 15:00:35.0627

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: d55dad77-428e-436f-a6af-453e0e9ef28f

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: nNEjRYWhRWmEmxca2Oez/QZ91p3FKpyh9erhQfY5A1aF/ime/mZW8THz0vqW8zB1V6fLwlepzNiFrdmQLg/HJcI16WY72qcGANt68WP381o=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CO1PR10MB4404

X-Spam_score: 5.5

X-Spam_score_int: 55

X-Spam_bar: +++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: (1) Notifications Exclusive Survey Reward: Claim Your Gift

Make an Impact, Get a Portable Blender & Juicer TodayContent analysis details: (5.5 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.165.212 listed in list.dnswl.org]

1.9 URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist

[URI: etwegds9w8e7twsdgs7w4vs.page.link]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.165.212 listed in wl.mailspike.net]

0.8 DKIM_ADSP_NXDOMAIN No valid author signature and domain not in DNS

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 BAD_ENC_HEADER Message has bad MIME encoding in the header

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

1.1 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 HTML_IMAGE_ONLY_28 BODY: HTML: images with 2400-2800 bytes of words

0.1 FROM_EXCESS_BASE64 From: base64 encoded unnecessarily

1.0 FORGED_SPF_HELO No description available.

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?Q?You've been chosen!?=

X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean

(1) Notifications

Exclusive Survey Reward: Claim Your GiftMake an Impact, Get a Portable Blender & Juicer Today


X-rated Google Groups spam Sebastian mponji <sebastianmponji916@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 14:51:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfoIJ-000000005ub-2mnW

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 14:50:23 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 14:50:23 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-ej1-f58.google.com ([209.85.218.58]:53277)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfhz2-00000000NBf-3AOx

for root@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 08:06:10 -0700

Received: by mail-ej1-f58.google.com with SMTP id a640c23a62f3a-a3f35ebeefbsf64092166b.2

for ; Thu, 29 Feb 2024 07:04:10 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709219044; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=K99bXrJPP8mGHBfct+hLVgl1roGYTGEl9r+xMeepVswO/lMm0QpVy6u7CI6OmvYDYm

18p01bPRaks2T0clpjJADpSzYd2bR2cwjPAeRFgmfbAdJ4iwSX0/x4gmFBR0FQtjyrHo

uPFYnf5A8Eym4FsZfsVq/FpUSwHXgspJZoe9V20T687mOSXujppIpdlRjhpOMFsLtAfS

GAzHlECn3QlYUH5iipMSoYqML+lnJ+A0yb+Q8XiO4aaJQ/z9VLDD6QWJmkwc+BoXNXO9

9DQNq52IRCVl1RbABZx08mTLAuHv9dYp7YLra3XEYJkWk+j+wHgyY1V5Za4QZpyZPEQG

Tnww==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=xH5THyLNkkdOlnyyjyqRzvCd8h8sW+p7zC0+iCSaTvo=;

fh=81RYy/qnWfgLbHmvBAnMUXefh0WF7o/f041KNX+oFLk=;

b=sNPHt+rQUjn1peHMyl2JB2OlEGP7nzxIzrtat7DtCLXjvNPpZiF94ETbuXhzGZc1WY

ueSv1ht5ECLcKUKPfSYikq5pSn3g+o/mqc0KpmJ9UV9oaoAYw4NCL17TS7mzR89ZSwy9

b2h0CdYipc6c9wyGU22Yx9lKuITm3YFNiNfWjToGZ8brEcdX8XjYIiZFBmcr0qZ0TD73

Fe5Ogf8/67rs1eLOQ/SeuU7eKNvdDC0sMZ7onK03WqifNfiTp9jD5mehsP++MOyJ+u/x

9wRKVmEYvcz39uDubtsIcBCW7ubMW0Eh9S30o4J8N4DAtAEmIAhnteIICILzI5ANwaZz

PGfA==;

darn=doctor.nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=SmXf2aZP;

spf=pass (google.com: domain of sebastianmponji916@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::429 as permitted sender) smtp.mailfrom=sebastianmponji916@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709219044; x=1709823844; darn=doctor.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=xH5THyLNkkdOlnyyjyqRzvCd8h8sW+p7zC0+iCSaTvo=;

b=jl9be86E6KsmGVCEhDwimEXP0Gwq1PH3hdTvfhACAq3bFHpS9WzwEk0enS4SDoE7Cy

32J7aMG7fnLo/3NS/N6CdOc2NTViCbervHJiZGfU0j4NVfxHQp7KRs8lUjGjAAdB09fc

yWKX0TEH/lBZaBUOSLBtfM3UGED52s+HlpAi+X439xzCRnkFwN32EYEEclrKkSxjGBM6

VK69Oj2zFdeUxPnfkmn7yn2AWmVQaoYyyshTmSy+S1O4oaze1eLVKnpwgnnRfIq393Xx

ZBxQbTjpWwKlOZ9e0iQOniYEsGsQoW5S4kYmCEst84fCHus6gKFWEf4cUEzguGoMOhdV

uGgw==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709219044; x=1709823844; darn=doctor.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=xH5THyLNkkdOlnyyjyqRzvCd8h8sW+p7zC0+iCSaTvo=;

b=NCHn0/k6/64Fda6blupf7W42UWfpfOqnh3WeKxpIKqptsWMpXCQ0CuNir/4nYvT7tX

LRFIncESayV+9f8LxPVpqCSq6GbaxK7AUkfQ7GnDLzKIW1Bo4TaEpJePfltlIzZwSXlS

7CLuDRN1GC2iND7+37YU5z59RDigMe3VSmw+los2qJphTC0ohYFOSoLFjzXUsRtNoKRL

Dl54FNGJY4jrlBpj68NMdih2SwGpapTH7BJWgjbmTxAdvTHmX17Wg3KbT8GbwDHR6Vq1

iv2SBkudl5pHydNU4wk81fzw88/Xl0sKHwEH+gKDApohvlmL35D9RAxKM4bvtw3LoXIE

hCpg==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709219044; x=1709823844;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=xH5THyLNkkdOlnyyjyqRzvCd8h8sW+p7zC0+iCSaTvo=;

b=iUWqg2MHhra1KgPQ1jWaunNyjMLNUsfDCHpp/OohLES/q2HaiRHbXVyS8qmU2JDIj2

DUubSmlWZkuPEGWXXcfjII0nRj0cQ1/h9E2oXc+yRZCxE4Edk0TJ3B/44GfE+3aCfe01

9dseOW7J8QpYd5DqqiCwmo/CLAttbw+MeNf/n1+1LacqaaFgpsk+gq8zWTFw8h1QOxdq

OYPnU8PprEC1YfCZ6nmk0c0pU1kIyQGmQXifzVJ9qvmGansvYLvBgQ+FVvO/4qImYh5y

9Px6rVGgtcF8ffxMznzYcCCUvZULuj9tdX1Yjbu9PNVs24xeogbO+BN9sidZGiiFfRSM

sEaQ==

Sender: fresh_01_58528212485814@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCVDxntZjYZ3CnnJLmnKz4cAlOq0GIDNfMzaEZHmJTqabdewjcYNLTVPjX7Y4sCVV0mpq1P3zSuP1bsJCaTyOkSwibdwTVTz

X-Gm-Message-State: AOJu0YwCj9jkZQDVYLnZKtaD+3EpTu2K3zoVGgwnlm+kT+KEscaaBoQX

9bc6UfiHKGnXHK5eY9F1Z6njl+eYRBeBwt9JMKav4e3nN67HUCJV

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IEz15hrdQy4znfEQ6bZErI5Z7gxmQ4K7V9/Oj6zUB8ja6x+njR9gGZJtW+Ed4NonHohcSRIaQ==

X-Received: by 2002:a17:906:f845:b0:a44:2634:abfe with SMTP id ks5-20020a170906f84500b00a442634abfemr1668722ejb.18.1709218670891;

Thu, 29 Feb 2024 06:57:50 -0800 (PST)

X-BeenThere: fresh_01_58528212485814@googlegroups.com

Received: by 2002:a05:600c:1e01:b0:412:c2aa:32d with SMTP id

ay1-20020a05600c1e0100b00412c2aa032dls78799wmb.2.-pod-prod-05-eu; Thu, 29 Feb

2024 06:57:48 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCXJIhBf1htAclqOeP4U13eh/r/EcJvcZ8/BtQBtKICdjTprQ0V7AinwovMvwBv+pXlWlfdQ4AqiGtgKlXmsRtAu8KjSOd9RmLigmM6Pq9mVkqfWtjSr7o74

X-Received: by 2002:a05:600c:b92:b0:412:a013:60ab with SMTP id fl18-20020a05600c0b9200b00412a01360abmr1965756wmb.12.1709218668348;

Thu, 29 Feb 2024 06:57:48 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709218668; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=GGnxaCqwGxETbHKVGVjHzfI7YHNfu0eIa8p47VBAcAb2lB4p7BDmwrypX6e/FAWDUv

8J6DQcsz4WdTGN1WTDQFf/jy/LQeLWZvosOHN3snTM5lb3on4nQuYGZroGcvelg1BdP8

umFarIdrGs48dP2WbBAphq0yiVczlctaZgMHrK89138L4HHyecZe2bowKL/Ax2sO6tEJ

VxY0toh4SgjVsVpk+Y+zeJv5Er3Gd5BnQtqKJiPW9IiLoSStAYU5pJeNyFpwPOUO8wBO

rWicS4RoxvC2Gaip8518JOiom1p7zRjFP29GxuYSGNFvJ6lzk7W8ukoD5wzCILV2pX4c

qm+Q==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=KpkDui5fCY2SKv6ilVP/PgJwpLgrwFxpnETp7XVyQrM=;

fh=x0Zlt5MpwNe9mVnwQ0ynIozwbda40ugRnXHXvaB+9O8=;

b=lydZ0L9sgXl6L9iaBO7ItpZUH0SODYI8q/fIOL9jZMjG8oWS6e//DdeA5gRAaWvtcN

VgnaOeDl/o1aGnZmwoVMGKozdJP5IFiO00Se2SYNzZonLFKZ1WBsJeFW5MTH6EeG948t

RoLXoQEGw3SS3S9aYUBFUibasMQgErmTiyn1tBOT7K3bD+PDU1gvjDR+FIGy83bALjLi

Gp23SMjMP/C0EuUH+sdOHBVBfOHbxL91jXyltk7JlwIxh4xqkNZSmuwAkhdkunScnEL8

/HiiFblFCs1eDCzNuJWAQIqfstPYcuPPXYuqSvKdSSSwzAd6Inr8FdsPPr9uas/8dkAq

tZrg==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=SmXf2aZP;

spf=pass (google.com: domain of sebastianmponji916@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::429 as permitted sender) smtp.mailfrom=sebastianmponji916@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-wr1-x429.google.com (mail-wr1-x429.google.com. [2a00:1450:4864:20::429])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id p6-20020a05600c1d8600b00412b66f3cffsi241051wms.1.2024.02.29.06.57.48

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Thu, 29 Feb 2024 06:57:48 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of sebastianmponji916@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::429 as permitted sender) client-ip=2a00:1450:4864:20::429;

Received: by mail-wr1-x429.google.com with SMTP id ffacd0b85a97d-33d18931a94so686216f8f.1;

Thu, 29 Feb 2024 06:57:48 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCUIA7CqACiqeM9FU44E6q+/p+Ne2Nj81689b/0Mr/uD9DS2bVIdG4cvpuT93JsbiCU2TyeYWn8TvzcKBp/3rMp5GyrEBiRy1q7OqN1SRrlBJIW+lqYfxnUNi1ibNEhBGnZ9Agwmsmz+GvFW1T26aEkgTHo+HLivUSCzBWzttveWWePiPdiBX+uF+d8QNbYz6kLLNTTyTG2j5TR1QLoQhvHZ1DIzOsvkIi4SRn2dODhPYCv7rL9YfcaDYxepdku9U0eQnjOY0Ey8PalnD92AXW+Na9fJNIi5iOk6YoU1c4elZ4JCcPcJD++peBxt0LqCsNWGh2ouVBeJ7Jv9h3zZprT+FfJv9tcMyV0DIcKQm9hvjChUOZQUztfp9o79QrqlyklLBswQqRwDx7rRdBBOrPbGH3xgvGuSi/KJtkrBxQeP2stelqXtk7rutDlPzBQn0kgNwWfyJagVUU8czvEy6Ra79Vd3erc0FAVDMWr0Xy0Gi4kxNtXN6G7Zn7iTeFQPsLOjVjRoftcZPdQL9B6GgIx3PTUI

X-Received: by 2002:a5d:6a06:0:b0:33e:10e4:a892 with SMTP id

m6-20020a5d6a06000000b0033e10e4a892mr1397593wru.46.1709218667536; Thu, 29 Feb

2024 06:57:47 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: Sebastian mponji

Date: Thu, 29 Feb 2024 20:57:35 +0600

Message-ID:

Subject: I wanna hookup with a local men!

To: fresh_01_5852821245961@googlegroups.com,

fresh_01_5852821245963@googlegroups.com,

fresh_01_5852821245967@googlegroups.com,

fresh_01_585282124596@googlegroups.com, fresh_01_5852821245@googlegroups.com,

fresh_01_58528212485814@googlegroups.com,

fresh_01_5852821249@googlegroups.com, fresh_01_5852821250@googlegroups.com,

fresh_01_585282125480@googlegroups.com, fresh_01_58528212549@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="00000000000085a9520612867b2a"

X-Original-Sender: sebastianmponji916@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=SmXf2aZP; spf=pass

(google.com: domain of sebastianmponji916@gmail.com designates

2a00:1450:4864:20::429 as permitted sender) smtp.mailfrom=sebastianmponji916@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list fresh_01_58528212485814@googlegroups.com; contact fresh_01_58528212485814+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: fresh_01_58528212485814@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 128202668634

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean--00000000000085a9520612867b2a

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Hello there!

I am gorgeous and playful. I am quite the girl to make you feel young again.

view profile>> sites.google.com/view/kkhe24Zero cost-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "fresh_01_58528212485814" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to fresh_01_58528212485814+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/fresh_01_58528212485814/CAGutjVU8vg2ZH4LtcCSQRPidCB6zBUkvLn1yZr5w2Sn0_sj8jw%40mail.gmail.com.--00000000000085a9520612867b2a

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHello there!
I am gorgeous and playful. I am quite the =

girl to make you feel young again.
view profile>> =C2=A0
"http://sites.google.com/view/kkhe24">sites.google.com/view/kkhe24

<=

br>Zero cost>

-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;fresh_01_58528212485814" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to
com">fresh_01_58528212485814+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/fresh_01_58528212485814/CAGutjVU8vg2ZH4LtcCSQRPidCB6zBUkvLn1yZr=

5w2Sn0_sj8jw%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https=

://groups.google.com/d/msgid/fresh_01_58528212485814/CAGutjVU8vg2ZH4LtcCSQR=

PidCB6zBUkvLn1yZr5w2Sn0_sj8jw%40mail.gmail.com
.
--00000000000085a9520612867b2a--

X-rated Google Groups spam zinduna juma <kaputazinduna@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 06:24:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfgNu-000000006xQ-24iO

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 06:23:38 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 06:23:38 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-wr1-f63.google.com ([209.85.221.63]:49642)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfgIZ-000000002gQ-1HFg

for root@mail.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 06:18:15 -0700

Received: by mail-wr1-f63.google.com with SMTP id ffacd0b85a97d-33d6eb5e5a9sf455927f8f.3

for ; Thu, 29 Feb 2024 05:16:12 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709212566; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=PxWGHbBWYc4OL3rqIQUAA9YTOu93qZFAYLneKpo7JJ5Ee2ULeB6GEi11fYvAOPG/ua

D7ES+ML27gBAeQ0huOnBb3mQkg+PPvb+ltFFTa9o6yNMOQTxymGQ2+wgz2jaANKQZnSS

pahAo6kaYnJtt9y4J0SBsrAs6ZsPA6GZEEb/qNuOkLOO3+sPgAjH4urU2JEXdBjRthpi

NE0Nq6w1M2OUHHbdqh7wGz//L9//9K+Gn3Cne/tJCr4hN1EBB8mQN8Ic3MluRhdVkSAV

m190A1yUTTXrcBAnwLCPeyeUbyGGTjPq8sBXdlBmqJ9VZcdOokrzaGqixqrEFhXJQd4F

anug==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=vUYUHwc4lEVtd7ZA0Cr8xJ75eYLA1vrSdYEWohiPh0E=;

fh=IzJQWith/jnxCaykwPnvF4GLQEWJCqeBI6kZY70JMbM=;

b=P3ya6NsbsIpZwmT+YbLqI1Sgz3L0yzJMd10nlJmpXQgLrUWLMBbwLN7zD6Y6WrHVuR

fZB/joTSrpOAbqznlR3wW0Wp09CCsOMULKNrXr+G6PR4rJPgfUybnzTcYi8Y0Tj2vh4J

zjh3yXK/ECQCT14DtbCD4MMvzFCk3uw1nDnQPXc/ihsRWC237MBhTseE0gt18fpoTyww

T8TNs4KVrKJzoVBaZydXyzFxSOdA3ZJTp2Y0PTk5K9EUw+KT7BncB51iSGUtY70QpFD7

uL+Fobtfs1onLHjNWTMcn3Ngp3eVqFoKcjUzfa7ETWwq5eFLnN+c6LpuERoW2ZPn706o

dCSw==;

darn=mail.nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=XDKqlWVT;

spf=pass (google.com: domain of kaputazinduna@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::232 as permitted sender) smtp.mailfrom=kaputazinduna@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709212565; x=1709817365; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=vUYUHwc4lEVtd7ZA0Cr8xJ75eYLA1vrSdYEWohiPh0E=;

b=ThqXZUV5JvsdC2af0XzRfp22Fxt+2ViI0hV2VJB8HV9YUFBKlbBKUm3WgNe2R0+36L

gjyvCyCdmW2Q9INehonPYGT7JPILAmRazvLaCz8W8tIzNanJPoec9GhHxNkYzcGAVrbB

J1mUH7q3UnlMSuX4VsDu752miMqRE+UXFXlej4rbW1PsPWD7PLnbaS+2p/WsgzH4Mq+v

8zUJr7f9CjtfgA98S8lQufgF7dHW4nM9lVNTiX8J2cdTgVLktHNcJp/4p3ocbpl1XmQM

eW/3tW4N8c78XoL2qt2MsjZlhk/vLD7G/YETYa5exex5ymtkB8SUlSu0uAg+VycR+ptF

DS1g==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709212565; x=1709817365; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=vUYUHwc4lEVtd7ZA0Cr8xJ75eYLA1vrSdYEWohiPh0E=;

b=ZxV/RkxtD/sRHIJb/76wer69PrRPWTqgb5Ze3YfC0/FDnu+T7bIJqKAEeJwwY7KirF

dJaLtp6JtW7gWADJbvcFYO6TSJt/fCm9hqX1divspbA+pGWzFLlScqXC1ms5jhW861dY

YzAFBEyp1/F4IBqO+UIFkpcfvEytKMwpY1Mn4tivZay2sGVXVTczuJhR09/eCZ0FBFKL

OSs0Kcst0U0OAgzxpUSbeUeGWDFox3iFE0e8yC/gi+wuwdV001Dmno5VzQRfDKRfr1JY

g4H719211cohx17Bi84s2A+Gmt1LQ1wC65zGqrBejh6XWiNJRQyzUy1xfjNGS/mS6i0J

JAGQ==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709212565; x=1709817365;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=vUYUHwc4lEVtd7ZA0Cr8xJ75eYLA1vrSdYEWohiPh0E=;

b=skecoAJ6GHImW/khlT+Gjoko9bKmhsbdy6zSzJe1DLsN5C4qSENgTW9/zmvZC/ppLt

K7H0HqmnywqA1MQPAy0f8mJv/x4xaa2IEJ6POrHwp/1oDk9m9671vWjT8rvMCISV6zmZ

MMvhN5evDDh7N+1dgYUw1qUg5WyYm8r3Cjfk6NwMlLc8+O+1GMJJjS+apBbud43Xehf5

WG9QMiihSMu8jBZ6ujF0H0VUl/0+61gX8KJ1WECVQ8RXwPHkcne5XLh80vzA0E/qZ9oo

9VXINwOkkIWc7N68CSRovL2ogVTxlyJ9XLuMCBbVOopKhsi5tE+Leq1ryzWhay6/f0iB

xiVw==

Sender: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCWCoBhjiWVJeJ+FuQXU/m0s2i1GSWGS5I/oFXT9bBEjt+S1pBJh6Whp5gYojGVuTKunNJk6adRcUhAKDOd2jCJbIRruWw==

X-Gm-Message-State: AOJu0YyHQb4qSddHH0nuKo6iYdWJE9383hrgCwTLOvr3WyQrk+j1xGTP

Nf6u37TUuU69gGHSmDsepnGa7CER8+iaTCvYpfSZPN+w1zqTn1qR

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IE9GVPIq5Gv3xugT52bGcqMIvQUBtekgaiLBUKIPBXkGZqgD0MMBV//LunYASP8t9bC7HYO6g==

X-Received: by 2002:a2e:9d83:0:b0:2d2:ebc4:a75 with SMTP id c3-20020a2e9d83000000b002d2ebc40a75mr1385183ljj.5.1709210898523;

Thu, 29 Feb 2024 04:48:18 -0800 (PST)

X-BeenThere: dece15-912025586@googlegroups.com

Received: by 2002:a05:651c:1198:b0:2d2:a817:7411 with SMTP id

w24-20020a05651c119800b002d2a8177411ls332539ljo.0.-pod-prod-03-eu; Thu, 29

Feb 2024 04:48:14 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCViC7e/gtm3oeEkjiTl7H1P5iuHHJFLbdXnwwF588en/qZk+B1gK7tTCKlCsXfkk7yKUJclJZdNnx9C5Z9jDguremAahF8nT9eeBqDNNDX73rM=

X-Received: by 2002:a2e:9883:0:b0:2d2:b518:3ccd with SMTP id b3-20020a2e9883000000b002d2b5183ccdmr1457935ljj.11.1709210894373;

Thu, 29 Feb 2024 04:48:14 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709210894; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=vpsbvXjN+ssqYiZMhciul3mg/P8mDlLsFk1GeupHUrpjNw1JskGe70hVGQlDPV8zJt

HcYJ8HgWchxWBZoShx0Z18eoR0O0+gNNU6NLLDXp7mXU7hLd9uCatFrcqry5Gn2oV5Is

RcK7CwR7H2tpBuF5m6LrnzlMCfE5e+QvbWqlAP+43NhP44M1EpGSoiq3f5JfPbhSe19e

kfRvX3r6Cw7RI6BJJiPS7TVvzxob18SeDp2v5KL+ePQoE4URQOFW8vu4MCws7e7fV7gC

o1/93FCc7oFjujPbuYLxnd6HVXvYUdYuGiIwrcjw4KHBHXj0uaY1mx5fTKR11tw1HT5H

DgRg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=Nedzx2GZM6tavSCTlQfBCIhKkHgdpzqx38o1hLw98S4=;

fh=aI+9jMFCQhKZfx0NpdgAMrFOn09giwkmfiMBfhyT9cU=;

b=ChLylQavv47SUAxqYpg4F3/mWVd4it9zsSzybtS8bVRH7Z6KikjrUc2bmySSDAYBl9

9zPI57/ClAR+ire3xkgfcQaeAAEI9dReKzmZlPtH/x2/rGPxzF57nrBjrFZ7derluVIL

EH66M5OprBsFcAb/VwPjjFhSpxibs+oIHALeWYNQNVQPhZ1RP1ROZ0LfAcDLm6pz7L7a

lFPpUUjFyKtSPB/4/Idwf6Ls6shG78VxVCP9W/oXR8/pnxZ9MTQ7k2KMGzT8wuquv5pB

QefiFwlfx/hBTtEL0YSKWIeOHSULBjWqwxGcHfkhU/AurGMzJl0T8vznnrY2TXCofUVA

aqEw==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=XDKqlWVT;

spf=pass (google.com: domain of kaputazinduna@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::232 as permitted sender) smtp.mailfrom=kaputazinduna@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-lj1-x232.google.com (mail-lj1-x232.google.com. [2a00:1450:4864:20::232])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id z17-20020a2e8851000000b002d2a204e243si94442ljj.3.2024.02.29.04.48.14

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Thu, 29 Feb 2024 04:48:14 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of kaputazinduna@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::232 as permitted sender) client-ip=2a00:1450:4864:20::232;

Received: by mail-lj1-x232.google.com with SMTP id 38308e7fff4ca-2d09cf00214so10084061fa.0;

Thu, 29 Feb 2024 04:48:14 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCUyEH3lFAOoJrKVrN3qGdDY5WbzvkqNGDwpoAs0MHlyHRMSWK+sHyOrKpfIFblPN3YsM0s6l5Vixfyb/on5pwgHQi1kMBNpx+nVO+NXapkcBFtjF2EgADATRT+93/YtMRE4C7BFCyRHQHkHAHJ1fGdtU3EIMbf4sYN68dCZx//p7WZ+AdOQ9TR7vpKTqQtmWhgwPtikC4Jx2AaGe2asHauUGtSPbxd1NQqfU6IWye5np/ieM1FOIgjgNKMu6zvBgceb0rmykJ4XXwsi5qEA1fAlEq9Lcpxq8wSzi5qnAUU+JZk+17iSPhaDBsfTs03H+FtugMGw7xSWnV04UhXUtqvq/gjzgUxqM32aaYBYNv+ksoqiILUB5q2K2WjDKQ6WH17gHgvYnhpxueIPIR68rFBrpbTR0Eo8xRc6p+q2fENuolv8G2ZFUK4U4sosgrJjAQ+eZ0n2wMCygYWm+2H2gygrjZGEW3BYmPK7

X-Received: by 2002:a2e:2a81:0:b0:2d2:937d:f5fa with SMTP id

q123-20020a2e2a81000000b002d2937df5famr1666232ljq.12.1709210893570; Thu, 29

Feb 2024 04:48:13 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: zinduna juma

Date: Thu, 29 Feb 2024 18:48:01 +0600

Message-ID:

Subject: I am looking for an older men!

To: dece15-912016742@googlegroups.com, dece15-912016917@googlegroups.com,

dece15-912017260@googlegroups.com, dece15-912020230@googlegroups.com,

dece15-912020772@googlegroups.com, dece15-912025199@googlegroups.com,

dece15-912025586@googlegroups.com, dece15-912027395@googlegroups.com,

dece15-912027665@googlegroups.com, dece15-912027821@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000285680061284acf6"

X-Original-Sender: kaputazinduna@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=XDKqlWVT; spf=pass

(google.com: domain of kaputazinduna@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::232

as permitted sender) smtp.mailfrom=kaputazinduna@gmail.com; dmarc=pass

(p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list dece15-912025586@googlegroups.com; contact dece15-912025586+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 745700075957

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean--000000000000285680061284acf6

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Hey babe,

I want to share with you my n*de Snaps and videos. If you agree to join the

dinner table tonight.

See my pic> sites.google.com/view/sase29it's totally free-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dece15-912025586" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dece15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CAOVJpwbpB2TUruG9rpLBAf9Bn2fXxjg060hw7JrwzZGf4PZhwA%40mail.gmail.com.--000000000000285680061284acf6

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey babe,
I want to share with you my n*de Snaps and vi=

deos. If you agree to join the dinner table tonight.
See my pic> =C2=

=A0 =C2=A0 sites.google.com=

/view/sase29


it's totally freer>

-----------------=


--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;Dece15-912025586" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to de=

ce15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/dece15-912025586/CAOVJpwbpB2TUruG9rpLBAf9Bn2fXxjg060hw7JrwzZGf4=

PZhwA%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https://grou=

ps.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CAOVJpwbpB2TUruG9rpLBAf9Bn2fXxjg060h=

w7JrwzZGf4PZhwA%40mail.gmail.com
.
--000000000000285680061284acf6--

X-rated Google Groups spam "Elsa W. Lyles" <feize381@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 04:35:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfefq-00000000PQ7-0dE3

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 04:34:02 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 04:34:02 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-oa1-f58.google.com ([209.85.160.58]:46326)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfdMh-000000001pw-0tkZ

for root@mail.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 03:10:17 -0700

Received: by mail-oa1-f58.google.com with SMTP id 586e51a60fabf-21ff3a07718sf793434fac.0

for ; Thu, 29 Feb 2024 02:08:16 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709201291; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=PEnOomRBgEIP8eP2dKMmiGd2X9pVtKYnWenMtM4/6gbuK9rzDFNQSzNwhPQRNUXFtr

pA/KrVw7WxT3fDVdNOkDhP4sg40WjwZ368MBQKWtyxffe65voPiN2KIywrpD6WOAzUAi

Ju1Yqyc96Vqoo8Hnf7zUlOgxxa046bW+7K5BbIC+YrLzADelE9OPlgT97H4wIA0O2FCH

g3lCCz5PSJGRrbdNTX4mgJGyxXYminGsGzkphnmHVMSyQOZPWkQhDufx8Tu6Pu+CPmOR

kajcppr+blE9j7BXYXJ0mAWbaswXuEB03CsPIjc5QUXoy/TaWNZ8uGqEeZ27BM5+pxWK

+jZQ==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=i8IZqBiz0JD8RM9H9ASrt9neM7Uld+YbyPS120oSdMY=;

fh=E9xf0EtBwiFR3BwSeZsRryS/sQ7j7wRpax+cdD4Lldc=;

b=FAYGDNisoqwHxVifnuyUhy2VO3BC5uYnbM7j8W0pgMkPN5zbJdg9gWB0SsgCyyNKFF

oZK5YR9KOoTAOCR2GYuiIaoqHAx0KhKMATkqK8wbsyA2a+oUuzX0QWGduZ6LUap5OKwp

9zsp7uViraCgcSRfn4SOnsrQu+a953ZKXdYzM5Rr27gB5L1E/HPWZlpVieUp3UHdly7k

FgVj0nUb0/axJqZ99mJzK/Uvo2xSN65YuHDj0i9LC9dojSBNi5jK0aCrMMoi+VhGabJS

YsZFRb0aDDvcoPUUmC8Q9C7U1Jw99tB6wVhU8NRYdI+Fb2cIyncI4sB8rxhSu0jeRChD

tmOA==;

darn=mail.nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=Rm3mJz8A;

spf=pass (google.com: domain of feize381@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::542 as permitted sender) smtp.mailfrom=feize381@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709201291; x=1709806091; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=i8IZqBiz0JD8RM9H9ASrt9neM7Uld+YbyPS120oSdMY=;

b=ApVVrHKSiWyBaJcOslQUM6rYh3N1JdQYgfsOshdpCMyXiuTuSO/duH+6I5cP1brKmE

PMZkiPNbF0amA8Mx5SIA3Tv9dQgzqMT1NVHGVMHKWcALCED5SRdSlou1HWoCih8A9S7V

u9Ahyjat5Zh+8afFHQ4h+i69oCFhUMY4iUF2byME7dbnaLKK+nAPo6wLuS5+ayTh6mTT

rS0P6R24rUMh0vo75a704jGqMzjwHi7e7+U0ftHQqo4F53A42YJusLP0IaZECrCoAvy7

JsOH7Ady8uKr5naXv1oCdRmfJS7tR3DTp7jtdhZPeWGa+f7GCN6Bn2j74QKap5e1PIm0

wwsA==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709201291; x=1709806091; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=i8IZqBiz0JD8RM9H9ASrt9neM7Uld+YbyPS120oSdMY=;

b=BF3VZ8nukum/U4sPSiQ8+w3BW37C3CxWeVXkNSROjgEo//8zlLPfGJ6JiTHVjRXD4I

Z7+f8HTEWQ/rLSehWWelb5YOKFZXyWQCmZ5YNnxy26okCPvieJ23VPCoFxG6aN00CpJ6

qQkTswJ38XqxCfMPxaKTuX7nmFEcUh2y7TLzGCtiO19RIRwHLBv3d6XUwLRiWa1FXpFV

dkdOTVB9B2S/IxCO3Cr31DgNfaPBq63jopVJUVpIY+Nntgs1tQxUNmKsTk4Ug936qct9

T+cZzmt/OpJ+3t6unCo5K8iK/stV71nvJ9y7xiYvIImlCrABckWGz1Hmd5ruVNDb9S2g

q9Bw==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709201291; x=1709806091;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=i8IZqBiz0JD8RM9H9ASrt9neM7Uld+YbyPS120oSdMY=;

b=mRXlV87dK5eTMn2LDXYjTYPazSlNQMCF0PYbvqrVePP68zEycvJjn8bnhPUNPWTp9G

zZ80tE6osFjwFVkSbwdO9R0DSct44vHV9oEj1jMeE06Bh5KcilrUhLuo/2lxr93ieN6d

FuiTwIOSkgf4tQQUDWzkUUA+HbS7KjOekh0OhYqvRiT4+CGExOTQJC6q3DH/+jygYFx8

RWAvAotXacVh0CQLjRISX3Rgdbb7EstIQQsL1M6hhsCvD8pE7W/fS3lYIZfH43qHX46j

CNtSzxjvUmh9oLWmZw4JPOr8dIHH5RpMQwrXi1yc+1yHJSZRqt5PVR0bvXGcBWkyX9JD

FacA==

Sender: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCWXRg6Gz+UTj2wCAvwPXzu7i1HXdP+6XM9YvA6kfXAEx1DuZLw530tUNqy+7ULz8/xmgXXnhjs4sQOHQOYJpxu9+RRqSw==

X-Gm-Message-State: AOJu0Yw38nkZHptxIoqNiXEbl5H8M4iqsMp5nX6nzYGsG0rPDmmQhAG0

Y1n4upTSvrbynjf2Rz6NKrjSp7EKHqj5zGYJmh5gCW78mIzC4c5/

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IF45d9pm4fXj/7g7Qe8Em2AFIedUsKzl/fxBAfXCeV/+qWVQWr70SSTtI6UG0nDaDb2vReqWQ==

X-Received: by 2002:a05:6870:f788:b0:21f:aa70:4c2b with SMTP id fs8-20020a056870f78800b0021faa704c2bmr2163928oab.12.1709201290816;

Thu, 29 Feb 2024 02:08:10 -0800 (PST)

X-BeenThere: dece15-912025586@googlegroups.com

Received: by 2002:a05:6870:ac22:b0:220:39f3:86a8 with SMTP id

kw34-20020a056870ac2200b0022039f386a8ls854651oab.1.-pod-prod-02-us; Thu, 29

Feb 2024 02:08:08 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCUFPRRjaDtcaALxmu8IBxSZGnf6UOYR96JDuXijlfp0NHpVkUZ/rAANxMkTEglqarVmqdVLmA+M9LARSRDLI2cQ2HcdnsvfiTPqOYJhqy03d18=

X-Received: by 2002:a05:6870:2314:b0:21f:f6ce:29e6 with SMTP id w20-20020a056870231400b0021ff6ce29e6mr1669870oao.37.1709201287888;

Thu, 29 Feb 2024 02:08:07 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709201287; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=nQgpH3xfmSAJnOEDjzcezvR79gyttdmWz2sKFa6Pse7/ebfyi0VFPpMDtf8/jQekph

4jLrbhg1EFsIPxZhYa3QgsahaGILw03Qi9g3GbMiIikaR4Tnfku2Gc95ZZSFmoNEOdZk

ZQu0yn+gurAfRJlNtoNJYkLCAgDcU26PaJXl0qleWwy2H+Ue3SXXLpNwUXIceNXv0axb

kY3QZNnivfy4I492YfiyaCI01/oQICVFRrCuo0Soz6iHiH0IqlBC2/5mL1FRKtZDKxAX

H99vW9YBASeL4oRc+OR0uevayhhUo/Zltys6fIig5fGpETm/nTBIQx2w6YOA/p8Idlnx

jgUQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=HD54EDR8Wv+/XC0nmhc7PZsDcXsGf3ClkMiK2Rq5oAk=;

fh=wSouJxzN7TaWqEg+enaYQdLjX23H0QWjeIJLJzESRU8=;

b=f1J4/zJpWHKM5HebntotqOEsnYHaZX6Esv5XRS8gx041zJ1o/U4TWdC5Iya8qVcRUR

mXKWY0qjPNpXs7SQAyMnBst6lzjjASVdua/49DCz8nxMMiK+uHVay9xfdD3Uxahd1O3D

pooa2+GfphGrtcJcbd7HkxZTSjcYBFbnWVqI0WXg5dbRWRXFHyyGyW8P4jsSwn+n1Wex

HNaoinSlcunfBBx8vtCCMtMDIfS5f/utY+YgFES74yqwfbcD/k1nLdilBsCJCwMfTBJx

p/9UZuePrv0YvTAWtZ6/a7KPbeq7tfhUc8Vrz/T4EAXbIui3p89pRanVll2cALT9K2Wp

zE4w==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=Rm3mJz8A;

spf=pass (google.com: domain of feize381@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::542 as permitted sender) smtp.mailfrom=feize381@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-pg1-x542.google.com (mail-pg1-x542.google.com. [2607:f8b0:4864:20::542])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id lf7-20020a0568700c4700b0021f2da568b3si183008oab.5.2024.02.29.02.08.07

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Thu, 29 Feb 2024 02:08:07 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of feize381@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::542 as permitted sender) client-ip=2607:f8b0:4864:20::542;

Received: by mail-pg1-x542.google.com with SMTP id 41be03b00d2f7-5cddfe0cb64so491660a12.0;

Thu, 29 Feb 2024 02:08:07 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCWF1e4abB5/gMpweL0RgkuM0qyW9DCpNdfgRK5SkfDeHtZw83fuJts7FEJbar938q1nIAC3wO1zvIhvTWCdHHcD9e9+eLAjL3N35T+0P+jB6GxHKsoJ1uYTsT8biOCczOyu0dTELl5JwkbrPe/p9+vc/vmwYEAN/8O760qBUIkn03Xuicgmc5LNtFJSjrTU3BwuEUiZmXxAKyYC9aGGXAofObgSVCA2EiDCwpC0NQ34Yac7tYoV2qW693+NrGaDaRvEoSDuSGNzJrnwMVtMv0G6FrUeWGDzJUh4BUfR9egHGVTQK1f188e0q2OWjBsYxHhLOStRJgaD7GXtWhnqxavgwsQ06RxIzZLv3spDAZhOkyoTXODB/BLCJTroGNiKTYJ1MzOmA4Wllov4Ug3E0DKKWH+XD0PAftvj3X9RSkfxoi3/H0SToMsw4Co5CX3TqWZiJBKULRjbwh7R8fyfPY0RHTCNqFlMWHxR

X-Received: by 2002:a05:6a20:9f4e:b0:1a1:1eb7:83e1 with SMTP id

ml14-20020a056a209f4e00b001a11eb783e1mr2476049pzb.46.1709201286841; Thu, 29

Feb 2024 02:08:06 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: "Elsa W. Lyles"

Date: Thu, 29 Feb 2024 16:07:54 +0600

Message-ID:

Subject: Lonely mom wants to meet with you!

To: dece15-912016742@googlegroups.com, dece15-912016917@googlegroups.com,

dece15-912017260@googlegroups.com, dece15-912020230@googlegroups.com,

dece15-912020772@googlegroups.com, dece15-912025199@googlegroups.com,

dece15-912025586@googlegroups.com, dece15-912027395@googlegroups.com,

dece15-912027665@googlegroups.com, dece15-912027821@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="0000000000008d54680612826f70"

X-Original-Sender: feize381@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=Rm3mJz8A; spf=pass

(google.com: domain of feize381@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::542

as permitted sender) smtp.mailfrom=feize381@gmail.com; dmarc=pass

(p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list dece15-912025586@googlegroups.com; contact dece15-912025586+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 745700075957

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,

--0000000000008d54680612826f70

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Hey baby,

I am not happy with my married life. Now I am alone at home.

View my pics & address: sites.google.com/view/sase25No need to submit any CC...__-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dece15-912025586" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dece15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CAHbz4erBrJYYRdazGAcRSmc6dhG9TTQ6RawcT9Nurx81iz_RTg%40mail.gmail.com.--0000000000008d54680612826f70

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey baby,
I am not happy with my married life. Now I am=

alone at home.
View =C2=A0my pics & address: =C2=A0
://sites.google.com/view/sase25">sites.google.com/view/sase25


No=

need to submit any CC...__=-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;Dece15-912025586" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to de=

ce15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/dece15-912025586/CAHbz4erBrJYYRdazGAcRSmc6dhG9TTQ6RawcT9Nurx81i=

z_RTg%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https://grou=

ps.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CAHbz4erBrJYYRdazGAcRSmc6dhG9TTQ6Raw=

cT9Nurx81iz_RTg%40mail.gmail.com
.
--0000000000008d54680612826f70--

Keurig phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 04:34:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfefG-00000000PG3-08NH

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 04:33:26 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 04:33:25 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm6nam10hn2236.outbound.protection.outlook.com ([52.100.156.236]:49568 helo=NAM10-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfbqa-00000000PX6-1Nsk

for sales@nk.ca;

Thu, 29 Feb 2024 01:33:00 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=VYxx+izXTRKmMDpwUvDO+EuI9wNcKbiJwZAfodfhG5rrChWz4OtO51N/mECxEMlYl7PoxlARboRS1XyzApxYgQ6qjlru9az7M49QWmsKIAR2zUp6ZOcHVvV9V/86GN7z47WVga268lETO6l8lCzsFBfuuHdVr1FbGKBDQz3ELnoNawcZpPmQup3XuoiRTlDHrn4VfbmklKnj/2drxu/yRXTsZabfa3CyH85ZganfZAU+cPcr5TW8MOfqMxJ1VbNpEMOkL8riV4q0qLP+4hio0Bug2gn68b9rZuGndgMXcyChe7SWIzwDH2rdANkwR9IGEEUZtXhQObP5N5213bIEAg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=/qZ6e5z8nganBDmWNTywj6uRk9YUnEvMlAeYg3OOlTg=;

b=UuaD4SyVnGh9IJtYWLkhZlkL1nsoswA8SaIp8yi99hXMrnSM4If8JKhuGZRf3PxegJb+P1zx3OFL+/zsFhbbaohTVB1WCCeOHdJPI8+g5zwLwQujlhMavpXJ28jLndRDEPN9gHOA4awwJXCpgFZLIu8cAqVGM1wbJJcPjC9uHpH37CKq15ZwFqNm8ZNlf/JrEGWCU2PjDBHOB8tytfRwaMWDC9/THDLkMfxI7Z30Vm7q8UBNqSNkm6YkCntDBEDSBJycC1XF76+uOWzAk2cz/MMLOCN+SMl59W4CnWEsOusM3gw5xqdDLwqP3RrObSyh2wcDG6evWLZ8zYPsWquzeg==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=ebqjelfqmp.btii.lat; dmarc=pass action=none

header.from=ebqjelfqmp.btii.lat; dkim=pass header.d=ebqjelfqmp.btii.lat;

arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=ebqjelfqmp.btii.lat;

From: "=?UTF-8?B?S2V1cmlnIENvZmZlZSBNYWtlciBEZXBhcnRtZW50?="

Subject: =?UTF-8?B?S2V1cmlnIENvZmZlZSBNYWtlciBFeGNsdXNpdmUgUmV3YXJkcyBGb3IgWW91?=

To: sales@nk.ca

Cc: sales@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_1543f0fe-2553-41c6-ba6e-e8c6a2ba9056_"

Date: Thu, 29 Feb 2024 08:30:44 +0000

X-ClientProxiedBy: CH2PR05CA0017.namprd05.prod.outlook.com (2603:10b6:610::30)

To SJ0PR16MB4192.namprd16.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:324::17)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SJ0PR16MB4192:EE_|BLAPR16MB3827:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 7799c1c3-41fe-40fa-c1c7-08dc3900bd26

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?Wm45R3dIYnpiYnJ4aFFnWGsrVUpGZUFtaDdzWVFvREdwZUhYTWpXNmFJbEk0?=

=?utf-8?B?UDlUeG9NY1lxVmttamQxNDFFbTM1Mk52M0MzWGRhdkdTOTUxYVAyTnVxUWM0?=

=?utf-8?B?d0NJNkRkcTlxanI3MGVQL3FQNnFQRkJPWGZqL01ud2MyT203bnduSHpyRUtq?=

=?utf-8?B?NkF0SGllMTd1WXhOc0ltWldYNkZ2dGhYSmhrQ2NLTmZxRkl1OGhwOVdZWGhT?=

=?utf-8?B?cHh2WnVjVEs1RmU0cDVkOFJiMGtJRnp0WmN6Ym53bzhLQ1JxZisrd3ZqTkZG?=

=?utf-8?B?UUNKR0c0d1gwWTZkWHFtSEpVQ1NHaTBkL0RzSGJFZ0Q2WmZnWkVncm9NcXJL?=

=?utf-8?B?OXcyR2haV1pZVStWbjEzLzdaT29PbEtHV2ZuRklzWjdHNi9sSWt6ZG5CeG13?=

=?utf-8?B?N2pudjB4VUZOb0lIRG85eE96Y2p5Zlh4YkpvZWxpQmZtNHFrNHFMcnBEOW9t?=

=?utf-8?B?UjZUR0tUQ3pVVTQ3VlR3MU85elV0OXoyc0FieklxSUxiSmJWMVJQK2lnSUdI?=

=?utf-8?B?QWk5dERsWlMvdnVTTW44YlN5UTdqSDFrZkYxTDBXRFhvWE95T1hhWHJXRFhH?=

=?utf-8?B?UUlwZ1RLTGQxaUdPQUpabmNVc1RPMFVXWkxaVW1OK1VKcGVkNkNWYldzd0Jq?=

=?utf-8?B?eC91NGppM00zcnlvYWpZT0Rhd2hHV3BQNFQrVEttOEZuWEdoQzB5MTMrVFZv?=

=?utf-8?B?ellFNitFemwzZkZwY2RSWXVBaWlFanRxcG5yWSt6U0d2WWk2d21TTU9nL1ZU?=

=?utf-8?B?d0JOTVh4dkNwTFlvem5ycUVUN0tzZUY1T1NXL0lQalFSVFFDUVVCK3Jxc1lV?=

=?utf-8?B?eHphOUJkNzBKTkltWkhkSHJma3pDVXdqS2lyRmxuMVdQaTgvMFhyR2J0TVNT?=

=?utf-8?B?NHNGZ0x3ZWtYWDd4MGVHN2cxZ1NUUndZWnhWTGdMTS80VVNjYXdlbkFicGZG?=

=?utf-8?B?NHZGR1NhN2FVamdqZ0RkMjIzVDkyQTlmUWtmTThTeTlYcldhWnhna1psci9a?=

=?utf-8?B?MWZldXNzOXkxMFhydGx3TmVzNEVWTks3Y2x1WThHT0NnbEx0dGZhd2NYSlJG?=

=?utf-8?B?bUNiVnlSV3R6VzJzOExPSVBmbElUYlVMZGt6RUxOcVpTZFNWQzRqbXdHVGNN?=

=?utf-8?B?S05SSzE4bUlJdWcvMDZDUmZFNlpseUhkUXhHMkFBc0F4RG9jOElvRXJETVhK?=

=?utf-8?B?U0lHTkVoUVg3UkZYSi9OZnZJUU5nUlV4c0ZJZ2RKVEZqclNqb09zOFJYV3Jn?=

=?utf-8?B?OXpLeVM5Q2JxVkdUMStGWlpNenhldUlndXlPMmU0dU5XQXhZaEZrSjlwUGhH?=

=?utf-8?B?UUZBbHQyN3FHeFNvSzBIYjRPUWIzWFpPSUtYWW1ZNjNvKzdKL0d0UHE0Tmkx?=

=?utf-8?B?UTRuK2k1NEs5N2YzREhkSjVsM2dEWWhkY1Q4V1lZdUNCMjR4K0dMekE1QkY4?=

=?utf-8?B?Y1VnMk83YTdKaTRRV09tQytIQ3grM0ROK0tZUmMybThsUDkwMzhrOXBrRWpn?=

=?utf-8?B?RjE2Z1h3RXRhVi8rWUI5N1BSM2M0N2RjanhFU2pIWENmcUtYd2RwcDRROEdp?=

=?utf-8?B?SzJPWkZuTHVMdlFxMDJuMjcyUkxLZEJoY1VUZTZxQW5EbU96QmF5amZKUkF4?=

=?utf-8?B?aUNsSXljdVYvc0NKQUtDZFpIMytENjJ6N2RPUmtmODZsQlFNdWtMUFpHRVZZ?=

=?utf-8?B?YkpyVUVqYXoycVVGbG5aNitjblhkTE9lRTZIK0ZXeUpoc0VNYnl5M2R3TTR3?=

=?utf-8?B?UTBDQUxVWmpkSGphNGxYbnZUSDkwRTdxQ0YvS0E1dDg4UmNLVVZ2dmRyTUhP?=

=?utf-8?B?RzhGYTZ4ekZUVnM1QWRBcGY5Yk4rVFRXVk1Xem9pc3AvS3ZjQ1NOQkJmYTda?=

=?utf-8?B?RFpRSjhtMlRMci83Y0hZRDQ1V0Q2TnFnc3RuN0FyTnJqT0VIcC9WeXd3b0xM?=

=?utf-8?B?MmRlYkNOc3o1RWhMQXRnd0ZkWUtVYVBrdW9TaGRGTUZobHNOdVFCQlB1dWxo?=

=?utf-8?B?SkVXT1JJLzFpQlFzT3BoRWNMSytiSmtrdHJLMU1IbXczU2Y1SjVJTlQrV1pB?=

=?utf-8?B?bTQ3RHRvd1c4OUhoeUpSUExHL25MSUdRQit5TldvRWFNdDV4aDJ5MDFGYmE5?=

=?utf-8?Q?vueo=3D?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:9;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:SJ0PR16MB4192.namprd16.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?cG1WQ3JZZ2lzTU8vcTlValVzMVp0cFJ2TDZKYUo5QVQ4T3dtdXlpd0trR3JK?=

=?utf-8?B?NzNkdmJuTE16ZWZFSHZnQzJHaWNJRFVObHhmbjhrTSthaStMZHpxUXcveTRw?=

=?utf-8?B?RVM4V092bFhCellBMnJtU1V5ZVVVa0lNQUJKVE9CbFRsdmlMVWVibUE2Z0Zw?=

=?utf-8?B?Z0RyOCtYT2VFN2MwZVZ1SWpZVmVTY0Y2Z01pZkNsRTdXMkE2ektodEt0VXFi?=

=?utf-8?B?bHA1cm5HbUxUS29XNDZEblhkTGN5RWNvMmpnemhpY3VqTWUyMjVLSHUzTkRI?=

=?utf-8?B?citCblZJclhqYmxBVDlDYmdwR01WaVNTZ3VmcUZLYmJTcGRMOHR4d3JyeUJR?=

=?utf-8?B?WEY2azhSSFF3cFdZRFhIZUoxdXVWUEkrc09BcFRobEtKSDcwbXF5MlNiMGlB?=

=?utf-8?B?NHB4Ny9oVVdqQ1BmT3Q0V0Q3Qi9sS2J4a2tQbFAwb0lRakhKNFJlRkRxdXNz?=

=?utf-8?B?bmxVTCsxQjMrMWdnbHNnQ1dBT3V4NlRlc2RuTnFvK0pDaWxHV1hNdTVGdjA0?=

=?utf-8?B?MGJYUEROZFJtLy9PMFUyb0I3c3lLa08yMElYOHg1NDAxdGloYWF2UGJwVWlW?=

=?utf-8?B?ZXdxci9XNVEyeGs3ZHNmVDhJN3VJa1FKSDNmdzZFYXFCaW1uUVBLNHFWZjdK?=

=?utf-8?B?M3FZRFU1V21OZU0vZ3Y0RXV2QkZNL1FzR3puVCtEVTUwL3lwYmU1d284dUlk?=

=?utf-8?B?dkJNSExyK0VGNFhaVDZENXJreG5TUmNEbDRQK2E5VXdmaXN5MDRXdnRjVXU2?=

=?utf-8?B?YytXZU0reVZFZmJYUldoVmJuL0V6VEpPeEI2OWJ6Uy9mTlV4ZGJwWVV1R1hU?=

=?utf-8?B?Vnc2SWd4a2FLMEZzTGlGa3lzS25qS0FIYnlZSjJKYk1oNUJZUm1YRGpnRm11?=

=?utf-8?B?cW1nK3NJbjVtNUxyeE9QaHhvYlplYzJZVGxxS2ZMWDVNOGdCdnByTWVkQnE5?=

=?utf-8?B?ZmdjTUxJNUFtZ0dwTGpYQ2dSUW81SGxuSy9EeDRXM3NlM1VtUzBBRlhzQkxS?=

=?utf-8?B?MFdlVDk1dW05cFRBR0JXRC8zajRTTVFDVFFCRzNicDNMT0JCV3NhVmdCKzM2?=

=?utf-8?B?NDFXSXNPY3pRanFMUHVkMldRZ2lkbGpPRlBmRmoxYVBJUTI1V2ZBNm5EM3pN?=

=?utf-8?B?S1JlQlJDVGVWWmRJY2ZhbE1JK3N6VnI5WkdyTDdER1NhL1MrUWdxTmZ6MXZV?=

=?utf-8?B?L3RzTFdoMS90MUIrcjcwMExSY2VuOGcyQkJTWnUzUWdYNXZadEZpNXZnbWpn?=

=?utf-8?B?TzhQSnFJQVJtaWI2eWZUdmFwbFNoUDZnQlBEZWgwd0xNSmg3MTNBZnR5NWRS?=

=?utf-8?B?QVZzS1BDcXVSODU0U1FRYVVTRzhUTFlKVlNjblNiQ00xQkYxWk45ZXdtM1JW?=

=?utf-8?B?Qk5rS3RJWm1KamJLbDJMTHdjRWgzZ0NJZVNwWU5EUjFwSm9OTUtYbG5OR1p2?=

=?utf-8?B?blhvVFlPbEFGRm5lYnNvVS9LYjAwM3gwMWE0WHNDeUgwMUc0TGUyMXhOU0ZH?=

=?utf-8?B?OVFjN2Nobk9tbUI1MHgzZkNHVkNTVkUzSmF4OWZiQ1lhY3dNZGNkMGVTZkg3?=

=?utf-8?B?TGdHSHgxYWdQZWp2UE1UQlIrRSsvd3p4K2ZPeWxYVTJOVHl2ME0yRHVCQTNO?=

=?utf-8?B?d1o0bGYvVC9ES1BvajdNWkNwbHluQXkxWGFFcCs3cG0wYUZJVU5Qa2hHeVBz?=

=?utf-8?B?QVV1MFpBNFYyS0xRTGJJcWVUcWVXbzJqUENvb3dNSnBFT1FFQzdWb2pPVXgw?=

=?utf-8?B?SlYyV0Z1U09BMFQ0NHk4M0VCUkZSelMwa2Z6LzlMek9OQi9zbDRQUFpHQ3NP?=

=?utf-8?B?TTB2RW9xeHk2Rnh2bjNxMnhGMWVDT3A0NjVGbTd1eEZNNWlFUmZGc1pOells?=

=?utf-8?B?YklsMG1GWVg3V0NuRnppZ3VhQmk5WURZdzBzYml0aXU4MnhZVzhkZ1BTb2dL?=

=?utf-8?B?dVlMdEhDU2E1MWlHWDIwZjQ3cjlxS2RkNVBhV25uaFN6cG5EWWtiMGQvTHhE?=

=?utf-8?B?WXh5U1QxTjlEc2hONUlyYTA0K09iMmhidENoT0gyK0FVeVhwbHJYK2I1LzhE?=

=?utf-8?B?b0NmZDArbFJRdnpRT3Q0emRXak5PWW4vVitMYkFocHpCUmhIZG1GUFBTOE9u?=

=?utf-8?B?N0h2cmI1T093czNlSk40Y2sxcEEwWWY1Q0t4eldnUURTTTFVTG5PaWpMWjFj?=

=?utf-8?B?MGc9PQ==?=

X-OriginatorOrg: ebqjelfqmp.btii.lat

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 7799c1c3-41fe-40fa-c1c7-08dc3900bd26

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SJ0PR16MB4192.namprd16.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 08:30:51.6797

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: bcf90998-a917-4b1a-8308-557ac78c1633

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: 4cNWNioMU6ONLchUahtDyN5YDscwKTt24i0ubZNGIBSOaEsUM2VE8cfNRv14GnD2Ghx8+0j6LHeBymQXlAcOurs0cELky5Uy2/tTyQ4PIYU=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: BLAPR16MB3827

X-Spam_score: 12.2

X-Spam_score_int: 122

X-Spam_bar: ++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Keurig Coffee Maker - Shipment Pending Your order has shipped!

- Keurig Coffee MakerContent analysis details: (12.2 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.156.236 listed in wl.mailspike.net]

1.9 URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist

[URI: ddaafdgfdgsdfsikikf.page.link]

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.156.236 listed in list.dnswl.org]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

0.5 URI_NOVOWEL URI: URI hostname has long non-vowel sequence

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

0.1 FROM_EXCESS_BASE64 From: base64 encoded unnecessarily

0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?B?S2V1cmlnIENvZmZlZSBNYWtlciBFeGNsdXNpdmUgUmV3YXJkcyBGb3IgWW91?=--_1543f0fe-2553-41c6-ba6e-e8c6a2ba9056_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_1543f0fe-2553-41c6-ba6e-e8c6a2ba9056_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Keurig Coffee Maker - Shipment Pending


Your order has shipped! - Keurig Coffee Maker

--_1543f0fe-2553-41c6-ba6e-e8c6a2ba9056_--

Dewalt Canadian Tire Phish from MIcrosoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 04:34:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfefB-00000000PEb-0HGC

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 04:33:21 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 04:33:21 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm6nam12hn2226.outbound.protection.outlook.com ([52.100.166.226]:55004 helo=NAM12-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfbqd-00000000PXk-10mr

for sales@nk.ca;

Thu, 29 Feb 2024 01:33:03 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=io+giU/b7lOvOpK9p8DP1B3EHwLfMW4RCSFYjHTu+geYWQOrLezaETKQcfLLNXcT24EpH0+N3WsnSW3ZRjpMyU1upZddpxYUpkQnG79VhFkMLs5McmK5I5jzxAQpiXjpIRLpBmLRsuJYIDMz7NGgjFAz+Z/3OERZO1n8AaM24Jn8G39un/zgAGtqLmoTAZRijCXyzl6Ll4GvjKHcFRQ1iHJb6mcLNlhdNM+K0YamttfgwsENZ9E3MJrC2QyZsd/dN5ItrtDHgUAdlWGaCHLDR+5KJtQgNSFIFcPc8DyycbO/cv0VfB5O4i7WCYY5SjQlDTV7znk74Y586ESYQDdoqg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=Nfs8lQsPRxXVZDA9a8kyHURIPNwL9EOcK+n+g1JmiVk=;

b=CdXdQ+YoBsdR5n0A2SV5+ihqU1gFkF1uzLeznJLb8qeAGJdC7FT9QvY4s/D/zY2cw3minmcfCIhd2uyI6/6INgwg1UQVDOM5ModkL4GkbNwssEKXDg/jpFB0iiUVMO2BPUtKmqkFWRHSLfN73aN//dJW/3Lp/thENdtN0zbh824VWVjhJe/7NgeEoB5TsvXzCV+wHE1LAbfcylDs3tMFs1r+4podPtiRuAgTqiZpgvokFe+oiezf+ckTWia+AirqfRzZSRFXCrpKmQVy9Jy20IKynD+a4a+ux4RGGGPGes+IgQG6JcycK2hlp3FJ9pQloqizX6+Qdo7bduiSK46Fbw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=gbhwiuv.inms.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=gbhwiuv.inms.sbs; dkim=pass header.d=gbhwiuv.inms.sbs; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=88ihnfn0zqyzgh65cdzkg5ddyx2.onmicrosoft.com;

s=selector1-88ihnfn0zqyzgh65cdzkg5ddyx2-onmicrosoft-com;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=Nfs8lQsPRxXVZDA9a8kyHURIPNwL9EOcK+n+g1JmiVk=;

b=UUHrcZm80ngPqe3Ncr4WAzycgqwuEeCdN+ICCMAiWgXbaRfrfU3QHus+7cnbZwl/TNiDbwh+eqGyOlrknLDZXwmr+Ys6+1KOnjiFFjIWR+wMjGHi9KjWTjxU/LyVFDZ9H/Ms97JLTdovRfroc7Deg02vQmCtsvW3/DJkge1kRVmhLt8F8KaDMYG904BSRYYoHpOOMJsd+zrcxBKYt8tLTaF397MhYnbe1Dl9b2nlAQnaPF8tMOFD6llPg44mQlNLDoqyn93z/fCTSBX1e8A5OBiWofMS/EBXP4iTAYEY8SLmHzyuhJxFE8DUIs9griBPoSuemMDG56DBqnpHACEemg==

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=gbhwiuv.inms.sbs;

From: "=?UTF-8?B?T3JkZXIgU2hpcG1lbnQ=?="

Subject: =?UTF-8?Q?Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Today?=

To: sales@nk.ca

Cc: sales@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_cf8d14c2-c153-4a82-8332-e2924735d687_"

Date: Thu, 29 Feb 2024 08:25:47 +0000

X-ClientProxiedBy: YQXP288CA0036.CANP288.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:c00:41::38) To SA3PR12MB9197.namprd12.prod.outlook.com

(2603:10b6:806:39e::16)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SA3PR12MB9197:EE_|CY8PR12MB7732:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 76596064-ecb8-4f14-7797-08dc3900becf

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?NExIWXJDYzdHSDE3YjJBbXZiNFdCRHFMNkM4czZvZWpHMGVIMFRZdHNjSTN4?=

=?utf-8?B?dVpCYzlmaTk5d0Z5YmdEaUdLK2ZVUGg1am81bG5Cdy94c3Z0T0E3eTlCZktw?=

=?utf-8?B?RldHa2x2NlV2NWJLZUs2aG5wNFRhMmovZVVUTE4zaVFpQW90OTRoMFNpK1Zh?=

=?utf-8?B?Y2xabzN4SFRFMjVadm53ai83MVRaVGRpTnU1aEYxNXZxT0FJTmVIdzAwTWQw?=

=?utf-8?B?MW9TN1FKYXZHTW9wZ2M2dk1ZdnhuNHZXOEZpYjZkcjgvMk9Mb0hpQSs1dUts?=

=?utf-8?B?UDhHVGNpa0k3S2FGQ2VQM0VDZ3RyTy8xbnhOQUdaUXhMbTZ4U3RJaXZKQm9W?=

=?utf-8?B?VUt1bFVrWXF6S1FvQXBFZnBuUGExRURib3lCTXV0ODc1Z3d4RHUwOTJWTmM1?=

=?utf-8?B?cSszcXpkREtUUDhlOFF0bC8yVUM5dmZyTERBVDVHYjR6WFA3RmZHaWtqSFNR?=

=?utf-8?B?YVBKMWdnb2E4RXYzbzNnSHdTRGptTWphU1RJT2lyZFc4TXZVcVVIZ04yNm00?=

=?utf-8?B?K2FKZStaandlVXhpTEltYThnZUdQcHlTMkgwbXBMUC8xZFdrVDg1d0xMOXNV?=

=?utf-8?B?b2x3K3dseWRyT2d5UjJ0T213bThNN0lMTTNaUGhkMjR0akszS0E4VXQvTmhB?=

=?utf-8?B?bkZlUFh3RnRpZklFZndzOVFjWHR0d0lnMzFGckVrVlhFL2NySSs5SERhM3JE?=

=?utf-8?B?dXJNcDh2S3ppQWRDM3l0VVlEdU1lMWVvMmkrd1M0bUhTWDd0a2JhMmdqTUFT?=

=?utf-8?B?czBWanJyaDFvZ2ZRZXM2NUg5eGsvUnhuc1F0eWlaZW1zb3RwRjEweWJhbXVC?=

=?utf-8?B?VE1iOUl5SWZySno5RWhzSXNyU0ZFWnJZcGVNeE9qQW0rK3JQNzNtYW5QdUhN?=

=?utf-8?B?WUoySlp1c0tQNkpDQjJlMkZpaE1GN1NSNEdEUnphcmVQSzltSHE5Z3lOb2Er?=

=?utf-8?B?M2FnTjN4by9DMWpONGVUb0pvcGxjVnVBS0U0eTViRkxGMzRVU1ByV1J4UHBV?=

=?utf-8?B?YjY5bjBKVmVZMWNJYUpMREtoYlpiY1AraXBDbTRaTGZZdThBNXpQMWxWVThm?=

=?utf-8?B?emFwamh2MlN2c1VpbWs0TURESlgyc3h5ZVVnLy9sQ2UyZ1Zzb01pdEw1UWVu?=

=?utf-8?B?QTMyRFlBSnpheWNHajFkWWI5WUxkQ1U0aDNOZDhSbWhvVXc5cFdYMzdHbnNh?=

=?utf-8?B?aytLamozR2kzbk5oMk1wRlNYUjBiamNnSjQvbGh1T1Zpd0RqaHZWdGM2ZjR5?=

=?utf-8?B?bm5pbHBycVR3UmhyMHREV1JGeVlSQmNKcHhkb0Z0MFhiQVEvWnViYUljRkN6?=

=?utf-8?B?c2tuRXJ1eHBwQytQNVJPZFRrTlhDZWR3azF6RHNFQlBmdWZLcDBxSEZ2MGhL?=

=?utf-8?B?NlpNNTJrcmxjdld5TFJHa0w5R0JmRzNUd0FNeVJoTktTeDZWRkFPRUQyYzZT?=

=?utf-8?B?QTNZc2dVTXp3WXdHeTMrK1J2cWJMSEw5RGFxNEpiWG54Z2tsa2xEV2tWYXNV?=

=?utf-8?B?QnFQTS92eXZManpIZXU0cWhjY2dhQVdldlJUa285RFR2SldJYkVteVQzeXhE?=

=?utf-8?B?b0czTGJENnpnVmtsTkJvaUtMbTZXZ3BaSUNVa0FZNm5VVFZMT3Zyd1l2cXFR?=

=?utf-8?B?VjVaeUgwY0Z5eCttK3MyMklnclU0QlhXRUt0VkVVSlkxQ3NtR29RckJSelNO?=

=?utf-8?B?NmtUb2NDNCtIcUZ6eENEQ1h2WkF3ZWRuTjhVZzNwbHNBU0hjOVdLMW1wSXNU?=

=?utf-8?B?M2VRaEF1cEpMdGY2SXppTWtoenJ5WkZkYmRtTTlIdmk2bmU5Q2VTQkxwMkkr?=

=?utf-8?B?SmdHTUNudTk2d2xlVU5NcTRzS09PdmJsa0FNWHhQaTRGQjVQRUhFbGdpNGR3?=

=?utf-8?B?Q09lVHNVK3l6YlEzZjgzZUdnYktnajZIVDNRQ0E5WXZ6dGowampaSTFoVHpW?=

=?utf-8?B?Rm1OMmM0QUVFa1V1REdtck9GYXY4WEtndmJpWVZZY210bjVTc2d2Zkprb1VK?=

=?utf-8?B?ZEhhRzd2UDdqamNpVXZyaW5UNEk5Z2g5eE9Wdm81S2dzTUpjSHRpZWVubTdK?=

=?utf-8?B?ZC9uNUlMTGpNRGNmSFZDcVRueXAxc05RY0IxbnNRbjYvTkFUVnQ2Wi9aVXdu?=

=?utf-8?B?VmRYWjN2WUl4UE1WejlkaWdHZmJ4c3pLOWNhRm9pWGtjM3BnMGdBdzlIRStk?=

=?utf-8?B?ekJZYThxQjRneHlWNHo0bjd2QlUvNW9nVUFaZlZmcEQ4bGxCWXpSa2V4Smxu?=

=?utf-8?B?bC9BUzdQVTB5eXF0Nlpod1VmYkx1SERQdXNvTUdyMnRCbnZEeElaR0RrYUJE?=

=?utf-8?B?VGFqZTlsYkwrcm1CUlpDT2p1RmF1Qm1wQ1lKcjBtY0VKUkYzMkwzTExIbDVX?=

=?utf-8?B?czNCNUh2OXR6SkVwMTBZcnIzR00xc0MrQVRaNmtSUVVHcUF1cXpBVmhnVlFE?=

=?utf-8?B?QkIxQm0vUUJRU2tkdWVYRFNlbXNjbmdxUjN2U0xscDZHNXJXRDVQNG5zRVo4?=

=?utf-8?B?S0VGTjhVUlBBTjNMODV2UWlMeFZHZm5EOHBnRlJXeE40OXc4TERYWWVDYmdC?=

=?utf-8?B?NWRTTmg5NE1ZQTYreGxQOEZZbmlpRlJacllFa3JsMFMxNGtDcE1nTXJSUUN1?=

=?utf-8?B?bDJZWko2SkQzT0NVUVBPa3N4Vmk5cDlOdVRYd0pXQ2pQa0NSREZ1b1pUWDZ6?=

=?utf-8?B?TGV3OXdQaGFvSlU1THdyTHlWOEd2VXBtZmxHRW9aYW52R1pMTFBvVEpCeStz?=

=?utf-8?B?ZDVwU1FIZWZCTnlZeVBkOUdhUUpaNko2anZJWUFZZ0lVSVhLOFBRM09PTjh3?=

=?utf-8?B?PT0=?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:5;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:SA3PR12MB9197.namprd12.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?VlpkTW9ZZnF4Tm04REN3Y2dHU2JTcThEc1FpVWlsQ0ZHWEp1N3FtWjZpVVAz?=

=?utf-8?B?cGZsb3hLMzgyNlUxbzFtQVh3aVBkaTBEbkdUc0IwSmlLOUl5em53VDl3ZE5W?=

=?utf-8?B?UHpUd0lmZ3JiL1BSaWpxRTNLb1hoZTMzTExzRzBPL3BSTlVmVTIxZXlFYmJG?=

=?utf-8?B?Skp6eTB0Z2hFbS9GU2hYWkpDY1VuQndIUVhVK1lPdzVMVFRnQkd1eXNQRVBO?=

=?utf-8?B?ME0rby9IQzlqUUhIclJiL25qZVBJbmdLalVwTWFucURRUTR2ZWI2WkZLL2du?=

=?utf-8?B?SGZiMHNUU0tISHdtcU1RaTY5bi9hTDI5U3lhRCt1LzRVUUVhRWxPQlhkUkI0?=

=?utf-8?B?d085UzFkci9rRDlhRVJheWRIZ015RWVPdUx4ZGJ4dGlGcVhVM29QNEdVUlZm?=

=?utf-8?B?bUVZWCs5RndZaHZzeHpLb052UUVCblh3QkVLbThzVjM1dnhPdkloamVxNE9Z?=

=?utf-8?B?a3ZSUnRHNHhMaHZodlZDNWREWm5YZWhHK3Fic1FvL0trd3RTMWVIQUJHb2ZJ?=

=?utf-8?B?YVQ2TFJtWVNRa2hjOS9XTCtzT3AvQUdDaTNLMW50WEQzbndGTzh1dlNZTjlt?=

=?utf-8?B?UjArNUZQUnNXeFBwUzVLNmdZMGMvS0oxcnBwYmNjV2xYempJNHpzUUNSQ1Y0?=

=?utf-8?B?NnNwSHBuNlNwN1lhNm9SYzdsbGYwOXhmWk9wZGc2ckFwa21QaWdhMkNNUDc2?=

=?utf-8?B?VXZhNWsrd0ZCb3NLOStBbXF2UFFOVXp2T0NLWXFMYjNFa1lSeUxkZE9zMWNp?=

=?utf-8?B?dW5oYjVYd1U4RGdNaE4vNHU3Z2JBd0Z2TkNBcFcza3k3RVRlZlpnSk9EYlZH?=

=?utf-8?B?Tm5GeFZReS9KTWVpcWU2TVpKWGJsWU8xbVpOQVV1ZnVkY3ovYm1lS2RPN0o4?=

=?utf-8?B?eTE1d05CL0dHc2g5bGNWeEVsbkNhWFFMWTdoRWM3S1BsUzZEb0RMOXV6TFN6?=

=?utf-8?B?cmw4b2N6VGdWNEFVbHBrcDQ1Q09UMUNZQlV0VUNMOHhDczdGLzVlaTVtMUpY?=

=?utf-8?B?dVFaNHdOb0J0aGZ3dTVvOHpFN1pSY0tGVy9xYTErcHN3NnJoeDNnNFk0SVJj?=

=?utf-8?B?UGhxUGFTQUpMQ1NFUVdERmYxSnYvb1htd25uSnUyS21ya2xGOEdTMEw0Z21h?=

=?utf-8?B?aVRyM25SZjBZbUNSVWhWemYxamZZTnJuWmFrdlZ6anh4aGlMNWZhTlcrRHc1?=

=?utf-8?B?bytxY2xsUzJBSDlNeXRYdXJ5OWYxc09IdXRMVWRnVTZxV29PSlNrOW93Szls?=

=?utf-8?B?LzJWaXQvUTRUTm8weHpIOHNXN25tc2dJUkVvQ01CdEhPTzNhZGtwQktYK3Fu?=

=?utf-8?B?UElWeStOSFBEa3lucnBBOFFuT0hMVko0NS92QzJuQXVhWFVBODBPelRldHBT?=

=?utf-8?B?VFk4Ny9RK2N4OUJPUnYzTzMrcktJRUIxdi9NSUxKSXdCbVNpVGlyQW5SSjFG?=

=?utf-8?B?VFNxTXlOT3B2WDVIaThkdHFzNEpqRmVhOVdWclRKL282cmVhNXhYYU5QNC9X?=

=?utf-8?B?UUw3Q2JtN1hjUGdnQ0V5VDBoSDdBNFpNU2pSRElUZUVXUjArNUNSMXhHbXI5?=

=?utf-8?B?djVpYXNyWUNmYUZFQW5QdmEvc0VVVW9SL1VxbWlvYjFLaVd3NUZkMEttNzl1?=

=?utf-8?B?TmxOQ0VwQWEzbmJOWElnUUtSZVFZN2hQamdGZkt0ZU1UTXV4YkdNaHc0VDV4?=

=?utf-8?B?c2ZLc3hjTWZNMDdKZ1FpR0lsTVVSQXloRHE1VWV5OExYYWRFTU05K045U2hM?=

=?utf-8?B?SFNtVFJOK1NiajljRlg2NzZwOEE3ZENCMVF4djMrWnJvZmhxRjMxaWFreStK?=

=?utf-8?B?SEdrd1VuTjZJOGxBbUo5QmxmVktROHpnMU1NZjFneGtrMStyc3gxNDdTbHlX?=

=?utf-8?B?U3R2S1B6aXJRRmVxT1ZCLzA4aUJzNUYxdnRtaVVNVU1jdmpXbGUyRm9NMGlQ?=

=?utf-8?B?c015Slh1L1VWL09tUU1mL2VnRlVCZlpSdGk1c3UzczNDYVc0WnJyYzJWdlY2?=

=?utf-8?B?T2luT01iWHZvcUhEM2I0ODJKV2FSbFFmM3hPakZnaU1PMnZRMStxWVdWcitv?=

=?utf-8?B?QWp1T0ltdnREUVI0bytmSEtHTnhkWjgxZWRsNXBrZXJiR1NjNjZlM0xsM3Jm?=

=?utf-8?B?alBKT0dib2pSMm5uUGh4cmxJeTdmM21sUHppU1FkY2NOTWNtdXB2YWVHVi9P?=

=?utf-8?B?ZEE9PQ==?=

X-OriginatorOrg: gbhwiuv.inms.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 76596064-ecb8-4f14-7797-08dc3900becf

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SA3PR12MB9197.namprd12.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 08:30:54.4869

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: c5ac1db5-23ca-4951-91ed-15138731fe1e

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: Wvm1rxmqJ6navmFYWTn+TyNf1v3ESI4zp9qAxzFXh2zG5wGr6B3F5RjlKRtxmzq8uXS37o4/GvpzTxB6emzqlZqhFbg8sbNmsWvoz4nhOpI=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CY8PR12MB7732

X-Spam_score: 14.5

X-Spam_score_int: 145

X-Spam_bar: ++++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set

Today Share Your Thoughts, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Reward

Content analysis details: (14.5 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

1.9 URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist

[URI: dfsztreshytrhgtrshgtrshs.page.link]

1.3 RCVD_IN_RP_RNBL RBL: Relay in RNBL,

https://senderscore.org/blacklistlookup/

[52.100.166.226 listed in bl.score.senderscore.com]

1.3 RCVD_IN_VALIDITY_RPBL RBL: Relay in Validity RPBL,

https://senderscore.org/blocklistlookup/

[52.100.166.226 listed in bl.score.senderscore.com]

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.166.226 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.166.226 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.1 DKIM_INVALID DKIM or DK signature exists, but is not valid

0.0 BAD_ENC_HEADER Message has bad MIME encoding in the header

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.1 FROM_EXCESS_BASE64 From: base64 encoded unnecessarily

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.0 T_DKIM_INVALID DKIM-Signature header exists but is not valid

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?Q?Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Today?=--_cf8d14c2-c153-4a82-8332-e2924735d687_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_cf8d14c2-c153-4a82-8332-e2924735d687_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Today


Share Your Thoughts, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Reward

--_cf8d14c2-c153-4a82-8332-e2924735d687_--

Dewalt Canadian Tire Phish from MIcrosoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 04:33:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfeeM-00000000Oyx-2SW2

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 04:32:30 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 04:32:30 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-bn8nam04hn2206.outbound.protection.outlook.com ([52.100.163.206]:37729 helo=NAM04-BN8-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from <4WG7HR467@bfnpwdtu.fsdiauyfew.motorcycles>)

id 1rfZ3p-000000000TH-1TwU

for sales@nk.ca;

Wed, 28 Feb 2024 22:34:29 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=QMBEj4U9NiuJYl7YaC9wZdhIm5ySxwDLBxdZHt2RyynRK4dqgciIgE/S+/Z3lGwokqOTWwIvpP2xnttRPM8UwiVc5CWN1SvjYLFPoLczwhW877pbBaC/vQ29SgP8winKcCqXB93f/jA39Z4lKWcY2JeCPSyDTrxeHygsBJexk03Zx2etE8s+VS0TRzCub+p8n1CpyljLijVQs5bHJNSelLQjC6PSy49HEBCvvkDvyOELMySWCReiDVJVVTMbz/HDAYUxgkcQVYsDHQCJ+d6za+jIbCipVttpB+pxkUJ3z5AeAURxiernCjY8uzeAmxpvDf/QnGYxIAwx8luOyyCKAg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=oZiQkRHQOgCOmreCvF27CJ/Zkw2wBc0ai1DacD+OoJg=;

b=S64lYe+r0Tk41jDaBMGHmXIpgl3jUzIrSSMeDqgsixVmgzbCIJV6JKT63591mrm8egA49R9v79gI4XG3wBvLBxT2WIe1SFwwO3r+3HNewCk2g1KEsaJxIvANdXCRO30I9sM2QVg81yR682+vWj8R5M7KNDSOZHmnoKHB0IKdEMiNbdoReVXERGNFzqlwCRqA4OG30i14ABoEnfxnWLYcZzRMt9fnoSi3DUon5RVOJj5VAtWPbXF5yjnDS+zb+GsljPGfJvndYZuaCrYWEI7i7zwcK05Y4+42KLkZQQ2Kj7aLG535Z4AoMnzLG411f5kIV6+MKGw+EkVkqhi74GXF5w==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=bfnpwdtu.fsdiauyfew.motorcycles; dmarc=pass action=none

header.from=bfnpwdtu.fsdiauyfew.motorcycles; dkim=pass

header.d=bfnpwdtu.fsdiauyfew.motorcycles; arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none

header.from=bfnpwdtu.fsdiauyfew.motorcycles;

Subject: =?UTF-8?Q?Dewalt Heater Giveaway: Share Your Opinion?=

X-TOI-MSGID: <035700208256175.EV045D663398C.51903300254784WG7HR467@bfnpwdtu.fsdiauyfew.motorcycles>

From: =?UTF-8?Q?Dewalt Heater?=<4WG7HR467@bfnpwdtu.fsdiauyfew.motorcycles>

In-Reply-To:

To: sales@nk.ca

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

CC: sales@nk.ca

Date: Thu, 29 Feb 2024 05:32:20 +0000

X-ClientProxiedBy: BN0PR04CA0084.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:408:ea::29) To BYAPR06MB4789.namprd06.prod.outlook.com

(2603:10b6:a03:5f::22)

Message-ID:MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: BYAPR06MB4789:EE_|SA1PR06MB8103:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 208813fe-deed-4d32-563f-08dc38e7cd1d

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?SFJzZHlPeXdkZ1krSHFlYXJXdXRHSU04aU9qMVdpbURNaE83K0F4b0g4K3hv?=

=?utf-8?B?Ynp2WjYzcUcvckU5bUs2R2ErNDlUV21Sd2lYLzA1YzFUNElqeW9hSUhKWEhz?=

=?utf-8?B?T3c2dlZHUjRLSVo4bnIrcDlEZ2dtNGhDNHpGNS9FbklMbWcvMENUYVV1cXJ3?=

=?utf-8?B?Zzllc0xFQllsaFIyeC9rOG00Y0ltL3lMVWxVS2FoQW9JNWZrYzZpWlZ4RDFU?=

=?utf-8?B?V0luZ0ZmOHRCN3lCUU5kVU00MGY0TXRFdDE5aVpFSW5YSVo1cWJWZ3FleXlZ?=

=?utf-8?B?NjBLdDd0Y3gxdExpU1o1czhMZ0ZyTUE0MXNMRGFqSkYxQWp5MThUSGgzYkky?=

=?utf-8?B?NmtjaktlRXV6WkQ3ZDRkV1lqNVlPWkhuTHJhK21ab1NvSW0vYTRJOG5NZmNQ?=

=?utf-8?B?YUtGeVB3VUdIWGdyRkhtdHFBUU5kcGpkcVpVZ01HOWh2dXRLeXVvbTJXSU8r?=

=?utf-8?B?OTJOSWVuK21ITGxTUHRvcXE4RGx0bGZqNkJLeGdEZFpjTEp2TFdoT2VZZTln?=

=?utf-8?B?LzJ2aWN5NGhrVzMxUXlJQ3dVUW9BM3BVQzFXWXcrUGVyQ1NGK1NMeFFKTDc1?=

=?utf-8?B?dHJlY1BUOGFmRjhLY016aUN6ZEdzc3JCaHVMajJNQyswK2tRbU9Bbk82ZGhx?=

=?utf-8?B?aTRlMjE4aDhxN2xMK0kycnlhR3hsU2hoRytQVnhQQkF5ZGhiOTRicWJZV2Jp?=

=?utf-8?B?UmNwUGMva1RpTUZHOU1pVVl6WFJ0c0RGTTdlSjhuZHY3RUptbjlqN0lLTTFv?=

=?utf-8?B?MkdrMXdxSjhoV3Y3WnBHcS9jNFZLK0twSGVnaDh1UEZmdEN6eW9LbFI2aytL?=

=?utf-8?B?VVJqOXZ3NS9SYVFFQTFPVThlTUJUOGJ0Nlo2SkZ6UkJTVTlwcm9ZaTBySjVi?=

=?utf-8?B?TVQwV2Q3ckFFdi83dklUZklJblNpUmVKcVNjbWVBdlNJMnBKdUM1MmtZamJq?=

=?utf-8?B?VndrNHJkeW4zeGMvOTdrWVZlRm5JSG1pbFd2ZnlMWk9tbWpQWHlxWFdTclg1?=

=?utf-8?B?cnJTYTVxbnN2L2RRc3JheWhCUVFrMUN1VXhTZElZdkxmcERmNHFBRkN1Z3Q2?=

=?utf-8?B?ZU83dmd2eXpMb0pWYytoSHF4Q3lrNUY0eEZWNmZvbjRQdlA3d0t3ajdERVNa?=

=?utf-8?B?YW5aR2hHQURISzZEU2dWcEM0cTNRZkZwZ0VkZ2FSU1hoaUJ4aDRYVzN2R3dv?=

=?utf-8?B?aGxhNGF5REdPZ1ZmNHRpQXp6R3JYY1p0UndZYzlWdXZXOTZTeEVUV0xyUmxo?=

=?utf-8?B?WHJqaFovcTcvYUNKRllLdEdHUjVueTkrOWZLZUhOK1FGSkN1VEdlWjhjU0xT?=

=?utf-8?B?MHVDU0ZxQy9QRTcweU9VbkY2MXpnaHg5RzVoT2JNdGM0TDB4NlZaSWduZE1L?=

=?utf-8?B?ZE1SU3Q0YkE5K1pLQUV4aTJVTEFyTGZyMko3MFZPNEJYaUdpQzJEL3p3Yi9U?=

=?utf-8?B?TTFycnA4dTJmRVNLWWNrOGRDRmNwZFAyZFhva3ExMHlCbEVCVmgyN3FndG96?=

=?utf-8?B?bDJXcHVZdGloNmVZclBnZEd4N0RHWlY1Y2VaMk5SaTdOM2w2anNQbnZBOHdm?=

=?utf-8?B?VSsvSGJqaTJudTR0OXdzKzVoek10UG03QzNYSjdYdzNhazFwYktjZmZobGJy?=

=?utf-8?B?Skwxc2UrdlBPRTRacUxqdXJ6SzBIUWg1d2twYW45M1Y4b0t0SEVQZ3JFWHZR?=

=?utf-8?B?SXpNbDBVVWhXayszUElkbytHVWRtSGMreTc5MHZIWlV4NXpVZnk1N0dXZVg2?=

=?utf-8?B?NjlCNGNJNG5DWi92ODNYdzBkNTFLRnk0NVd2R2wwbEZ5eXdEM1BBejRmVHl3?=

=?utf-8?B?UnF4bjBkeVhZRnp2bFJEZUk5Q1VhWTAybHNyRUY0dzJTMEdHZ3FGN0prOThU?=

=?utf-8?B?NWZmUjg0SlNxWGdTOGpyYnI2ZVplZEdnNXRwMWMyNEJIU2VWUk9PT0xoeDJ1?=

=?utf-8?B?ajlRblBHaFFxRjlTT0RMMzVURGxDSlNIZXp0am5pU1M0d25ybDBnMDd0eVkz?=

=?utf-8?B?Zm9pZWxra1VEQ2gzd3F0OEQyUW51ZEhYWXkwNTk0VHNzN2ZQTmh4cTl5MUM4?=

=?utf-8?B?QVlpaWFWS0kzdWhOS1lyTW52VGNhcUx3MEJGLzlVQ3ZpRkI2SDQ5VGdIejEv?=

=?utf-8?B?OEtBcTh3ZHZ5c0doYlRZT1FxdG02ZjJNYUZtSytVQ09lUnV0L2xTcUN3WDg2?=

=?utf-8?B?VytPZWJmbDVTWU5mend4b3N2K1JaMlpxc2FWWmFtY04xSGs2OHVaVHZWK1Ra?=

=?utf-8?B?dTZPYnk4c2MwcW9RWVlJbCs1QWJ1dnlvZW56ZnhNdnFKcndHUjl3a0RVYUtQ?=

=?utf-8?B?TFp5Qnd0ZVpZTjZON0VSdHFxQWNMNG5ZNUFqaENBZFhjcVY0dTVpczBMK2hq?=

=?utf-8?B?b0dUNUo1OXI5QTA3M0dzNjRTTkFISEdacVgvaURIcGFXcU11bGgrTlNUYnNK?=

=?utf-8?B?cW1tOFp2SmFCWlJiZ0R1dDdWMGVmNjJUQ01iWjArdG0vSmZobUlZdlZ5L0hC?=

=?utf-8?B?ME9vcE93dURLZXpaZGxHZlJQcngzbnIwU253OERQWVRpNVBRaWwzTVUrWW1W?=

=?utf-8?B?dm1xb0hmUGZSUUNSTzBhL0tmSDlZcHh3VnEvSlpvN0ZaOFRtSEs3K2FxVGhR?=

=?utf-8?Q?BJ99rgisay0KfMWIOmnyu0Aa8yXw=3D?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:5;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:BYAPR06MB4789.namprd06.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?SlBZWFJ3VUdhejRWZ0tsdUdRaVRSUnBXaDMwdDZQTi9WUjdETGJJdnN6V2JT?=

=?utf-8?B?ZVJETXNqNklpZWcxTEYvejN5MXhCZUkwUmJCbThVUkMraUJUSktOdk84L2Ni?=

=?utf-8?B?MHRCL0pkSWRGc2dSZjM2ZC8zUng4MzdVcmszdUJkWkp3eXpDVzlGQ1JWOXp5?=

=?utf-8?B?VHNHSWtKSU9SbHAxUnhoT0FiL3VNWDAvWUZqRDgySC9JSTVjRGhzWXorNHZq?=

=?utf-8?B?dStzR09lRllZalhuT3VVWjZkVXRlUndXeCs2NjNsdGRaa0ZDdFNTR2ZQdFh1?=

=?utf-8?B?N3ZQL0NJUVVxNFdIMnpiVzBWdGhxV0lJT09Xb3ZaU08xM3pMeGdzbkJaMWtF?=

=?utf-8?B?V3JZZUV3ZXRLY0I5YTE0SXpLeTRTNjcxY3lzeXRuM3JBbmRBL3pUdkhqU1l5?=

=?utf-8?B?Y1JIMkNteVEwU1NpMWRoRHk3L1ZrckNyWXpOUmhCK2pRM1M2VWdwcy9BZlQz?=

=?utf-8?B?Y0VKMWkyOTViZWZ5VmZYMERRZEF1WVAvYk9oNzhjalJDSDF0SnNJbHhYWVlt?=

=?utf-8?B?MFVsc21uVGNEUE0vYldXNXB5ZUsrb1pHTFZiRTlsN0NGdHBLeDJzakFIZzhu?=

=?utf-8?B?dElGaE5mZEd0U0RaSldoM0dYazAzYVRMZG9pd2VlODVGb1ZRM2RkSVlDb2V1?=

=?utf-8?B?Nlo1T2pCU0hRY2xqWHY2alhvbUZnK09OWmRsNDkwTGkrNEhIbEFJcG1PeWsw?=

=?utf-8?B?d1VWV3RPUTE5ZEdZeEhma0REM1hWc0orYWtxdjBScDdIdjZnRVBsVU5UMkNT?=

=?utf-8?B?QzZXeVB2Z2hEaEpqeUtoS25VRW9jMjczQWt4Z2NGZU80dml0a1hnbi9FUnNZ?=

=?utf-8?B?SEo4NW1oMEh1UUdMaUNINUtCZEdVck5ST0JORjNKWDZMZ0s5eWIyL0tNL3RT?=

=?utf-8?B?Wlo5RkFMVkN6RVJwUGs2OTVSbkwvZXFJbWZ2Nk1KZWN3dk5ySnRaS0xRSVBj?=

=?utf-8?B?S2syakJxLzVWTDlyZUErRHF3OXhCL0tEOG5vZmo1UEhzTEp2ZDVuclAxRlN2?=

=?utf-8?B?TXdsQ0gxUmlpbVJVQjM2OVJ4dFF5QTVyMjNQaHJYbUZPQVB5VmJrSDdmRU5Z?=

=?utf-8?B?LzdRc1dSOVh3OUhlaGU5SnlxZTliRFlNeElwQjlOeHNOb29rcXJ5NXBmb3JB?=

=?utf-8?B?WWVNZ1NRRzN5aU1xN0ZZTzVKOE9jVUdrZklkVnljQmU2a0dpVkd1em5ZTzhp?=

=?utf-8?B?dHJlU2k2S1M4d2RyQlVEak5uQ3ZwdkE3NFkyRWNVR0ozQktCNy9IRmZHc2VO?=

=?utf-8?B?b2U4ZVMzUnJyUlJaUkNVZTBYNGxLUG1wV3BnWkloVGdtZjUrd1dwdVhENk51?=

=?utf-8?B?SFE4RU9LQmY1cVVhOXMzTDVVZk1MV1RCdWJ1dHZ1bHdBMFZkSmdpQTIzR3hD?=

=?utf-8?B?V1l4eDdHY3hGT1h5TTJHSU5FaDVxV2ZuVWk1Mno0WHE5YVJjV2QvWUhPSFd2?=

=?utf-8?B?L3FjNGhZTWR3MnpYb3gra21KNEdERFk3VTY4K0dzL2VGMVBGQk56S0xDelpV?=

=?utf-8?B?OVdsc2MrYzdVMkFxQlhsbnF0bkhCeGVDVzlLdVNPTm9NVUZjWEsvK215clhC?=

=?utf-8?B?MjdLMi8rM2ZUWnhnaVdxeVFwN0htRnIrQ0d1UVhSaFpwMThoWDVNOURVZTE2?=

=?utf-8?B?MFdkcVZFOWw1S3dsZzJiR3ZnMDhoUXZna1pGdnNWUVZVcmFqNTMvOC9mRWpR?=

=?utf-8?B?Y05ra2hRL0l0TnBQam5nMEVnb3Y4V0ZFTGRoWkFwenFxNlJna254bGc3aGJ2?=

=?utf-8?B?a3dlTm9kbGEwTnUvTStsa0JkN29MeFIrME5rUWdscEdoSlF2UTQrcEFKWnM0?=

=?utf-8?B?b2xGNnl4ZHJWcVFYTGdsQTNnaDlZeTRjb3VPS211L2tTS0NnUC90MTFpVGJ2?=

=?utf-8?B?YSt2Q0lQdHhPbVRrN3VGbXF1L0ROQ3MxUzNkUHpqTFo3R2N5UzJpa2g5elFK?=

=?utf-8?B?cDg5cWxSZ1BWZC8yb0hKWVRmMG9MTmJXT3Vkd1g3Tm9ka2JjY0QvaWRtTXFY?=

=?utf-8?B?b01yVzBlRjhLMkx3N1VURmc5d00xTW5kbVhGN2lMRU5oVFNnUEZycXlSVDRt?=

=?utf-8?B?VXhObHRUZW44bjBkSWpsS3l4U2tTaWNVYnRKSHp2YkcyY2R2ZGpkZm9VYjRW?=

=?utf-8?B?RG1yblhFMFd1NVBnaDJOM0tOZG9OUzdxNmNiYjFJcExPRlBYcTJHVjNtWE9x?=

=?utf-8?Q?5fPBcuHF9i1oQspwW6k7QANPIPvGkUM9z4ux19p3hmCP?=

X-OriginatorOrg: bfnpwdtu.fsdiauyfew.motorcycles

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 208813fe-deed-4d32-563f-08dc38e7cd1d

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: BYAPR06MB4789.namprd06.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 05:32:21.0999

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 026d3a6c-4735-468b-9d5b-8e96efae4aaf

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: jwxMOf761wGzytkORdmgiz08Ua0AjGNW8suDyz+nY7IXzSJ/1l6Yh2L5r4ixn9WS7V4lfJm+SxCeUWlXhIjtKoG1TUHmCsl9kuVM8EtpJmrwYqUAPzMye7CAmLYmon070RHuvU9HCW5xMbYaSpqrHA==

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SA1PR06MB8103

(1) Notifications

Exclusive Product Awaits You: Complete Our SurveyTake Our Survey, Win a Dewalt Heater


KitchenAid Phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 04:33:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfee9-00000000OvZ-3yIY

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 04:32:17 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 04:32:17 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-sn1nam02hn2214.outbound.protection.outlook.com ([52.100.159.214]:50151 helo=NAM02-SN1-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfYLI-00000000Dj4-1cgx

for sales@nk.ca;

Wed, 28 Feb 2024 21:48:31 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=jXMz+E0Vv28UBgQ2hjrBks7Kip9UICF35BvXGdS2VnL/tmvSvIKAmt6Nm6X3wRA1F5Z5xlmnj2wl5UPfeWlkf5wzJ70ItX3b5G0+Y/xIBC+ZR58AzvE7/KBMFmAfY7VXr2gtQYKpRYO1t2beUNonAipQmNZtQiTV+7f/z/QVVzNy6AQu+S9X18UmdBFR1PUmZH2/rfMZyjQkI4VQShLNmcu7aQ94ECnNybaaz7jpYBBFdP1E3jcE4d/oBUl/mapopMlWRozfNQn6u1OcLm8XEFcNsA8PdPZs7jeo0cGHNyFEkiB8jBbzqjgueqct1TwdHAdYAKbbKWjej3/YRVZ+CQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=fy7VfWqKHty8pU1CF+2aTG3d70xIgquQzFl51mQs/7E=;

b=XRacczbldyKEzTCIB36yg2CR1kB3Ap8ivTjGcEVQ+FYhAdUa0QG5BggmFWAbRqgijFMrXbpTx8fQWuIlEVWwe2IgFIydjQNiicFavhw+l+DcAT89KRsVuevUK/J/JRC6dUiuuDQqeFJaGvLcZMWxr9JQUQeye98TWDJVOJr8YHnGVci5X0En5B/CGeW+X5OeS80Y3LZZqcC53hFIS9VNC0P1KNjPm3KVzdCF+AP1uDvuejz+x4Prw2cqKfFjb3pF3sa/hNHKr3/HQsvOuTwO+M2RVSsP+R8OInyyWtLK/j+0U05W7bNo8ha6ZzVmux+SZtjn+XfM1hv9TVlNZYxxlw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=gjjzfx.uhdj.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=gjjzfx.uhdj.sbs; dkim=pass header.d=gjjzfx.uhdj.sbs; arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=gjjzfx.uhdj.sbs;

From: "=?UTF-8?B?S2l0Y2hlbkFpZCBCZWxvaG51bmdlbg==?="

Subject: =?UTF-8?B?RXhrbHVzaXZlIEtpdGNoZW5BaWQgQmVsb2hudW5nZW4gZsO8ciBTaWU=?=

To: sales@nk.ca

Cc: sales@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_ea9714bf-12f7-4412-97c9-cbf1682f2153_"

Date: Thu, 29 Feb 2024 04:36:19 +0000

X-ClientProxiedBy: CH0PR04CA0120.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:610:75::35) To LV3PR10MB7937.namprd10.prod.outlook.com

(2603:10b6:408:21c::17)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: LV3PR10MB7937:EE_|BN0PR10MB5014:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: a8b53cdf-d278-4bca-e833-08dc38e15f75

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?c0Y5eituYkZvaWk2OVlaaDRlWFErL2VLZ2VMRHRoZnYvdm4yTnlVaDVqV2NW?=

=?utf-8?B?dzdRV3Z0N1dlb3daVjBVSll6Q2lhcDRZYnRWNDBUSlNhVDNlWHk0K0x2b21I?=

=?utf-8?B?WjB1TTlUTmtENWlPN2NMZDRUWTNWSExkcUxXTFA2NUNEeWl1TUJKVTR4YWJr?=

=?utf-8?B?UHRrYkQ3R3pqZ3hBUnlmclluYTB6S1VqK09IbXN1SVNMbjk1cjFGR3FVdEJG?=

=?utf-8?B?U2JKeDdCbithdk53a01mT2FkWU9KT1htSElCRTRtcG52SzVFSzAzY1JZQTVj?=

=?utf-8?B?cGJzQ2lBUkNReFE4bmhHUnlqaWFEdnE4RVc1UVhWRGxZWUJ4TFpRekZ1eThh?=

=?utf-8?B?dDVVZjJ5bFpzeVcvSTdXUDJPMEhNNithRS8vdnVHRnpiaWcyeWZITTIwZDQv?=

=?utf-8?B?NXRzcU1oSVluV2xHcFpCREhmNHFueWxpMkhHYkcvRUg5NUZIanBpaWFtODEw?=

=?utf-8?B?K0JLMTVWQTR5QkdlT0xxTytoVWZyODZOWU1NdUdSYUY0bTAzL2xES0VMRWRB?=

=?utf-8?B?MGpGZ2kyUytlNGx5SXkxRWl6UmhDdjh4cFBtV3ZERlQvQWp2TWoxRlNNc2x3?=

=?utf-8?B?eVhKWWpCdTMzL0k3SWRhT3liUWk5Y3d1WEZCMkdMN24yYXVGWm9iRFZaQzhx?=

=?utf-8?B?MnMwU3R4akxxbWk4WDJUN3lVWmRYRmdnUDZLTmZjaXFrY09uTjdqTFg1OG9z?=

=?utf-8?B?cUN3T1VBZzZVbjFhc1FzdTJTZGVtNE93aldSbVRQaVI1NE5MaWZ4enVsQk82?=

=?utf-8?B?aGJyQmlDYTg1RTErWHVTc21YREkvUVl2VVRtdVMwdVdaQkdodnljcDY4TUls?=

=?utf-8?B?NWtSUkFvYWo0SG1kWUtvL1p3d2FINnRqZVFnRFFXSUhZc1RHaEp0Z0k3UDQz?=

=?utf-8?B?YUtpL0h2bGZ4UUxHNnlkUXhCK2JvVXZMNW12R0hGbUdNeUFscDJYRDQwMlN6?=

=?utf-8?B?eEpGZU15U0JZeVNhSUg5RVVWTEZZZnZCcW5uaW9xZXhvQzZNanJkdXcyT0l6?=

=?utf-8?B?VGo0aXVzbzFVWjFEUDdSNGo2QUJTcUJhTzdObXN5R2ZGUWE5Mk9RU0ZiMklo?=

=?utf-8?B?ODJXM2szOGRTb3JndEdPeWtoTWhPUkpjRm1hc0wxQWhtMHZmZTJON2xXRkVJ?=

=?utf-8?B?SUZoUUVvTWdJclNmUkVWVFllZnE5cUJOOUMrU3hjcG9uWk5qZ1lIcTRtV0Iw?=

=?utf-8?B?cU56Rmp4ZjE3N0t5MmxIcExKZzg5eWd4dlRBOUZMaWE2UDBzK0k2aUEvcTVZ?=

=?utf-8?B?SGo5K0s5UWhQNHVyTjhISGllYlZ2MHJPRW42bHFlekxnYmNpOTY3ZFpSWnlS?=

=?utf-8?B?RmQzNjFZMDZOYlJ2VWg0aHJ0M2RtMmdjRE9zWmw2dVBmaDloMVpkK09CbFN4?=

=?utf-8?B?WlRjbnFwdmRGS2ZFeXE2dTd4WDRNdnhJeCtBRTg3VHVZTkpoS3NBdWMrSCtX?=

=?utf-8?B?TnJtY1ViSDNHMkVFemU5M1gramtCaHNVc3N2WW9DZng5K0JrbU5ibWhHTGxP?=

=?utf-8?B?c1RwU3ZOV1ZvNlUxNXM0L3hLSnM1b1FWNEg2eFh3cXA5RHNNZEkwM1poaTdj?=

=?utf-8?B?WFhDb280Y2xoS0Jha2ZjNDd2UVplbG85UkxzWHBEbFI3RG9aUGFhYjlhYVV5?=

=?utf-8?B?TEVLV3E4QUVIc2NSUW4wVnVZdWRPekE9PQ==?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:de;SCL:9;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:LV3PR10MB7937.namprd10.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?a0pTb3dOVm8wOVJMK3ZtTFlIdFg0REhyTzdiMjJIMDcxYmNsd0xnVi9zd2tB?=

=?utf-8?B?YkQvYVc1RU5zRWNWSFh2b1o0eWxJSHVXVVVSdmpzOFAwZDBqVmhSYlIyY2dw?=

=?utf-8?B?Q01jcENkc1p3RVlzV1I2QnlQWmF1Y2lLa05vVzFLRUlTUXEwMFRQNFBrUDJY?=

=?utf-8?B?RTlZNWRqV3o0b2FqclBTSjJKZ29RWDFmQTI2S2lzcXg1NkJSUXg4YlV1RXNm?=

=?utf-8?B?N2UwVTZvK0VYNEc5YUVKSCtZRnFOME95U3lZMktGcUpKU0M0UzBZeFJ5ckQ3?=

=?utf-8?B?Q0N0UVlXQ0NvTDVQWnBtb09rZE0vdTZBeWthcW0waHEvblZsTWpJa2tidGRE?=

=?utf-8?B?L1A4L3RSc0R3aVE1aWo0blYwcHg0MzRqRE9FNUxlclhlUGdsaW14NDhoS2dp?=

=?utf-8?B?NnQrc3RvY2l4eVVybFhhOUhqUUlrWUx4eEl5YlIyQ2dWRCtZUGdDSyswcnRL?=

=?utf-8?B?Y3ptalJxK1dGWG5tU1BtbnJ2NE4yR0hpMXhBQW93SGthZkIwOE51dnV2THB4?=

=?utf-8?B?dWQ2NmM1eDFCNG5vVDdQK2VDOEFLdlZiTEp2aERkNk1FV0tXbDhWVlpHaHZp?=

=?utf-8?B?QkhDY0krb0tHcjRRN3B3NGZYamJJRWRuUFpWWGxkTFk4eU9rK09ENGhDamli?=

=?utf-8?B?ZzVYTFhRbjZIQ0pKdHkySG5KYWtCZjhRZ0toVlBMeThrRjEzSThtQVRCL081?=

=?utf-8?B?N1NBeExtVHludXpIeTE1Y21YVk5QVEVMQ2lqZHNIdU92dDZjSGIzNnBlY3Rl?=

=?utf-8?B?QU1yZUd0RStRZUI0RVNkTllOYTl6N0tqSXFKVENFNlB1Rk5vTFh3NFlMb1Np?=

=?utf-8?B?L0JQSkY3eFRZTHZONStvTzR3LzlBNjlOSlI5ZlJyaEpOaFptL1dUTlV3bVl1?=

=?utf-8?B?OXFiVjlKYmtrZUdFRmU0VCtlRTRmYk5IQ3J4c1FCYlNMZXIxZi9wbGVqZElI?=

=?utf-8?B?b0oyVXhlMkV3UERTUUhwK2lyWjhqa0ppUjU1cnB3WW1YNDVHL3lZbllRdG1w?=

=?utf-8?B?ODVVdWt5MmZjVmV5SHo3eXR2N0h1ZEN4cnNiSGcwQWlYTTBsTTA3N25CSzFI?=

=?utf-8?B?RXRzTW1CZ2JhMmRsNCt1ekx3WU1qS1c3Q2tvdmZjYU9XODFzMlpkUC9kRkZ0?=

=?utf-8?B?elloUDAyRUM1R1hrWS9JVkl4YXNJbHVoRm5CMVRGK0pyc2VIT1lKS3V1VWlv?=

=?utf-8?B?c05vYk1tNlljSXo1d2dBVTNMUmR4cVB4L09zMHpJS0xZUnNkWWx6S2hxeDlp?=

=?utf-8?B?eDBNRDhZVlp3eDYzTlMrRFNZZTRGLzBYR3EwQzBmMWllSTh2V2VpcEhMaGcy?=

=?utf-8?B?L1QyVkluVXcyWGRKWGdQRVZEWXRSclNlSWRXR0tjNERSbHpMc0NOMUxKaUFD?=

=?utf-8?B?NDZJLy9kS3ZXSGhuSUFuaW4yTVAyNjhHcjc1Vkp2TmFXam8vdUlHUEJPNHNF?=

=?utf-8?B?cnVIWUlZTWNVUFVZTTU0Q0hueENaVHcxaW16dlUvdVV1eEVJaUJYVk95RFZJ?=

=?utf-8?B?MHh6YUUxaWlMRmphQjRqRVN4bTd1SEZvOUY3ZHRPMndkM0dkWEdlTlhUdHJo?=

=?utf-8?B?VjZhQnZIYTB3STNjMGRIcldDUDgwaWRTREtEa0Qrc2xRZWI4QWxMWWhDbUZ4?=

=?utf-8?B?bW9xNjBIM25MWkpOenFpUXh5WHZhUHVzc2k5SnJaa2JRR21naGZnMlhRKzl6?=

=?utf-8?B?b2JvN1o4R2twYzJjSG5QTm85dDBoNGltQ2U4ZUtrSjhhWGJOa29tMEhKWXVa?=

=?utf-8?B?M3lKb2MrRVM1bHJoR2RqblR6b09XbjA4azZBZkp3b0JMbkZuUklNbGc3Y1Z3?=

=?utf-8?B?WU5VeUpHcWZsZ1p6elhNa2laU2ZiK1VIK0JnS1IwQWJycnNmVkVaRUVOUCt6?=

=?utf-8?B?Tjlpb2NVUXA0cmx3dit2Rm5mS1B3L0lWcEF4dlJwMERKUDllcnZJYkZJdDc5?=

=?utf-8?B?Q0NyK3RTOHhyK1BnTzJXY09qZnozWkpDWmUyaTFTRnhwR2NzOVF6UU1Lck1s?=

=?utf-8?B?RGQ5dEVjd3N5WWNaVy83QWtWc2p6TVROR0I4YlJkQWdldS8vd0pFRGo2cFU2?=

=?utf-8?B?SS8vcllBTzEyVWtDcktWb2lBbmVkYWpUQ2s2WnJvM0ZvWDA2azBSYXZZVUVF?=

=?utf-8?B?Ty9YUkNJcG1RS1hXUkZPM2doelBHU3lodXVLeFk5N2dsR2NPdWdzQ1kySDJN?=

=?utf-8?B?UHc9PQ==?=

X-OriginatorOrg: gjjzfx.uhdj.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: a8b53cdf-d278-4bca-e833-08dc38e15f75

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: LV3PR10MB7937.namprd10.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 04:46:20.0917

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 309eabe0-8762-40a3-92ff-9389591110cd

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: pe/+eBQH1t48xMbUtTLQYTIAcFyIU70/lS5lu0whiohWCj41savKLRY81kMIrkKOCQ6i+VsvzPrmolAJB7QStxFaMYrF9II8akT2PQ4X2hY=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: BN0PR10MB5014

X-Spam_score: 11.7

X-Spam_score_int: 117

X-Spam_bar: +++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Ausstehende Sendung – KitchenAid KitchenAid – Ihre Bestellung

wurde versandt!Content analysis details: (11.7 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.159.214 listed in list.dnswl.org]

1.9 URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist

[URI: sasaddfhikikghgjfg.page.link]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.159.214 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.1 FROM_EXCESS_BASE64 From: base64 encoded unnecessarily

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?B?RXhrbHVzaXZlIEtpdGNoZW5BaWQgQmVsb2hudW5nZW4gZsO8ciBTaWU=?=--_ea9714bf-12f7-4412-97c9-cbf1682f2153_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_ea9714bf-12f7-4412-97c9-cbf1682f2153_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Ausstehende Sendung – KitchenAid


KitchenAid – Ihre Bestellung wurde versandt!

--_ea9714bf-12f7-4412-97c9-cbf1682f2153_--

Dewalt Phish from MIcrosoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 16:55:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfTlD-000000006JS-2yvZ

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 16:54:51 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 16:54:51 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm3nam02on2112.outbound.protection.outlook.com ([40.107.95.112]:48608 helo=NAM02-DM3-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from <907Y25387@qthcmva.fefr.store>)

id 1rfSWa-000000009ja-2k6e

for root@nk.ca;

Wed, 28 Feb 2024 15:35:44 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=P5MDnARp01VM5gdNLaMrGBsAQybf4VE6spadUwmx0SX1kimnnGS38zoTQ54W0G4hAZ1UIm3uprtYqJFS+OBduttrEE82z1mTvxY1Cas7ART8Ry7C7+V8wXnyR0aoFAWiqZ1/88DuEpua086ogI0JDXZiZGjAazCr48Gge7jWxsJZTrva2mHSHNwiSX6OL5Gh628cLiyZHTYt19slqS7qX2tEmXK1AArhrjPqVPio7fUnA40tp65Unj8OOFEJiLqXsJw5uK8Z/6KiUhEDk2ISXAVZXQ46k8x+cogZBqJWiB89OfVbFbBQ6+eU5UPbdzkO1ReZ37df3MljXUZwr3Pajg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=/lh1ZjoRCONVoLRph/UlZq2I6iId6qFpE+gz4CMvhaY=;

b=oAMsr4tAuIgIA+L2qR51Yqq2160IlrZizIr7DoogQqboYetnM45P9Hso31BOKb6NX+re8+IByE2jhmya57unsaihBTRCPb/8prRkIa/FaWUueSKZhztcq+lYYvG0dflijYpw24s/7l73RyBQ/QLiKF/u/J6MAA7jdcoY3pBPrLQYeQTEdqgShczmo/NQ/iWFR5oSmp8TLFa8b9Nv341u3X/6I6Q6IUVgrK/pO27e5lN990hUlPO/vhJrz6uyOZWsRCuzbMMcUWx5BbDd3a7cn+h7tD/bnpD9QyGJn53GSAmeOWfxKKEmLZhtqgZjePl3JMDzrCdBy3sQx2CTDPfgAA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=qthcmva.fefr.store; dmarc=pass action=none

header.from=qthcmva.fefr.store; dkim=pass header.d=qthcmva.fefr.store;

arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=qthcmva.fefr.store;

Subject: =?UTF-8?Q?Dewalt Heater Giveaway: Share Your Opinion?=

X-TOI-MSGID: <311870473444324.EV125D054288C.0438191464732907Y25387@qthcmva.fefr.store>

From: =?UTF-8?Q?Dewalt Heater?=<907Y25387@qthcmva.fefr.store>

In-Reply-To:

To: root@nk.ca

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

CC: root@nk.ca

Date: Wed, 28 Feb 2024 22:33:28 +0000

X-ClientProxiedBy: CH0PR03CA0257.namprd03.prod.outlook.com

(2603:10b6:610:e5::22) To SA1P221MB1406.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:806:3e6::21)

Message-ID:MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SA1P221MB1406:EE_|IA2P221MB1538:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 270912ec-c84c-49ef-db42-08dc38ad4955

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

s8MUvabHoXpdkLpmxrpAlDpYa1bTBYsLPImeoRw0wTSIPVh29Yee82WAVcI87h0KP8tOfieeljERoJyI2IOjTg6voHEa/Y7h0a20Y0eIUvKXbBUpeiSDmCBAfOSCzDNLulWFbYdaQ8tXtYCBxk7roWkhu5Kb4rY+GOvnLb0CbaoXpWwXV2SYJ0gi+q1UTzO8q5u9yKUGoLMyTLXkS10Hyeu89xrJ6gvVjzHaB5eA7QgYxdjBUxBc8XpB2HsihMI09hkYy9WFyQvhWiueZiYrRwmiPQUTCZxCyurvZfYFozcpAOcn9mQMw9Bbo5PUFpciWds4wUQMOceyemsClQcHK534Gk7Daii/7lATqz/BLoSYDEXlxDwSLG9O0lcPwrBTeLfeSiljybACNT0Dy/JooH5Gw7iXFEJblclYage/Gl1H0dcsoULzgbZTS4kCJSYpZDmMb0rjhkI6PjEnHZsNlgx8SlKf2qZR3ufgfCFri80oRv7G94UApNzaoRhJscCC9D7NhtI8OJgr/9lQHbilp8LjxcDZCdyVc1DLlxFIoys33yt56D8d30fzU/mmpk1ynoHxIbDwZGN28LDCRse3mDtVh3G4llR0DXq6P3OgNceGBR6qWRcesWkgl6PtXdhtN3l3xbg/TWSYW/lV0zmZUdI8cr5JKYuD3Wf1bcOls0o=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:SA1P221MB1406.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1102;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?WnNvSFdNN3dqK01XNG44WDN4UUcrb0VaRE4ybVg3dWNKUi9NeFp5MC9vUXQ1?=

=?utf-8?B?SnU1MVQ4ZGhrNjl0d05SWE5PSTVwVkJpeGRNdmlpaTd1WGpMNnpqK2JwRlBI?=

=?utf-8?B?ZFJPYW85eGNGTWhjeFlhRDdLOHhLYkZXaE0rUUJuOHQrcnQ1MytMQ2o4V1Mw?=

=?utf-8?B?Tk53Q25CV2dsMFUxamRwd28yNjNPZ2ZYYWFma3hlK3g2M2IvSUJyK2x4WDQr?=

=?utf-8?B?UzFlUGJRMENPWldhMVlsZnhleklIS1dWWGt0U1BuWDdEKytNUlRrbnRuR1BT?=

=?utf-8?B?d1Ivd3NieEZTZVlHc2FlNHZLd21GUjNNb3M2TDY1a2RTWC94eUJLbkZFUnMx?=

=?utf-8?B?Zm5kdm5IcHFsak5GbzJuMU5FcndwRWZjeFJpQTh6WUhVNHNTSjhIc29ZZkNQ?=

=?utf-8?B?VC9WemN4aitLemNjR3FuRllld2VmN1hycWRYaUkzTXIyTk5pMWZ0VzJsdkdF?=

=?utf-8?B?Rm1TeitBcFpaUTNHNEVXMlBWNnFIcEtTNTZJR0FzeTJoNEFpQTh2NDFlQm0r?=

=?utf-8?B?RUJFbXMra3liQ0p2ZkJxaGJ5bUE3SkZSZlMyY1ZuUW1pano4TXRiU3JxL2xI?=

=?utf-8?B?TFVGMnQ4bU1kWkZPcllpMXhJdHVzdlkyOEg0TEJWS1oyU1dHeFpqWTk5ajly?=

=?utf-8?B?ajM4V1JzZ3hyVFlRbUkvOU1ROEpBMk1HM0thaG02V25JQ3grZTNucmhya2ZK?=

=?utf-8?B?Y2JVNDlOTGhMeGl5NVE2OXZLWkNRd0MwdG1UenA2TFdaeWQ3U3IxRTlza3lp?=

=?utf-8?B?V05HTVZwUlRZT3BKM0JUUHRMd2ZVaXdRT3FYV1lOQWd0R09VQWhvV2RKdTJw?=

=?utf-8?B?ZkloTzI4MXI4M2djL3VlSHNQTFl3RUREcFJyWnVTRllMS1B2OUdVZUxTSlNh?=

=?utf-8?B?SlVuWkZLUU1pWlNCd1BzUmJ1ZEtmSlZUVTRTbnNFeWhoZC8xWG41QVF4cGhy?=

=?utf-8?B?UExncWNYck9mbXVYTjN3ZkJrTk5QMEVDNkxxN3dFdE5ieWp1NU92MGFXSi8r?=

=?utf-8?B?YnB2Rmszdy9Kc3pSc3hobXlzRDA0a1cvU3h5ZXR1MjYwQ1VIVW1LZFNtMVR2?=

=?utf-8?B?Q3kzK2Y1THVjMGdsSnJxZ1FFM1dZdWFyR0ZsZk5VNzhjeEJZUVhwbWduNlls?=

=?utf-8?B?UERUeVEwU3ljaG1KeXlacjJmakdMSGFzVmJYTTU0TzBjVzA3dHZtcitEQzRI?=

=?utf-8?B?SVRmL2U4Wld0RkdLR2U5VmtDSjV5S1M3U2ZpOWFvbDd5VHdZYmRaL3lzZitj?=

=?utf-8?B?cWNOd2RlcHFxUlBxY3ZxaW1oQUE1bm9IVi9xYVNDWXZXWDIvSFFmYk1xcFRl?=

=?utf-8?B?N2w3Z2QyeE40VGxwMEN3UEN6NExCcWpVSVB3eVdVWWFnaUtGUEhUN1pDNkFL?=

=?utf-8?B?V3lkdUswNGxlRTNieTZXeGNObUk0NWN4VDFadS9XNVo1QUZXZmFmaFVjM2t3?=

=?utf-8?B?UTl4WHdpNGhNZzNlTC9lS2ZraHJlTzRXcnJON1VRbVQwZmdzYk1CWWlFQ3hL?=

=?utf-8?B?Vk1ud3Y2VG04WWRmTm90UEtDSGdwN01ITTdMeVRRQ2JpVlJCaDVSeFIvc2VD?=

=?utf-8?B?c1l4czl1aFlvQVlONzhMd1owRWF0L1VaVWxHZWdCcWIzYmMvVEdidm5NOTc0?=

=?utf-8?B?dytnY0tLdWF5bTJJb2hRS2llR0lWTzM1eUhkYXBQN3JGVXBsZjNEMVg0S3gw?=

=?utf-8?B?Z1QwaEdKYkQwYkR4T21qd3VyUFBWT0t3cHppVWh2N3QwUWY4NnNiZFdKOVlD?=

=?utf-8?B?Q1V5aFVWSkZoUzNMdk9GbDJKR3VDZ0NhTTdqVDgybFlnU1MzNUx4Tkczdncx?=

=?utf-8?B?WGJsNGEzYXY0TlpKRGNGVWo0OTgrS1pudWR3OVdHZVpMSWZaVW1rNENYWTdk?=

=?utf-8?B?Rk1zSkZLWmxCTEZuRi8rRUpTaWxKMktzQk40c3VUL3NMTExQSTIwMDlrU2Jy?=

=?utf-8?B?c3lQVTFJR3ZhV2ZlNjBmeFpSRUhHcWFwcUNWR055ZGZSemNPU1NnTURCc3Zr?=

=?utf-8?B?UTNWVjJJYWo2ZDBid3FhMzc0VDRWSWM0RmdyV1pMWWVJLzNtYkJqcHZYNDYw?=

=?utf-8?B?bTB0NFVONGJQZVhvRVJiaEx4VU1ZOXVzK3dCdkF3YUJIVTAzWnRCRVhLSUpH?=

=?utf-8?B?N3plbGozeGtTa1VPRGhiQitqNUx6K0pLTzIvalo3RXpmRWJXQ0kyRGdGZUZl?=

=?utf-8?B?ZVE9PQ==?=

X-OriginatorOrg: qthcmva.fefr.store

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 270912ec-c84c-49ef-db42-08dc38ad4955

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SA1P221MB1406.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 28 Feb 2024 22:33:29.3112

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 15b0bdc6-74fb-4475-8a22-d866e9ed3639

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: HDkZa78epbmez1WsNWPqk1dNKrkySwZhA+y9x9ADM6PbXiL7lZxlke570/b8rhSQlGPdDAvsmibbGr94nSUBeCzlvX3uvMLyLguuRHcfyM0=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: IA2P221MB1538

(1) Notifications

Exclusive Product Awaits You: Complete Our SurveyTake Our Survey, Win a Dewalt Heater


Costco phish from OVH Ashburn Virginia USA

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 16:55:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfTkx-000000006EP-1Tsb

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 16:54:35 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 16:54:35 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from edu-onetime.online ([135.148.32.26]:35656 helo=oolsp.qss.sqzzsmtputh.Sdd.sdz)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtp (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

id 1rfSIc-000000005rn-1qWi

for root@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 15:21:18 -0700

Authentication-Results: gmx.net; dkim=pass header.i=do--not--reply-pplo@europemail.com

Received: from mout-xforward.gmx.com ([82.165.159.130]) by mx-ha.gmx.net

(mxgmx009 [212.227.15.9]) with ESMTPS (Nemesis) id 1MSaUN-1rUDy23Bgf-00Mn3X

for ; Wed, 28 Feb 2024 23:15:52 +0100

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=europemail.com;

s=s1089575; t=1709158550; x=1709763350;

i=do--not--reply-pplo@europemail.com;

bh=VzQoMXBSL4M/Jq2BjilTKY1dFhGLUcph4ef8ajWKLh4=;

h=X-UI-Sender-Class:From:Subject:Date;

b=IGrw1bk9FHXlOCMkWD2nzWqgGvBtIEg7i6shi8zM+8JangtiT2F8GRVex+uu0olO

t6ZYHLORRNO3cKA1tL0n+v+zf0oHgWmo+5/SR3jtiBhUQ/AngGcwo9KVjQIZEV/rY

sD3MQDf4qczsY3llf1r5Ja3ApExYOOJBNe12VqWrsMwpZYtIkLyXeLRkLq4oPhmKv

S4rv5rqV658E0cCBohGE96hhNRiIIxOcCVO1bQEdHIzVUIgRLY3CipPBLMVZwK34g

M22LB4jSZ/2FmzoGi4bO/7H2QofAqjFaXg+N+v2BK3LqZYETDz7I6qmbbQ0Oh5Yqn

7rqqhXaOjkBepjT0Lw==

X-UI-Sender-Class: f2cb72be-343f-493d-8ec3-b1efb8d6185a

Received: from [197.153.101.112] ([197.153.101.112]) by web-mail.mail.com

(3c-app-mailcom-lxa09.server.lan [10.76.45.10]) (via HTTP); Wed, 28 Feb

2024 23:15:50 +0100

MIME-Version: 1.0

Message-ID:

From: Costco

Subject: We are looking for new customers, let us reward you!

Content-Type: multipart/related;

boundary=refeik-a6b39708-a7a4-4327-a94a-74fa68cb9bab

Date: Wed, 28 Feb 2024 23:15:50 +0100

Importance: normal

Sensitivity: Normal

X-Priority: 3

X-Provags-ID: V03:K1:o7aG9WPqn8CXLFfODC/jzC4cQGCKvlMLP1IdN8N7gsOZY6RkC1pVcF4MkdwXjZUufyT4b

HqsLSw75qwUXx3A8ZkROARU7JllzdG9EuCmsAOffx+YOqksmRS6p4zqcPcFWQ9wRx9HoeRxG/j8V

8asTl6ZJv4PvTF8owa7Vlp7f4j0E5fDMwWeLFH4JXwVhplOFQMOKwS2muX5M9RlNQG/jqq2+UjaS

3FQNovKGgyv+Kfg+q7RVYYQrwZQC8/FlRN+UV3+2DavJaUSrQLk7TJIzsPr5tbHsuEXg0+m4piAi

w8=

X-Spam-Flag: NO

UI-OutboundReport: junk:10;M01:P0:jJ8So6WNPW0=;+l+wiGkMp07lo6N2TU3soSmq9VJap

ayQycvmcPzEpiWQBz8wPxk6G26PbJ1gkaaTPwauk1d8xcTEzBOhjDQwcmHoFYWdSrwCFYoHZ2

1NQ71vAnrovnj0tSX/FHSziWEReUALxHQpnDGF7eaDgKMstKhfmr3lAlvC/sIhSQar/TTiPKu

AQH1HC9ntWJgWv8bm5L+vzZkgr2JOMcjAVL8RETl18p6qyMnYxYu8smHYbqSheKYz6hGYZTwr

JbamCLqWDnhGl0Kbj8NWhAcbJXVtC8rvLnWL9LQNj6aemL21pSj45HpC28iMRDqPsow+4Hzdm

cd3vzNFwEfgqVs0OgwOaLrmXzcRrloLATHReocOFsTrBeaIKhhNU0svepbGs/HtOZZwolG8Cp

85vswfw3heImCKlriAWZ4d3TU/7P5HdWWQH4QdVqxCzDSqZPy+MJvAmp3O0JxdbNZBDKWr9XE

YD6I6mhKTjm/b4kJfjo5dq3Q9QPqoqPioy8eI9Kddw3xD/6MZ3nejFVG2mMgOOMJp6EosBkF9

V3w+sVotV8MydT1Mp+XcoaKrfhdU7V4bWDpkSMkOC5Ufbee6C6oD2VNMi+OREMRwQl5w8Dyp8

PgsGxM3OV7U7DVsAKs7vYHEweGDfgVj8MZxYojBZz+qDzWpGeFhebJ8Z1sl6I0llr019fRCdF

I+jHZj1qNnXyGLIm/gAZ/IfC+s9sAPMUhEIyw+twsmBeV58hllEUVzlnJi5oKJPq0qEzLksCd

LQZS3kE9eBj5ahabW1YD8Y4cF+TOw7QHdPs9at0p+BwgrWkdOXZYT1NqAOe60+IRBisN/xxPy

X-GMX-Antispam: 0 (Mail was not recognized as spam); Detail=V3;

X-Spam-Flag: NO

UI-InboundReport: notjunk:1;M01:P0:B4Ls/+zl+sc=;Lj6kfYG+CuVnjVjCXV7dcAZREMYQ

zCThcajMCcneiTEArFNR+lQ4GYpSFgwlNEmWhIhND1lwnZD88FUwLGXl9bubBHSz7oUw4wYkh

s0verZbrsymSxUKnzBy9PHtlVAHndj4waUfRV+chMXOQazS8cVCCDOfBLxy9hfIT+dJ39JFpt

a4skHrhrqqKta0mpgq89btEUZH4ooPV5ttjp6ksHupL/reCZ1phDUAoU58IShPQ1+Bum37o3m

3EHZ2olLmYPkg4WnwRfnayI60x6hkSAn7WDrp03BeVjZj1gzFG4gl9KWsPQXx3R+Q2EGkapdm

xI7smKPZdoo5Er86/POGapnzrb5Vg/XjZ7jBYlcBmIg1awEl+oPhftGBI/BS1efnHijRbNtJ3

VjMvsl4TNb8sVcA8dKm/J+R9m7a7352UlqLdkgwdZKqdS5ozs3b6Mrl34ZH9tWRoocoDITrKA

YwEtW036oxo8P0j01gVng0RTFdur3VSERwPQ1IzZuCFSujcNQpJsG5h6lHwFy6scKMsaySBay

UmlLfBFGFXF+SqKOE5qkUOYUMGq6nVtE4cQAr+P7zkoFcCEhNCflxzRuzXu6nWd/jzeii7y6E

ztbBXQn3clbQVnZpVENqx3hF/I8TOyGM2HS541LDPwbvx3K1+/jc66OX1g0vgdUm2hZYSleq2

7spKLjTKKzr6MiaFQzhJiGoUTkOm3z7cYEKX85jwIdMGbSRKTWiRTq++YRQEurGI0IMdH+39t

h+zXayiZNKYqX3xtvq0raAxtawdjeGGHXucyBcBuaGMsP0/6XJGVe8Bm1kpgl9g216TFC4mKM

XQSb97Khqimcu33qGktR9WS+SdJrrBVRbZO8XxM0yr0vNvIgj3RRf+kghE1sLZT4UAJzspY/h

xN8mPwV4rp2mVG82uXWJswbQTkdPVdKEfhmGIuRNFfJfaPUalv2KUWJGp1k+zrlE3jUTuEv2T

u5YC3AStM5wInkaSenFmoJMsC+ryZxTrQsOLPP2dG5SdkemlWKf6zm2Eq9gwGUpU+LRx/Gxgi

BYeoPx47/oLxWa95LqBMq5isWOP31CjXUHxAjzY6kIAYwLvD7N16D2A68Xi73JsyvOfrXcy49

eZwyf4WYgtP7NttWAV0FOx1snObZ/Sp30wVQZwJlPXjZAHZIUBPCD8odKBJYxZ3KNtynjbMUy

Y/TyH1vtq4fme2iy2z4RrqgXr/2X6Tk7GR417Vr/yaDifRwgG9vnV/iBu8D7xNrraMD04ilb1

NCf/xy8junb5Y8sk3/VsogoGjI3qXDMURLGqE5/ooNTCqZKjyeTmjtM0tEy1j24WsgG2UwP7c

RZS7YcxWKMfY+6bH5dW4r9Be3sEv6lL11lrkQ/g64QVL0Qt5OhFF0HfMVFFTSH+1iOspE2fBF

xdT++9uaXGdeWP7cUkid0hgTDyxdkxL6BWYFgn4moG2sHdo7cVdnkzwZ8/vauYbRcDrlIJZtE

gouu6RJ41y3yE7DAbpGbzFZFBG3yp2KxbcF81bT/1OzeASMujUQnSJ0U4qhvUZ2ytR97Kv+o/

nbLCM8ZNx/VA2qPR5rrJo0nl9SMimw3WL/te8ZqlKci6TAqyzf8vY2iOtdCAkv7qxXxlX2mrw

L5igp9FJxHiXgh6VxwXMT36K83XphDHX7KlfVZukAT8tNzND9kxPbCczCD/RYTTKMJvXAjuoh

cBU3y3oViil5NVp1+tA8gc3cn/uZWocSqE/C+UZ4e6GrEQr3roNlMVN2VGAV/2C8/S7Atdefz

HRb/fdRU2qD6PqvQQDsIypm+cP6ojacWmjHS2Q+GF0EqYouiKL0EJYQ4+el5zXhvJep6kxe/l

iUwPTbY7/HRg5UMySPw9D1ebUcHOskINIw55HfbEsFYfFTzh8XmQBiaNXlvx5wBe80imdofow

c9bQPxPAdCmVfeMixWPDxiJ1o3mO8Lso86ZRm9Ke96pfMhFH3BgA3iSdMfP+AJwZX4fjALdsB

d9R13FrwpsIn0Qlk8PqSvZbx5RjPKfRR7H6AcLZjpAcZeKLGvxvW8uZIaQsl3JV+lMfnUEgwg

c/yP3RF1H5AIdgVumZPwP5cTkgmu7gEi41jexNHLhYAlKvMOB3FTsqyuW5t2UqY13rYdXZDBD

1rEn6GFMjm7NuMqcI7fPoYVl6jaz9omi7crgCfOSUV1lQzmDOj4d7XS+G4I4PPWs7PeWFm0HQ

n9KFt/wYxUOz0X6CvEHAQp+SHYjGUE09L7j4TjQO2SBq/MBAeqK/7N7VtGI51SbtNuqBUEeMW

7f93a8nptJyIFzn9wPDGHfAMKhEn3IxvyC52UTq/KAb8E4okN3mmW7MzrYq3pvgKQhTI8WK4O

dQ53KEZOwwMNU2MDTwXtR+5r3D5gAN0MzgKnBb39eX6j2QjnokBQBgdZCgzYdE7m/aFPYDhRn

JO9sPWSFTqnN8TOOpYADlloEN7B09fIjs8hdHy8zoD/CL9kLtgUVqOqnQGuXTyt0KP5I3sqCF

jEH97UGuj8MS1/UIO0zaYMVW07YBcCWJzItOf/K5FUWlHeYe0k68UbnZjgi+EPAayZ6YJvP1D

Ap3Ve5DIBP+KxxAxa068+tfP59Mb0GhmmxE3Njua8qO+bSkJwlIGrfgxf8bkZOXMdj+0pNset

70qP5anfDWu7YPf8c4d72e5iYSlfw6gRvXCBE1w+BHzOWmpUR05mpfLENahRvX5e+pykYLNKs

ZQ3VHBzbZpKyp+CzLSg7I5N78yAvjvUeXXp1m0OAcVmSGEw63Bzi50tfLVSYRncabZ9yCpuM6

mJ2BOwqbhqJZ5qGpIF7SQ/6MUP7WzwWeYxXlJVRvIekNbecMQFoDdu6Sf19rDP1101vSQsImr

2vy8Mq4rRuKgs7aaqzs3D6WMlN/tLQUkUcqH2dVEfllg6PF7z7aEduJCOR1a4HSx4S/6iKGmY

gtgRRSY3PcWNsTkeeJ+5/20D3AK3f6wQQf+yv+Vd8MNO7f6SMbPL/f5MBSKNJOyTmy3dfnLwc

OmGNEc+rp3KmYUk3scAzXqLjHRapencgYE4T4tP2xbqzjKcU6HNORbsm1CDUWmSUL3tPHpFNY

q+lw9rLAhAAr3lUqZQhibaJsk3LUplJHLbQhioyTGEiTqVJva9LSlZuigYpN7VanqyXibAE5n

b61OVCA+u+gUSlpfYyw8o1eG8dF8l3+Mpv88r+OWKSgTQXMkI6E6VAJSnudKjreY7dApaPKm3

cDUBMGxBgYw2ZR96eRUW/IDYstGjafSbhvjFrFKEqHvqEDdyLJfmuqHpN3D/Ii59NxVUhRNLF

dUkg5SJFw16mP/dqoK125ocbmg2ApQRaHwgUYMEzf9k46QYRgvwOMiyvW6FlZOYPPZb636Jfm

5f5ZmDqshMnGofcFRz0tiPdpd9+nHMUxgyDXy6luGfiO5PZn3kEL3GtO8aYTmBZbuZBodQM2/

eWcPb+gWhLC+P6n6iOBYA72+54R6Y0QYY8sYGJc982HfIVjlZEYKBanyFPVjT06feIatUQ2jd

aN68pBjYIVzCFfbEvpPSikxetz0Dmxi0heib14KObNvQIKs+hSAX3wMjR9tuWYz2lNUSUVUBs

O9vj1lSmvHRD6hzEQcarfhsIMByTuc0mU29DgI4q3OwbnDr5dXRT4jIXcqsA7iYIH8Xa7V4xE

PSMc5sFN+8QQJ0IR96tPvRUxtlxFeDtaBBVoO5UEtOoKVEm3ybY2S2mxmeJXQ+5apFwxsmvOu

Kw28VihuoBRAW3N3v3Z4qEfvRGJBy9LwivsxJfAUaS+8r+fBrQhbwH+AynXAeBXYLJbvQjXRN

IB6dkZEoSYFfkhj9ZY/qb8/W6h14YydmU/5Rb5hDFcE7WpxHk4B3j7MbUaV1j3n/OkfA1HVXZ

r67EX8RbDKA5MnA4amiT/QpJEXDPeLBsigMB78TVBXWvI/WdfhDFTfMq3i9TkbS0i0VlkdHCl

WOHCG+i0ce/zFyd9uPHxVvL393I89U7d25WzpF3iMrPsIPyroCUhe5M3E20YvFyDc15hDINJa

tOt+rLnEVL40gEd2Rkm+ISmFxmsYZgXcoxKrfcCs47uNCQn76kBTzzIrRDjrSaPgEs9nvBhtE

TUfJiWWjQLW4vgVxKZTXjeNnJ7IWwodugezTYxCx1DwhYE8EqBY0MvqDnMjKp9DQFuKitiUV4

ZlHvLe60kE79MV9Ykf24tXLKXxYJK4+YYQssrCq2SMHdzR52QaxNHyv0eQTD1poWyMNOhHLcy

xHtKmCqlJ1WiZ1E5+xRZo2o6n5QbHB1spuyrtXvej9hQep4CT114wJRXQ35cJCbhIivEmulpx

qfFYFuRTwpVk/QU+eKFLbfN7Hfsnei7ZUoeb614PPMwGonHtDFvrJB4WUiAzffYILIH1T8mkQ

tUKae65JzJV9gMK2JcMQ84QAt3FIQfhIdoonOAtRluW0xK3NEA4jWvk5vOsUFjBeoZNuZRj34

ckyyDfBBuu9BMS2ckeIc5cBqHXhlCbsUU1ktenIj2hWE5mKqBROoqWvhC1ju7yX/50bUgV2v0

TYRg9lmr7bk34lmfe4F8Ym5hhn31DEQaaw3wsv8OeSqY8lpGBjXMiaFZHCp2Sidizn7rvOffj

OiTGPgmbDB+lnmLSR7ML+v7HZqW/HEaGjkzumSZQk30WElvLpSr4RiDnLKOOCBREDzNByRjws

nsW2lyCIt8j36SrFgHF89vAWwvrcNEeTLKVx8VMOhRFuS2H9agjLHyGNiDUwkHU2IU3aALQeU

HroPZXPMVPl9yBs8EykfzeyCstooZZfG+PDZ+N/r0WTadW5E2Cz/NytaxliDzKEyPmUrBxbj5

k0k+wULD3xxIuAKU9pkxkTLTQuBFJenHpvNyno5Lq/vvkHn54I85dcZkS5LpRPL8S7fE/dsVb

6eOGXkZStXXPxWrutK9Jh4mYcRfMHkJDMJsgjcxqZUAjJK9E+qozBvH9n0Nbd9jrSaPUYrYtk

bU5H9pdr8ZpML1pHMR5YcS2JVSUd0ZKoVaibZGhzLdfBayVxOPjbrhI5ZUbfGRDo6FCjP7J4e

5RvS7dBCf3PFxqm+Lm5xZiB8CgJ+g2Bt0xam19B9KVKfWSB1CHDHMgK2QEbb9w/izvQwOBCzq

1DjzwC9FepRMzF+qib/Ws2To3/DwvoZsl2V487hID2/BOAmWIZRmACxxtIdbdFg7moxfPWpDw

w1uDckwbIGdQ1Cf/C4f5VrimLymJTd3mJ0cKiWQ9Hwq2fl1gSaixRqs0nIYJmEyxyrTlXiHya

L1I7cNdstEiL532n+biLbh20CP36s8LlC9e99gYhzPvd6e3c3yr35/yVCKXz44cXD9CtMf7ug

WAppOiI/1xs2ZUBs3svRRzN+nQNBLbsd7FtZxV3uA==

X-Antivirus: Avast (VPS 240228-6, 28/2/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean

X-Spam_score: 19.3

X-Spam_score_int: 193

X-Spam_bar: +++++++++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Congratulations! Complete the short survey and you will receive

Tupperware setContent analysis details: (19.3 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

2.6 RCVD_IN_SBL RBL: Received via a relay in Spamhaus SBL

[82.165.159.130 listed in zen.spamhaus.org]

1.6 RCVD_IN_MSPIKE_L3 RBL: Low reputation (-3)

[135.148.32.26 listed in bl.mailspike.net]

1.3 RCVD_IN_RP_RNBL RBL: Relay in RNBL,

https://senderscore.org/blacklistlookup/

[135.148.32.26 listed in bl.score.senderscore.com]

1.3 RCVD_IN_VALIDITY_RPBL RBL: Relay in Validity RPBL,

https://senderscore.org/blocklistlookup/

[135.148.32.26 listed in bl.score.senderscore.com]

-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

-0.1 DKIM_VALID_AU Message has a valid DKIM or DK signature from author's

domain

0.0 RCVD_IN_MSPIKE_BL Mailspike blacklisted

1.2 MISSING_HEADERS Missing To: header

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail provider

[do--not--reply-pplo(at)europemail.com]

1.1 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts

1.6 HTML_IMAGE_ONLY_12 BODY: HTML: images with 800-1200 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

1.4 MALFORMED_FREEMAIL Bad headers on message from free email service

0.3 HTML_SHORT_LINK_IMG_2 HTML is very short with a linked image

0.0 DC_PNG_UNO_LARGO Message contains a single large inline gif

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

0.1 DC_IMAGE_SPAM_HTML Possible Image-only spam

0.1 DC_IMAGE_SPAM_TEXT Possible Image-only spam with little text

3.0 GOOG_STO_NOIMG_HTML Apparently using google content hosting to avoid

URIBL

1.0 XPRIO Has X-Priority header

Subject: {SPAM?} We are looking for new customers, let us reward you!--refeik-a6b39708-a7a4-4327-a94a-74fa68cb9bab

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

--refeik-a6b39708-a7a4-4327-a94a-74fa68cb9bab

Content-Type: image/png

Content-Disposition: inline

Content-ID:

Content-Transfer-Encoding: base64iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbAAAANcCAYAAAA+V/r6AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx

jwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP+lSURBVHhe7L0HoGVVfTW+bu/33dfL9F6ogyAM

imUUVOzYEvw0UUxRNA1TFDUNk38MmMQSvyQQ2wcYCxoVbGGMggx9qDNM76+X23v5r7XPfTPvTX0z

gvhm9hoO79xzT9nl3N/aa+/f/m1Xg8BRcIzDxzxuYWFhYWFxKnC5XM296TjW8UkcQWBHI6jDj1kS

s7CwsLB4NnA4SR2NtI5JcJMEdiLiOtb+JI52zMLCwsLCYhInIqdj7U/i8GOGwA4nn8nPx/orHH7N

4TjR9xYWFhYWpzeORkJTcTTCOtbfSUy7pl6vH2Sawwlq8vPh+1P/ClP3LSwsLCwsjoVpBHQUsjra

vnC0/YMEdjSCOnzzeDxwu91mm3ozCwsLCwuLk4V4hRxktlqtdpC0pm7C4X8F870ITDcRJonq8E2E

5fP5pl1sYWFhYWHxbEFcU6lUDJkZcjrKJkz+FVxkvYMK7PBNNxJxeb1ec7KFhYWFhcVziWq1aohs

sqfv8E2Y/OvW/45FXiIuS14WFhYWFr8qTPKOOOho3DQVhsCEqSfowsluQwsLCwsLi18lxD3ioMNJ

bBKT++6pX2rTBdoseVlYWFhYPF8QB03y0eE8NYlpBDZ58qS3oYWFhYWFxfMBcZC46Fgkpu2oY2C6

yMLCwsLC4vmEuOhwfpqKo3YhWgKzsLCwsHi+ManADucpbcIRXYj6a7sPLSwsLCyeb4iLpnLT5CYY

rjJ7xOQXOtHCwsLCwuLXAVPJaxKT+0d0IU5+YWFhYWFh8XzjeBx1VCcOCwsLCwuLXwcci5+0bxTY

JA4/wcLCwsLC4vnE4bw09fM0BTa5b2FhYWFh8euAqdx0OD9Ncze05GVhYWFh8euGY3HTwS7Ew/9a

WFhYWFg83zgeRx3sQrSwsLCwsPh1xlSu0r7tQrSwsLCw+LXGsbhpGoEJlsQsLCwsLH5dcDxOOoLA

LCwsLCwsZgMsgVlYWFhYzCpMqjJLYBYWFhYWsxKWwCwsLCwsZiUsgVlYWFhYzEpYArOwsLCwmJWw

BGZhYWFhMSthCczCwsLCYlbCEpiFhYWFxayEJTALCwsLi1kJS2AWFhYWFrMSlsAsLCwsLGYlLIFZ

WFhYWMxKWAKzsLCwsJiVsARmYWFhYTErYQnMwsLCwmJWwhKYhYWFhcWshCUwCwsLC4tZCUtgFhYW

FhazEpbALCwsLCxmJSyBWVhYWFjMSlgCs7CwsLCYlbAEZmFhYWExK2EJzMLCwsJiVsISmIWFhYXF

rIQlMAsLCwuLWQlLYBYWFhYWsxKWwCwsLCwsZiUsgVlYWFhYzEpYArOwsLCwmJWwBGZhYWFhMSth

CczCwsLCYlbCEpiFhYWFxayEJTALCwsLi1kJS2AWFhYWFrMSlsAsLCwsLGYlLIFZWFhYWMxKWAKz

sLCwsJiVsARmYWFhYTErYQnMwsLCwmJWwhKYhYWFhcWshCUwCwsLC4tZCVc+n2/UajVoq1arZuvu

7m5+bWExc/BFQqNYQiNXQKNQRKNUBmp1ftEAPG64fF64AgG4QtqC3PezCWXbUBYWFsfG0NAQvF6v

2Twej9nctBvaLIFZ/FJoZHOo7h9E5ZmdqO7ch9rwKOrprENiJDO+UDyJJ4rA/D6HvMIhuOMxuDvb

4F00F94lC+Cd12OOWVhYWEyFJTCLZxWNSgXV3ftR/On9KD/wOGqDI9xIXGMTVF0kLRGWy+WcfDik

xgR+LzJzt7XC092OwEsuQsuf/77znYWFhUUTlsAsnhU0KlVUnt6G7K3fQfm+jaiPjqOeyR0ipVMF

X8Tw21+Dtn/6ePOAhYWFhYPjEZgdgLCYEWpDo0h+7CaMXPV+5G//Hqo795quwl+avAS3C74VS5of

LCwsLGYGS2AWxwbJqZ7KIP+NH2Dwsrcj9+VvG+cM45jxLMLl9sB//urmJwsLC4uZwXYhWhwVprtw

y05k/+125L/9o2edtKbCFY+hd8M34W5raR6ZAaT8mCaNxzXK3JhevsTOdxpf83oAv99xHPF6jcp7

1qHn69nl8vTnq29eHpd8Pvz862FaDh8TbKb/OYXyzLScEEyLPEhRrh7KS72ZNjnfsPxUjvCpLI+S

l5lCz9F9eX+VG1R3KgOVhepM5aT60sbym1HaLU572DEwi5OCvAdL9z2C9L98CeVHnwaqTcP8HMEz

rxc9JDBjwI4HGrt6No/awDCqu/eh1j+MejJtxuEa2mh8UacxpJGVm767JQZ3PAJPZwe8S+bBu3Cu

OcZfQPOGJw9NDagNj6G6Yw9qe/pRG086Xpd6vqYNoGGIS56WrgSf3xKHd043vMsWwtvXZdIlY11+

ehtKGx7l+c8BsRIuEo/v3JUIvODs5pHDIDLJF1BVWe7Yi9r+QdQm0mhQcauMRS6GVEQmkTBcsQjL

Mgp3Vzt88hxdNM8pyxPAEFa+iNrQiPFSrR4YMnWm8jL1Jk9VncP0ulU2fIZHz5GH6kLWGZ/laUuY

OrU4M2EJzGLGkBEu3H0fMv90CyqbtjuE8BzD/8Jz0fXf/978dCSkCKq79qF0z0MoM021vf2obNuN

+sgYGiRX17Fa6mrZc3PRIHqXLoBv+SL4adSD69bCO3+OMZozQUPGPptD+ZGnUPrFI6hu34Py5h00

+gMmbcd6voy3SNlDo+9dtQQ+piHw4osQWLsG43/0tyjc9b+GJJ4LuCMhtP7zxxF+3brmkSaYl9pY

EqWfP4jSg4+juucAqlTataFmWSo9hyfJFCPz4qLBaInCt3Ixor/9VoTffEXzhCPRoB2p7RtgQ+hR

lJ/c4tTZll3GY1XfOc85Mu8qax11Mf0iSRG//6xlCL7yRWb/hI0ci9MOlsAsZgYasOIvHkbyr/6F

Rm2XMXbPOfiMyG9dhdZ/+PPmgSkgAVS27kL2P7+BylNbjet+nSrhl4G7tYWGcAGN76sQefuVRikd

F/w9lB58Atmv3OGkgYYY6v46FeLhD84zvw/Rd78ZqX8kYReoPp4jKJ/dP7ud6rOteYTFOZFC7ps/

QPEn9zqqi+rLTHk4SajMWv72jxC9+o3NI1PA+4kUc1/7niEvU2ejE6f+LonQqP5EXsGXvBCx3/kN

uNupyCzOGFgCs5gRZNTGfv9jxlX+lyYvXT/VyE/e73DDT5Jq/fxfI/LW1zQPOKjR6GU+9xUUfvgz

1AfYahdpPItwJ+LwnbMc7f/3BrjVRXUUaHwt/U//idxt33OMMH8jvzRCQbR85PeR+uvPPjv3OwYC

l16Azq9/zlGZapjc+xDSn/uqIWF1E/4ycEXD6Lj1nxB44XnNIw7qJOQ8iT77pW+ZblZ1UT6bEHH6

qMYSN/yJUdIWZwYsgVmcGKx3kZfp1voluEtjJt4l8xF8+VoEXnwh3N0dQKmM0qNPo/jjn6O8cTMa

mWzzbIIvoca/vFQmgrrdyo88jeT1N5JItz63XZgkU3dfN3p++EW4O1qbBx3U80WMvvValB7bBNcv

S+ZNqHus9VN/juL/3o/iD+85ROrPAdq/+CmEXv0SQyKZf/8asl+4FXWV+7PwSCminvW3wjO3p3mE

rw+V6dj7P47KY5tNo+S5hNRY6z/+BQIXn988YnE6wxKYxQmR+8adGP/gXx97POkEcLfGEXjJCxH/

g9824z1mjOMoqI8nkbv9e2aT0XMFA+h76oeG+OSiX/j+T5G68T9Q23uAZ59CN93Jgun0X3AW2r9y

EzxNL8j6eAqj7/0zE2XkWQOzEnzpJWj5qz/E2Hv/3Myje67QIOn3bfoxWaWCzOe/iuwtX39WGwLu

zlb03vcto8SkjEvqdv7EP5uxwV8V/Befh8QnPwz/6qWmDi1OXxyPwE7NWlmcVtDAeuqTXzg18qLx

8K1aaoxJ+xf+Fj4alGORl6Duuti170LHl29E+K2vgXfxXIe8qBTyd/wIyb//VzPg/yshL4EqqLJ5

BxXK/zPOBfKKS//zf6Ly+DPNE04M46lHVWI2ErJU5eHw9HYh8u43m3zWi8Xm0ecGImR5ZKr7M/sf

//WskpfgkQNMKGDKqvCjnyP5l//yKyUvQSpdE+o1T9HizIUlsDMdtG25/7oTdZLYqcB39nIkbvyI

45F2Ei1hdTMmPnkd4h96t+lyUlzF9D9/0Yx3/aohUpF3ocb+Svc+jMJP7nXcu08EkffZKxB53zuo

PH/LbNHfv9o4pQRferHxpDOn8W/4Ha9F8GUXI/+dH6FBhfecgYQcfdebkPnCV5H7yrebB59daNK5

i+9N6aEnkPnsV1Ddtrv5za8QbGyoK7b8xDNGcVqcmbBdiGc41KU3fNUHjCv1yUITjw15veql/HDq

iqmyYy/Gf+cjRgmdFPhMVzRixs8036ueLaB2YNDxVDzJcRiRTOwD76IaHUbu1u/O7HqPBx1fvQnB

l1/SPNBErW488eTRWX7wCROhP3HDdWZO09jvXo8yyRJeth29zeVlqNrqyYyZFjBTaPxJTg0iWkO2

mrelidWNOiJveQ2yXyV5ncxEaVafKxyG76yl8K1cAjfVZD2VReWZHWZCu6YRqLGjcby2z/6lceBI

fuQfSSIPGNKcMUj6rmgI3r5uuFsTVIolZ27YaPLknVqodON//nuIve/tJ/YmtZi1sGNgFsdEcf0G

jH/gL2msTtI9nUYr9NZXI/HXfwzPL+HWrG678d+7HoU7T2JOFE/zrliM6Hvf7pBXa9yQgOawqUtJ

jgQa91HX6IzBZ4eufBnquTxKMsozAX9AUp7ht7zKMfqtLaY78WAXIstI3ni10XH4Vy/n57qZEyWy

MuQrD0GRGJ8tt3N5O84EIpH2f7vB5N1EzWAZTka00MTz7L/+PyfI8gyhrs/w2640CtE7t9esDqAo

JiiVnPT3Dxvnnvx37zbl2/m9/0DpZw8g+7mvOM+fARr85+nqQOzad8O3fIGZBG1Ip1oz96zuPYD0

TbeYCdUng9BVr0Li4x+Ep6ezecTidIMlMItjIvX//V8TLmpGXWZTwZen9aaP0ni/2gn7c4ooPfAY

Rt56rTFkMwJf3sjVryd5vQ3exfMdwjgMcgbR3K0xqjpFfJgpFBFEZFA7mW5ML39QcsMP+E2YJQ+V

hRRZ6DUvpUrqPWr6DocmRCf/5nMofO/u5pHjQ3pnzrb1cEfDzoFJkMBG3/UnbJTcb/ZnAnXlxv/w

PQhe8WITaeOojQjeStEzypu3Yfz9Hzfjl6O/9aeok9xmApFX8PIXI0G15F260FnI9DCYyeq792Pk

bR9EfWi0efTECFxyPlo/fb2Z9GxxesI6cVgcFWy5mInCmu90shBpuRNsRc8wmsVRUa8j9Y//MXPy

onENU/XF//R3jOI5FjkoXFPwJRcZN/KTgSb6qtvspMC0G5WybwDVXfvNWFrq7/4VA5f9Bg6sfhVy

t/73CeewlZ/citI9DzY/nRgiyCPIiyg9/KTTDTtD8vLM6Ub8w+8zZWrCQh1LAfOwVG5w7QXovf8O

FH90z0mRTOhla9H6N38M31nLj0pegt4n37KFiH/k90+q+7eeK5oIIhZnJiyBnckoVdCQwT6FQXAZ

ZTNZ9ZcwHmYl5ydm7u0nxRV+/Svg6WxvHjkORHbveN2MjbkgD0pF6filwfJ0yQjn8pi47u8w/Mbf

RfmprUcf4+F59SSJU92KM4C6D2O/+5vNT1PA43k544xMNA+cACQM/yVrEFKoqWMR1+HgeRqzy33n

xzO+Rl6nkXe90UQgmQmCL7oQir04U7iDVL5siVucmbA1fwZDk4YbtepJGfmD4DUaFxGJnTR4rVZv

Lj/4+MzJk0bKf95KMzl6ppBhm3HOaI81HSBgDOiz6BBAQ1/ZuMmspaY4joejNp5yAibPEFIwvhWL

m58OwQQZHhw1Y4ozgRSXvBVNpP6TQG2EavPAUPPTCcB6VkQQ3zkrZ0wy5ryTcAhScGGt7G1xZsIS

2BkMdf+5vD5jZE8FinUnV+0Zz8UhmygahHGZ/+yXkVfUjxl2X2p8SeGfjtUFdTQU732YWZth3jxe

oxai732rcXk3UeOfLTAN5Q2PofD99U6k9ymo9Q+Z2IQzRfCyi4yH4OHQfaTkZtwYoQJTF+LJovz4

ZicW5EzApCiQsbqaZ4rKpm1o5Gc4T4559Syce1KKzeL0giWwMxha9kNRFWYalf0IVKrI/vvtSH78

n1C8e4Mz1nM0+0mlp9iGuW/eZc5NfvzTKPz4XhNh3njPzRgz1lNUeEkU/vsnzU8nhgytb9kCeOf0

IP7Bd6PlEx+Cb/WymRPCiUBVUbr/seledlSf9ZFxEwl+RmA5ht74yqMqDuOKfjKTejV2N9PnTkHl

JCcsq8tzptWmMdnsl+8w+ZwJNIXCTzV6tPFAizMDlsDOZJC4/OesMER2qlDXVf4bJKaP3YTRd1+H

8T/8azMhOXvLN8x6YhN/cgNGrv4jjL3vI8a5QeM0ChrsOGHwuTMkCLM8x+Co8YY7EZQmhaMykeNn

CN+qxQhc9kKzr6gZihjf+s8fQ/uX/tE4OvjOW2lUmel2PUVSU4SRevoQyTQKBRTu/kXz0wwQDJg1

suA+ckkR5flk5lE1khnHwUTXzQRsaBR/8RAahynI44Lit7Z7P4lyZg4f2f/4mlkyZ6Y9Agrs6125

mBVml1g5U2EJ7AyH1qeaiav3iSAX6NLPHkT+2z82UeTT//BvyHz2y1RdPzTzqsoPPIY6CcjA7Ubg

ovPgXSxjPMNXkGpFHn65r99pWurHghaX1HIw+a993yjEmUAx/RR+ydPeSiUz4HTF0YiK3EOvugyx

978THSSy7vW3onfDt9D94y+j9Z8+dtJjZS7NfZrSBVrPkcBYXjNF4NIXkFw7DDEcDrnyn0y3pzxP

1aWZ/syXj09iJGt1G5rYkL/YOG15lhOCZVhknRXuVNfpsaczqHGS0vvChs+MCdXnRWDtBcZz0eLM

hSWwMxz+s5cb4/2soVpDg4ZZY136a0jksBa1DK1nQZ+JJn4yc8jURZb6q88Yzz51mU3tmtLcrxxJ

a+jl70Tui988qXlt8jyM/cF7nPiB//Af6F95BfLf/IEx3kq7Jtxqoqx34RxDulrKI/Ibr0MPycys

ODxDaHVkqbtJyKjXTsL7MPTKS01X59GgdLk7ToJcCM2Ry9x4M4Zfe43p0p1KHlqdOff1uzD40t/E

8Kt+G4Uf/hyeJfMRuOSCmTc6hHIFqb//N4y99y9MdJKp0PM0gX3oZVcb8prxFAaWhf+8VQi/7uVO

7EmLMxZ2IrMFyo9twvBV739OF1icChnb1hs/Ypwmht/4e6e0PpVRYXJCUTekSFPOIDSsM3baaEJG

v+0Lf0vDfB5yX7oD6U/9m7PUPY2kpzWO1k9/DD5F16ehFJHJ8UWGV+dIZUpxzghMV+Jv/xjR97z1

IAEk/+azZpmTmUAqufWzf4Xw64/t9j7+ob9ien5yUl2JkzDdohqPPHjrZqSQSbhd6LzjC/BfdC4G

X/BGnFSUkyYmyd6o0FrD1JlLHocnW2ck8ZbrrkHkXW8+6WstZh/sRGaL40LBWRWN4WQ8/H4ZeJct

oqLpMvO6/Bee0zx6ctDS8jSxjkccDaP5fJLGTF2Hsd/9DQRfdAEqm7Yjr66uZuQO3Utzs7T0iVTI

6G//KVKf/FfT5TbxZ/+AoVe+a+bkRamoOWaayHtQvZAwcrd919mfAaSSfUvnH9dgh664jI2CePPT

yUH5laenKUezTTcN3gVzDNnLzT38G689bjqOBV1r3OSlyus15xknW2dU75p4HX77qaXB4vSCJTAL

g9jv/6YxCs/GeNhxQQOmeUyeng7Tfdjy578H12GLSf4qoGXpY9f+H8Q++C7jISnvt/KGjc1vDwNJ

Usur5L5yBzIksMKdPz0pZwYZ/si73oTARYfIujowMiOHFAN1mbGRIRI5HoKvfikCL7mYD3z2DbuU

lyfhkKNUpJxafuXwexH5rTc7jS3bdWhBWAKzMFCEBXnbRX77LSa463MFM57U23nQAPnPWoaWv/g9

s77UrwpyjxdxKrCsus1K/3s/Ct/5yXPSoperd+TqN5gIIlO95RRseKaK0ZSZos+Hju80ogaBlqfx

Ll0g0fesQV1/xmtUwXcJT1srn/NbB1fR/lXAdBt+9AOIX/c+J2ajhQVhCcziIOQgoBWVWz76fhPk

VS3/ZxuejoQhsINkQUUWeeuVSHziQ3A914aJBBJ60xVo/Yc/c9QmDX5Vi3neeLNZE+xZh9eD+J/9

DqLve4cZ75uK/NfvbO6dGBqD8685a0bKSuq27V8+4YTEepbqT6rc09d1SJ0zX4rHqJiU6gZ+Lt6T

g+CtA6+41Hh9Rv/Pm+FukqiFheC5/vrr/0oDuNrqbGlpi0ZtC+dMhSscNCGVtCBjo1RCRYsVnoJT

wLHgO3cVIm+/0iw9MgmNvaiF7zt3Jao79qA+MHyI4J4N8N32LnUW0Iy9563wLppvyEuTqMfe/Seo

nuw6ZCeAfkve3i50fvPzCL18rRModwpqQyOmK3JGYbR4L/+lFyDym6+bcfeup7vD1J/WIVOw5pMd

Gzwc3oVzEXnblUYFTkLlJ6Xnv2C1mW93ssugnBDMt+InSnUp5FXhxz8zk9OLP7sfjWL5hN2pFqcP

crncIaeN5mbGbLlZBWZxBJx4e4vQ9unr0fvAtxD9nXcY9dKQITzZ8ZXJa7SRqLTshZYZORzqUgyt

W4vOb3wOLR//INztJLhfZiyH1zbgMsubdHz1RnSvvw3hN17uKKHmfeUBl/jUXyD4ykvR0DFtp2rs

m9eJPDpu/nv0PniHM0n8KGM12Vu+OTPyEqR+OttOTnkwLVLQbZ//G7R95hNwM02nnC9Cq067p7j/

T0IeoIELz0Xnrf+M1ps+YsYVf9kybNA4acqCvFS77/5/iP7WVSj+zz0sxxBKGx41iqz8xObmBRZn

OqwbvcWMoHlV1Z37aEx+geK9D6HWP4JGpTlvqDFpsJpGmUbM5fMZ5aGWsm/NagQuOtfsa3xNXm7H

hXoDsnkzcTn7xW+aSdI6hlLZpMMsoth0yVYXpIjRuLnLi9JDA9jeiuCrXmIWm9TKvycMlaXnpTIo

P/IU8t/5sbNMPVv5eob+SomaJV8mnykvPSoQqVUwnzLk/ovOoUp6/TFJaypG/w9V3wyX4dcaZfHr

rjGTdk8Jylsmh8KPfm4WzKxJ3bL81GVqQn9NqmuVI8tJ9WbKkWWqY1pGRWuvhd/wyhPmS3Wjssv+

+9ecwMW0JXKAcepMz2L56RURyan8+JzJOnPHoghQNUppeufzPZmiNjNf+jrTPcS6lAIkObMRFJSz

isUZAbugpcWzCxl2GXQZQr4vZl8Nbxl2kZMIQ6SikEe/TItc4LPqhaJZPFEEWtm51ywZYsasXNRY

obBRaxqLMepOakURMk4yyvpB0OA3yjLweVSHxkwoJBGoPAbNxGzmxR3jMzvbjWu8CMajlZhliGeY

TxPBX8Z9JlBDQPcXofySUD01MlnT5Vd5ehuqBwbRSOdMnuWe7opHnAnbJBApSXdbC9yK7qFnn0wd

qgxZZ/LuVNkpdJhZekfROKg89SypNTmBaE6gnilnFzUKjoY667r445+b2I3BdZfCJyeVX+adsphV

sARmcfqBRtKBCLK5+1xj8pmnk/H8VebpdCw/i+ccdiKzxekHGUGzNT//KjD5zNMJv8o8nY7lZ/G8

wiqwMxzymPvcD7dhy8AMJ9XOAixoj+Atl8zDv/5oGzLlQx6UXtrOt108Dy8723m/a/UG/uyrG5Gt

OGNbXjbnrn7RArxoRaf5XOX3H/rPR9Ac+XJwUPkRMsb82Brx4c0XzcHFyzrMEM8/fmcTdo7mJ0cE

TSvxVed040189iQGU0V8Y8NePL43iVS+wt9fgy1MN7pjAbzq/B685vw+eNT9ShSYh289sA/3bhk9

dE9+dRnTefWLp68gvXs0h3/87jMm7cfDa87twZteONfsj2VK+OFjA7h36whG02WWSx1+nwdz20J4

9bm9eNHKToT8h7owleYv/Hj7wbRM4mWrOvGbLL9JjGfLJt0P7xw/SFwe/nn9BX14zZrpc8g27p7A

LXfvRGVq+R4FV13Uh1ed96ubf2bx/MN2IVocEyKwN9x4D3686eRj2/26oi/ux3996FL89ufvx47k

ocURfWSST73jXHzgimXmswzxxZ/4H8e7kvDz+8+++wL89ksXmc8/2zSMKz7182mqYW4ihPFcCfkm

6Qnnz0/g39/7Apy3IGHKc+3H/wcbD6T4jXNdIuTFx9+wGh989TLsG8vjY7c/jp9tH+d9yihWa8Y3

pMF/Co3lJTNFAh4sInl89rdfgLXLO7B1IIM/4zU/ePLQSsgBZuZz71qDd182PRr7zet34A9vffwE

BNbAbe+/BFee34tvkmA+/YMt2D1eQL5EO8DrTFqYZx/Tkgj68Ik3r8I1L18CPwm2zvy9/G9/ivt3

TTTvdQgXLUzgZ59YR5Jy8v0YSem62x7HvdsOrTumOvjS77wQb2UDYyr+6fvP4BMk/jKJ/Jhg2r72

wUvYWHCI1+LMgO1CtDgmZC4qNBrlWv202QYzZf5t4IU0/lOPF6t1FLjJSFf5/Xv+9QGUuD/1+wr/

CiqTd31uA8pTvpdj/sWLE2iJ+A8e0xYnQS3tceZOJgsV5MlIev7k9z2JIM6eH8d/3bcHL7/hp/jq

g/uxZzyPTKlqnlMjKfAx5m+J549TkT2yP42rPnMffvTEIHYMZfH0gfTB+2mr84ILlxwZff4eNkSU

j6nnHr5V+P2izgj+hcT1O7c8jMf4rCSfqe/qhr4cdar7KN0vWdVlyEuQqr1n+9gR99T2CJXWBFXX

JIbTJewlYU89R8S6cs6RKzQ/yfypbqaee/imulk559RiPVqcnrAEdoZDbeXFnWGcPzd+2myrSCYp

Eslb1EU2pUGv3WKlRvKq42ebh7BlZPryHSIRKSsZyv95chAHqJAmoa6v36RqCPg8GM0citqv8gvw

Sxl4XbeRyiRdmO5h2BEL4Ml9KfzF15/EDhr0ySTp2jDv18nv40Ev3FOUnjBEAvj/vruZCiyNwSlK

UvDyJnNbp88N0313jjmR9CehO/bE/DiPhv9gGXF//0QeN/DeIvBJdEX9+E2qm7e9YA7O6Y3h7L4Y

3vHCeVjV55CGiPTvqZSmpn9qkou819P7pTydtEyw/EbZmJiKKPM7p236Csoipz2jeaPuJqGy6GsJ

TqvXFy1uxbx2u/qyxSHYLkQLY1yT+emGZrYjGvCincSw8A+/70xSJvT/j75+Ja69fCn+z+fux/9u

GzWkNQl9/zdvOQu/+/LFeOON9+D+3UnnC2J5VxT/8I5z8J2HD+CrG/YeHBfTrS+cn8DvvGKJ+bz+

qSF89/EB5EqHxt5WdUfQ1xrG3c9M76a9cEECL1/Vaboe99KAf/2B/XiqPz2t+29pVwTnkEC+x3tW

p6R1cWsQz3z6tfBNmeOWLVbxor++G09QzUzCRyJ4B4n87Wvnw61TeY8XLmnHh770CP7roQNOppt4

3Xk9eM9LFqEt4oOf96U4NGmLh3zm3u+nWrv9of1GnQkdJDyV854ppHz961bghrefixIbCl/4n+34

s689OW1cSyT0s0+84uD4nqC8X/mPP8fTA4eW1Yn4PXjn2nl4A8l0Ei9c3I7O+PHnolmcfrBjYBbH

hGyLjNn9O48c05jNaAt58ZUPXII1H/khBnOV5lHmleR1FtXFX31nEwapcGRI5TjRn3IUzp+8ejlW

dEdx/TefwmhTgcVopD/0yiX44ytX4P1ffATfPMzwa3dSPUlFHDLXDsEF+b8KD1amEFN72Ic7P3wZ

LlzcZtKg677ys9346LeewkAzLUKMyqyV5+4bL0y777sunocvX3vJ1GTgUao/dTuKUCahZLXwHsqD

+UC1c99fX473/t/78ZMt05f6F7+JODqo2M6e04JXn9eL157fi/kdEfzXhj34k9ufOJg2jdW9+uxu

0z36nz/ffZDQz6Nqe/CTVyDFMv+rO57Gv66fHqbrz1+zHP/fb57X/OTgRyTn95Ec909RmRpHa2Ed

RpRuws+k//Tj66wCOwNhCczimJDhvPIffo4fbRpuHjk9EKKCeOzvrsDf//cmfOm+vc2jMGpkcKKA

e7ePmzGnVhr3N104F1+814mM8Rv8fs9wDg/uSZrvRRAvXJjAV37/YhN66vdJYOs3z9zhReQU8nmQ

LU3vVrzmRQvwH7/3wmkE9P1H+/EH/+8x7Bo9tPy+iMLrcaE4xWlErY6vkZzfQVU1Ff/64234GElj

In+IsA9HlPfq/9c34nt81p/wWUNTukmnQulqI3H+8auW4zXn9+Av/utJrKeCnFRfvS0B3PCWs7Gf

xKquyElyDvDCHf/0WuMQ8v7/fAR3b5lSVkz3t//gUrzpMCeMf/nBVvw16+l46V5IonzqH19zkNAs

zhxYJw6L4yLodSN+mm1qsT+0YwxXmXGwQ9rl/u1jxmFA5CRctqwDq6Y4FWzg95sGMwe/T9CI/8lr

VmBZb9w4UkxVNwch461tynMmobKd0xpsfjqE1GFdtjkS3E+eHMRganpUfDmv+/lDnQY+54VLj3Tg

2MT05adMGxBCPj6fxn8e06DtRcs7DAm84QV9+BIJ9E9fswxrF7eig/mc+hTlZIyE8sCucdz80514

cCcJv0lSIrf5rSG8ZFUn/Ly/SHYSGlN7al8amWIVu8cOEbGgs1bPne6EoTvuIWFPI2hCY4NT061n

BXnMwmIqrAKzwECyYOYanW5oi/iRLlSw4I++DzbXzDHT0yeu4Z8ADe+T/9+r8FOqz9+jstKXssXi

IcdUA6+i4fzun77EjDXd9P3N+Mtvb0K+esjYruyK4j9/7yKzfw8Vymf/Zwf2U+FNYmFbyIzjfOYn

25tHHMjx4w9fuRRvJsEOJYu49b49+PHTw0jR8E9C3YeXLmrFz7eOoqABqUmQJD7yuhVmrpag7rZX

ndODm+7agm89esCMXQnK8Zsv6MNN71pzcKzMz+dqbPAfvrMJsZAPv3HpfJNXjXH93i0P426qy0ny

1he98YBRnuo6nJICEowb3fxORCWim8rd112xFK+9YA7e+E+/MJ6Wk1B5/9FrlhtSF0RImsv2zz/c

im9TEU4+V2mUEr7hHedSwTrniohbWZ8WZx5sF6LFMSGPtRu++RSe2HvIYeF0gcZ9/uV9F2LFH9+J

gSnjYJN4G43sbX+wFl+/fy/e+YUHmux2CBEa/d3/8jp00FBLffzlN57CJ7+32RnYInT6O0hOt//B

pebzjfzub/97M9JTGgNrqDg+8oZVvP+DR07SnfrRpQ+Hni9SesXydlzziqW4+gv3HySlg5hyrx4S

0l9edRa+/Ug/fvL00MHb6m6xgAed0UOODy0kjX9//wtx2d/81DiLzCfBruqJGeX2MN+B9BTC0fXK

Y1N4zRjn98Xw+5cvwwe+/Oj0SeDClHQv647iQyTxbz60Hz+fMldMxatxu7bwIcJa3B7GnX/xUvia

5Gdx5sASmMUxcbqOgQlq8e/8p9fio//1BL48ZRxMaKOB3Pj3V2BuWxh3PTaA13/6XsdaN+Hl/k3v

OAd/cOUK8zlTrOB6Ethnf0wl1TxN41tffO8L8K6XLDJ2+c9vfxw3/mDrweD8cux4w9ld+Pz7LjLu

8F+6d880RXI0yHh3kZBesbIDN/6fC/DFe3bho3zu8fCiZe3G3f3mn+/CE/scN/ZjQYSaZxq2jByl

K3QK4iR/qR6pq6lekXIo6Z5CiGmWy3C2PO2cuN+Dl6/uwn9v7J9Wpofj5Ss7ceW5PbiF6X5mcPqU

hsPx9gvZUPjgWhqtY9/P4vSEHQOzOCZkDgJs1YZPw01jM/c8M2y86SI0xvKw0xaVi/alC9DdEjL5

V+SLCJXJ5Pfa1q3owO83I3YIw6mSmYtlzm2eE+f+y85yGnuay6TGQHjKPRSB4+Xn9KCvNYQ/fd1K

XPeqZbh0SRt6qOjUTaZna/Mzne0RH84lubyBaf3MO8/HF99/iSHIh7ePHbzfUTeme1lXFPliFRmS

zVHPmbKJsHu5LemMGIUqolYaZAhCLLOFVDrrSJ7vefEC442pd+Pg9XzWnzAP//PRlx3c/vJNq814

2NRniMo0ZqaxtqnHp228l8a4aiy3cqV+9HMmN577wsVtBxsOFhaTsArMAl/7xR7sGpk+4H664AWL

WrFiThxfu2/PQTXgpiV82yXzsIBGXNg3msPtUmhNA6k/ikV4zrxDq0YfGC+Yyc2D6emu3n9EhSai

1ATpnz49TAV0qCtW405XXTQXC5vPKdFQbxvM4OEdY9jJ8s6auWINGmkveluDOGduAmfxmRrrUVIz

hQr+i+kaO94cPbKF5mrJ6eGR3ROGSI+HV1PxxII+PLU/ZdKiicZKu4eE2hryY0VfDBeyzLxM+zce

2Df9fnzWb1FtynV+Elv702YMURFIDkIMpu14zWN+fzbz2hLy4eFd4yhNGVc8Ajz3tayPs+cfqg+L

Mwe2C9HiuJByMAbndASJQF15Jo9TcHjUixN9r2+nRriYxNTznGI8/n0E3UddbhpX0zVykxcJHm3p

/8PTdTQ4GurIZx8NZin25r7urZBaSoceLcKV6hOOlhdhpuUyE5xqui3OLFgCs7CwsLCYlbBjYBYW

FhYWpx0sgVlYWFhYzEpYArOwsLCwmJWwBGZhYWFhMSthCczCwsLCYlbCEpiFhYWFxayEJTALCwsL

i1kJS2AWFhYWFrMSlsAsLCwsLGYlLIFZWFhYWMxKWAKzsLCwsJiVsARmYWFhYTErYQnMwsLCwmJW

whKYhYWFhcWshCUwCwsLC4tZCUtgFhYWFhazEpbALCwsLCxmJSyBWVhYWFjMSlgCs7CwsLCYlbAE

ZmFhYWExK2EJzMLCwsJiVsISmIWFhYXFrIQlMAsLCwuLWQlLYBYWFhYWsxKWwCwsLCwsZiUsgVlY

WFhYzEpYArOwsLCwmJWwBGZhYWFhMSthCczCwsLCYlbCEpiFhYWFxayEJTALCwsLi1kJS2AWFhYW

FrMSlsAsLCwsLGYlLIFZWFhYWMxKWAKzsLCwsJiVsARmYWFhYTErYQnMwsLCwmJWwhKYhYWFhcWs

hCUwCwsLC4tZCUtgzymSuOsDvXC5XM2tFx/+SbH53dGwC7e9ffJcbZfipseaX/2KMXj7W6ak4y24

bX/zi18rbMAnD6bxOFvvarziivfhk7dvwGC1eemZgOQu3PXFD+N9V1yKxQfLYzEuZVl8+IvrMXjM

V3F6ub7l9sHmcYvpsOX0fMMS2HOKBK786OdxdU/zIwZx05/dhA3HMBzJ792E677R/ECs/bvP49rz

mx8sTh2Dm7H+J7fgY1dfit7LPokN2ebx0xZFbL79w3jFqsV47Xtvwi0/2cCm0SR2YQPL4qb3vgK9

i16BD3/v0DcWFrMNlsCea8y9Cjd86qrmB+Kxj+GGrx7FaBQ34POf+Dwpronzr8dNH1qDYPOjxbOE

+z+Gq/7sLmrj0xVFbPj712Ld1Tdh/YkEweB63PSGS/HOb1jlYDE7YQnsV4BF77oRN7+m+YG463c/

fESX3K6v3oCPHewu7MF1n/oY1kabH58HJDoWNfeEXiSex7TMFFfdNoBGo3HEVth3N254/UEZjMEv

3Hpi4z5Lkfzeh3HVR9cfaggtvQaf27AThUqzPDI7cTcbVIdqdxC3/cENuGu0+dHCYhbBEtivBItw

zWduxpXNT8AduO4z69lWbmL/HfjYJ+5qfiB9vf8WfOzyI7XX4P234ZPvfQVW9zb73Zddird84Cbc

8dQx9MT9nzzYP6/tk/c3jx/Esfvwg8suwEHdePkarErwL+/Xe/D8Y4yLFdfjw1Pu+cHvHZa26iDW

f/aDeMvaxc1zFuPSt38Qn//BrudMFQXnrsP1f3ZN85NQRPFoY2GnmraTvW7/bXhLs3xcrk+yFkg8

T93Bup0cq+rF6jfw+p+eLMtuxC1TVfwlN+C+jTfj2ksWIehtHosuwro//Rbuvu1qNpOaGPw8Pn+i

rsTkZtzxt+/DpcucdC9e+z588tubD73DR4PG4KaVC/O1rjn+dryxyMnr1q2e8r7p2rfgg/94BzYf

pzKccjz0G+k95xV439/ehg3HKMppY71/a2oCm7/9SbxvMs29q/HaD3z+GA0e/kYPtYssng/k8/lG

JpNpJJPJxujoaGNwcJANNYvnAo9+em2DRd7c1jRu2FDg0ULj7j/tOXS85+rGt/Y55x9EZlPj5vcs

mnLt4VtPY93H725MNE8/iA03TDvvhg3N4wdxX+OGKd9TwTSPC482buhpfvendzOVzrEbzz/W+Q4K

P77u4PfAdY27nQsd7Lqzce0lh64/fFv0npsbmzLNc2eE46X/MNxz/ZRnXdu48/DCOtW0ncp1+25t

sHHQPOfaxo2fvrJBOzjtOmfraVx9287mRSdGYf310+5zzR1HvBFTwLp8zZWNaz9+c+NbG3c2qNCm

4LBy/fgNjWuWHvo8dVv7d482343pmPjx9Y11k+/P0bal1zRu3nyUK3fd2rj6eNdp67mycePGw68t

8Pd1rHLk1rOucf2PjyyPgduuOnTOh25s3Pj6Kb/FqRt/l7fual50EAONW9926Jzr72ketnhWIU4S

N4mjxFXirGKx2CiXyw1LYL9KFEgKU43da2jcNt7YWDv5WQbr64cb4YHGt951jB/VYdvav7lvujH5

pQjs6Hj002sO3fNttzJ1UyEyPnS/no9MEh9xeN6PsfUcJMuZYGbpL5Bkrp/y7COM7qmm7VSvm0Zg

J9h6rp/eCDgOptXN0Uh6xphersffrmrceliDq/DQDVPe6eNsR5DCzsbNr5n8fk3juu8OHCy3iSdv

nk5sl9xICj6Ega9ffWzyOrhd2bh5W/OCJqYR2Am2ae+zwUTjzvcf+v7I35fFswFLYL9GKFAJrDn4

o+hp9Ez9UZIQDm9vH96qXvuhWxuPjjS/G3m0cfM0clvLlqnzncFzQGCNbTc31h285jDjVbi7cf3B

/PQ0rl9/6Oe+8z+vbB7XtrZx7R1s9euLykTjvmkt5yONzLFxMobW2dZ+6M4jyvhU03bKeTqCwHjt

bZscBV3Y2bh1Wp32NG54yFx1AqihM+WePTdMM/Anh8PLtadx5afva0wYlTbR2PSv043+td+dypRT

SYgb1dIN65tEVCk0dt51/TRy63n/nYd6DqaVyw1MxXQM3HZNY+17rmvcfMd9jU0jh96t6e8d7/n6

Gxv3Tf5Gtn1rmkI+nISOILBLrm3c+qSTosK2w9TgUcr0vr+Z/P5IIrd4dmAJ7NcKh3UZHtyOZrin

t/Ck2I7oUMrc17h+SrfetB/oc0FghxmoqddMI1v+2A8ZIF5z+aFr1nzqcDMw/Z7r/n2m3WYnSWA0

TjdvODyPp5q2XyJPhxHYES17qvJDjZyZtuynd2cdqY5PBoeV6+HvHQnjuinfT3tvpqW9p3Hdj6fl

zGDnV6aSxpT3flq5rGlc+5VHm6R5fEzvtr6m8a0meU1ieiNwerf2dAKb3ugSpqvaI0n1UF6ubnzr

1Avc4jg4HoFZJ45fOYJY94lbcR1/UVOx9tM34JqlzQ8HsRn3faG5S1z1m+umeI81EV2Laz5ATdTE

4Bc38KrnEovw2nfRzDRxx7cnPd6KuO8ntxx0IFjzJ1eCLW0HxV3Y/JPmPrHu/FXNvUkswgWX0+w1

sf6ejYccEZ5N3P95vG/tGrzi7zcccj441bQ9i3lat2b19OkSHb1H1vPziJ7LLpienmAIrc3dw7Hr

yfuwsblPMsFbjuKMtOht14IE2MRdWL+xWTJzWWYHfxcb8fl3X4DWeXKiuAm3/WAjdh1j/t7A7kNP

xOVrsaajud9EcM2leEtzH7gVG55q7h6Bdbhg1fT09vYcvyZCk84xWM1zm7sWvzJYAns+EF2Ha6fO

DePP+Yb3HzJ2B7GfRrK5K1yw7Og/plBULoJN0BYc1zPsWUDP5e+kaWriG9/CenkjFu/D+i9Omug1

eOcU443RwSkTaYGbrggd8vxqbhf8yRQjlC2i0Nw9GVAJHOFCz/Y3JgYexa0fmqTTQaz/6FX48KR3

5Kmm7VnM0+p5z4Hl+8auaen7ZXDpwt7m3okxuPuO5h7xttVHJ+LDCPCQRygbY5+Z4h0pDG7GXV/4

MN555QVYHHNh8ZVHemcODq5v7hE/ed+UqCPNrfW1+Hzza9V/4Zg/kJMnoZ5FFzg75wftnM3nAZbA

niccarkJrQjNpre/Yx2ufE9zH3fgvo1JFDesxy2TduX8d1KRNPdPBd/edUy1cvIIItGzBld/6gZc

f9A4DeLzP7jv1Nz2TzVtz2qejoYerFoz1fpuwsBxHziI2957Kd73Z7fgjvs3I/lct3pmiJ633YrN

T96K615z9Mbarh98Hh9c14vF773jlAl6875nsSb4OzalvqwXM6d5i2cLlsB+nTF3EaZ2TD267eg/

2YHBKcentgSDQWqh42BwgGbuVJDAujdf29wHyWA91t97qPtw3Qeumv5cKsSpP+7r7zlcJR2+XX+o

+/HZQnA1Vl/W3Be+vdExgKeatl+HPB2GVRe+s7kn3Ia7NhyHokelmDfgln98H96ydjVW/aPmQP3y

6Fk4pWfhG5uOTjLJCQw0d4Xe6PTWW+Lsq3HjXTtRGNmEu2+7Ede+be0RSm7XF6/FLT91WDcYnfK2

vflW7Dxq+R/avvWbJymzjoeeRbhUfxf28Fdh8auGJbBfayzC6rc1d4k7bl9/pEHIbsC3vnKoq6rn

NWsOkd5hYykTmenN7OLmRzGl8+WkkLj8qkOK5gs34GN3TNLXlbj65YeZm8QqrLm8uU/ctWFK19qv

DAMY2NbcFdYucgzOqabt1yJP0xG87MopKhO45VOfP0bcxyI2fOYG3NL8pC7fD7/+2aHXRcsumNIF

eAu+dZTg1bu+d8uULr0rscbMkj8SwY5VWPeb1+FzX78POysF7LxraiNgEJsHHYJedfahMWB8ez02

/iqjisy9Gt8SMX5qne1CfB5gCezXGj248l3XHjIIP3gf3vkHtx38gRZHN+IWqp1PHgxBtRYffvuU

H9JhKuGmT9yE9c1rk4/dgg/+7idPvVsreCnWvWcyZRuxcTINr7kK645wRllEQ3QoDsnGP7sWH7x9

I5LNsQ+l5X1rX4sPfuIW3PHYrqNHyfhlkN2Fuz56LT58sJxosteuapL7qabtec7T0RBchw9OHUO6

/2O49PIP4pb7Dz1f78xtf7AOl/7tlEbPuz6Gdz5bQaMvuRIfvqS5z7frpne/BZ/86aAzLlstYtcP

+Kx3Hxon63n/tXjL5Pui7x+7A7d84oN47ZU3TXEGIbxBLHrNa/Ha5kdhMrrIdOK+Bde+95NYv79J

nMVB1v1rcel7P4zPswG4efRIQrWYxbBu9M8PprvvHumeewiHzws69nZkVITprtwn2mbmRj8FG26Y

4p58gntk7m5cN3VOzTG3nsPmFR0PJz8PzNkOm7Nzqmk71esOc6M/wk3+RN8fF4XGfX8zNeLLCbaj

Rpg40fSK439f4HtBpXTw+2Nuh0WdmfjutdPep7UfubOxczKKSWWi8ehXrj3kot9zbePOKe7yO/99

6py842yHT4A+we/w+N8f9v79zbF/xRanDutGP6uxCFf/63rc/J6jD2o76MG6v7sPd33k8Oj1i/DO

T9xwzLGXnpffgBs+1PxwKlBre1rL/Rq88/KDTeHpiK7DDT+9ecrSMkcDFeen78KNr38uRxPW4trv

3oir5zY/Cqeatl+bPE1FEGs/vh6b/vOapsI8Nnpefh2+teFWXL2weeBZQvCS63HXj6/HuuOVy9Jr

cCuffdWUeki8/kbc9ekrDypIRdWX56HxJPS14oJ3f95RZT0s92/fiCunuMsv+p1bcfdHTtANesm1

uPP2644/Lmwxq2AJbDYgugrX/OdODPAHf+P7r8LayS6XpWtx1fs/hzu3bTY/3qOZSBmT9Zu/hRve

MzkQ3oNVL78GN9x2HzbKyHSag6eINVj37inm4D1XYt1hc3CmIriSRmvzTtz5mWtx1SWHzGvP2esO

5uPOP34ulpBRntfhmj+9GXcP3IfPvf5I036qaXv+8nQ8BLHqPTdj58gm3Pmf1+Gal686SAroWYV1

77kON9+1E5vX34irnmXymkTi8htwt8pl2vMPvXsDm0n8Rzw7iDV/fCd27bsPt36K5Tk13ebaq3Dt

p76FTZvvxvWXHF6iCdOI02/khvesw6qDFy7C2subz7znc7jyOcqvxfMDl+RYrVaDtmq1arbu7u7m

1xYWFhYWFs8fhoaG4PV6zebxeMzmdrudrXmOhYWFhYXFrIIlMAsLCwuLWQlLYBYWFhYWsxKWwCws

LCwsZiUsgVlYWFhYzEpYArOwsLCwmJWwBGZhYWFhMSthCczCwsLCYlbCEpiFhYWFxayEJTALCwsL

i1kJS2AWFhYWFrMSlsAsLCwsLGYlLIFZWFhYWMxKWAKzsLCwsJiVsARmYWFhYTErYQnMwsLCwmJW

whKYhYWFhcWshCUwCwsLC4tZCUtgFhYWFhazEpbALCwsLCxmJSyBWVhYWFjMSlgCs7CwsLCYlbAE

ZmFhYWExK2EJzMLCwsJiVsISmIWFhYXFrIQlMAsLCwuLWQlLYBYWFhYWsxKWwCwsLCwsZiUsgVlY

WFhYzEpYArOwsLCwmJWwBGZhYWFhMSthCczCwsLCYlbCEpiFhYWFxayEJTALCwsLi1kJS2AWFhYW

FrMSlsAsLCwsLGYlLIFZWFhYWMxKWAKzsLCwsJiVsARmYWFhYTErYQnMwsLCwmJWwhKYhYWFhcWs

hCUwCwsLC4tZCUtgFhYWFhazEpbALCzOcDQajYN/j7bV65N/68fZTvR9/Yj7Wlj8snDl8/lGrVaD

tmq1arbu7u7m1xYWzz/0TpbLFWSzWbhcgM/nQzqd5Ttb4VbnGQ14PF5z3O/38RyeRHg8HoTDYXNc

+7MJxzPybvfM2p0qL/6+Tf4zLK9SuYRIJII6y2wiOYFSqWS2fL6AQCDMLcBrMtxyqJTKpsxrLPtS

vQoXn1ksFVHIF42tcEHlWUeGz6gWy0yTB7lcBsNDAyhXyqwR1gmvcbvc8Pq8CASDmDt3Di695EUI

hYLom9OHRGsL4vEo68zvJNjC4igYGhqC1+s1m37H2vQb0GYJ7AzBpDHUXxf/ycCIDUrFEo+JBPSR

xsbr4eY7eMyBiy+LQwpHQ6VSQbFYNAYvlUoil80jGAohk8lgbGyMhi2HOu/n5YsnYxYKhhCPxeGj

4dLL2NXVidbWVvMMkc8kAem+23fswBf+9f/iwIEDxth6aYzXrLkAiUQbHtu4Ebt27uA7WzPnO0qh

jiDv39bWipaWODo7u/GqV1/B81tovEPo6elGNBo9aUKbSij6W6KBV750H/2w0ukMCsUCqkxzhb8h

/Z7q3KLRGMu4yPIpOcRA4670ysiXy2XdzfyXy+d4TdWcJ7Wi+1crIm7WTzNfHj7H7/MjTBIKBoKI

xiKm7BYtXkxSUN66nB81y29kZAz//m//gR/98EcYm5iAj3U6b948vOlNbzIEls6kTLonyzubq/CZ

RdY0k8Pn1eokKSWNB+qslwLL3qSBRMXkmTzoWQGmx8PirzVq/F7HWQZsWKgKHXvi2BXltcw8XXTh

JcgX8iaPbW1x9PR2ore3B4uXLKbd6TLvn4XFVFgCO0Mh4zE2NoEdO7Zj8+ZnMM79A/v70U0j3tPd

g0cff4oEsZ0Gt8Czawj7IiQVn2mxh0KOcpnT14eFixZh9VnLDSmIaNSKl9JJ0Wjv3LML//cL/4Zd

23YZgpFRXbliNQ2hF/0DB7Bv734aKxntKu10HW4qJa+HKon/WlsTaO/oxMKli3HW6tVGAXR2daGr

s92QzPfu/AFCfq9RAVu2bjVGT8ZWL3LAH0aYRluteRlOkUa9SsXAcwqFgiGCCj/7mYclS5aQQKkI

ghEqsiB/AC4sXjAX3XxOItHKewScAjsKRIpV3ueee36O73//+xgdHWU+aygWKnjVq15Ng+7C5m3b

jboR5zdoyGX1qyQjF78bGxll0ToKpsb6MMpEP0CP25xvVCSPy+I75EOFpe/ZmFCbweQZ+rG6mD/d

m+nhb7VA1VRnWS5ftgyvf8Pr8cwzz7BhEMDZ564mIfRibHScZVDAVpZbOp0mmbeSAD2GTP0BPwkw

YMrS7w8wPW542LAwDQjVHMvXIU09jg0PQ3RuQ8hqgKj5UyIh6VpH3fJ8niw17PFSmzEfKm/lpcH0

8zbc0X8NKsGCIfJ8IYd0KsVyLJp06b1KtMawatUKLFy4kO+CVWUWDiyBnYGQInrsic3GoP/TP30G

u3btJDn0GHWyYMECQ0KpiRSNEW2nXgZaGxkhqR4ZSBkhP18YGVp1w/XO6aMhTBlDO4f7y5Yu5b6U

CJVXsUwltBtZKi4RYDQW5XNoGF00dryP88I5Ks6oJVedisDLvyTZitOq99OgVvjcSq3B87zmenVL

lUpqrVcxMTqC9jYRXrtRdQcODNAiytwyzSQYGUq90FIuwWCQhtXP/DiqQIZUxjWdLhpikfqLxmMI

RgJob2nBBWvOYdm0m+sPRy6Xx+OPbUK5WsT999+PocEho4SkrGK8R1hEz/T6SMoyxCZFzKej2OpN

giAJM2915Y3k6fbJsitdTpn4SArq6lM5804mvSozqSCPi/fkARGC/in9uq/ypd5TKRvV9fj4OOuu

RsPPvFNttbGsRAiRaIjn1kgWOaqdXvP7zmWzpnxV5g0+g1zFe7EBoBsSegeUfkNaJg16P0i45pjL

5CXIhoO32W2rd0REKwWuhCndSiMPcd/phhSUVqW7QmWp+tfTKjwpmUxieHjUIeyqCNOF1SuX4IpX

s4HAcrA4s2EJ7AxEOpPFX/3N32EZW+jnn7/GGM+x8YwZs1CLXGrJRQKSwpjstjEGnEZEhstH4ySD

JsOkd4JcYrrkZIRkbEVyoZAffb096GzvMCQ0SOO+ePFivksVtrCpggpUQTRWgo7JwEkZ1eolQ6Qa

+wiHI/CSAPRSyqDlzHVFuGjoZe3cJAYvLVt7Io7bv3Y7Nm3ehJe9dB3f0T5UqHqKhbwZm3GUmfNi

KxMiPxlcqSfnGC0n76P95EQSSarHgE/qrYZ8NoNzz1mFa373GnOfqUhRJTz95E48+dQmxGIhdHS1

Ih5vIfFShVHhqDyVPnXtTZZfvVF2CIhkIyNOiuJnlimJhUULt9dJo36QOkd1IfWpble/22/KW8fV

+HCTwNQlp+5E1gbv59xT+WKOzLlSnwGWpUhaKkljWtlsAdFIFFWe72O5bN68Bd/97+/ikrWXGIWT

yaQxQeKQilU9iMykykRGAZKuiFAkpPsLeg90bxFpveHUTZF1pQ7pasXJr4jd1AkJ1XRBKo98j5Rf

pU3EWSzxGiZc75gUqvTZgf5BTIwnTUOIWUWV9XnOucvw/27/kikjizMblsDOMMhw79m7Hz/8yU+p

ilL43//9OVavPgeLliww4w1xElGWBJehIinSaJQ0dmMMX955KdTapsHy0fAYg06DI+Oplrm+l8IR

CVZqZYwOD5mW84J5i/Hd737bKJZXXv5KrFq1ki3vhjGmMrZ6vya7ANlGN2nUMRm9OlWYUWoaHwuH

UCfRHejvxxDvnaJymBgfpSlsUIG1oUbSHRkaoQobR4FEF2JatGk8TWpA9zUJJvS9FITS3BJP4IKL

LzL7W7ZuwcjAMKokY6nICg3mkkVzcet/3W6cDaZi//4D2PjoM0zLGH9I/TT6vI4qoTXRTiU735Bm

Pq80TsAXIBGQpLw+UTEMKXlIwKQuQwwa/1I3qlFqLAf91tRVp++kTGXkq2WnnERgqhN979L3LHsZ

/zoJV+UmmuUfc64IXypUadEzt2/dgf7BYZIJCYH3LLAh4fc7342MjBj1VClLyUntutHR0WmIV92h

2kmxbvU8NUqUNr0PRg3KcIiBdZbekWY5m/QqLyZVUtTOdzpH0DPEWuZ6cw8SPtNiSJKXaMxU71aA

6t3dIOHxWG9fG/78I3+ECy+8yNzD4syFJbAzEMlUGj/40d1Ip5Ks2wYGqI7u2/AAj6fQRiIQGRSz

NHzqLuI/teIbavXLOIq0XHW24mnIaFil1NzuALr7ehGLRjFMIzg4MEhFVTTqQy11da29/nWvp2Fv

xQMPPUA11s9rYbrQZDzNOAtb4zKQxk7ymWU+W4qO3xgDGk8k0E415+W54yQEdU+abkI+P5NOYQmV

w6tf/yoMDw0zHxmMDU9gf/+A6brU2JqeoRvp9uoiFXmKCHRE6iYYazHGO8WyKVO5NapyWmhQhQRx

1qoV+OtP/hXaOjqUuIOQce4/MIxNz2zGwIEhlmeaKnAbdu7aiQP79xkFWWZGNdZmCJr385L41UUm

hSHFWSZZqEyNAwSkoNSNyqyRnIyiYf2ITBw6cMaQXPyRukTG/M9NYtLfeqNK8qOq4bOUJ3eDhG1u

pMaA6o7yhWVZLJVJDhrnoprjo8pMQ6Itjr6+PqSoulTmOSq0HBssSpcaJKbceCt9lnrWOKJjKPic

pvFQV6MIzW3Soq4+krUUFo8p/z6/GiARo+DULapEe7x+nqP6d84LBFRPjiHy8bPuW2YiR4bG8NjG

B0wDIBYL48KLzsUHrn2/cTyxOLNhCewMRZqG/f4ND+PpTU8boxkMxWjUi9i5c6cZMxkdmTDGXF1w

an2bTjwaMdOSp8HP5hx3ai9flEA4jERrhzHwSbbQR0hYDbb66xWpgQaiMT/WnH8ePFQIbj+vLVap

zkh0g4PIZCd4RoNGTuNacgIg9By+iFKAtIV8Zh2RMAmsuxe5co73H0C9SnJjizzIlnk8FsDy5Uvw

pjdcgT179qNckoKAUYFVEkCBRrlK5SYSyTGPP7jzLlTrVC787KUSCEXCiMSjSLS0Gu/IXC6LhQvn

4S1veavpOjt3zTlYuGCBMeCHQ92su3bvxMRYEqNUf6lMARMsg2wmiR1b92Dv/kHkClmmR2mqmjw2

6jLg8vYbR55q1+12nB2EQ2NzLDmX0y03Sb4sCUNWKi8Rnofn6IcqUpByUzekHClisbj5K6LUD1pd

gdGIj/UWNo47jz/5BNLJHMs8zPIpUK7l8Hu/9zvGa3D9j/8He9kAkRLS5uJzqhUXakx7rphlI6QT

l7/qVbyOhOnju8DnSEmSgcwWMEaEaon5VNp8JCmngcKNaTSGhu+TclNn80REzv+b/GZFtCR0Vgvr

RaqvwXqrsixz6N+707xHq85ZiVde8YomsVqc6bAEdoZCxnzLlu3Ys3uv6Y7at2+fGRuToanQ2KuL

TeMY6k7UeIvGvNRFlM3n8NRTTxkDpmY3XxczJtVCdRWLt6BI5TQyNIi21ja85W1voyHyIEgjlUwd

ICk1kM6WMTg8zneJVkqEJQNZrhvFpS4tr69mlN8TTzzBzzJy6lpU92SAL2mQRttxdshm0nj5ZS/H

2osvpKLyYM6cbqqHlDHmGmeRYY2TmLyBkHmGWEFGX0SwectWZKV8VBDGUNO4utQ9xbQG+RySolcK

hSTc3t6Oc857gflBHA36bezevQv5XJIlQcLhb6SQL2Ff/yD+/KMfQ3vHHKMu5E0oZSJDXa95mN8i

5vR2YOWiJab8lUYPy8NLUpBBV3eax8cfojH6DinIQ9MoFRKNukQnVYrG9ES0hsR4XHkkl5m6VFed

ISMeY3Eyb0Hc+4t7jCt9ItGBeEsEZy2da1SnvBddrNNES5iEFzF1LCVYrkl58X1gQyAYiqCjo9vU

M2vCKEGNVWkMs0pyrfJ803hg/WosUJvqtVZ18ViZ+VSdanyLBM376v6qaNWBGgNSrC6Wgxx2AiwL

H+vaz4pKJKIk0RKWrlyAS1+81pS9hYUlsDMU6pbauX2nGcep0VBXNMZCo6MuJI2ZREJ+Y/RFXvJG

a2jAn4ZTg/VPbX7atL59MvwiBXJRg/syPG5aTg/VVCwahz8YM0ToosravvNRGqMg7081R8PMu4FC

jKqMPEYD5SKBaA6Yh2ZWxnHT00/z8WqGg6TiQzQck/VFOBZBa0sL2lsTSMQSfGYV8+a2Ixz2IJ/N

m240zY+KRyNoa29DIBim0RdRyqzTYPKeMsJVkonGetS1JoNbrrC1z+eKYKTa8oUSMlRSmh5w1nnn

H5PA1BDYt3sPyT7L+5EAUDGeeRUSlttTV/JR4nPy2YLpvsuX8shlNSduHEuWzMfyxUtMV2K9TpKR

GuEmEjJjS6ZgnOfI2aJGRan0+dT1yrIQYfKAMf7KhOrN5FIk2fQc1Jwy5bNUqCIjBw4qZ5cUkzeC

Ur6MUi0PP9OcGp/geWVkqLpDAa8hbnX9iUhdJD3Vj4sEX+IjUpmiaXzUG6xHNTJIPFU9i/t6X5Tk

BvMj4tK4nDhKHoTGhZ7vktcl7UW7QuILKB/Ka6WK9nAIJV6fE1EyjfGgn0TsY6MpjzKv87OhsmL1

Ilx0yQWmTCwsLIGdoRCB7d2zD3v2UoFJHdDgSflok1Fsj4eNAdO+yEvOFY4Nd5lxCL0gPhJVhS33

apkGiMasWCkhR/WRL8qjUAaKSqNURGH8AIYGtqNR9ZnWekndeQ0qJRrcEAnQx438gTgJKZ/Nobej

k0qghjQVYKI9hq6OCBpUYKNpGcgKwkxWJBo1pOvzudDbF0cg4EExJ483ntOomjlgCapAv0iRpOqM

g/FLEpier3TJcUHGXoqtQhKenByMuhxVXMgVcmihqjzr/HNMfo8GlaMILJ/NkjDklScHBxpq3auU

JMn6qRCjVEghow7dVHjwhI3zRSWfdIxzRWlQ2km+pZKZ+FtmWTZ43IyFMZ8l3k+ELyXnddfR2cEG

gldz1FxUtVlDILq/9JDGvNi+MF2IcqBQ/TZIyqxBKhzdi4RT9xnlWypnmAkSF5W2ulkVlUPjltFY

jOUTIrl4UGda66Q5U8fFOpWYCEvl5dRlsaSuUTmTlOFleajbMM18yF0j4K8iQvLL1UumnrujYbSE

vIgEvRiYyBjVGOexfHqCeeZ+PI5xvlMR1kuMxFlj3TV4vxzrKBQP4qw1S3HemrNN2VtYWAI7g7Fr

917s3XuA9erMx1HrWK1mteb9xp2bhkrGj//USpbLtgSXn2RQqbowOD6Ol12yhoapigLVRYVGTU4c

6YyUDdUa7yCimBjZjezYAIp5WmCvVAFb52WpohpCUnUyqOqOYqs76PejJ9pCxRVEiQokEHGhJVJH

mspt87YRxAM+9PXE4aW6a9Awauiopy9BVUJ1QDIQCcgAyzEj0RLn3zAVn5850MtN1cA88gMiJGEn

HFLDEJiMvpxVlHeRSZFSQ84KLVR7q889z/wwjgYR2P69u5HPpFk+GueqmHE1dY9VqW7CARcimsNl

ugE9JGKRCr9nGjUmtn94HAcOTCBDBSeDv3D+POMQI0eaAEm4US3xugCe2bIVm7buQ45Es+bc5Vhz

wfnmeiOATeSOCgJhEj3JL0N1F4l2olosUHmpgSEX9Dzrx4UhPm8sRdJyR1kHFeRz6s4toED1WmK+

M/yuwPsFqVz9vhDfgyDqctd3+1mXDYTlfs/nekkwAQ/Vk4fvDEnWrfOY93a/G+FQFDuGBxDlsQDf

o3Ze4ycJ5kjCVZa1j++Ry+/FSIok7ZeCdCEaCZu68PH9q/IeIalElsgEGzRS9jyJ7YoyXvii87F0

xRKn8C3OeFgCO0NhuhB37cFujYGxXvVZUJeY4JaTA8lL5KYuIo3fyPLT1lBlVbFvKA2X14U53RFc

8ZIXGqeMiWTaOHWMsxVfqUhtsZUud/r+ncinBlHKkiRAhSMPuTpJxVWDnxaYNhdBGkspOimizmiM

Rj+CFA1rCWUaSnULkhD4/BANnrwd6wE/PC4/W/g+dPe2wEslVspr7pHGk2Am/rawNS9D7JUyYbqU

Bb3LauWXK5PzlOpm7EcEJrVj5lXJxb9QMgSmeV1nn7/G/CCOBpXbgX17qVwmUKHqkCehnuNi+VUq

GUSpNjSq5afykuKrUtlpXMjnD2NwZBT3b3yKeSIBM/1+b8PkzR8MYiI1gXzJUV7qtlVagoEwy0pK

p4ienlZ0dnUgOZ7E4OAIyvkcWtsTShFSyQnEWjtITnk+Gehob+d9w0xjBi1UVm4q60rDBRY/ciSw

SjmHFO9TyBV5TYH1mIffz/qgwtN8OLcvQgLT+cwJMxeNeUgwci4JsrEi931QlTGNfF9WdLXw+Rlk

mZdIzUuCCmKoMIpO3qvMcyPRCJWVDykSWWdnO0aY1vFUjs8KUvXLg9KDA+OjaA23UAGz7mMhtHW0

O1MoSJYXX3Y+Fi1ZaMrewuJ4BOa5/vrr/0o/UG0ybNoUxsdi9kNEkUymMD6R5CcRlJubMwDfEEvR

upXKBZRJQJp8W2EL3rwHNDGaR6YuKHnP5VJZPPrA49iyZReSY8NUCOMIxVp4Lc80LWdQndBI5jNs

YevJZdNF5wKNG+8dpDFtsNUdDcURIdnEIxGEvI4Ldr6cxWgmhWKOre8yny21lK1gbHwCoTjVAY2r

HBVaWsLqSXPUleCmgqSRNJEnqL70ckuqKG9mnIkM53KRZcSczJGZg2UIWqpI4zaKOsL887jG5bp6

ek15HQuZTNKoPzUE5IzijAnpHppHlyfhK3wVVZ6670iMcoSRCrpnw+NUO37kmSe59ZOpkE7nMDqe

wehYGkP9aeZdnnnqFtREbl6bEam5MMp623dgAOlcDcPj8mT0kIjUvUd1xMZAJV9imkqaJo1sukCl

l2a5jRsSdbPh0WioO5UNDCq8Wq3ENOSZRgXvzfO9GCepK5Yj6YRlpblqBb4DCZJwgmUaZtmFWW+7

+7NUYx50B/1Y2JkgAWapoqmcsyRCiVnmt4VCys8GS8UVQFtvN8rFHN+pGvIs7hLJMhSIoE61u2Tu

fER4XzU05AzSl+hBTlMx2FBR3TKDZux0wZK5aEnEnYK3OOOhmKOThDW56beq7ehNTovTBvJcIysY

TzLTHUWL5vgNyMCJ0Ki+K1QVtChSKxqLqdLQ+jXBly33cirJe7A1HqZqavdTEYSpfPwYGxqnmtB4

lTMOIg1SJSE6oYO81ChyCqnQwnmcQLAkjlqjyAcXySkkDhrVifwIDTGVC0I0ipov5EWICk0Gz+8N

8eaOg4FRjualZYb4P30WN8nwGtLhf2Y+FbVfw01y4d9glKqChthFleH1hklSVCUkYxeNrJwV5F2n

MUE/U6r5VceD+aGQqEtSIFQM1VIVmnAsK6wuukwmz63AhkIWAyyXodEMkqkSxoeTCAdILyxwOWv4

ud9w+mf5lxkgCUciXrS1+tEa85E83Ihyi0XdRkXWGiJtGvdSDhF1ufG7eMgDb10TlAvw8foWXhcK

NZDgPcL+Cua2heCuTsDr0qR0Kk2Xo+7kYKHJyJPzxTRRXeWtMUGVnzfI/aKCC1M9koizE3kMD+eM

kpI/4dbRcTyxrx+JSBBjAyMYZiOFxYgoy7guomSDpZDNob9/iN/4kCTJKlZjiQrT56aKZoNl3/69

6KdizBqir2HH6KBRiSmqeXUPh+RXzwZCjArOwmImsAR2miPIlrOa4cbduvlXre5JlaJoGxoL02iE

XLb9/gYCQQ/mzm3DOWd1o6vVRyNfoIH1I0FFpHGf0ZECW/xpGnZN2lVLSARD41ilca/nIVdq43JN

AlP3ZIWtbz3PH6ApdJXZck/CxWeo5a1uuQbPJyvxP9KgFBeNtVzV3TSMckyQ6pHThJETMrZeZ6xK

Kkgu52YyL0nGxfNddRrNYgM/++m9+N43f4g7bv8O1v/kf7Bz22ZSbM1xfHCpm0y3cjzlTH+g7n0M

mB4KniKja0jAeP+RCOTEQQUhr84y86k8mzBOuRRy2STLuYq53XG0R1j2jRLVKvPCc+rFCgIsLz+3

WJjlwDLhQXj5OR5y8ViDf6nC2IDQOWFvHXM6qHhLRZZLCV3xALrjfkR53zAJTR6ceSkjKqgISbI1

HjUeph5eGwwFsHvPHjz+yGNsdIxRKedQY33USMClfNHUTTFXRG5iFN0tEZZNjfepo62j04x5KhBz

kOpN3oNVze0bTWPe3E4siiRQJWFnqD41IbxWJdmxfj0sCxfvHaVKa5DQQqyfoQP9xllIwZOHx1JG

jXdRwceofOt8hiiyzHJTRBhVjKKyWFjMBPZNOc2hOHvGsYFGQnbBT9kk920Rgt/T4Fan4nGb+Vte

ttZ9vjJiiSB27txFBZHWtFoUkjkUMxneQVHYi0hTcQSDGs/RaIbhDpJVFRUSiromNa9LSk5deJqg

7FG3EQ2+WUKkVoabrW3N0RoankCAaYuEvShSZSQzKfSPDCHPNBdorBU6ScuMiAQno0WoG20yRJHh

HIfTjKKQk4q61JJUC888tRk1tvTDPDVAgthHAnv8gXvx2IP/y5NLVJWaQkBWkpqbvNdxIQUj5aKx

RHVBUtXQ2JskkNTkZKGJ14rjV6YhrsjDkEqwXMqghY2CRIgKyldBe9xNMgpj6bwOLOhuQRtJKMrv

QwF59olcSULeInragPmdXrSHali+sBOZ5H54SCSJFs19k2OM3OYzJMpxkmIOhVwacRJbtcIyy2Y1

MMk2BYmfZSViffixx3DfAw+Y+XGDQ8MoVEhcLK886yHHOpX4mRgfN12E8lLd17+fROJCplAwpBkn

GfbE4yiwQbF1905U+Q5oigVzLGYn6Sl0Vx7hSMiMz9UqRQT5vZfkWvUHMJTKYDQ5ioaXdU3iz5Xy

PD+NsJQfr/eHwmb8c4yKX2HKJsdpLSyOBzsGdppDc7SGh0dMvWp8Qd1m6kOWw4Zazh6aDRPgiK1m

t2mxO04Q9YYfaRqdIFvVgUAdLaEg34sQ0jSUAaq69vYWkkqAV5LCGi5oocNCvoyB/iEawbxpcZuu

Plo2kaTUnzwvKlVN8PVjIuN0bQXddeRJNFUa0JZECDVek0plaQArSLS3GnKUG3aiTS7fXhpXZ3Ky

CEvH5TihFrvGs4o06FkquomxMTO+E/KUEA7zydU8+aeEMo1xrV7A/v0DKBRrJM4A1UeWxjOE7r55

x235j4+NUi0qLFeNBldzuniQWSqTPKokWulbMyerKMcQUj3To3Sqi05RJuQ52Bb14NxVPQj4SzT+

dUyMDlNwNMz4njhZ5BiPeal0A6Yx0UFFFKVSdVPVKnZgWyKG1jAVqI/1Q12cSWZJZqwwqqQY/2pJ

l+xEkmmjaouoXEj2VEK7d+2BK8CyCofRPzyIJAmuRCLSOFWNddegIpXDSd0r1eZnffnNFIYSCS7e

ksAoy1KRPtT4AP/myh4UjGQHIn4/ykz8eK6AqsZLpb4bFbio6iv8O8zyHcyQ1FlXZZa9CLDmriLD

RkSGZCuP1CHW2fb9u7Fpy2Y8vflpPPDgBixfvhRdXV0qeoszHMcbA7NeiKc5tFTFI488YghMBleG

Vv+pvjU3yEWj5GILWwP8oXDQzL/KFOsYy2ThlUHlMZ+vjjANWf/ghCGQcNSPtrYOFMo0Ro2gMZJf

+/ptOP/c1WzFjyA1njOxEr0kLy0iGfX6SBa8TyBCReJDONbCz3HT0lbUjWqjgIaHpOoOmige5WwO

bTTey1cvo6qrGGeG0dH9eME5i3HWqlVG3dSYZi8NbrglDi8NtbPAZAb5XAm5ZIYqYIjqiwqMhtgE

pyW5qAC8VH9uF1v7rhDmLVqAXDqF9jmLce4LLjE/iKNBRLx/324c2L0LdZJtiWUmpelm2qV2arkJ

Q6aNOg04Dbk8C0UiiUTCkKrOy1ca8LDRcOGahVSWWd7TS1Ik4ZKE3MEolUeapFYxassnJwz+k+u6

+W2SzPy+KIZGJshVRRJZAsPJPEZHkmiJRUjWKfR0d5GE6oiR8CrUzUU2EkoND6Lt3fjmf/037vrB

9w0hmHXSNH7HOnEbF3k/fCSeIP/6/UGWqcJWaUySDRNu0tgNw+saOyVJS32SsKTOTLxHfg74FeOQ

Clnlp0YLz5583+oeZ1K2M32DKr1AwtdfNlBUhjkqOUX8L5J8vTxXcTODvN+Hr/tDvPYNb9SDLc5w

WDf6MxiK+/fwww+bepVBUZeSusA0ydYjp4tSHpV8lkaILwdVQZmtnXzJhS17DmDp/C7M60nQLjVw

YJyGhsZm9arlJIcRZAp5qrA+lKsylm489MijVB9ZPPnYk8iqKykml+4Un1tBwOUz7to+41ARQpBK

TsuPiENFGuGw14yXleteEl4LQlR4GRKvuhXzKSoqElq9RrVYSeGLX/wPEqSjsNSVGAzHjJLTUvh5

5kMOFm627vP5QbRGfFR8AYyMZgxpezw1Khkv9/1UD3F0dPeaLrPOeUtw/kUvMj+IY2Ggfx/2bNtC

zi8bpSNXESlXrTKcTw2z7GjqPVpfy4WMImG4G5g3by5SE6MkOSpAH0mT5HPuWQuRpYpVXMgMlVkp

X8NY2gmsu2huB1rizrIsGjOskKQrvEZqxk1lFAy34sCe/agUyyYw8d49Q3ymG60tMTOWGYrU0Rpj

GljGmbwbBXKIJxjDIw88hkcefgy7dmvNNq07FqXaouL2sF4CUn+qe0XdcBYDHRvX2lxuE5JKE8Q1

4dwYC/4TEcmAqECVRr5ITJ/UNsvD46Vid4zMZHgrEZqcWIyXKK/RxGopdw9JU2GjJtKjJpSZYjz6

fTJOalnXsWL5MvzHf97SvM7iTIYlsDMYIrCNGzeaetWKvpNdxYoWLsIqZFOAxmvYKi7SkLhpmv3h

Fmzb248LVs1HS7CG/qEc7nlkNyItQbzsZRewxV4z4101Eo7LE0GuUMO2nTuQnhhHmspgBw3lth1b

SHg5MynW3VDoJLXQZSSrNFBKmbrclD6NudBIu6tUZa3omzMPnoAbwyMkqWQaAS8VGs8XqVWyo/jL

j/05XrDmPAwM9ptIGOqaVBeD4vg1eB+RSoBE1UDSrLQ8MUYVmqbKdMt9voq+eZ1UpSSQcBdJtpUG

tYCeRatw3oUv4jnHJrChwQPYuWUTCYxEy+fIkYO8biZxZyZGjLKVc4lc+s3aZ5UCli5fCAU8HqNS

msgX0dPBxgDLmSlxfog8f3w4hwF+n0jE0Rp2wx/yooXqs1aXez7VnuZtFasIUMHG2loR9sawf/d+

eGMhDT2Z4MIaz9Pcq2icJEAVV/cGqWh8UOlUqKwaJQ/6qYj37+/HE2xgqLERILl7fFRhPFfemWrc

SHUZW0DSNERCghOBKcSVyEjBg0VsWtFZf+Wur/z6g/LydPaVj0gsasZYA8EQ62/S6MjgqHzUrew4

EGlCveIpMplYv/6n2PrMJhPW60WXXYbLXnIZXvGKVxgjZXFmwxLYGQwZ90cffdS0rNWCVovYGZuS

92EDxXwambERKLxT0EUjGXahpasVw+MZzO0KozQ2iMFh4Kn+NLp6opjXG0VPTzuNVJwKyYVsUXOh

1DXnkOXo8BgN7AC2btuBvQcOIJMtoFymyqMyUeeSInM0yEguGk0FBy5QTZiYgi6qCqqBWCSBUEvI

zKvKjiX5PmbgDoTQy3eyI+bHb7/7rSaSxVB/P9OcJvfm2YLPUMHVEaKq8LO1H6YKcLlyUJiroYGy

/Bn4/Czm9M2hsYVZKyuamItIvJMkWETfkrOw+gJ1IR7bWI6NDmPL00+gJgcNKjCFgtJSMoqCMTE8

aFSG4+Epd3s2CKgol61YQIPNZ5OABobHEQp40EJCHxgegVZybm2N87557O0fxkUXnANXNc+09VMZ

AT29HcYTMzlWwODQuCGLlq4WEloFeaqolu6EIa62lnbWJ3+/bA2o+69SyjDfXhQqJLCGG1USWCLW

yfKtI0uFum3rdjz+xJNsdOTNnLOCQoKZqQHyoNR0gAxu+Nu/NhFOVC8aR2vwPZHRkGqWcpcXpxhP

hKX3yfiBSo3pKBsr/GAaKSIqTW8wH/TO8ZzJeXymIcWvdK7Um8YJNadOcRFfeMmlJkyYhYVgCewM

hibXPvTQQ+avWtFyflCTVwZE3oeaaDwsjzPqghBNUdDnQeecDmxlK39OWwzV8QnsHRpD75K56GiJ

IpdOIhxv1WqNKFZjKJRzJCQPwuEQ76vuIt3fDUV8SGfSpnuvUKo6S7Nwv1yWR2INRba+/+NLXzVr

QbmUJhoyRWlvb+vg1R6SDgksn8HK5Uvwh9f+Cckqi3kLuuH1kDxIbnu2PkPyyPJ+RaqgPK/QGmBB

+P0uRIJUFkxLrkT1uJ8Kk/luawugs6MFmVwWE+MFxFp74W/rpDrJY86S1Vh5wYuP29ofGhrA7m3P

oJxLmrlfWgpfDhgq18z4ENNRRiwWo9FXYF1NnK5h2bIFiLe6UTfzxtxUguNmnKdermEimcLcvj6E

23vwyBObsKI3gdauXhr1GlLJMRr6Ivz8oWqys5aOCQdj2LVjL+bM70HvnHaek0QhXTALVC5euQLd

fW1sjOSNa7/S1nAnUKqzVLwhxOIhKIixftu655w5Pejo7YOLZCEVacajGl6jJuU8o25RkYt4R2Ui

cjQOISoeHlcEF2d+HutNZSZjojFAflakE/Oe8TyRlbme9a3GU4WSUU46+lK9APIaNVMTeJ3piqVK

1VI9ay99MeItLU7BW5zxsAR2BkP1ef/991MtFWlR1BLWWIWHBlcBaTVexHpna5xnwkUFo6CsXpLT

PffdhwV9HVi+ZBX27tuG7vYYRqkUhM7ODnjautA/XESUpKYJx+09nShrgJ6G3ONzXPb1TnV3dxmH

Dy+VAB9Iw0XjxXvIOWBoXC7gNKo0eOq+k8FTCCbBiZBfR56t8nEqsRzV1spVC5nWIrccdj1DAsul

zLibDLDUiAIQax5bNBpgPr040D9G4mOeon70zWnlvcuYSOdNvMZ4G8kwSvVCdbhg5XlYccGlNNhH

JzCRfXJiHNs2PWGijWg+lonIrvRR1UyMDCAejSIrhw4ei0VjVBQFdPe2kSxoiGWzFViX5JZOTTDv

buMJGVYQ4kgndu7rx1Klr1pHT183QsyDIqPUqGzHBpMkiBrVaozlMM58dPN2VezauQdLliw0AXmH

h0dZtD4EI2HemY2WaoWkEEPNpW7EEBJt6satU22R7FnX8XgUbe0dJpyVHCwUBJmVA62OrTJQvENn

QromObNuqLiYBRUE/4qZKCsJPUt1KTiqXudq0xFFqne6rLXpoCLha4UALeGjOmNRmXtqYUyNlWrh

z2wujwsvvth6QlscxPEI7Oi/WIvTBqpkQTZE4xrakWExXmFsrSu4qwyncSjI5pAaGkF2bAiXv+Ri

hGNtuP07P8fwOFv1JLyWLhrXjh4znuNMJhZR8f40TmqB+4IBBDRA73E83LxeeZ95kKfhylWKyNLw

F2nAFNBV3WydrS3o7mwzDh/GO1BrY9E2liolEi6vIVnl8xWSX5AG2mO6mGhekaOyk8u5LKDmXlES

0UBXjZef2yXPkBrVV5kqRZE/6ujuaaNxzNGAM4/FKo1jhNfTuNZoXGmk5YDhWOijw4zZSIHoH0+V

fTYG23wrrzmvSVelVEA0FCAx+UhCfiWDSZMa00TlulFBcu7QTUQKSZLp+NiEcfJYtmg+j9Xx8CNP

knS0WnUdW7fuQqGQQYhEM9g/aIz68Mg4fN4wEi2deOTR7STNIjrbEujq7EI4Gqfia0WEpCbuYXGY

H7uC9Uo+yenCR6LX+JTG38yYH/NhSIb7ioupbkOt91WtMc+KXal4iT4qW5/iPAaZtwjCJMogFbc/

EjILhSpd2rQKdigUMuf5mX/N3ZvcAvwshao1yPRXAZQ7OzvZuOnkuYqOorSoCzZo3jULi5nAEtgZ

ABkxGVCRjbpuZLDMelRurxFlxXLBtLb9tRDyuSqV1gjSI8M459yzsHj5UmMMtYRKiAays2ceehcu

wxjVgAhHr5CJp6cBfxp5GUYTm5AE5qzYy88kMV/DB5pA+KrONfq+RiMtV3FfKEyj20LDR+MYbUE8

0Yqy6W4CfE1HAoWaUteiicSepCrhdVIJ6qJU96fIRBOtlVUpivHRlCGPOb3tNIwl4/2WSmbRQxKW

sdV8OFBpmOjyMp5ipuPAkJb+iXxka/mvYkisgoCImgqiJR5BeiKJifGkSfP4RArjqSTT40aOhJ1M

J81jgiRsxaVMpwtoiXjwusvXMh15rFg6H71dbUgx7d6Gx3SvxRI92LpzJ3rmL8DwaAZhEtDTTz1N

AulAMsU0VL1I50oYGBw0k5lHRkeMQozGSAp8rvQuS9lkQKSppVNcLB8RhhwplBkRmcpQ/YluqnLF

hgyH4yQtNRy0nEtTXZnyd94hdT2yApo9N4qjqWV6FOKqar7XcR1zvlf4qpqZVG+ilnDTd0qnxmZZ

jGZTOblF8BYWM4SsicVpDJGWITDZBW7qJhKpyGIo0rwIRy1zOSBUNdAvlUMZpNh5VSqWhQsS6O6K

IsBW88joGPbu2o7BA7vQ1duDxUsXI97SRiWjBR49JCVfU+o7hkjjPbwtGgrzwJ0a9+t6Hj9qvETe

bJPrUfEKaGVn2S8JxXa20BXiSuGfjAHmQW/Da8Z3KoWSMbimB4rnkstM5lyeqjGCZQqv5ESOrXsq

hjANaDlPYslTPcQN6QlSQvIk1KX1E5CXoPtq/EbLsdR5Dyk4dXZqHpucOkqVHPdL6GiL8t5SWkwn

7z8+lkKeRDU8NIgQGw3KaTmXJ1HF8KKLz0FbIozRwT3IKNAuDfr8uR3MH9VqKoVlSxfi3ocexspz

VmPPvgE8teUAsoU6OtpbMDCwj0SseXNZPsdFNRRBITNh1GghpzEtqSg5xziqUYUuotLYldkmCUwl

z+OG4FRX/KvFT018TNarwoNJsambT/UkJw0T0V/kJA/CJlnJ89KJs+gMR4jEBKPuxE5NmJiVkoba

V/pYTmp4qD7k5iOILC0sZgK9wRanOURgMiKTLWONNzjGTd5iLoTCEdP94w270NbZggiNaqy1jQbK

heToKEnOhWB8Hp7cPIYtzwwiEWs37vGlEhUQDZo8CmUAjRE0VrC5bwwjd5r266Bd4o4zVkKFQCIQ

ZNTkpaZzdFxdWRqn4yd+duYVmcDDWs5EhEn6khfg5L0dkPBcfmSzJDh+1d0bgxaPTKVyPE1kLY83

qQnZc97Bsb+GdCeTdiw4xl4RmmSkpb90rYw19+sFPpfKopRjcitob1c3WhmxqI+kGUZ2PIu2cIzP

CSOdItmlc2bJmKC/aIhenphaZFIrB0gJy01fZTEyNoBXX/lS47HY0ZFAKBTH3r0jaE90oq87jkUL

Oni+5m1NYHQsx+uYN5KLvB6zeTnRq/xFWKxn1pMhM9aJU5bqSuY5zYwbBwxmqlKUR2kEAdavzx9E

IBTivco40D+Ex558ikSbNe+TQ4YqE6cCRIKT2yQBHX5Mm8pRQYR1Dx2X16YSoX/6a8juRJVhYdGE

86u0OK0xSWBVGkfZFjkaCOpeUjQFGSIZsFwyT6PsQaStG7kqsH//AUTDASxYuABDI0PYRyNWIt9E

21rMGJUmsMp9XfebJEOziYj4T7bIGCP+lUOGWu6OpxrVkz6bf81rlLCDUFcWNRbP4Y1N+mTstESJ

uqucLkNdw6v1LF6qc92uAA26Hwqo2zMnBp8nbNzUK0U3tFqySEsJkiOJujxl4A0xSVU4Dz4mRLA6

V89RyCijNCbzUKc6K+sk6sVSg4pLUUJcmD+vG20dcYTbwnBTbT74xA5s3j2AMhMciiXgCUbQ0ZXA

wsV9Zp0vqeFCXi74coeXM1UPWuI67kVLaxAXX7ycyijFtFQRa4tTgWl14yC6eN6WLbuxe/co+bNu

nGikWN1ulgfTqsDDVZKtlKqpBzUWmAblWe+FNnka1knGyVQa995zHx55+AmS5SAeevhJPPCgs5RO

KpPFvgMHEAgGnRBepmSculN9Tdah6sp0Ixs17jPjYaaOzbniKUf580Tn+eYqC4uThyWwMwG0EFIx

MtzmrwaXWPUu+KlytD5VHsMjSSTHtP7UEB7euBXPbO+nXfegvbMD5cIYuiI1/P5vX4HLXrwCaRoy

r9sPN1v/8moj10ErFMt8aQqxDLsMvAylxnFMoF+qPhnSBj8bw6n/qxVuxsxIJrxYHpHmG35wqIGn

MJ1e7nh5r3ImZaKWu/zMg4tG2KgKqQEfn0sy8nuRL2YQJul2tHVi6/YDyORJ0uGwVnUxz5JHX6NO

hcaGv1KsWUymn/M4kDJ6+KGHzJpWcoEv1eVGz1yTXxVJ0rjOM2+aEqCl/MdIYL5ACw19RDYaihaf

KZQxnEwiFg5i6EAO/SMZE9S2ms+SdCoI+BTCyYV4LGoaDAkSW6MRQo5qzUvyzVBVLpnfhaXLFqDh

DVBVaiyphuGhUQwNDJg63jtYxP4RxxMyyzrVwp1SoFJhqhyRl1SXaVgQzmfVEfPCopcTR7FYQ4rp

7x8YweNUXKOjI3Azr2wCQbw4NjKMx594Gnt27zMToRV+SmOdqikpO7NgKR83NLwPO7dv53m7zEKo

Ju6lJjt7NT5Kgi5TfZo3RzKYDQOTIibC5XR7WljMBDaY72kMKS4tZvn4408gSsPoGCtnUF3GRk4X

cgNPTkzQsLjR3hZFrCVuutqSyTETMTzJ69sjJIjMBLITo+idM4dqLInRsQnT/VOiJJNDQltbG98h

teKdJVTUCheJiZykoPReaRkNDf43R69MzL9ctoCRA/sRjcegycGKBiGFI+9IDfB74KVB1jhTDqjQ

OIssis5EYRleGV3dW2hpaUWxUCWBtdCwJ2nk00gkWmhkvSZP8pzUWIvG2VwkARcUjLiO1t45aO/q

Y5kcaTjHxyewe+ce3P7FL2H/7t3G8Cpen7rqPDUX05I1XYdlLSnCZBSpwHw+D0pMu6KdhCNBprOI

qoL8povo7e3FM1Qzc+Z1Uq0VMDicRpbqzU1GVZSKGq0/ORA1lt/4qBa3HDNGXatal/KK8FEzBB0M

uPksJpBlqyDNHWxoaJXsiYkRqrpe5Essf8NabnT3KAailjxRNBaSEcs4QEUodtU4lukWZTnK81Gu

+iOjUnlUR6o/OdGwseB1a5NHowcpEvoBKrFoNG72FZ5LKksBhxV786knH8XwQD/SE2kq4FHs3bML

Azx/lOSnJkM2ncLe3TtZx3nEWWf1ust4nip96jqeN2++eW8sLITjBfO1BHaaQvX4ox+vRypbxH33

/YKfqwhqzo+6zCa7who0XDQc1XIJkVDIeK4FQ37Mn9eFs89agTzJRcqiQ0Fp02MokZiiVDb9QxNm

QnB7RxeNtguFcoXE1mfiE2o5ERGYGvlq/ZuXjf9kIEVMeq54QmGtntj4KJ54+EEUUikzybmzdx4y

yXH41WXI63M0yEKVxFatscXOTWGvtFSHwkKZ5f3rNNO8oVEVNLoKKVUtq7u0YSKqi5jlVOInmSgd

IjKTDkVdl1MH09o+Zz6VZi/LZTqB6Tch9aXwS/Pnzke2mMPjjz2OnTu3Q1HmaddJhhUSrbMmmKaw

hSPtiMWjfJIX+/cPGzd3Rdn3kthdrjD2DMvpooHzzlpg5pHtHkhhy94J1lMJ4YDUqJSy5lDVqYB2

UEGWSBwkMF8QewfSGBidQKlcRSAUNNeTxhAguWgCelsiilImZxorDV/MTGRmsfJaBd6l3ml6/qnM

5CWpclBXcEmegUUqSCpMBdY1S9hUnOVhRHAiMDlyTHbZBqiiAiSY/gPDxutxwfx5GB4eZqNmDDu2

bjXzARMqA5aPyklhykRcqq/RoWE+I2nSo4nXQarjaDjOekubhpUU8dz58w3JWlgIlsDOQCiywc3/

8SXc9l9fx6UvWotA0IfR4VHkc3mjjJzQQx6ESVhypEhNjEPL5iu6eKmUNZHX1fqWi3kkHkRBK+tG

WuAOKlJ50ASqVVdfPlfBEFvZCgEkj7yxEUWlcJatl0Ga7EpUlActNWLcrGmm5Aq/Y8sWRIJUKCSB

gf4B0y21d9dOkmEvtjy1ySgAD4nHeP/xnqjk0dBfEW+zS1KGUSrMRwUQjYRp+Phyk/0UmV5kbeY9

yQuSkPGVSpT69AYjPOCM47T2zEVbZ4/OMOdNQum/b8P93HNj79AgYh2t6OvrMQ4w23buxd59/UZ5

eWlspWICoQjJjKqXkiqVJ6EhiGSmiPaWsFEp2w6k8fjOcRJVCOefTcJslNkQcGEnSSzFclT0jl3D

RTyxdT988QQ2bjpANeYsWKmIGk/uGMJoRu74Rd63iizznSpQpZHXU+T64UwFxUoQOaq53YPj2L1j

D35x7334+tduxQUvOB8t8RakMynmRxFTtKwNCU3kxXdFjh/KQ4H15vY2qIzCVHkenkdVqAYJvzMd

xHxXzOKTvLbMRsKcefOwcOky7Ny+FU888YQhthDJVHPiyiwLkZTCbOWyGbWqzDxBOd9U+Mw2LZfD

dIybaQdOw0JOMfMWzKeRsgRm4cAup3IGYpgt3S99+XZs2bETTz7+ONo6OrCYhuHs1Stp6KPGeIl0

pGQmxofZ2i5i8cI5iNFYlvNJtCdodINR3PfgU4i3x9Dd00P748bQ8JjpxmKbHgF/mMatgU2bt2Ai

NYLzVi/AwrnzJF2MWgnTWIVDAUQCYZpMgkbJ6/PDrUF9tuzH+ofZ8i4gU8ygkNOaWvzeH6SRLFKJ

uLHs7PNJkgHjOl9jqx4Frd6cpgKrGIWgVYhFIFKQiVjcjGuFwopqHsTmTXtIYDHkqiUsXtKDEA1x

o+IyS7fEYy0Ua2GU3V6U+cxl512KxctWmR/E4dhNIr97/U+pMJIkWzcCnjpGRyaQTOWxadMTpmuu

JSoVQYNPMpbDRSgeM2WjMUatC7ZoQReCcT+27xo1Y2RaKXmexrhKOYzm61Q8ZeZZa52RjN0keBry

yYni+j0qKofbwxLkfxrzk3emVoD2UFU7aSYhsEwqVKBlKtQtW7YikxoHqQKJlgR/2xn84R9ei5dc

9mLs2rmD96kbr1PxtdaBU73QKvAj7yMSY7mqDjWBmg9gngMk2hQV1jjPCJvTA8Ewj6WxZPkKLFi4

EKnRITxGNd0a431ZqtGwn/VDIp+QImSds2GRz/LeJMBwmOrRFDXzRzWqOu/s6zN5VYT8tS9+Kf9a

ArNwYENJnYGQw8Y992zAgyQgRZ7YRWXzve9+my3wCcyfNx8XXHAB2tp6SCB5GpY0DfIYtE6Vy+NC

iEqizpa5lp0vVyhntFqzlvk3xiduun2G2cIfHhlENkvVxlOiNLjZ1BD+6uN/QVIrGa83n4wQjWWA

fycnTrtJYP5A0IkHSIOoRTBNhBASTD5bMhOYw8EGYnxGpL0TkZZuMy5Uk4t6fgLVYtKM42gsTON3

Gkfhy4v2thbjKOL1udDb24P9+waxcyfzVmHyfXXM7WyhoqA6CDeYBxK3N8ItjirvveicF9IQn3VU

AhOGR0bw5JNP4smNj1Mh7oWPaR0ZHMCjTz1JwqEZbij6iMbqzKiTmRxuvDI1n45kVGa50i5TDSbk

6kBuKFPlav0rql8SonFpZ0OAPG1WRna6eXkfqhEZcq+8WMheOkeKVOSircR7a9c8t8ELKJJEYFqz

Td2YGoPTPLtKJUMqLeHKV12O17/+9UhOjJlguSasl6YB8GFmTJQGQteqbBUVRF2j6oYNsjERZn1k

SUhPP7WX71OrUWlK2yjv1TdvDi5f9xLc+Z1voJXvmtulaQzMF8u+wArQSgM+vw+ZdBkF3r+lNWSm

F1SYH0Wsz5UqPNZGBchzWSYvecUVxkhZWAiWwM5QqDv4sceewv0bHsQzz2xBZ1enmXO0f/9e7Nu3

zzgFpDIZ001oJh+TbPh2QKv0an6SvPW00nKZhkWWOhpJUI21mIjlFSom0x3nVTchSYet9HI+hf/z

m68342dSeFrfqVoqw0/bKgKrkyxkJKWQFC9wcGjUiVrRUOT2uVQ2GQwMj1KJldHT3WnG20Cjr5h+

dRKYqziOIpWAxn7KpQKK6soqaC0pIB71U5VQgUX86CRZFZnPp58eweB4hQa1ga5EgIrCxzJQ9zjJ

NUQyCbWiRNWy7Ly1WEQFdizI+WD/gX3GASU5lsKmJ5/AAxvuxdNbdsAToEJk2ajLS93wTjelyk9X

ujAyOuoQAsuTVp+NAq2I3aDS0VigriMR6MfIctf9FX6qTHXp/FC9ZsVikZa6YZ0IJ/L4IwlTQSl0

l5wnWloT5tp4JGbIT8fuve/nJqK/CNTjLuN1r1qH3/ud3yGx7zFdvCI3UVejpoaJ0sB6Z7ka5wmq

cm1SZFKYHe2tTFOBJBShss9jYGgMBRKwVFg0Hjfdu/PndGJs9ADVtrql5R5fMWudKfqJCCwUDpHQ

vBgcHseCxR1Uwa0YH8siw/oLUz1HeB8mFV6q9ZeRwMwcQgsLwhLYGQoR2ObNm43HmIvG9elndpql

RBSXTvOaxoZGqC5GMUADnU5ljJu4FJPGOxSdIhAJmxWFTcQEkoiMSl9fr4kUPjY0YAbuJVrOOvss

tLe2Y/G8Hixd1EFSyRhDHtaSGFQHbhKgDKvcrjU51q+QUWzR79ixGwEa0ggVV8OVR2dHH+9JQq2X

SUghjFORdS1YiTINmzz2wq4yRgf3GgWmNJUKOVSowILq2qPdLZNIfH6PiVovT7dC2Y0HH92J5ctX

I5sc4HOolLyKABJEINwGL9Vkze3HsjWXYuHiFc1SOxKp5ASV1w7jKSeVpjGdbCqLH/7oJ7j1y7ch

3tZhxo+0tpW+k5SSI4viPZ511lmItZBYSDCBoMhI62b5jBoMUpV4FW+QZSDS0Q9UpKB1t1RHOk9x

B0VcQaZZ3xtvP53L77xUxpp/ZdzOuUnJ6Z/+u/PO7yMRT6CjrR1nrV5kGi87tm03Y1yK4K+xQmde

HjNIwmXLxdSZ8kdKI+kWjYPHvLnzSTxl1kEelVINA4NJ9M7vMeQzIVf+Up3kSzKsZ9GWCCEW1KKW

cpahWtSyLoUKn6VVmzXBvEIVV8KCRWxI5Yo40D9uSFgOPAmmk4LMhBVbd8VrjXGysBAsgZ2hkCLY

tn0HDdcOtvwd46ZZWEkaZBOLjhZDSkWTZkVoIgW1xtVVpWX7v/HN2/lZ0TBomP00nh6fmV8lw9TQ

MRrBpUuX4o1vfDOGx4cQdBVRy6RMKKRyvYBoC1WCwi6VczybhBiM0LBRCcWiZmxmy6ZnaOxkrOsI

sXWvcbAK01EuptHaEkVH7xIU4afKCxpCaAl6MLD7GeMYIPVXKRTYai8jEGBaqO6qNcddvm9Oh1EM

suQD/RNs4XdhdDQLrUbc1u6nwQfC8W4EYu2my3T5C16C+YuWmTI7GlRe+/ftJnFWjDFnEh2iUjcZ

81etuzA+kTbdgmoIpNNJklmV5F/Ea193Jdrb2vhZXohUuiwH/vSoxviffoD8MYp8zD/e0/w49dn8

QJtOJzLmhmnUJcu//N64xHNfjRTVs363TqzBChWRpjEEmXs52aRJ7vp9l0jqWUNgJSozUwjmWqaB

ZVc3IZ3cxqlDtdsSj5K4M3ymGi3tPLXIfS/694+jTtUdCrWQjKpUp2kVEYkHSIRIru4aIhF5swbY

aKL6DoWccTY+K0DCrrMBUWdDY2I8Ze6v7ATCEZJ8Cwps6ASicbzsla83ZWNhIVgCO4OxfccuPHD/

RtoPElNN4y06KsNL46XVlwMBGj7FsVPUdBqxBo0mDaSitKfGR023kt4NORFoUN/v9aMlFkcwShUT

EBk4Rs8Y0wKNWy5FwqLxrubhD/sQoJGP+Hk/PlUElmHLe+HSxQh4Pdj09FNm4q7IavDAkOnuqtGu

yrVi0cL58IRbUahqSRBNdG4gIgeK/l1syWeNStQUAE2G9XprJDAXCYwyjDa+b06nITAP01SsNEjU

Af4IihikuotFa+iMhRHv6IE71mIIZOWFL8W8hUtVMEdFJpM2BFYzruUkdJaJ3MqLVH9+GuUeGvhw

JE71FyC5yHNT4zcOKdUrVLC6CdPijJGJjERMJB3mQc4bgjwplUfVk74zBpx/RV7MGnd5N92Wf00I

K6ahWZlm3EpdjILqUdeXS3qe/ubgI+Fofp48UEsksFw2x3Q4z3E1pLyouUhoZgyQWzY5jmXLlvC6

ALZRtUlRtbXHjWIr5GsmtJSmDLDtw2Mu43YfbvFTIcud39zC5KWrQw2EhlGUWj07y3LUe1RkY0re

q1KebhKah+ynAMNVlp0/2oIXXXa5MVIWFsLxCMw2c05zqIopBGhwaOpp7+SSrgmrJVqgesOLUrFu

gr+mJvKYGMtjaDiNoUFuIzlUPDEalRa2rvsQjC0kIc2FK9CJbMVPI1jm+Vn+rdKY0wBpAIOb1vdy

lsOgAaXBrxSLyKQnaECrSCeTZlysvTVOg11EOOxFLCJV12aMmUghpuVI2JKvkIAamofEe9DaylIy

nRlDpoLMtQwqGYU7cvGmQeZ5hgDMP+1XSbgwk4pTyTSiYTdJmIbRy7TxDpFIDMGgFuI8Pky3Gjcp

KBl7EwCZt5F7vkilQoUhVZhNpZFPJVFifssZqtzMOKqlGjIplUGByqyIXK7MsidR13UfKpVw0Ixn

tSRa0EJV2tqaMJPCW1vb0NbVbdz72zq7keDnqMaKYhGzXEpbZzs6exSqqh0trbyWm0I8ycvTRPhn

eZoAvEwvq9w0DkzkDX5nGi8kTEOAZmODxpSY8lJBd28PidlLYqJC4jfyJlQeVRFSaynmJZmSAw0V

H1VfMBimanbiYppnk9RFjM88vZ2Nm6KpPs0/U32V01LkFXR2adUBLbOiCdxeEwHfCRissy0sZgY7

D+w0hyb27tx5wBh3RbowLXhT17TjpmvOZZb1KNDQlmoefqYaoAzS8RKNLNyOQcwVakhnS8YxIJNm

C5638vu1LAjVAlvOCmJbrynuYJbXlsz7JMslQymlFPDz3iSj7q4u0yIfGuxHayKKRKIVmzdtMz1a

pAVMTIxhyfIFkhUoyOWcz5CDg8a9FAWjlMsZMmSTHg2e4yJ5KZKRlKCJIShioqpz8Ry1zuQ8MTKY

Eb+RwGpojfupAJiPEs+Lx0mWJI/OPrOEy7GgScoaU5NqcTY+jwlWN55WkQ4GwiSwEvJZpk+GnHlW

ejSepSkDCogba+ng1o5ImIaa13hpsEMhLTQp5UF1GgiyzOTYwe+4n8kWsGfHHuzeswvJsTGjsgIk

dz/vyZOw5emteOqxpzDSvx+p0Qns2zPI52oytOOUUZUHI88zXoYudXs6DQtNJtbCknoBRCjOuBmL

x7wTUohAB9WWeGRkZNSMVSqd2ay6bXkOiVD5CQX9GNFaZgWN9anua2aFby8VleZ5RUm0Lq8bA/37

2Ehhmpk3r7wZqXoj8YjZl2u9yoiUxzKQo4q6UANUw4v5fKXEwsJOZD6joVV4t+/ay0qXl5zTzSTb

oPqWG3eVBkldS/I2c9EgyygL6pLz0vgXixkEPF4a2qoxjjG/G0ESRjZTNFE7tByGur/cLnWHZQ2B

aWkNjVnJeMoLUQ4kcm6LhPk8qg/FDJQBLGSz5pxNJLCurjaMDJO8Fi9AKEaDVsijUKbyUWw9MRTT

Xi6KIOVZVzHpMSqC5k8OAyIMKYAi0x9va4VbJMdr3B4XkhPMFwmPXIKg32W6PsPxVnh8QdKdG+1z

FiAWT5h8Hw2KJpGhstIkXpGiyEv3FhE0aLilbLQ+2v79/WZSbnIiZcbFUmw8DI2lSMo5PLThUfTv

228UlIy4GhIP/2IDHrz/F9j91GYq4DF0zNHkcC8eevARrL/rh9i3aRMG9m1FRg4zu7dj165tvP84

ItF2fPmr38PQ/gEU0iPY+cwzGB0aRzE5jsxIP/KZHPyaCkGVrbSxYg3BVA2BUU2R+NVFLPLSCsly

2NG7oWxFIiRb/v7HxkZNPhW7cGhk2ERxMYGfNYrK6/xUn1roMmuUVx0h7vuDrC/Wi8JN6X6KCNLW

EjfqKyTyDVBhsfGiyCpKlwhLlFnhO1BXA6QmUvNj3qJFlsAsDsIS2BkMeRn294+YsRF1ean/WN1w

qny5ZGtVZk0MlvQKeGqIBqnKqHQiZJyuliA89QKNVxhhzdWqFmigeC0JpFQW8aVpTNm6po30yVe+

nkc5r3iF6lakqdM7RdVVo+JRRIcWKi6puREaeUXN6Oxsp0EexYJ5C6iSRk1LXUa0o6cDdTlE5Mvw

BaNMs9RJw7jMq1vRrGysTkASmOYbyRWdO6IylERgLVI2zriPMDrCdLO1r64tN88HSTcUb6Nyo4Ik

0XTPW4To8QiMZJxJJ025KX0iZKVB0SVE/mWSv2II5qlS5BCTokLVpO+BgVH89O57sXXzHhNJX+f8

YsP9KBdKGNt3AI/ftwGh1jAqgyMoJZPYsmcrJsbS+PFdP0WY+emNedDRmkAhOYpEwIMoldnY/u0Y

Z1mNDGfQEXKhM+FHd4sP7SEvyZ3l3CizcRClmm6gQtJ2VCLLh2nXWKUJJ8X0qutV42hq0ogqRP6a

PB2NagmaIk8vs8HB8mEZhkj4ra0t/KuFMKlkTT1pEnXDqFOt6G26YvlZnqdmjhvVFy8m6WkOmRxK

NCanrmumSe8c06Mn83Vg3dIgKeoL68Lt9VGBWQKzOITjEZgdAzvNwWqmYVAnkbSKox7keGDsg6l9

KjFufCWQqTaQo8LRPB4viaucHEIIZRrMA8hlsjzDg6GhUSoj0FjnjCHSmJeiQ5iQT1Q9Cg2kZ1bV

wqcBMw9qkFh4Xphk197ewlZ+FHP6eo2CCYdC/KuwQ3LZnmOUzOjohJk8LCJqpZpSC1/3c7oJlWSn

wSWowaVHKJyTaZHxrzwAlVkRm7wsq1QiTiQLtvprLhpotxn3k8eic5fjG0tnAVDlyoH2lHep1kw6

jSy3AsvHy3NyqTRq+TTG+vdRDY2jV2NXrgqCjQIUM79epPK653Hcv/4XWHHO2Zgba0W+nEOxlEEs

X8Dj994LLakisii5S/jvB3Zhx4FxEm4YDz4+gH37knDlJtDhLyHLhsYuKq+xbAXxaBxtrVTE3gr6

R/uRo4IVUanLUEGUjZcpy0rFZhx6NHZI+hIJiXgmB8aVySzz0kaV6IxLNowqq1aKGBkbMWOTzAQb

NQ2SnQdt7RGWvbqdSeg5OcqMGWcWzdEr0vCI4PP5PLnMadSEQmHTQNamMTs9Q8/UeylFaMrXvJwW

FieGJbDTHCY2oIyUVAoNhILqymp71OrVmIcxbIo1SMJxBTEqV3aeIIPko+Ge096JkA/GUIu0Iorg

QCVW5Ob3ehHTZFpPxcz1Io05ZNk0lrqvcc0nCWr8JZ0qIpXKYGFfG0I0YOMTOfTvHTCTmhcs6cUz

zzyB7u4Ygkyr3L41B0pR3512lmiD7KXuJ/6TwmnQ6JX5HHkp1phWo7JIpgpTpWvcXj8VHlv8vFzn

Ks5eldfm8jWUq174A3LgOERMx4IcNxrMa0OE52Z+qFQrVCg1jf1Q9ZQmxpBLp6iy0jTmVLF+D7wV

ktLEXgRqw1i5KIQwySg/Ngw3ydVfH8fchZ14dMM9OLDlcUT8WsNMIb1SOH95N9qYzpZIGQMHkuim

Qiu6/TT+LGd3gXUUx/7hLBbObzGkXiYhPvHMEO56cCce3jKIXQN5tMQ6zPIzHipNufqztExdiMic

8mMNi8D4XojCVa7iDjmpiHD8kSDLlUqNZKyyZEYNGflI0AWqyxGSpsrfx+v72kIIUNkrjqPGTgvF

Kokug0CoFX4qrzrLrsJbFPh+yVtRzi5aZaDI8+SVWZRCd1MZm3eHypqENtk4sbA4ESyBne5ga1aG

2yEymioafIfEHCNhuhGlTPjZU8oiRmPqK9OYVN2oeYPYe4AEEw6hoy2GXDZFAgsbYxOgQaxRrRUL

WUOO6jHSuIdXxt7cWT1INeOmHyER6f5jVFaK0r7vwF4qrgLaW1vgpRocHB5EV08X8sU8DZ+PxOm0

1IOBiCEXqQfjOqEb848ox3EvV3cCFVdZ0dU1OZtJMVHWuUMiU4SM0dEc0xukEmHeyWQ5qptiocQc

NGmL6WqI4I8DpV3/1O1lCJnlp7FDGWNF39fk64GhJPYcGJS8YbpqVBdutMZjNP4e7N7djyDTumb5

AvQEi1g1l3mrl/DClYuxiEQmZTOSc+GxXRmMj6TR1VFj/otYsWgRLlnUgQvnRlDKKGgwySlaw+jI

IKKhAFb3xbBmfgKXX7gMHUFgZDyO3fsz2L5nP8uCday0Mj2m0LhvxsNIVpqoLMVjyIsEp5JwlBgb

NizPEFVxNpNBmluQ6isYirIsSYM8JRKJm7oYHUmac/2s+Da+G5qvpvW+QrE4ijUftu8dRTKrcdYI

1WScddnCOmpRcfM+fDLfxbLc6fMgwWks1sP3UumyJsli5rBvy2mOIAnExBqk9ZGzhSAy05wKGS7j

eUbj6vPKA1HjJQHzXTAYwcDIBCbyzjpX+VwG8+f2mTGrifEJLOztQWdLFGG/4+Che6gbSlRguoC4

46Zx0z214KO6AhWXz+UiQfqjKNNyRWNhsyaYYu7FEy1YtnKFmQ+USpNI43EzKXhsnK193sM4TvA/

dXXyJvrPkJcOyuPOUWkOqWmKgJuqIJen1qDQMO7g1Ry6e3yYv6AV86mIYjEqAJIPi8J0gR4fTher

m9ZXqktu+QUqFaPAqCykJsr8G/D4ARrhTDrDtFFFtcSwddcQ9iYDVEcH8Ni2vWjtaKG6ceMH9zyJ

nz68Bdt27MZ5a85GJOZDySwmmUasxUe1ReIPkhT8JTYeolQwGax75UvR092Giy5YgyeeeApJKr5C

tYj9/ftILDW8/JIyPvDbL8LLLlxOtcS0sc59qhem3ThNUEm5SDRy0NEm0jKOKSwDnmbG9/xBKln+

1TpwxhWfDYxdewcxOp4zkfWHWfeKDKLuXDeVk4IK983toFrWUj0iQZaly0cCp7rljUSkWtl7fCyN

SoFp4HeK2J/PKx5knX9rfEbAvDdqpugdsl2IFjOFJbDTHOpW0xiQVIyISy7pirFnBkNphPw0Hhqb

yBepTLxRZCrAEA1+lS1ztokRiMYwkpJzgB+D+/rRRaK54JwV2LpvOzJUbJ3trUhEIiaqvO4rftFy

Iw3+FanI401hkAr5AkaHx7CP90hn69i+dQdyqRwGR8YQioYxMDhE0qTi27OPCqmM9rYOGjKmlSSl

MRWXmIaGranFDFEpL1oNWATE7BlXdDfJ13jXkXVzJBbZ03nz4li8tA0Br+I1Kg6gz7h7F7Jp45nn

EOGxoWfpmVKuB2iMReAlqk8dUxm2tLipTOtojZCcebRel0F2UX160dkWQa0wjKUL+pjvDNViBm2J

OGKJXioPNRZiSI4OYBXJ9S0vW4HV584nUcaxa3MKo0Nj+M7/7sGX7hnGpt0pPPHI09hDQtz46JNY

ungplVoCsagPZ69ciPlzutASm4fvfvdHSOaSSLBeDMFKKRuPUIXz0tQJ5ZWpI7GoV1nHRGYaF51c

+DMY8BsPz4BWBuD3WdZHS6KDjY0gfCQmLb6p8FElKVnWQTsVmD9A4uF7pLjDvkYZ3Qkf5vQEWX9l

RKIBdHW3wsUy1w3Vbajy0bipX+OtHhIpzzNdmieoCwuLqbAEdprDz9ayVJa6wUwkDm1yQdfIEVWK

iI3iAQ1fGF4aEK+rgmKNBpvGLK2WcrIAd70Ef8OLirsCP41iPj+Mt139VqTyWewdHOD1jgu2UUE0

UB63gs4qVp8IrIaMQgZR/MllW44ccW6ZYp4tb2DFkvkYHhrBxNAwFVEZUcXGq5TMOJzf10AwQiPq

0ZwuJxQRPHW46prXxDPcbL3T4IW4qdtQE7SrTDNqXoxNVJGmggz7FZ2+i8aXZEjrWinXSSi81rj3

8z6a0EaiPh40hiTjqhiCcozIUxlWabzlUZkUCTLbc7sS6EgEgDCVH0l7ZEyTpyewanErXvuCRSTP

KvZPlDGRYXo6QghXqECDYbS1hjAxVsZTz4zh5w/cz3RVMTCRQ6ZewJxFCxEKxai+GhjLlUgI7Zig

SnMFWbZBP+74301Yf/9uElYVc/ra8dTmA8hWuzAwVEI05EPFRXUox5oGSYGJdFP9mqw4OXK8RCV9

WHc+ddNSpfk9AXNsztw5Zt6guvUyVJtVsp3L56Z65JvD8+UK72WDQ3Eg9Q7Fg17Eww2E/HUSug8d

nXqfNCpaQ19PJwmP5On3mBXCtbyOxl8VTYW3BMoKDO2oatakKXELi5nAEthpDo3ZqBtINkGqS0ZJ

k2LVTWPGdvhZ8QAV068jAkRo0Lu1Xla2gEV9fVRFfjPxdCCjKBheFGoe7Ns7jm9+6060tXVRmbmM

+7Za38a9VTTGe8tlWgpJ4adKfJ6ir/d0daFQyJrFEvv65uLppzehr7fXpHPHjp0mdmB3dw86unow

MjqGVDrDdLJl32C6aTgV5kpGTs9Q2qWMzKKc4YhRb1osUZNsC7k69u/JIBhS1Iq4cdbw+uIo0Yhn

i2W4pSyo3FwiWqo70392PBijD0NeMvKaF2a8H8naUq9aZyyXd2HXXsWYVPdfDV1SQJ4wfv7QdiRL

dRwYO4BkJYCnt1bwNInm0hf14Jylbgwns0ixTGqNPObP60Mu08BEigbd244nnnoS73rT2Vh3XjeW

9yRIFMwv09ve0UG5SSUUXYCaP07VrGC7vAZl1EtBMpMHVZK8z+u4rzviVWNzbLiwvkU41aoTNk6q

0rwLJodSrgrN5UFrRzs6u7pNvWqitgL5ulxy4PGYcgiHwlRsWgy1bqYP+PiQUMCHaCRAJRhh48PH

e5dNejXGqKVvFGGllQpec/Kk3JgY1ilTzfeHjzZ1yoeYIrewmAksgZ3mEJFoAqq61WR0RS6OyzlM

wFUzFsa3QAalRFUia+2s8VVDrpASA6JarCAY9WFBaxRDE8MItUWQiPhJODkej6OoLkoNlMkK6Q4k

G41ZOXN96jRiIWMgC1RdfV0dJBoPIuEY1VADB/oP0HDPxVlnraJhbqPhbSAab0E4FjNROnxyymje

WrdTHmSUHXPrhD4qFKjmPF7ESLTxtjjCivTA1n5rO5UXleS+A/0YH1NEEq0crRWgaTxJLuEWEoGI

zNzt2BBRSZbIdV7RQmS01TUqZw6Vn48pmUjnqSrr6B8YQWtb2Cx+mRxPUY3JA6+IS1/wArQHqgjF

ihgZZxlnymhjOhPBCJYtmIsLzlmOxfz7wJNb0QgEqGpLVIwxbHpiJ5Z0x7ByeSsGM1RmZTYSWCci

iHmRDF50bi/VXyvGx0t40YvXYMkCHzo7vaYueRrrWaRA8vIo3mmZpKL5cY5DijYnAn2zi5R5FOTU

42GjR+9MkI2DuQt6kS86cQyVbxW8asEhQRJYJm/UVJ3K2UfVHIn4jJKSC7+HjQUtkimPSM1Ri0YD

iJPgNB9NQX6VPDWy+HCTDs25E49ZWMwElsBOc2gMScb3kOJyDL9IwURk0DiXj61nGvp8sWoWSYy3

BNDWEzcu50WSg9ynKbMQDUfR3deOiy6+AC+88DwanTLSmSyKxuuPNzUtecExkI4zh0OMxoVaRMPW

vbo0BwcG0UP1VShVUCxXkUzlSJzasti7ew9a4wmqEI8J/qs0a2xExlbkqIdoX0Si5yo01OjoKLNZ

RSDgoTIMo60jiH37D5gFNDU3rURjGSRpBiMtSGdJ1FJfisQhb3KqjONB+ZCRFdFNGlkRqZSM0m+W

DvHWqUhcVIM+Mz6USaUVhBHnrVyIeDSCfZt343Vrl+Hi89pI5DU8/cwE9o9oUrnbOE7sOXAADzyx

HWEqlM5uEluLD3NZ1r5oEAPjY3BRQQ6Nl1EsVVGWos2m8cZ1Z6Ovpw33Pb4XP3tkFA88sAkrVnSb

aCaFEklEY5KqO6ZbZa761kKjjjelGgGO04QaOEb9ME9Sl8YzleQcimiV6QAWLejBQm4+5jEek2rV

fZ0JpqnxcbNwqepFEfc1cVkLcKou1P3oD/jNvRQEusyyKlMBq0tZ8wflQJJjfWtfwX5NffK+FhYz

hSWw0xzyQDS0QoNlBu35SYaFognlMlu9JDCfq8zvtAqvGzmqrUXzekhoQRJOAYkODd4787s2D2aR

r7jwwP1P4N6Hn2Zrug1uHpeqc7HN7UTF4D5VjYhTERY8CtCq53I/kWg3XXe5NFvqfrdxuKDdIkkV

EOa9fDR2XT3dKKSzyI2N0fby9SS5VGnY5IyhuIaadq1Ui8eEOpvwAbbotVCmjLDWA1Pcxbm9nVQD

UiJs/Xv8aGuPoqu3w8R9dLk0ziZOrigoB2/i3OtYcLhZz1YDQOpSU7+bl9F4p/NVxGns+zrjaIkE

sHf/KAZHk+jqboO3TtWUq6GzpxOZ0f2Ie6JYsnwOzj53Pg4MD2L3UBITE0WzCOeqZb140fnLsawv

gm7mqVLI8hl+7BmqYGgkhZVz2/HCs3tQZoL6RyZIHF5s3rabii5ryj2dymJ0aBQZNgSKinfYRKPK

dLPAjEu96ovHWFXNjW+HGiC83svyLucLqMrRheVZIAErGLOLDRXNVUuEw+hojbBcRbxVpCaYBpaE

HEKqrN96TUvuKGK4JrJr8rgPIXV1srzg8jJNdYyMpk13ssrSx4aTWV1bY5dshDiOJtYkWcwc9m05

zaFWuIiJFsQoDccAk8ZoBNUFpKgYin4usqk0AiQYH9XBXhw4MI62RCuJSLHqqli0dD5b3nWUPQ2k

FOi3BCq2MgmkSiKSOQINEsmK99a4kAlK6xV1KgahVg4OUnmUMa4AsGy5RyMx08WmaBwdbXHs2b0T

WUVvaDpwSH2pu05dURrD8dAYuky0cuVE2TG0rFzRQjdM0Fm18GWolTelKRYLkcz80FphChkVjYbR

1UVCJrExiVRlBZRpnBW1/rjgDU3YJRGA+aweL7YAmADNeyuWGsyT1E0DBRpiuZcr/FJVYZ3au7B3

MM001LB46VxsHx7Hpu17SQgNnL+8Ex4qrM17s9i+u2wicGSTgxgZHEcmnUeUZCGSKxfkyj6KcLCO

lUvmoEgFt22wgo3b9uOss1fida+4AK+8dCkuPnsBiSeA8YkC0+ZiOqSySPZURvK21L667ERY+qcu

Qq3+LGUmwlI+VYdDw0NmLCwQCJBcx025ajHOYDhkyjmRiPGaqqlD1akaEwroq6cZcqprBYQSEiZC

vt+oML0XCk0V0/gYFZwCOut56gp1GgeOonWz3k39WljMAJbATnOoy26yu810ezWNsAyKxsLyitGX

SppuMX9DS8O3IkiS0urMDSq1oeFRGqCgccVviUbRHosiWKe6otGRsZOSKVOViUQMnYhYuGsm/NYr

xthFYz6nW1Jhh3xsrVeLNPYlzJnXixgNuFZfXrJkAbwy+rSG8Y4EvDSW+UzWrBumG2p+ms/fXPpE

9yeBiIzV0s/lJiOl1wyxqPuK+or7+qt06R5Se2WmJ26MqM5RkFmNxWil6OPBNAB4f3WFmedIxfCY

9s3dafxzVCrJVIGGnPl3Md8tIR4rY+ueIaN4tQ7Xzv4JPLkrjXRW1OxD/2AK5y7txquvWEZiraGP

CnHxyqUo1gLoT1ZRcQVx0ZqzcMUrl2AJz2s0fHjmqc1QxPtk0YX7No3h7p89goE9O1l3eeRLGRwY

SCKTqSBEglDZqXtYHpyKwiG3eo3jGYJg2pV4NQNUZiKxyW5fvRsKGmxWfeY9kslxnq53R40RvyEl

NQS0vEs6rfXOnGkYUsa5bMlMWFe9lNkY0WP0jqmcdD8tr6IGjXkvxaZS1by3kYM82ZmKYSnMYmaw

BHaaQ8ZXqkRjHTK3ZjynSWLaN11/bDH7qVhaEz5kRyYQJVmESCyRWBAXnL0ENXcN+0dyGE4W4KEh

7ImHTHfTmBwX5J2me8lEUSpRyBGaByaPNqeVrzlClao8zWqYM6cXK1YuJgMpvFQOc0liydSEWRDy

nLPOQTzewnPmsmXuZhoCyBeyJjKHlI4/IgL0O12LEkC8v7qypCQ1xqYoHJSExgCXC+qWUque6aAS

qhl3eTkhlNHSojh/JF+NZTFNxoAeF04+ZOiNojFOCYrUrvlQckhxmbEhkYafn2MBxQ6sobO1HUvm

dmPF4lZ0tUXMml3x9hYzLUBRPOIxL7Y/tQ97Nw1hTnc3xsaT+J97n8Su4SRCYTf27hrA40/txtbN

T6OezZDcgRY2CM7VuFqQZBwMY0lXG1avWME0atmWFnS0x5BNjZrxREH5rbC+ayJ1EYbywjo0nXhG

+WjcLtzs9quyvPNG7aaTWUNqWjNNhM9smbl1+QLLme+N1GxbW4IK8BzEEi1mUdI8FXSWKlKR5bW+

l4JEp9ITJCs3GwtUhVTr8UgQPjaQ/D45E/GVUV2yMjUFw/CZ5S6Lk4AlsNMcMjYy6JPGV5ByUMRw

Vb7X5TUD9xEalpHxFMktxtZ/EXsVBYOta79frvABFGkES1RISRJK1V1CezxKg+Qx3UOKYi8yNH19

5nk0i7R4IpQiW+a5bJ6t9iCGR8bx9JM70L9vmGTZRSNZxIH9g0hRAT7y8Eb86Ec/wfjoCCYG+7Fv

+3YM7e83RlWec8qH5pB5TOtdsQFJHjR4Ug2CuiJlBNV1JVIeGimgLDXEcxqaJkCSUnxHEV6xWKAB

9Zo8a4K08n88qBGgMhTxywmCu47C5Ka5bmaNLHVV0lDrmLoUqU9RziTRHaZCZZo27ckgROX6ktU9

6IzWacRp4N0JLDh7Mbp7Yhgb6jfqJTNWxjmLO/DqF69EhGqxwHrqI6l3dnbigS392PD0fuPw0U3y

e8fly3Hu6oX4+WM7sOGRzcgkUyS4AObObTdz5oqlMqpqSDAPCnCssjQq3MmU+SuPQ0WUV9zJ9rY2

04AIkRhVxnt37zdqKaLAviTlUDQiSW/eHamqrMbo2PBp4btw4UWrsWL1EtRZ1nLK0XPMJHQSlchO

sS2luMKhANOh9eHU1SyF6OdxaTcpRRh3fAuLmcK+Lac5ZErVXeN0AdFQ0HCJwIwS0/fkHX2WoYoG

E8jRGFe435JopaH2YdOuQaQzOazsSqDTT+NF1VUvkgQKY5jTHkWMSsmMYfAe5mUy96MSk/rivdR9

JwKIx4M0rL1ob+/E2Fga2UzBROUI+MJYsXQFli1daCKYJ8dGkZ4YZVpoLGl51V1nInvw/nKpj8Si

ZguEgyQzEiiVlFGS3OTlKGKSI0p//7h0IA0n80lCqXKrVxRWKm/UoFzCZcp1T5Po48GwoLoQnXlT

ch1vHjIedMWKC+l8zSwAqvWxRtIkT2Zdc55SE+PYMZTHoweK2PDEDnSF67hgRRcbC6P438f24ac/

34pkfoIENZ/5LmNeVxxLOhOYGB3Htl37sWIRy6wlgN1DWkIlhzDrSOpzQXvChMfaMjiOLfsnsHDx

EtNNu233MMaT8vZ0FKLmWWkMTDlUGRrNZRLv5EtdyxoHE4mJ5BRoVwQlhaplUPaTLLV+m48NEF/A

ZyaWKySY1x+k9fCw8cG6pDqUyl+8ZB6vE0FpHbqKUeCKw6nyVdegunrlQRmhktaYmRxPFG5MIkzz

05RIE3WFdWlhMRNYAjvNIaNFG0XIiDjjNnLmUJeiITTaFy3wWMxl4WdLuN5gS7lSQqJeNgRVUvOd

Ks1TyZJUfMbARMMRJNpjyNNwhQI0ZLRADiE6hkf7cnsXkWnJkVrFT4VEMmoUkclN4Oyzl6GDhPiC

i87FxMQIsuksgiSj9rZWLFi0HP54K7cw5i2dh1A45HTV8Rka0/KzBS9vRUUVkXdiMBQ0wWeVJ7Xs

ZQzHx3PkPjmNaAJt0ThHlLhpsckADayW7Ve0D0Vkl0GXMjkumC2tpSWoIeBheZjhNTmHkCArZT63

UUHASyUWMKcxX0mMTqSpolqxbH4C585hOoMuDE/kaeTdmDu/i2XUQHtnBBHm994Ne1FEBZ3dCXzv

4V342SO7cdGypSZyxZP7C2hhOb/yBT1Y3OslmVCtkFy+/sNnkGQj4MLFMfjdaSbOg117NAG8YtzW

VW7kFZab3gGRLj/wXTCUIvJgHclDUA4qmUwayWTSkJfm1emvvBnl5r510zNIUT2Ta6h6qa5Yv1L0

CjnV3t6FndsHsHNnP0aHU7xWUyZK5FjVF98JdTvmSLzhsLmnxlrlxKM3Rao2pzXlqP5MKCq+jCZk

mIXFDGHfltMcauUG2HKW2ZKa0ebMn3JUS51Gr6zoCnUfSq4CYjy3hVa4xBY8m+UIRUIYLdQxmmtg

aGSQyqKO8XSaaqmKfDlPEqGsqcokyg2fz6Nx133VceVvGqNMLmVWK25UXQiRqHbv28WW/U7Egg10

tkWxbdsuqoakBkQkLrB8xWoa05SZPCuPwQLTQVsIHxWOhydoxWGRjoygWvgyzDKGzB3KpZqJEhHx

leGu56j/pEJoKAspdPa0kixCZrxMttwjMuf1TufV8SGFItI0npzq8hLZM+8+v4pSEf6rCPk86EsE

0dMWNysRD06kMJGrYumcPpy7oB2XnrPATND+HlXXMNXUnFbg7EVdVKQlTLjKaG0Jk4BGMTTBxobf

j1TeiSby9L5hFEtFuEl8/QfSSLS0YufwASgK/Nmr5+DC85ZiYd88FEgOV7z8Iixa1Im6u4IG61DR

S+QyUpMrvfapxk0UDCkj5l/hxLx8R8ThVZ5TYvlJYWp5HXkZdnd3Ix4LY+uWbdi7YwiscpSyaYyP

5rDh4Wew8cmdVGFF7N0/gEcef8LMCZMH6jAbEels1YylyZtRjYWOjnaWfxQNliHcARMgOKVpDfyn

JOk6NQosLGYKS2CnOWTYDXnR+E52IcqAaexIg/KOswUNPw1ask7VQiOmcR5FhM9XvCBPoewN8nsP

uhId6KVBq/CWiiqfaNPcLZ8xijxg7m02PlOTYV3uuuniU8SPlkTCGMb29jYqrhqGB7LY+Ng2EouH

37eTsEiekTbs27kbWx97HKP7B1HJlni933i+SSmJfDVBuFAgAZmuPG3qimKCaI+9Hqf7SiGNli7p

pdKKGEeNZCqPnt65RjkqcofOJXVRXTrjWIYJjwPjCMO/cjAw5chN18iD0UvS0hIzyrNWG45EYyg1

UmRbF5bOX46dWwbxo58/hP7MGIaYxw2P70U11IWB4Qn0dnSa7sMDB/bAz7qpV0L8zotVS9rRFwUb

ADU8tm0Hzp3fgXIjjFvv2YvN4/J2HEc4H8CqZQns3p/EnT/djIeefoaEFicZDmNwaIR1yPQUiibd

TnQLKTCn4aIuZR/LVHUkcmlJxNFDctfYWUdXhGSjLsU8Bgf2Y9/evYiRdM86exWJP4MdO7ZTmRWR

ThdRLLgxMJRCplZFruJig8ND0i2Z8dIyld1ImgSVUqSUqhlrq5vYk26UKzXyFFU1JZ3CVamDQA0R

1aMaXBYWM4UlsDMAMgxVtoCNemiOhckpgntmDEyxEBtUS5qAXFRkCRrf7pY2qocCJsYmTEigNC12

oVRGanQEpACMTKRJchpPqhoC0zPUkpZlN5NRuasuKsUo9PL+CjdUyJWokAokwV7jgp0pVLBzTz+G

R5M0mi4M9Q+gmwRHhjBjMRpjUdedIupLMSkCfCaXbRKQKIh/pSilwHSOxrtkpN0NVGoFtKqbM59C

X18X1UTQ3Et519VSUzUqMyk+3etE0LI0GotrZtEQtfJZYJqYCPi9PpJxGZliFUFvOw37BFVtEhee

34eL16yk0mxHwu9FlIqtWExizhxNqs5hz94y2sItWLowgWiiihVtbpwzL4Y9GZJ1iftLFiLOBkcy

M4EXL1mA9175Mqxc2WtI0udh2bCBMDiaRiAUx+hImspugo0KxSkMGjJnKp06V7kwzcqq0q4pFFK3

GgNUOCxN/vZ4FDexioWLetHX22m6CCMhBRtOsu7SWLZ0LubO6TKKXhHunXqmgmexKHizlL2UXqnI

d4WKvZh3Y2iogF07x6kccyTDDEaGk4hGW0z9qi68Qa8JVwWX+l6drm0Li5nCEthpDhkrM3FXxuYw

Qy1lUaEKUf+NYtlFahV0xEJoVOpO4FoatHmdHZgbCVCZlVGkwgiQVPKpHMnJCZkkUiiYdbU8VCNe

GjIRocZXHNUidacxNoVzKmoMhOSUL46gpy+BCy48yyyn0WhUMWdeD41fHvlCBsF4BItXr8Q4jZxC

S5V5neIOKtivwg/Jpd0Z01EmnDwab0tPnVlR2mUcNScpj2XLFqGrJ87nU1WQgI3ybJJuKKSYiXIC

McVxXEx68ZnuV4EPd8rWCZUkEpXTyNDoODoSDZJmJw4MpI1TR4nH/+fn27BjOIWzlyTw9leej/ZE

EKMpdZ8VMK+3lSQSwBM7ktiyx2k0aAxrXpQko3l6mQpagw284Nww9g1sxYH+caw6axnqVECtMWBR

nx9dkSj2HeB1oSg6OhNm7Io0Zep4cn6X1KYmKOuzCM2p/4oZp8xlyqiWGwj6IzxPwXbrWLhgnpnM

rikMmfQEz5lAnHUTi/tJkiwDkp1aQB7NA6ywYdIextzuCBbMCWMBJeTcnjB650YQbaGy8rF0XDXj

LZocH+f74qJapeJkfUqZyylEkVnkEWrG6iwsZgBLYGcAjPOG5kfRYE1208igVXmsRqNRocHQpOWA

z0PlQpIhMRU8QRrDCDL5PA1/HvPjbvS0hVHhNZrj4/JUSEJdVEQZ0xUl9WWCBFNtiRBrbJk3aiS7

TA1jYxm20gvwh2mgyh7j6i7XeQ+N6GISVyfvm2QrXy7yRTbnwx2taGvvRcCjwf2QMe4ijkJFLvJU

E2ykyzVex2TsNKmZbX+HzHiMAhLFXJkte3WPkZAb0oxycadxlPLiMxS+SAZcY0QioxOC56jMtAnG

nZ7l6qwi7EOMSjMWjWIgWcCW3UMkCReWLehDazyMHTv3Mh1+jOWA/9k4gscf2Yz7Ht+DlQtasKI3

gi37hvD0nnHsHvdiJFNCezSIc5e0YayURc/cGM4+t8+M3w0MTGDvYAq792dJOhWkkjmMFjw4Z+U8

hGM+zO/tQlssQC4RQQfYcCABspxcJKwGGx8NERfTzUyjoQnE/MsSJIFIsVbMEilSmWqYRKiSFNBX

S6h4/SRq1k2OClrnFjRNgHn3h1if9SIbB1KgVOG8X5Dnx3h+PFBFjOTangigpyuOvh42hOZ2m2Vf

IjE/0+amUnUjEVb9kNiqcvwA3xOSooXFDGEJ7AwA7TQ3eYU56sFEOyBU+RpykOHRXC9PvYxYwIUo

W9ZhVxWVShGj2Rwy/jZkqgGMTeRo4Ero7owhFolhx7YdiIZjNOCOq7zUjKJSaKFCdQVJjQWDXqqU

ACKhGMg/bMkXUSqQDBoBpNMV7NnTT+NIAnEX0NkZx7wFc83Y2hOPPgZ3WROGPdxEwDzHkAifxX9m

/Sgxlv7PZ+t7421H1SEilBoy4aX4UDNWRsOs7kxNzpVDhFSTVJxcyHkDUx7HhzP94NBfufjT/Ose

9SoKJAB1U66Y30nSipkVrEeTw0xPCResWoDLLl6DUi6FSNyHcGcbor6yiUziJsnO62lDb6iOBS0k

9L44/GxIbNq+C8FYK4ZZXv0j42gJ+1DK10lczKPx7mzAk+jAzx7sx32PjeORrTtYDxV0Ktp/hKrI

L4J2smYmaze7Wk0XqohYGdBflp1TV3wnVA1qhLgUtaRmvAZ1ME4VpoaEh/WYyWThIYl1kJiXzWvF

+av7EAyx8ULiUrgs+fhrleZqTQ0GBfB1o8D6Tk0UMUDleODAKPJZqb6qUe96htIlVahNDSwLi5nC

vi1nAByVQANDMhBkxNTlJjVDc2yIRi1oLY1igu/ymBRFe0sUr33Ni5GgQaxUslRXdbS2dWDX3gEk

JzIkpDKVG42iBuBp+HxBP1y8j0hGpKboDn4SYihCRab1qWiYRTEaf9L8IYUV0r668hRKqqevF9u3

7sTY0DDmzZ1ruufMGJjSyjdVBOWQpfIh4yvlN7kvt30qAtpQXROJhY3aUF5lxLnjkCD35VEoEpdD

h7oFlfYTgeaf/3eiVcjjUMSlfU3YjlCJKB+DA8O6OTqZ3962mIkyIaW0d/9+PPLg/ejtSuCsue1I

D09gQWsPHt+RxfqN41Q2Hlx0zv/P3p+AW1aW6cHwved5OnOdGk/NoIAIOIBtt7Qd0Q7QJkonoiai

nUB7BYj/p+YKdv9Jq9enmLTgd7X6fXHIb2PSoukG7G7BVnCgVCgUKKCo+dRw5mnvs+d5//f9rH2g

qqgqCsT+Uues59Sqvffaa73rnfZzv/fzPu/zrsfvvnHYNsVUtAux3LXD6/D4riOYzwO794xj3XAG

v/XGLdg8kkAsUEZU80fBFvr4rHQijdXrBjE7m2XeAqxTgXeVta05T5sMe06WANhE4NE149VrBJVK

lYOMIkGH97KMWoism+WrqaPFgUORoGPerWJb8aDFPyzxEXIEEsHzeTmAYL8o8zotfRDrlXt8PB5D

LCaA5mCJfUODJw0oFC1E83TKhwtgrrwUcXvLChDNTTmxA6XMn2cQcq4IUIuYoqUiqTTkOEBGQuBQ

UNrFhSzaZA0bUj4M94bRk47g6Pgkksl+hAl0A30DTEM7PjNNr7PQWGDgo2IT4GhWSGY2bTkfj4ud

NRGJKtZdy9b9TE2No6+3B/19QyiXGzbBH/AEMH74GN/PoFivmEKjzuQ9fFX+pfUMkXRQVBYyEqpD

A6hisYoKR/dLZlIBnrq5LhPgNKoEt1iMgFNHUyZJS+Y4hX4aEYuUGudDzHwoMNXzBP6dRtMWUMcJ

ItqMko+nQvdiz+gsprNN9A0MYvsF28lYyCz3HsKRRd5LMFcU9wIR9zCBb3qmgNEjixibyxN801gz

SNabO4bzz1+HUrWGAAFZC4EnjxxFgu2TJKNNhYELt8Wwpi+EgXgURydmMMF0xibmmT8/Mr0py6/A

e0k0bNH/5gLDShFICchtfpIMiDhmHvbyCrSFzTyv8FKVapVtp4gaHAgQ/Ku8dja3iHxB69qcQUOt

TrZFxjWfU1BmxxSofmA7BBBs1RQc37CewsbMFWLKgk37FARaAxDHTOuKK2crLoAtc5HilteYLRI1

hd719KJmEbOhprPRcVMjavYG7ZYbi4dswaqfYPLTnzyOyfE5VEpVdhYCUCzI0T+VeK2EUpmsjMDV

9GiOqY0gGVBA3mjSQV6l6+wFppF7OqUQRSEyq2HEk3Kq8GANWdamjesQjVLxFcuYODZhDhphKud4

NGzMzsyDzKfD7AhCTE3zNnqElKNUsw49ywkEG8bMvIL0LpXVidSh7fRbDe0/VbC9z8gJea5hStTM

amcQKVaZRT2aQ9NCXgKXWJjKIIeRqub6qOCrlQLpRwAphV7ydbB90zAG0zEcOTpn66Xmszn87hvO

x6UjGZTF1HrCiLZriJO5pvqTODC2iEcP5PHEvjGDmCKZWDoSQG5iDBvWr8Ov9hxFtRPBE08dwDyB

sl5SGv34xZOH0SATUygqEh8MrIpbnjmu0HQXK42pEXDEuA3/DbzU1gQv1kmdg5dyrWEOJ4scAMwu

5DE9n0M2X7G1XHNzHFgQpSrlMvsEkIoEEQ/qYD9hPZw/MoDz1mWYVhuziw2UOBBqdgRIYqwegmOH

/ceJzNHx1MwdPxSOMmNi5sonBwdetgkZtRZWuyDmytmKC2DLXggIYQ7V9U6KmIreUewEBp5ThHAv

FQv1rX0O+GOYpcKKBj3YtL4PvZkk749ZoFYzFVHJjU9nkeqJYtWqDLwBLShucHRNxcN0DSyU9hIr

4jFJZjA9m0WhUMXExKy5bGvULka2WCBLmZ7iKN2Pvv5eqti2eacpVJR2VxYrkDqTq7eDjAI1vpg4

TELsoV6Xd50PRSpK6mOUS22O9v3GuqSgtXhZW4NoPZozz0PmSWUpwHRYyZnFQk7xMpXR8eZrsT6Y

NtOXmU31GgjIdZ0MkOBUKFBJE3QnZqZwbIEgMBshw9ISgCIuOP88TB2dx3A6jku2pLFlXQ9KBTIv

srK16SAS0QjzGMPUZAWpeA/e/FsjaJAFJWMJeNoVAuNaiwu5d7KGR395AK+9eCP60j1Yv7oXr9o0

gDjzUa/lCa5y5vCbY44Yp7WwysBXMUcWxQYBZqJts1x1si4F4yUQNXhvs9JCpSAWHEKN780cKxbF

NhLr7HCQUCk2OGDIkbk5cTEVD1JP0Lyj1sVpWYbqXwMM9bVGQ3OiCvzL+zlAElsV4yOOsc+wzUTR

XHHlLMUFsBUgGj1rglyg5cw5yE2aI2Qp43oDAa8PEc03Naq82o9oiABCZXTg4EFzhvCEA+agMEAw

E/vQup18tog2h/uxSNxG03K0kNlOc0XEORtNy/NRe3H5AhG+96NU0caMCxzRFxEJpcnG1hPMQrzf

h8HBfvT39WJo1SCBK81zQeazhnCQeafidOZjCCIEHJvL4nP0osjnPips7bys+ZZ6s45YMoYMwU9b

gug+OWwIgDSnpg0WNQcmEBSDWnIxP5Po+yDzIeDTsy0yPdOUa78tvPW0Ua/yMzWxrstXy0j3pKTG

sYbl0gaVrz0vhtecvw6HDlXx3Qd/jlY0gN17jyERS9ugQBEqhvp5zcbVSCdTmJjOoR2I4rFnDzLN

HvSvGsD28zZjZPUghvszOEZWNp6dxfatr8KagSSeffIo5jlAkAv8+GQZgivNC2rfLjnjKBq9rQXr

qB8wzwIu5j1AwPApGod2lA60EIuF+Pww0okIBy4eRCJem+sSzy0RzEoErGntnq2AvQSrQq1sbat+

ItOqAF7mwKrmF1vsD3yvIU6+VMLcQo4srm2biuq1UKw/F6pMgx21gm1+6YorZykugC1zkfKV84QU

v8BHn3WImRjSyDRnXoNe24W5RKZVoFZZKDbRN7QOfT0ZTM1MIB5P2vzSFo7yB6NepFJxNLxhFCqK

uy525EXLwzSpIMXoNJsv5wH+jyYZkZRWq9EhYGn+qYNndu/GzMwCNFWi4L4CqVqzhonxCUQD8iIk

uHaoGIVV2n+MWa02S6YgGwSdakMsSEApU6GeBSxWS4ilA+gbjKPu4wkq8DCBMBQRM/Abq2t7NfKX

qgzC0yJD1K7UoiEvIgInf5AgSSBoESTlcCAPOkVttzwSFMq1Op/B8tUItlTEobDK0UY04kMq4WU7

tFHh57GJHC587RbMcrzw1P45jM3P48jULOsvgF1HJvGjXaN46sg85vJlNHnuyQOLuOfvf4yxY4qM

MYZpDh68gRR6vTEM9Pjx6K4nketEka34sFBheZjPsD+KEJudb8lyi2RSZYc5Masyxwq4xJQ1P6rB

gpmGyXzDBNYYwSuWDCIY9lsosTrbdKFQYr0LxmQe9GBmcQGxTAKpPg42yAa1H5r2clO4q7BAkOwy

TPAj5pPhyRs1gXAoCS8HEN5glP2mhsUS65Ft3IUuNAhkaidXXDlb8d12223/SaYls5l3R7rxeLz7

tSvLQeaoIA8dOmrKSuZD53DGvNrypKDFwgSudqNO5RMxcNPoPTu/iFpFO/Z6wBfMZAvmyZggWxhf

oFIkgIViSWiMLW80PxVWQZtjasEwWZ4WHWtdWLteRSoZsgW2UabfPzCAzVs22uLYZDLBEX7YzHEJ

vk/GYyQ0DWSZp8zAGqYsJubF+g0bkR5ajX1PP4FGpYIOwU7GJgv+6lW/9ZL1DCAi5kblWCYbCZJV

hAkecv0XY/J6CHzVRY7+CaaeMMtEAPP5sW7beQbQpxMBvlzyx44dRbVUYNnkAKINM8k7OAhQ0Fqv

ysnPcj8Ph8jC8nkymQxS6R60CKz5ebnV57HlvI3oi/eSvc3aWrYYwXr10HrkF6qYnRnHpvW9tmfW

xlUZvOa8DTg4Om6bgm4g89KcU5BsOF8skCUHUK6X4Cd4r+pfhWp5Ef5OA/1kyQKgeDzDAUATqzdv

w6sveQPmpyYwPzdHhsU201ShwE1OFOwLWr/nZ7uqKhX6S1uaRAm+AYJzcbGAstbM+QhqsTifz/ZP

pJBOpW2RuRw7zAGDgwq5/8diPrJ1MnbmMx2LIcbrymyPRl1QrkEOxzgEtCDTD8cSiMQJbAJ66p9M

3wA2bt5i/dMVV5ZEwZ+f11vOsTQQdwFsBYjmwKZmpm0Bsca6zpb6VN4aMRPABEo1gkKC4KI9R7Q9

RjQSR7VQs5BEee1TRSUUoQKb52h+VsF0OcLXHlHalkQBejeMrMbI5hE8++wzqBbLpszVl2SKbNTK

tuZJilgMQB59WrxaKOQIOGEsLi7i6NGjSGeo7Moc6TfLtlC2VOG1kRTqTGtwzTqsHtmGdZteZQA0

dnC3lS0UjtjUmBbuyg1cbE9rYaemptHbwxG/32PsTeYsmRjFNsUEW4ig4Y9ANfKqiy5hHXV3ez6N

aA5umHkoUKEfPniQdSZNzGdRcdu+YPLA5Lk2wT+ZoYLPZDAzNY/Dhw5jcGgQNWZqz1gWhw9PYqg/

ZU4qA70peDp5XkcwI8i+7g3bUSw1LT1t6HnkGEGnoPiCZdaLWCrrmm2gLWkirNdQIoj5bJNsOIM1

w3H0EIRlQozws5ibl4C3emQLEulerN9+AXqGViG3MIMS611trriNQZZbEf/lpKJXxUZUfEu1kXbB

jpJRKqJ+JJLktVH4CTbwBZl2EAGZjn0BJNhXkukky81XMvNEgiDKtP0cmPAiJFI9SLA+Ej18JaCl

e3sRV5oEsFgySeDqx6rhNdi8dbvNW7riyvFyJgDzlMtlDp6cRYQaeetQBGpXlpfkCwX8/NEnsEBW

JfDQhLom6VvsBKVSFYtzC/DJI61KZtWSY0MQYU8HRQKWTIoDvRHkyORiPYMYn1owIFi9SsF944iF

PFizbh1++5/8DhXkLHb88PvYt3sX/Ew7GiFALWQJVG2MrBsmiyGw9PYYmNUqOWgjyBCVv6Laa/5I

bExMoOMLYbHOEX86TXbWwYVkEZk+p18qDt/00VE88sA9ZBaHEEmEySYSqPMeU8pMM79YNHYXCMms

SQRD2GFJnTqVpLZfCaMTjODC173JAOFsRd6H+599Ct+/59vEevJD5Z35kcu55te0GaTmmlJkOkNk

nEE5UdTyrIc2ipUgnjxQxMFjBzDUuwqeVhVrV/Wip0/ro2JkYASz6QXWAYyN1skyi2WPra8S1Db9

cUxl8/ASWLSo2H7MvDZKsEuL0cj5xdvAwPB6BMmMQ4kYtr/6AjO7OtJhXqrIzk3j6N4nbOCg8E3m

yEPgUuDkGBmwl/SMqoH9RCbGgPUXVhYZFGkbWS3HEzaPpj3H+CXz4YeH9aB6lzOPwFHKRaCvdYV6

X6tXCIIJMyfy43OiMmg+9mzMuK6sTJmenra+ZP2JfWXJEc2AzAWwlSNyXtj97D48u3svAgSLZktR

6du2PYmivGtGXW4Y2tNJa4MUD0/zZtoEUpP6Yhf5Us3mfBJUuHLs6MmQVXlb2PbaC/HGy99gnUpK

/siBvfjlwz/C9LEj0Lovje5jtidUHUMDcaTSKdsnanZ2Dpk0R+ZUtnPzsxgcGEAkHsdctsLR+QCV

Nkf4yQxe9ZpLmbaMho7IYtCkMh47tAf7nt2FXHaGypKgG44hREUpdmhhk6h25axhi5+pXOU2HyXI

DA6vQ//QMJVudwOvlyB6dn5hATt+8H0889ijiCed/cjkHKOQS6lYjyZ+bA1VMZ9DMhow02mtWkex

1iFgDYI/P+RzOZZPc3RhMqyabTfTl4l0GbKPoFi3+tQuxpGwtrsJ2e4A2ucrGAqzZG1bYyVA8BPJ

5IwRt721eD3remhoCOHIC5mlWVzIjut17ZXmbE2jROTkorT13pSDgY0DOPa5W/8CpONfmSKP51Hp

+fPPi54pOdV3rrhyJnEBzJXnRO08PT2LJ558Cgu5IoJU6sV82aIvtKo15PMFKn4Y2BSL2g5jEWEq

SylRBYjVzrxSjsXsvJnG1qylkowGceXvv/UFpucqge/Iob149slfGguTJkymEhyJR2xOSc4D9br6

nVyw5YkmVdg0cPWH+D2v035Y6zdus857OlGE+xrBTEqZWpaPcTr38UrTFCcPiwdJivdygOtkUWDa

wwTqh3/wALIL8yxP2LwqowRQ5VvmWe1mrAgh+tEpN+Ggh/Un9uR43lmURraBPgs8dI0OsRiL8i/W

2NKcJO8lOIXYFpqzEjhr7kgApecu/bCX6kmvqgNXXDnXxQUwV14gdTKso2PjGDs2genJWXM5r5Qq

VMpNm2vRJpCaxJfruuaytCJWwOIlO7A9sKSoo2RgvQm8huxLcyCnG3k3G3XMz0xbRAeegI8jfS06

luejXNKZOIFF3O95xa31RNqzSmY5maH+d5YqWczowQModbd6Udk0JyaWJK86uS+ojAYqfGcekTIB

dn+IcnSRm7+zLQ0P1oXeL7Ef1aFMevp3KnFZjSvLWVwAc+W0IiDTFhbzZEj79+8nEyuZO7TmbuR1

pjh1Up7ad0pKVS7pmuRPhuKIJ6Lo7U0bE3DFFVdc+U2IC2CuuOKKK66ck3ImAHON5K644oorrpyT

4gKYK6644oor56S4AOaKK6644so5KS6AueKKK664ck6KC2CuuOKKK66ck+ICmCuuuOKKK+ekuADm

iiuuuOLKOSnuOjBX/rcT23Sz3kCxVOT7Jur1mhONwuOFYhkqJIUCxyoAriKF6Du9an2IKy8uqt+l

nScU61J1p73NypWKRcLXbso6r++19qbVblg4MS/rvtNyNhRVBBXVu8J3aY80bQmgGI6FQtF2FFAI

EYUjC4dCTqDjcASJRMK2v9F5N3qIK2cr7kJmVwwIWq2mNboUk9rbQkRRpEye6xB8L8W01FlOp2ik

8KanZ2zfq7GxcVSo/BRqau2aNbZPFPsV5ufnn0tLSjISiWLDhvVMl0osHrdI7nEqNUWh13MUd/Hx

x5/Ad7/7tzh65AhqBC7F433d616Ha669Gt/6q+/giSd/yXMKbQVEqFRjig9I5RgnmL361Rdg3bp1

9qzzX30+olHtKhwysPtNKUyVTwpfdatMaUsV/YZUv3rm8XXshIZyzglEtIW+gEJpLN2vQMgS1X29

UbdoKAotValVUa1ULeajwlRpH69wJGzbwOh+FU9boaisOiR6jtpmx44deOaZpy1ftWqDeVQw4CDq

bENdK4Aplcq29X88HiUoeZhugvXoY9qAInk1tYkn611tp8DBKocTXLkDhf1SCC1th/PLx36Jp55+

yupEJwM+v+1IoA1L161dh81bt1pZL73sUmzcuMEJOMw2UnxMtdtvqp1cOXfFBbAVKI5ibeLpp57G

z3/xiEV+1whbyuOiiy6yxv/RQz9CsVCgAgrYvl0KFCtloxh9yWQSW7dtRW9vr6Wzje9TqRQ7jx9z

c3P45S9/ibu/dTf27t9LpdtGLBzHpa+7FOedtx2P7tyJvXv2Wjq28SP7luIcarTe5PuNGzbhfe9/

Hx568CFceNGFBJ016O/vx759+zExMWl5n5mdxQwBUhssauQuZa3I9dJvSkfpCUQb1TpKHPEL/FQu

7Sd1+MhhrF692vblGtmwDmvWrkYmk7F+naGSPV5RvhyFqfqYm5vHT3/6E8zMTBvrkHIf6B80JV5g

nQqItIGoA2peKugwn+U1sBAqaGcABeQN+HXeY+CjH6jqS8CjcquutHml4iSOHh7Fzx7egcVczsBA

5WdytgVKOp3B61//OgPzVDKF9SzzquFhe+7Pf/6IbWQ5OzeDhWwWIK6kMz0GfMqjAgErCr0xKqap

QMECHiWuTUC1bYq1Hb9ncho38DzLZGxY7KzJ75rWL5RvlUN7vBkw869R04aodRvgaGCT56G4m2pv

PUcA2j/QjzUc+KxZPYS+/l6CGuuRZVK+NCBwQW1liwtgK1DqVBzf//6Pqbxm8BjB5tCh/VSaUjQ+

XHLJJaYgD+w7TCUphSnG4ChF22WYyiqfy+Pii19LgLkIjzzyC6xa7YDM8PAqFAmGhUIeiXgMs/Mz

qFdrCPtDVFJlU1ICQo3wJVI+1GWmIKW0ZQ7UppOKvD45NUUFFjBAUoR7mQRT6bSZmJQH5VWR2LWt

SJxMRN93fB2yiKqlJxbi6Sj9NhWrB2We115hVb4u5hbNBKl+LbYTjyeQTKQwQGWZyfRy9L+GZRpC

lEo/SYC0H8NZKspnnnkGDz30U0yMj2FqapblGLO89vf32QaQXo9fGMVz+pGJceku1a6Tvq5VfQvQ

BGK6Ts/WISAQM3N+rP7ueWfPLEW6VxL6jTp1SfAmc1IQ4XQ6ZSCu8obIaBQUWYMSbXYp85+HLCnB

AUgPgVzR+FvsC8qRMlqtKohz3fLhAJXywwPMp0N2DSx1g9pK0fOVb523wM98I7ZMWON1S6ZJ3si0

tJ+Y2kblEKAtsWenr6gfyUxct8GI8i7Wpz7QQ5Dt7ctwcLMWa9eusYGHw9SivMbd9HIliQtgK1Bm

Z+bwzf9xD0JS/NEI27WBUICNzu9yuayN4uM8rzmPtm1wqQ4SNWUmJSaRchSbEFAUqGy0E3KD6ShK

fDwmNuazjRelPOEju2oQIBVRXXMkvE59SopQ+2LpWo22TaG3ZHZyzFMyiS2NzvW8mnaN5vMEWGJK

HeoqsRYpdSsD2UiGo3PtMi3GoUSUX+dZjnlOn/Us3VOpVFmmmoFao9FCIV+gsq0yH/oheE0xvupV

55OlrSJrG0ZfX6/duwQoJ4vS//nPf4Ef/+inthGmsapGzdILh7UfWYT1qB2NAwSYhuVZClwgK8Wt

uSLtYrxUx16vk3eBlepGr2LJ+l5p6zLV3dKclMq09AOW6BqJ2k3pCKy1f5sYt9pO9VrhZw/vEZgo

QdW92HQ6leZ7v81TRQgOSrvINmjIdCsAYoY1F6n20HVih3qenhNgGhoQ+YPOeeVHeVc9q9r0+fh2

UZ712SmXw0r1XkpJzxIYC8RkxpQOsr7WUDs59wq816xZhw1kl8Nsp57ejAWSlqVAdW3K7BTt5cq5

Ly6ArTCRYjh0cBR/fc8DaFOxevjZ6wvaBpALZExiMmrjWEzmQo2im8hz9F6vkglpvqLpAJr0gdKS

hIJhmzPRlihiYKUyGQBZnhSrlE4wGkBPT8bAjToZMQKMNpLUyF4mQEe5VUzJSFlK0VWZH42oZXaS

0tY8nQ4pXrEJbSVep3ITS9RckIAyQqaXJ/vTTtE676HS1fb9w8OrCaZxZhg2/6bObRSDZWgybbGD

JQUqlrm4WCDLFJjVkMvmeH2bI/4eq5etWzZjy7Yt2LRpxIDyeFG+vvGNv8Ts7DyB3dl4MpVK2qNm

Z2bNgSEUilhe+/r6kOR3AjCVV3NZdXNKERNWfjQX6cxL6venH6bqRwMBsSSBr3BE1y0Bs/IjRS8R

0DpA47TT0g9c7E7MVukK0JSmduTWfm6as6yxTWSe1OBFyl91GyfrVXraaFQsMkDGlsvnrA6TyZS1

hQY9KoPa3OMRODn5sjxTb/CFz9PclwP0yo+u8RPslvJv9c9zS6xTold7R3B0Nh91AF8bqKreNLDR

QKDTVtmko8QyA8xXFPFE3MyPV1752zagUV9zZXmJC2ArUKS4pibn8avHfonpqVlkc4todTzIUZHJ

uUIKiVrClO/AwADbvJ9MTQqxYwpOuqVU1OaWzgjaT9Yg84/NiGjUT+ATMNRrbSrtipkcBUhS6JlM

yram12hdG1e2CTQapQvAxNikJKnJbGQfo7KUqP/pOQIwdVApPQGkWEyJ7G+BILNI5tjmPb09vVRe

Cctjpy3zYBwPfP/7KBVKWL9hPbZs2YqxsTFT4ur00UiE70N2vbErPk9zP6qjSpdxlooVTPGHonzJ

wUTb5W/atBFXvOlyvPrV51seJfp9aA7wwIFDOLD/kIFWbjFnzhHKs/IyPTvF9MrGXOXYIvOllGyC

32m+0TEfSunLfNsy9iHRueeVvH6PAjgBlDOfKRBQ/qXUBTyGLiyNyqgfM28zYBDg6bzqUWnaj53n

7YfPNpEZV4xa6QiQbQ6vLoDRztkEBeZX6Z93/lYzud5//98zPdjclNilaHw4uLRzNNNmmmJoyrfY

pQBGeVB+9CoWpXLoWpVBn7Uzt8BI542dst+Z2weBUXm3fKsueF7pqJ7KZbJ05VtMjXWmtDRYyS/m

kS8u4LzztuL/+X/+m+XVleUjLoCtUFGb7n76aZtvkElpenYR8wtSWByNl4oEtSJBbtoATfMQmrAf

GBwwZTvY32+7JEvBCEi0iaXMRlKaAqkOwVDp2y7CVDZ+shGxLSnzYxPj8BEw0smMjd4b9Qoufs2F

vLWNW2/+d1i/dRsuePWrMNDbj2NHjprZTdvgi12EQo5DiZScnED4GEcZUpFpLqeQL+PosaOmfCOR

ECpUahp1FwgYP/7xj6lUQxgYWoXZuRyCvgZBJABfhx1e0Mt8F4pZ5lsmzRBCBM9XX3ABfv/tV6FI

sP7xQzswO73AejpCcO3YHNq177wa/+Vzt9uP5niRGXbi2GGCsxhjBVnW6/j4OI6Nj2GB30nRslrM

qUTzUXnmr0bmFY4E0d83YN53mosLBv3GQAV8zjMc0JFyNuVOdixlLwZbZz06ACeF7gCaY0J0zI36

7areHNByNgFVG9krrxe70TUCDo/HbwMSS4OKQGZGOVdoXrJaLdnO2Z5WBxMTYyzXBPbs28eBQ49d

X2MaxEOEozI9RuElM5KZV+AZiyUcVrR6DdsiyGc5ZlTdp3zLcUQMWAMTtaGASd8ZIDE/AujF/OJz

ushhdN35UF4nJab7NfepV53T3Jh2rt6wbgO+98DfWnldWT7iAtgKFbXlk48/YcpB7/1SKAQDAzAq

2Hyuhmx20Tzcjh49QqBrYIFgVigWCVpVvP71rzeT4ujhw2QYYglynHA6D1WOkIUDZ2olURpCRCad

xhte/wYMrOrHj37yMJ55ZrddL7fr7EIO1DEEmximZqbNJClFKzYg4JT3nJw/yDWYZsthBVRQAjF5

4ckkJ6CSMpfnpDPpL0XcQS6bRZIAcP6F5+PI0aO8x29Ms1knwJIRRCNigwQGKt0sr1WZItE4wdFv

ziw9VMwyIebzFSrVGkGH4LU4bW7sv/3bv43/9J/+v8Y+lkQgMj83i8mxY/xRkWUFCCoCSP4pfwsz

VYxPTGKSyn9ictIYWaVGMNXcl/ZnZrkaZDxTU9P2bDFY1YNYTyAQ5nWOh5/zWcsPHAbZ05M2xiwR

e1z6Uas99FmHGInmFDUYkPIXS5L5VGu1BMiaExMwaudt9Qu1gUT9Q2Cgel9czLIP5Fl/2sy0g1XD

a+17mZmN+fEW1aeeITbc4IBAHqMyO7damsuqGAMPsb+JpStfAibVjReOS73DOgXA9nhe4ywjEFA7

rE1A7gCw3mvwo7zqnKwEchJaus5hnQ0Uy1UcOXzQSdCVZSMugK1QUVs+9eQuU2p6r/kLAZgtRKUS

0ShdcyECg3y+gJnZLOYIYLOzszh44ADiHE1Pc0QuIJEJ0VEwDhNh3zGgq1JZSsGKcclkprmojqfN

kfw4n0kW0eyYl6LMkZlUCuvXrTGmtsBRttiH5pJ03ZK5TQxCoCiQEjNxTFMwU9YgQSRMMDtw4CCf

XTBG0WjWECcTO3/bVvzOmy9Du1FFhaN7qjsCkDM/J+ajNKv1KoEzioceeghj49NkdFED3aHhVayb

FgFlgeWpY2buGK6//jpcdtkb+FsYwuted5n9eI6XbHaBDOwo64Vgw3tVRwJrsRkPGZ8UcpXMN6+B

AhXrXDZHUJvABFmaXNqrHCxMjE+y7h0zohiYaeeO2JPYRgszMzMGRqpzgXg0GjZgEIthldhvVkpd

bStGI6bttKtYmQMGpuwJHgIZXSvwtXVk/E6OEfqs/qFH67lKs846lHdmkCDlI/P2sT3f/KY3kY2N

4+GHd1hby9To8xBE+JxQOIhVq1ax/UIcLASxecsmA1wxI4GnyqI2dMyIDrtWnlRf8jC1dXTMtwql

/BgocWDg4/ONoelm/tPAQuVSP+aL9R8tu/hf/+s72LR1BNde+8/wb/7Nh9Q8riwjcQFshYqcAXY/

84yNuqXY1Mb64UubSFHIWUOdwNYeUUO0yUjEvGQyFDhFQhHs278fh8nQxBLk9ixFaaatlthGA9lc

1hROmApN80rDVGT9/b04RNY2dmzMmNfvve1KvPq8bRjozeDxX+503O5jMQO+MA+/L2rPl4djUyYj

6imxn3vvuZfnCW4cyScTcXPjb1Wrth5Mzhf+gAc333wzUvEQQr4Wwl6WgyCltAcIPCwd79b0ChU3

lZ7pPdKwQ6NHMDe9QKbmAKbmcLxMS+ZHOWYEQl4EY3GMbNyKrVu32Q/mZFlYmMfUxDFzdvAxfdPQ

Vrd6W7W61sCgWiUzqPK3xTqDWCCfpXKqXhYIgodGj+FXv3occxw0OMDluLHLsULu452OTINkV2Q2

mtPTejgBj5iQ5qwc7ud4/YXJalWPGgyoTFZ4lZuf2bpmprUfvbLJPCsvAgMBmwYKMvnpnFjyN/7y

G8zjLAYySWzfvB6Xv+EN5vii+adyp8J2Un+Sk07LmLv6ixjeQP8wrnjTbxmTFfCYmZKH9AoVDRos

n5iTTLSa+/Lx2Zo7FMOSuTfINmAWeY2yL3OjADdI8A4hJkBUVSuNVsP6iBxiVI//9J1XY9u27VY+

V5aXuAC2QkVtuWf3szbXIJON5rnMRVAAIQDgaFjKTk4bFhKoLYORFIQUDhVTrUKF4oyGjYFp3kSK

hd+LYQSoWO688/+iUuHInRpHSlCdSh1M3oVyUZcDxZt/73fgYVr3fftbHIYTvCIJO28dkoDho9KS

Qpa5MCjPPqZVN7PUFJUfR95SrtZ5+V1IXoxhZHoyGBrqRyKa5vkmWU8WnpYcFOoIRSNkbH1kClTo

0oTgfbxfruQqmzkfiJ1IuUqZUivytGlNMSkpxcViDas3jGDz5q32/cmSyy1gcvwI64UKmEAp0aBA

4iEjazKNSrlkDKrGumqSidbICOXEESCQhGRu47NGjxzFwz99GG3Wt0xvYrRiZxW2meb1cvmiLfb+

0L/9I/O8dBS8004+grYpf0KSFiArzFMgpHknlokN5SMYNdWWPAzEmT8buPB7G4So7Ppj+ewz66DO

fIj1lPmsnt4EijOHjD3XCFS6Nkpg9YblZBN0+oPm7HgIRtVHeDtKJc3VsamZDsm1AamZa3mPQkkJ

dL1BKh/1Fd4X8LYRkbk0qLKoZMpjE3MLZXU266eyXMbCHWeu0E/WqXYiiNYb7L+1Ii6/4vXYft52

3uvKchMXwFaoqE337d1n5ji1q4BK4CPtItOaKS92Ail1ajEqNHYIKThTeFSQ/K5JIOl0lbqZBJmu

3mvSXmzJ53NCEVncOwKLgRCZgtJdmr/ROqmFmQn89TfvQiopt/mweSdaFAiyDq3tMrdv3hsmsFA/

WWeVySxENiW3f/N+Y958ZEpif1K6Xiq8ji+GajnLY4r3ERTIVqKJBHr6epkHeSEGeZ3mS1QjvIfP

aLHs7P3Mu7NQWIAg053MqQIcXZcvVbGR7Gvdug12zckij8ipyWMOgIntSPgQ51rWjUx6ZWexbo31

pPkoKXcvgcvqic83j89S1piJ2LKYqV3L+uwQUAR69Q7LyLyLQYp5ae5H9SfvzQCBe+kHbWyH5dDj

xVDU9pIWQV3gozSXwNrxEnSYnupZIsbWZL12VC98H4trfVUHTz/2Y5QWcwSXMNNlu7BNfZE4BxRh

AgkZkQYVbBv1JetGRCvNS0YI0h4PWR97jM15se9oHnWRfadeb3NQxfKxXKp6n6eJZDzCviBzoePa

r8FWNlfndx0CH/sF2zHgY7qxEHr70mTIYRQaMhN7UV1cxD+95neptwasLK4sL3EBbIWKwOrAvv3m

Ki3nBTkRaEJdYuNcKTEqIGlIYyNUJlKEUsEyJUnZydwjTzJTwDqo6M0UJtOZPA+peKVYM+mUgYMA

sMHnaoQspiQmEaXSXZyewLf+f/8diYRjAtMcS1RrwMgowgEnZqEYXIiMT6wiSEUvU1aH50z5Mj2p

xwDzJbYhJe4NEjxCSczNjKFcHOO9cgKhoic4KgSWl2kbgDENAaqcWFRmhV8SC2pQkdt8ignTpiJW

/5dJqlisYPsFF5Hlrep+f6Lk8zlMT8hhhPeRgTFZikBBipz1VXPCJ8lZRgxM1W4cht9rzkiMUs+v

FPK8tqaKt0ap8XfozFGKwRBsBMotmUD9SKUUN1L1owGCB0N9qjcOAuyHTRCVWU4oSdGPvVKp4+Do

OJN2lhOobW2ejnlWsbUOTExZD3ZMzB1UmVENVELhOEHIh0d//PfIk20G5WDTduowQIYrs67PL1d6

1q8UigBQiMR0a1Uyd4JNmH0kFvIiHvGTYcnsxwEUga9KQJX5dmIyh2Klib6eKEGKYEfA06BJLFVu

//prtSvsSz48vWcMiUwfMrEA+ws4uInAE88gL9ZNlnr1Nf/EWLkry0/OBGCuwXiZixSyFq/q1XFb

ljuzlKWikFPBE8Bs7odKQ8xGilSjaZl9lpiHlCl7C3xkSSEeWiMVJgj5qEQFXD082jJPNutUxhV2

KsVGpILja5yvfjIgDwGpSQVFvmMdT273CvQaEaPQNeycMkl6OKpv8pp4OoN0Tx+iHPn3pjI8etHP

z+meHseMFZT7vjq0B6VyEYVyE4VqA1Uz1bVRqQk0OOonExJjVBk09yQnFrlAKFpFS4BMhS8Q1nyK

0nHMqcJoJ5+nEwG8QT2rzPlPs096JdgQbPVejEfrmmwZAJkF4Yj3OXWsS2UI9Mhk2mWJHrnUi92E

ogiEdTiMNkQW29Pfb0CswUGFeZTDTTjWh/Ub1iLI7z28x+eTyZT1bG7tXuSLWnheM2ap6CMtMuF6

pYxaoUjAL6CYX7SIFyUyoyKvq9TE3NgWXqbHuhXbMhMowbjG+pRHoUx7IKB6yQwDAm8y4kiQYBUE

UnEy7kAbw71BbF6TsT4wv0j2vdjEbLYCZof1XUXM10Yy2MTawTCG+9j+rMYI+58CCWfScbZ1CD1R

L5KhDpIc2CRDAbz2vBGs6tEie9UbByLyQi0sIkTQ1lyo2sOVlScuA1vGIrB65qmnbQSjdpXJysCL

KkDg5BNg6NWUNRUpFbb6gUa/UgjyQDNHDylrKhm5SZuHGJVqgMpW96VSaYKawEoshApZoGe4p0XJ

CmtUJHAFsO/Zp/Hfv/R/oT+ZNrNiPBIjw4ojSiUtAAsGqTSZhp4hlpDJJI3NSS0JDJS2si4TleZr

Ovwi2duDcDSOJ57YyecsIsJRudiI0leoJDktGENgOVVWooU5m4iVqRbCZHoqlxiPmf3EXpiwRX5n

3rduPQ+Dp2FgRTKnibHDrA+qU8tkN48qfEeM1YlTKDOiPBs1F6RnebxOtHiZydQmtUrV3NXFnmy8

IJMhrxXgyoGhJrMjWUudoGHfK68sR6Vcw+ZN67B6TQI//Iefo0U2JNf8JUbZ4mAiFY+QqcrjkG1H

sPGK4ZA9+9XOBqRihUGUyIiaVgdqb6CvN8O61PIDP/727q+hUiqxLhWpg+yHdRqPp6zN5CzjJyOM

CXjVN5ig0k7y3gAfum903syaiUSUACfTKfubtwneBR/zVWvXma8gRkdnCHR59gUyc56PRYIGfn4y

bJl5lS9ldpH1uPvgDJ8VNHALcyBTD5Cl8++fXn0V2/3EqCmuLA9xGdgKFilKNfiSCAQkBjT8sMSy

xBIEeLpeClaLibVwWPNPct3W5LnMdjJZaf4lEg6gp1drsyIEPCpZnxwUqGS9UqIypWmBaQC9mTT6

pRCpnDrUjs4cia6TcuKN9nxHOeucwETMTk4IpIQ2P9QmQ/IQtDzMn0ydPjJFef6p+1IHG5tSRA0x

KZk6G0SLKllDtdaw9VdVOVTwtUaGkcuWsf/gGI4cGTcHiqlJRSkhyJK5ySRqnnrd0bxHBTudqPqc

FwMuFUBmSp116rRrfmWeu1Vu9b0ExDpU33Y9wUV1JzYZCHjNTBgKEYjDAmMyKoJRjWXUujZ5/zUJ

VLKolpsVlmOCAKdYlGRgisMos2wiiUicDCiaYTuwPfnDFzho+xmBUoxHnGnHo2S9BJY22DbGZglC

HLSQh1nBxBarVT1XzFpA66zZi4TJsKMEJjKvFOlTzN/me2CoN4YM+wMavK9QwWBvAoN9BNEAAbpd

JloW4SdoyasyV6hiMV/D9MQ002xgoI+MOxlGMsE2IHCJJyvslpZA5HI5Y5ylRsgAdzZbxcx8GYWS

E2pLtW7M0JUVJy6ALXNx1lY5oxVnXsuZ25I8p1hNDUupOmds08KugtVhStgUr6OcpZK1nkeRdttt

pk3lt5SumJy8EgUuVOlMi5dR2yqclA4Bklieni7nEWVFhylz56E89J3zvXBMzEWqvtV1GyeX5E1O

XmUWLBG8FBexWifz4emGrAm8Ua86Jxd2lUGLeeXdKEeQEEf5oWgYDcWBLC5ifHISs3Nzpiy1jkt1

ohHfGUV1oqrr1tUSMDtfLYV/klef6s8pi+rO+SyHBYKmmBEfZ3XLX6MMk36BGBmNDSIIKIkYQclC

N2nOT4t42a58FaApfqW8+/wcMAiogjIJs/6jZEEtb4VpdQwMFUUlJBYktiRg1GtITyNcNZRnJ6KK

atVwm2xN0T4EnmKTzUYN2gVAHolilYpmzwqFnwezBX08OpXHrgMz2H14lgMGzWe1bB4tTabUS6Ye

DydUNVjIl/DL3fuxc9ch7Ds0jUqxCi/B0cP2Up8RexPr0jovAZMGOtoyZ37qENIpD/oyQctPscz+

xOvNFd+YmisrTVwAW+YiNiHwkmhErejnAgxpXZuP0byUXOupWg2cNLSXmjWwcBQvT5riXUpHZqq2

lB21t6fjeK05XUlmRNPnVIb67OGI2QE9D1lDnQqnLkVOZdWsCYZ8BBa5systRZPQ4J2vPE+iwRE4

H92koic7ctYTgWDEzBv+iSl4qMSbqJZrvIZKjAjh4/Via2INmpdTDtoc9Xd4eFBHlAwzzhF+yM9E

eF2IbCdBIItGnHBEVeat0VHEiLY5i5xKHCDvDgT4vsZnSvnLbbzFZ8qV3+aOqmSDLHeDStgcUaSg

yQ49AjWyCy/r1SpMrJLpykGF2UGQ7aF1bX4yEwRk0hUweqnYwzyvdXMCtjCKxRoWy0zXw2tYr2xK

5lsszjETWtsziyqH39s0xwqBmZ9NE9I8prLPfHX4ncejDTbZfj6mx+ezVY1Jzc9nWRZFZtGWKxWC

Vwl1Mp8GQazB82UeuWLZwj8R7ZCKMW8Ez2O5LA5NFvDUwRz2jpVxeLyEozMLmMlVWd8dXH7earzl

kk24/NLNWLc6g0wmgBiBeWyqjIefzuIXexfw8FOzeHL/LOYWiujPZLBldS82ErzOXx3Gay9YhY1r

0vCSGYbJOhVEWv3OlZUljkZyZdmKRq8OM3KAzAEhjfz5vuuoIIWs99T8BmiKpOGYFLsqwQDveRGA

LR1K6/gLlJ4pdslzz4VFsD82MY35XB45gkSpWaJCLJCRFalENbuvEXiFiFWhki8DtRI69TLBoczR

vbO1Rr2hiCIVU6biYeAIv1wtEDAUdJgsrFm1kXmzXiVYOPNQilavaBkWO1AmTGp0uefLNTtARd0h

w4iEFOUiZM4AYc0Z8Zqlub5TiQGylH/3sxwtxBbFLvWqoMVyn9erlivI+cGEN6mudRgL5atw3hZT

6+D3eqScZAJBx5SovMfjYV6qdBQAV2yoyvsUDkpzbKwn5cRoqnIkE67az3HFd/bOYnuzvGGCFx9j

aXp9rBcCXVTOI7yvwwGBnCPQIoqQWSs5ge6hI0dw5OgMxsmuFgtNVKogaFZRYZHa/hASyTTW92ew

bc0Atq5L4VUb03jDhWvwW5dsx8Vb1+HwZBNPPJvDL56exRN7FzE5VcJston5EkGe7aN2VV/UMgx/

MogqGSPxiqw6hUqLoBRIYbEexrGFOiayHcwV/Jgr+zFT6KDUCaFJMN+9fy/+11//jQX1dWVlievE

sYxFyvTYsWM4dvSYeSCqbaU8JVKWHp/jji1lLYXsMLQuyMkM6JX50VGuunZpElVu8L6g1mnFEJE9

S6N/3r8kS8+QiHX4CQp/d899uO0//Ef0aIExFXQsFMIa9rP+ngxSiaRtNmkBfQMhxGNh9KY5umb+

vS1H2Ze1TxWBwBw1qF1D8Rja8QhGZ8bxq1/8FKFAm6P/JEJhKkKyrJ5+x8HDNnTkCF3rr/xBgpNH

gYMJslTwYihyTJBJT6ZWeSIa82D5aw0PNm09H6fbnkOR0Y8dOcT0CELS9pr7Y7nF+kpVMpKcPPwc

D0BjsWJscpRh+ppnXBpUECa6c0s6z/wQaFTfMonJE3KxRGD3xTAzW2IenUXMcjXXwnG5vcs7UOY7

rbPqEHhYDITJMMWgeTvrk4AdDrDMZF+qA95vC7kJWsaoWmEcmSGj0hoKRMxLM9OfILAF0Cgt4j9+

7EZeR1wj3orJqY1iyRh6Mmkk4wm2XdzmOVPpONKZhC201pKISrOBcrGDYksRQ5yBgNdfR6jFTHEA

Uu9UURVjbWr9mdaGKfCy1rP5zYu0pWgmdSdWZpugrbZp1RTxg4OedgPZfBaLxQqfUeI9ZczNzOI7

37kbv/vWK+1ZriwfcdeBrVCRYp4YnyCAOdHbjwcwidZdSbFKcTgkSuZER0FqnY7msnS9sRE/Aazr

EHI8gMmLUCzn+HQlS5+VB/Y83PvXf43//Kf/GUNrViNoyrNJJaW0mK6X/U5swUflR7ALh4IEtjTB

MUAF2zYAWj08bCziMMF4bmISi5USckUO1Zl+1N/CZRefR4UasvwrEoecT9I9/YjEEshketDh+Xgq

iVgkxWuozKnkZYpk/zdAUVBezYcpnFG9SnbQ9GDreRdaOqcSxR08duSAsTq/DQBYTwIVKu5iqWB7

jFWZjua5nD8BFn+A5ixBZkUQsVh/HYIc2aeBA88FCe66TnNWHX5fotKGJ0hQZHYb3WcJmZhivUZg

51GsKkI861tzX2RuIbIrJgUfyxUksEbJ5AJhNoO1LQ+m7UcYbbLgOpsHkQwOHpthPgLQ+r206j4U

R35+Cv/h//MhIg+fyTxpfZ7ate2JGXBrgtMcMhYXbL2bFEwsmsYw26p/MINAKIJibp4PoKKRg4iv

ScbcIslu2z5vZbLsOMFVLFUDFHkdsguSGYdQt/lSAhnbSHlSP9V6OhsM8LkshqqAAB0xwC6TdX/0

4x/DjTe6sRCXm5wJwHy33Xbbf1KntI7JTqXDAou6sixEOxAv5nLPgZcz6hfJYAcQC6Ai0NS9mQN5

SOGKmUg/LM3xGKhJAQnI1IGoyARoZoajMiU/szSV/hKz0PulczKx7X/6Gez8xc+NWSjUkObQouxn

8WTCwKVOBSwdrPkkBfrdtXsf9h05hsPjkxibmsHhsXE8/tRuPLN/LyYXFjDLMim/KoApu1oRm0e0

hQfBiPnXAl1tByOlG+Cr8hUJyyPOcWaQx6JgRaxM80sKkCvlycwL2ak42+jrH7L0TiW6XlHbtWjZ

5gClZO3302JZ6jZgkAOC1oJZDfPFwmaJWRFABZisQrtHxjvlWXEVbZE2n6k5NkXxF2BFwnIrJ3gw

T8IN871kgho48BSVN5/ZZh6YJ0+nwTyzZHJR9zQJYGw7sTI+N8i2snV/fIZNHvhlWnTao0omFw06

9RMJqb2DqFVzKMxNmnlVlcO7bZ1eIOTUYYDXJ+JJsq+krc/r6ek1NqVtWaqVmvW7XGERi/k8FrLz

/Jw3xlRtVJjvuvUfrU8TS7f5Q5lAxWZZD6p/RVZR5JFwkOWPRtGTThjby5BVJ8i+e3qTzHcFC2S7

5WqJ7DyMd/7BHzCvriwn0d6FS4C1dDhmfB4uA1vGQn2gCOKjh0bhbD9CJUtZavwTOgNfBVaCHcGR

RVegslsCPX9QoYPEVKhUqFD8AUUeD1O5UjtKn/JP6Sylb8yLYmGp+Hbfrp3YtfMXyBbKODw1DW2o

qO0vFDh4kWxFuw/bHlV8npwgdOg5FkMvFMLGkRFs4HFo/1M4xPLoPoWZGtm4AedtWoPeGMGhUbb5

LZk747E4Isk4EqkUwlFFsNCC6QgG2LfVx5W+yiJwVq61+6/Fc+S9ddYT8Q3bz38N75PyfqFo5+Uj

h/bzXYPMi3VIVqDK09xbsawtSRbtGVbnBC7WNq+VaZDsVV6QBADFmGyTfQiY5EknhxKZ9xxGKLMb

gZbfaUGz0ioWHUcLsT2tWdNRIJuZXayjiQDTaSLkbSGRFPApEoZYnY/KP2TsS+mrvPLuU5uQB7G+

fSiU2pheEINKMK8dDiwIUv4oFccxTB34FQgh5lTzwPd/gMNHjqJEdipArsi8xzLHWL9aH6ZBwVv/

ye/a1jNaaqF5VZk41S3UH1i9xiz1Rv1NET8cYOcF6jNm1uVFfK9oI8yKMVX2Up4jYLOrqc00Nyvv

TVX4j370Y1TYj/7NjX+M7du3k2270TiWm7gmxBUqAp+piUkq/EPGCCRSJMcD2PGvDvw4AMST/MdR

Pz8bgGmfKipWKVctXNbi4BjBQgDm6O7n2Z1kCcD02qL2mzr8JHJTo0wsgiIZikyGsUTKlJGiQQjA

pNAUPUNM5aEfPUTl9CNEE9qrS2GUkuZUEBDOSiHy/t/6nbfgn779n+Donl9hevwIz9WgzTHlkab5

IpkMw7GoRfQQGPf08pV5XGJVKqcAUwpVjg0qqz4q+G2l2sKrLrzUFOmpRA4ah/Y/S0XcglfsR5qY

9ynuY56sQ3M1im+oOTCb+yKjUjnkQchqNRd5OVG0CUwCMAdgCDxyle8OFGTCZZGpuBXBXmuyZE50

frwy3dXqFQ4IWphflAmRzyAAKCRTOh0me2kZw1EE9xAZk4BMwCWyaHOa/Gt1CGAtD8o1L8bnCrwn

4phaEwL7JEq5Yxjf/XPWV5TnvcaWNQepheDa1LIuUzBB1FiVvDdrDWzassWYtfUhq1uyOeZZdasy

CZSM8RJsVQ4niLDTV3gxLxd7dEzSOqSXBIRqb7W7PmuJhcyOjToBnbeqnn7vHW8/rbnXlXNbXABb

oWIANjmFQwcPGgPTZ2ckrBHscZ1A4HUygPFTh9fona5RMFfFvxM4WCxBgoAYmCI9LDEwXaf79Ol4

AFOQ2KmDv0J24gCVV9BiLsp0t2HjFguDJC80BXotCcjKNQOzwqKz+WKjw+uppaTAgvIQ5PMVQ9G8

1qhIG9USfv7De9GuFU1xepkvsSixtmRPxhiYHDsEaD19/fYjEGipHLZho8qtemBezYmDIMP/+Hvw

YMt5F7GcQSvHySI3+SOH9jqMQWXkvWJRtar2ACvY9iKKYuKYx8gyCKDKrw6ZEBU1whYRUxGL/YlQ

CNTkAq+2kSlR0fO1bEDzjZozLFe1UJsgxTIqyontBk2gncq1UKpwIMJ8REgY0wk+j3nRmq+Y2oh1

7fVr3k9OOax7pqt2ara1ENjPdIHx2TzPRODhdYq5GCWAZaf2YWzv48a8Pay3aDxGAGO9M/9tggYb

kWWRudEBXZn6WkQZMWD1BQNhc+AgY2Q95MhK2fngZ3saiDG/ikCv+627tAl0BCc5kmgjUvjY7hod

MWeqP56wgYB0lUJ+qY2cEFctvO0dv2cL7l1ZfuJG4lihIuXsuLq/UARiS6/PHfp83LEkTggqMTfH

TCgAEl+xlDUs5jmdX0rnBOHHNu/Tdh7mwKCIE7xTaco8ZrEKyboaBDmfbERUVF6CRiSZRqp3CAmO

+nt6e9E30E8GkEIwzNE9U6hVFFmDo3gqc4slKDMU86gOLUAUQCl/XilUKscAgUkLtK3zd38Iiiqi

/NpcIO8XKKq6BJaOJctKeErRPU5ROQDQ33PlF0DIhEeFy/f6rFSeW5jd3drfPD8hJxrepwv0LHvl

P36vQ+e1JsvO8XsBn+af5GZP5OM/fseyaZCgutShfcS0PYnAJEj2pTVkttcXAcbWh5GVqX7s4Dm9

auNQRVnRvJ6yoZbl09GsKRAx0W1pfk9mS7ZXpaGtXwjaBE3iNcG6hWJBc4LaxNOLqakc9u8/hmee

PognnngWj+58Cj988KdYtXo9tm/bbmvlWgSrFsIYGl6H/qFVGFg1bObdVauGsGpI7R5DNJZAMtmD

VDKDaDRu3o1ireFIkO+DZIXMK/uUdiVwNdnKFLfZl7lIqWrEusS8jgcYvV86f7LwSl3Q/bSkW5eU

tj458kIl7zzDFC4Pw7fuOUWYkMZ1Npd0HAqk/tUN5f1H2DCTkNyuK2RkNSpkRUEX2xPgyHQZCcWo

mGPw8rxHCpj3aIxvjhR8hvQ90RLavNeUsfLCkZpPXn+ac6IyFgNRnUi0rYvSFmBoTsnZ1JFf8D+B

zOlE1yvfrL4ueIhlUMnz7Il16pTdDl3M03LM0OjRAbIuA14aUSqvzI8OjTjNXEu2o/cxAm5LAFIq

W63J5FosKOaitsZx6nBB84k1ra8SmNQwP8fPpFhiOwqxpVBbqntbtNwdROicoqnIkaJRU19x2LQ2

r7RAvmQ7ingiV3fNxWlHbdWfGKsiz1fLZRRLVWQLFTzy2JN4/FfP4tixOczMFjA+NYsC86s2GT2w

Dz/427/G/mefxa6nnsXju3Zj775DZKNpY/faVJR8CrVmFeVa2czehULRmHmT4CpRvagObfcCvmcP

troRM3Nl5Ynb6stYpEOXaLcUqOZkJKZgeej1ZNF1jgLWJ4cpOQrYSU+KU2JfU04HgEti1xsgEDBI

haQYxYSUgsBEiluKtlAoIZfLY+zoBA6PHrVtW9K9gw4oiAFQyUsJ+1EjyAiEtL6qIS8Ry5eAS2Am

RSYwc3b6JTsjw9DzpXBlhpP5cym/qgN5OMkEZayrCyRiIM480elFkft1VCtVAob28aLiJRBYPXXr

1alLp+7EXs2hhQit52kOS+ZFO3heClprngQKiutYqpRtjkcLwBVGaXFRnnwL5iUoDzyZB7XYWeAm

8GLqlm/HMcLDNJSW5pn8BLkS5uYWkF3IYmFe+5hNY252wcy0pWIZWYLezPQMC0VAVtXoYF3YjtIs

n8yVtl8ZgctATPNv/E5LEGp8TpkAqXiTR8YmML+ghdVhlCus2yL7mzeIMgcjmrs7tP+glUlxMetk

d9VqE7t2HcF3vvMAnn32ABbzFQLaYfzyV0+RESbIGuVMok1Xtc9bdz5MoG/Apfpn/2HZ1ceX5jVd

WVniutEvU1E7yhPuJz952JShaSUqUU2SL0V5l5LqaqvnlPrzjErX84XpiEFpDsLWDxEUNIKXacoB

RzII51aT5+/vCr+T80V+bhLtShFz8/OYpcJskgFojkjrf2ZnFjCXzaKUL6JSoDKsNKhQZzE9NYZq

kUp2sYDFBTIJjsarZSrimVljL6GI1jLVMXFkLx/SMJZFDQcPlbxMiNowU4ChRco6YsmkmdW08FjZ

lCKUIpaHojOSk1OH5qyoGANh9PYNvrA8FAHJY7/ciT17nzXHFoGKrhLbVDVqPkzMReY2zbepBpW2

AaTmjvhewCLlK1DTfJp5QbI+xLDaBMJ2g6DGNKzueZ+WBMgZxna95mcBrmI95otV8B/rk21BFPdx

kJCKyoSpYMohxKOKlhEh04wglUzY9jfaDTsWlzckbO1dtepBluDRZvUFWH/RSIz3+jB+6Blk2QZy

AFFDKqK9GttDgFS+O4qV2BKYyRGlg3y5zrJqTtQZ1GgOT9UX52AjHQUyyTDBV8sCOhge6COYlR1w

64QwPjmFg/sPYGGG/aDURHaxwj4wifHxSczOzhvAqwzaGkfALBaouVU5/WiTy5GRDaxTdzy+HOVM

bvRuiy9Tkfnlrrv+J8bHqGwf24Xvf//HePyJXZgngFD7U9Hox9+krnFYwpI32AkHlYaxH8eu5wCV

Dt3TfSvGcjxXeUEa3UN7ji0SiA4ePIJDo2OYOjqJ0d27MX1oH+bGDqNayFn4qJCvjp50CAPaFyoW

wareNKhLEaJCVhR1OV6ECQIRMik5Mcj1WuxOOdJ8mu3BxTzL+qdRuty7pUS1/YfWHCmvUoZavC1G

Ic81MQwtOhZbsw0feYPuPZ0cPDCKh3fsxMTkPH7x8yfw0x2P4MDBg8jn5lgBRBMqbMKP1Zl8ELS+

yVgX8yVTnEDOqRdxJgEDQYnKXuZL7bOm9WraDFRr2QLafkVIo7TYAPbjtTrnKd6vUgp01URiqxpQ

yBxoc3RkZQpgbOyX+VGZ5P2nulJIKgNq/qmdtQZPZlBmy8AHniYqJQ0YChxElAxYBcyKY+lp1xHx

dRD0sh47dSTYQEFer4XW1WoR0RgHOsyyPDLl5LJmMIPBFME00EGcgyBPu4JooIKRAR9++7JeDPUV

CHtsV3k4Rv3wE+Dm54/aJqwC90w6g0xPL4GL9ap64J81qkpvfZPvu59dWVniAtgyFCmgmZkZM8sV

yzWkU4NYs2YLJidz+P4//Bjf/dvvYfee/SiXKzai1RyIAEyKXYpVrzLXKB29StHpvSkPKQwpC+lO

yvHsS7LEWJZGSNK0Uqq7dz2NRx/9JRbzJdvBuF4uI0o2kQwHkIkE0alU0S7lEPZW0ZsMkUV4QbxC

MTeLDNmClGR+bspCINXKRbvf2YOKeWLeqYXtvTq0iIKC24oxah5H+dWfRu1SiMqXdL/ATu+N0UjR

K9/dEZ4A51Si+/fsfhZhv4AmQaWbJigF8NTug3johz/F9+//B/z8F49genrGXM3lUadBgOpU5jMx

J9Wp6lmVKBBTHdnBzx7mucMCyJ1de2lpvpCQxwJpTZ5AQY4WcsyQR55OO/Ws9MRMzDVe8ClEcpJ0

2o7P0fVWLn3V8bHKVH7mg4DrBBsO8H6DOSEsKqxngZtBBsvgI3ApyHA8SDYUaCKmjSy9NSSCDTIs

mXebtkha0eq1n1dvKsa+U8Us262tBcusuxbbQ9FCOq0S0jGyyvwYNg17sJFg5uU1/N9ChcVDEbZD

Bxdd9GqsW7+GLFCjbg4ElB8DbmcQoDG4AHnJbOvKyhIXwJapaG5EEShmFiaQJzAoPt/6kc0Y2Xge

ItEYnn7mGXz3u3+Hhx56CAcOHLTgs9JszgLZE4FM7wVeArKleRsBmQEalYneO4fedw8pGb3yz8fX

p3Y9YfMw+YKimudRb9cwRdY1necIv9ZGPl9D/6ohaGuQ2WOTqBcVgTxKRUkV1WlYlPbhgR6L/KF9

yrQol9qYAOqAl56l+IbkOzbql+Llo810KFOnTIXJZMo87gwE+KWYj1iYmI/mWVR2Kyvzro0xTyUq

25q1q3hvA9Mzk5hbmCLr6KCnZy0imQ0odzIYP1YkM3sGDz70E/zy8ccxOT7BZ8pln7mTmbDLdu15

rEtTymQ/qjNtGaN6tZGBQM0YoZxFmF/lieXVho4K5xUMkYla+TwErxqvaTIfYea9bWZCeR6aswnT

04uBJUVmP7115pIUkT+AcqVuYalabUE988n8NrRQWSyNIBWONHkdmZe/ZiAWC4KDCh0eAo4Ai4/h

PeWS+kmQbHQR9UoemXDI2rDeqqDpbfDehsVnJKVDYTGPudk2jj67iP6IF1uHOhjpJUsjOwv4qnjj

G15vZsNKpdQtBw9W4vN9TH2Q+WP92GDJlRUn7hzYMhT9mJOpJLZu2UrlEUGZTCyfzyOby1F5Nh0z

lY5IiOcLZBT7LLrF/PwC+4HMfc6CV3YJE4GYbbHPk4qHqPS18Fb7T4ldOdHWebFAzNiavXWUDN9r

nuLhH/8A5WKeitpva4jqvEfbmGTCMYujJ6airU9WrxqAPxjB5NQCeqNxZ96lw1F+3Id4VGuy2ihx

JO/3R5Gisq43Kjiyb6/1W5kAtbZKedSkvqKHhAIsJwE7yGfJbVyoIM9Dm/sKyaEDqFFRRwhsYmSa

6xNriyd7LRDwyYpR6a5btx5btm1GIiG37jYW5mawMD+HSrXKfIWgaPGWFutL85BHJyYwNjaG/OIC

FDw4Sm0fDqvuCCYdXqsNZAhYIbEqi5bBB1lMRD5P81K8R2XTOrhCqcJn5ZAvVpDl+8VKkyybgwQC

sIKiBJhfT7vBfPEc743KRZ5tbeu0ImGWPYZYXJEzFGTXYztCaw6pTCZeY1oen9aoKagyWeUvf4Eg

QScdD9sAIsw0mRXLR4jApSgZGie0yORqtQaGhgcwPj2LWitog4krLlzNgcgcfHX2Hw5SFCE/wPTb

is6h/sR8ZefqrGc/66SNoCdAQCQ4xgOodqIYWt1PZijGLA9J3kcwF7gzKxQfv2uhSuBOp1JkaWtd

EFumcqY5MBfAlqmocRUU1+ttYu36IawZ7kMk7KWSKlMBLqBSrhsDkGt5PBm1uYvJqaM4dmQMh0aP

UCkvmsIJK7o7WZEUoDzJ2FOYphwGHCcOdSZFRVf/EThoVsecPHjevB+peLRI+e/+9m8Ri2phboPK

jddS10R4v9ykIwRbLW0K8T5FZp+anUEsFrHNC7PzeeuPAg65tctQlFtYQH/fMEJxOSBUcHT/PmNi

ijThVTxB5jWZSls+pazr1LIhMpJIJGYMTFirhdQCc6WrvNfrVb7XomlFeagjkeolQKWsLk8WlU3z

Oy2yivVrh7F96wj6+lO8HyzPvEVJL5bLZL5lc/VX9A2B+GKuhNHRo5iYmCTIaUv8KME1iToVuipE

4Kb4fwJR1iDbh0rfy3tbIDg2mJ7SrSDEuqmTbdXrYfAxrGMBewgttomCMPvYXjUyqXK9gwqPYlXb

oDR4aGfqNnKLZeTKDUzM5FCsaT8z1mvbi2S8Bz3pNGLsDwuLWTz2xGPsD6NYPchzBDWt4bMNMTkw

ULgpOZWUilW+ilmxTttVbFjdi3Ylh94UBxzBMgpF7cXGwQHz0/FqKUXTvEU9ZGHRRBxzM0WmKw9Z

RZ0n02yWDfzTvX1oRPo4sCFw8pmtWgmVwqLTD60PEnzJpMWge3p7yIrXuAC2TMWNhbhCRQr6wIE9

aFE5+znCl1lR8QdnZxcxPj6NA6OjmJ6ZptJdNOgRmFUq3UC0VJ5a+Colqth2w6vX8nUVevsHqNzT

SCcTWLN6mOASoXLWeiIxLmck3mg6picBZKGQx67Hn8H//B9fx6o+siAqnOGBjAWOVfDVOgFjoK8X

64cG0JPpoUKqUfkCsUQMmUiLrFARHLJYs2YQ81kySCpKb72BzMBGhPpSVGoFPPTdv7HoEEGyGnkZ

Rgla8XiSI/wwlTHz2t9ni5fTmX4DB82b8DdgilLgpXOdZgMBmReZb4Hq0Lqt6OsZOKVS1D3Z7Bwm

xw8YG5CXoMc89LxkRnmez2NsfBwHWb8z09MoLhYN/L1UvqrnNp/VaDp7YaWYPy3czfSkWQ/9SFne

tWhXkTrIEHmPmIbNhWnTTgKa8l6pyv0fZn5tEIDESFqo2eBAcRnF4sziZubVls0VqLxy/WcmCFzO

eq5KpYEi61B7jYHp5xdzmJ4bx8TsHPNNFuyv4Z1vvRjDQ728rclBSIhAl2IfiJEN1lAsNll3DjNV

UBaxShCwbXWev4LxqRqmpwXQZMe+CgdLbfRyMBGMBNAm0O57ZhZ9ffwsDGaGQwQ4mYC9sSQ6Pecj

wesO73kCa4b6cGxyDqu2vNZATBbWxVKVeShg67bz8drXXswEXFmO4oaSWqGiNj18+ACaBCSfRuwK

P+RMfqBJRVcSmM3MkRFMYeyYzFzjHDE7QWil/MQaZghwWqdlkS2oFW1bDb6XA0WEikgOEDLZtTxB

mzdav2491qwbxvjYMZtny+WyaNaqiCeiaFHpDmdSuPhVG+BtUF9Rq4qFZGLaXyoJnsKGtWsJsAum

HC+/9FVkGC1MzUyxT/aYF2OiL4F5pt07tAXeZByLZGM77v+uRVrXqD5MUAyEwkgJZPuGTKPGM87W

HhmLhUjFysLJJCfA1Y9AItOnUz4Fty1hcPUm9PYO2HcniwBsMbeA6YlDIEph8uIAANVRSURBVPTZ

/JWcKlSeJuvZK2ZA4NeC4qmZWRxl3R48fARjrOdKoczBQQMKdZVdmGM6iwYigWCc6TJfVORylddc

oOYcFR1Ebu2q896+ASQ5cKjXK1bOekXxI8miCdR51k2IAxC1HXNIoJKbfdMWGjdqNds8Ug4aMp1K

2jIZ8lrbMVqekUQEsV8nKn+DAwWfgetw3IcrLhrGxRduJ2hUbdCRSqTJZLXYnH2oJBZETCTbDwXI

oBolPR7xaIT9rMbrevDorw6xb8SQiLEt0j6E2m3ieQsB9p+9z2ZZFoKbl4OJlgeRUAuRINkoB0a1

Dtt6dhoRzbNxgDKwZgtq4QEsZAs8p80std6sho2bNuOSSy+xcrmy/MQFsBUqatMxAliZCrnVqJkp

TQpM5heZijVy1nsNyeU5tlisYmp6FhNjM5gjw3hm3zOYmpg2F2vNm5Fn2Mja8dQTI2ggl6UCCiue

IZkBQUGOEoND/caaxO6og6l8+R9H99FgjMwtgEtetRHJCDU1Feb6NUOo1MkQwnLQ8GB1fxiRRArj

kzls27yeSrZMRd3Awvw8Bvp7nT27Am2s27gFhSowy86944H7qLxD8IUIqmQI8UQCKYKWL+JscNmR

mZSANrhqtTEheS2q/JrDkQu9AZdc0QnGiliv7T+G121DJtNrdXOyCMDyBLCp8cMIUvHzTvsx6Yel

30+DjFcbSkqRC/DbHi0mLhCAswSzSYwSzA6Tncn1vuJsbcw6ivFizT1q7ZfH2k750Pyi3vORZCkh

aMPIJVbY5pPNsYaHsyRCC5cFzPa1/eCX8qV7xJJUHpmB9W/JM9Fe+edT0GC2ieqnIXBnvaUIzJed

34+r3/o6tGplc3VPsX7F1mt1MraiE5fQouuz/bWVjMDL2QkbSKeTmJsX41/gPTGE/QSoiNYTtnld

AHtH26iyDj3VIkKdKNu+gWi0YyZLmVY5DkCxojJ2EI4TJEMJlFhn5ZYXmfVbOSgKYP3G9bj49a91

Cu3KshMXwFaoqC2f2fUEAaxgo2q5yyvSupSXNT6VgqMcpdLkPSZnAmfCXKbAuewiZucXkCVL0F5O

+UKRCldb+iuEkDZi1Oi7hsmpaYKX37wDV61ahU1bNlNZ5/AMGZiiNbRaVbz/X38QI2sJIKUsnnj0

p1RsCW1HhVWD/VR6XjRJPbZvXU94rCFHZOoggIFkiIpdTKAXTz7+uHmk5UstAmYHF132WhuBz0xM

4uH770E0FCOA+QhgAR5xm/tKkIH5qPRjZC1+AlOczEHr0RQdXQuxZfZbcmvXZpKKMiEGJieRNSPn

WQy+U4nqq7BIBjZ5RJuYWJ3qnOpUUqeitwECz8nLUF6Y+k7n5Owv9ptfXLTj7/7hR3jgHx5ifjT/

5oTXWhJjQ2R3UTLUvr5eRMmINmwcMSDTkxSNRJuPCq8UHsvatMuIDaAFXEQorW2T2c2iWPAaHcyC

nbe93fhqSxL4fdvTNsePL37x/zaAWd8bxkVbhtCTjptDiZw/BGDGNpuaw2zZ3JqUik52PA0kCTR+

H8sshxCmkSNjUkT7qck5xOSuSMD1dgKsfy9mcxWCkTwPgyguVDkACrKdWubYoS134okezM6V+ZyS

LRkIK/QX2WggnoE/wwFOGdi8dQsuuvQ1VmeuLD9xAWyFitryqSd+ZWaYFkfGxj46VNwcdZsSk4Kk

LCnaDpWXFLoYgF3HjlIjQ1EYH0UjV1gfsRV583GAbcpR3o2f/vSn0dM7YMpQ64CkUMORiG3Hr/mc

dDqFq66+Go88/CDGntpJYNAaHypVXhuiEusfGEap6cNgX4rKMYRCWea8DjYOp6gTPQSKBcQIQNq5

eM/+cTKjCF5z2aVUYmkcPrQfjz74PUSoIP1hKjiO3AVg8WQS8R7miYoxGI9ZVPoYASwYUNBasS8f

y8r+znLLxV0elfJWVHSLRQL1xi0X2jza6WR+bhoLM+NmmiXXsjoTaIiVtpjPpd+UuJLAhmMCVbTV

zRID8rMN5gt5THAAkCdDW1jgICFHJpxftLlDmTIXsnm84fWvx7/6V++3OUD7ARvwMFU2gtpD6YlX

yeQrYLL25Xlnzstxy1dfkNu5yqv2liu/LYHgn1z7daPq3DLcqSPdk0EmHsCeX9wnJYGAQjuR4YZD

ZNmxhIFPo+XjQKVBhqQ51iAHPWKEvDcZRjIhF37lr2PxGHvSfazjACrNKtk8UFxsYWYqh3WbVmGS

TH2wvw/Z+ZqBXCbtR19/iHlmOdTXWF4NqNRfcoUKEmxbbySDVnII9RLw6gsvwvYLzmPGXVmO4gLY

ChU5cTzz1BOYp4KoV8WECFQEpqVI6tQLpsgkUmaEJgfIZJyS9qCSMkVFxajYfdRIvM9jACBNp/h4

UoYCKpknxd7kgu8NyhTmeA0qEobArMHrdjx0H2b2PoV0SvtFaT1XxNzx142sw/xinc9XRHgnMroY

WjU3gw2btmLs2GHmy0OlGEemL43dz+zFa173BtSZ/uzkOHb8w32IyluSClbbhygieyKTRiieQpRH

kAwmTFCLJqj4eI+tkZMXokxu/LNlAFT28kLUPKHmrjZuvci8Fk8tUsozmJs+RhYr+BKAgPdVyVDL

kCNFU/ONfBWowSNlritUa22yj6XzMsi2kdSWL6wjp04JqKxLgY3222qBjJh1r002vfYsPk1twLZs

8HuFU1IbsDkNJQlL/E6zieaqYkrfAMvASk0qYBNYOWxRwGf58GqhdJNP8yIQCRI4Qkj42X9++j8Q

bNXh52BBUf+TYR/bO86+oy3+CURFgpfanG2/SPBl0ixbiwOIMOIkW0EOLOYIYFWyWi84cAmQQUfa

yKT68MzTk+w3QF9vgn2sinSGbaioI+Sp4SiHBMyTNsAUK1S9abuZBQLm5ASBPJpCeGgDGhUfLnnD

69hem608riw/OROAOb3YleUr1Juaj9FoX67v5uHFIyi/dba+AKop5UYlpkWhztYnPKToeLucBOSh

JmZmAxyBIL8zvzYfh9LeIIpkTJprkndiWA4HPC/vReFCreY4i0QCEXMy0JoexSJUzL1kNGwmKZkn

h8i+1qwZQjxGxRnzWfih1evWYNevnsLwcAY9mQSmpqcw2JvE8MBqaBt8mQGVRw2+qMoVXMJEDhkK

ONsmG5C7u69NYKiJDWj34Kh1fIcdKaaf2B6/YB2YLH3XVfCnE8GB4EV3CZo0H5VdUPSTrO1jViqV

LdKJ5ti0JUmdh1zFq3VF2Wed8h4dWn81PbeA8fEZTEzMYHJuFtPZLKYWCwT1EhlZAcWSzLVsD08I

LR7lhh+Fmh/Vhg+Vuhf5ioeffVgoNJAt1lGS63ylxXZpMo0KCnyv+c1Sqc605GWqGJQN5o/viUIC

7ArzqfiUtp8aD+0CoBiI8s5kc7F8MkdKeVCRcKAgk7HX00QiHkIvBxvENLZTEuuG+wzgsgSzRpX3

knFl0mkCWozMmn2HTLvBvMp7cMPGQVtzNjOjOqtinOxrdmHe5v6yuRJKFbLQ4iKqZKcdLT73tMxZ

xcZWGhQYeBN0xUZdWZHitvyyFqlozXtoFG66mQrIASp5nQlEwlRSQQKbRyYlmZxs9M/veZj5SWan

eoPKUkCmnYEFZB3UOwHUPUE0CGBNAtZsropjMwuYLWj9k0ImOWbIWCRhrMwXpOKiktRIW4FgNa/j

5ehagFKnwp2byzO7TWzattlMeJOzExjZsgZbtq2xDRa3bzufCtWLn//8F5idmyAolAh+YVuDtBT+

SWgm05nAR27zIpcatQmkZFrUeW3NIUcWMQIBl0ZzAmbtk2X7YbGiLK0XFTEdVqquZzpaX2dxBlVv

VKqNFkGHhwBUIaQacltn+qpTsTOd0/OUN53XXKIWQhN/UGl6CEJtAlXb6l1OIAp6q/mi8ZkCjlLR

y819huBUbHRQZptURIfMkYYsxx9FJJ5EKBEz82mHdZBKJ9E/0Iee3oytsQuHvegl8+ntSaG/N83B

RIQsVjN6ivjBES4HAwIGmVllpPSzjDoCHPjIGUQmTNWtJJ8vkXlWkcstYoxAPDdb5n1BDkwUY5J1

wv4WJ9Bp/rTDPiRPSQ/BslnNY02fF+dvG8T5rxogC83g6DgIXhFkJ2vIzhEECVaa05PUawFbnyhn

lXKlwP7isF8FbXZlZYoLYMtYjFnoH19lwhJw6Aev01Iqba39oQKVmUbRzrWOCl6CGNmErZHqpiGl

plttrZfm0Tga91NJ+9o1pKkM1w2vwrZNm3lsxOaRNVg1lMEgGVQiESHDa1DBhMx0pcCySkvR36XE

xKK0SWMiETBHgPn5ApVcDclUHx8cwU9+8hjqbS9ms2X8z2//LTJ9q9CT1i7LIYuqbqY05lNAYABN

NinzlZwRbHFtSAF/WV4+O7eYt2cLsHRenoo2Z8XrZMoUiOg6qzArt72cVvQ8/efMoWkn6TJZrTM/

pX3PpPwVZ9DyxzzpOrFZM9fzuTrkWacAvzJh1hS6id91VMmak5JXIV8bLL/iWTb4U1UU+ARBu4+M

Z+3qVQShENq8T8GOFSvS2yqhXcshFfEi5GtyYMJkynmLplEkI5zL5XBschITc3NYPTyECNmvgvXO

znBAUCbTKWttGRuaZZdTi5iXWKbqNMDyyNNQpk0taNYaQQFHmKAXiapOw4iGUuw7YbJBD6pNgi7z

nlsgw2Obqs36+mLsV3VbsB0MxrCQrXGwU7c5P2+rwXL52N4FHJmZRIfPKuQ6yC80ObjRnGCRQJnl

s7UAHBwAcWDWBdMlM7grK09cAFvmIjYhFqa5DQ+VT4dK0rSvTGYcBevHrzkTTdEoQoJCKkWpmPTZ

lDgVsF5J3Kic9dlZ8CxzYDwSQadZR6Uwj/npQxxRZ1Gcn6YyXOA9GoXnqITmEKGyC1DxePnoiMxP

fLRgME7lVyWAlOotbFrbgw2r+rD3qf0oLOYQjyYwOVbgyD3CowcNatMjY3n09PcbOMkTMuj1k9lo

vod5FaCQicjMJcUrUFakiGqtaqwqTqCVe7iVSUysVLL3AjsxJSlpHRJVj+bJTi82c2Qu/rWqTIXa

u6tqdeWVU0edjI750NYpskQKyGT+kklTnp56jg0gtN6K4CVzZ51AK/OsjwMILYwWEGpwoXm6mYUc

qoUKFXiOyr6IcrGKANPLxD3IEPy1bqpZK2L9cA8ue80mZKjgN68dsBiFWzcMYeOaQYRZTj+fed7I

amxd20cgb5HVjmBk0xpsWDdMQFsNxZnUequgT+vQyGLV9mwpMXUNdnQIQGQODXGwk+6JYmAoTWaX

Qm8fWVyaeUkIwGsoFhYI3mTIrIMiaeX8DPPMZ8JDoBrqw/7DU6jxo3ZTKVcaiGVS2Hp+L655+1b8

4T+/EFvOi6PC55VrJZuv1BFPRrBhwyAHTCkMKPIJ20BmZM3xubIyxQWwFSBmGiR4SSnLnCjlKHOa

fvhiJGJEUuYyf0kJa7t2mZm0l5TmyxSjLxn1ozceQH86jJ6Ys6miYhPG47yWr8PDA6iUCqbYUsk4

lXAbkUgAa9esMjaiWTPYXJTmYGqWh1g8SmD1WBiiBpVVhYCTyiQwMtKDgcEYevsjSMcJROU5vPbV

Q1i9yo9n9x0iY4qRcURM+cvBQWxRQCRQtvk7AaQAgCIvSNvYkcrZ9rDS9wRxmb/MPGoRMbRQW2ZW

fc+bZII0NnYG4YXVSgn1atXmuuxG/pMJ01gUM6EgufLKlGNKLBox1qK5SJnkBIFmruy+2roplsHL

evMSxPzMr0DQMJXf9xKVhlYlMSzwIfMQY9u4YTW2bFprwXEFLgm2RV9vDIMEkwjp1+BgAj0EmZ5M

FNu2rsYmKn+de/V5GzA01M/8sE17M1i7bo2t1VvLtPt6I8yr+ghzyIfbwIDPr5FF1TgY0IJ2PwcO

KuySg4jqylhVyIPzX70Gb3zDFlx6yTqmT4BvlR2GWXFAPcP8yQmIXYDjDS/rn+3b8mN2umBLM9Cq

olnhQCWZwO9f9Vq85mLmdW2vhQ3TYEvNovoS65bp1p5NJurKyhQXwJa5SKFKZLqSojctS5HyNmXO

V31nipfnFQVCW6zYXBgVhvalEsApCGvIx88c9iYUTigRxJDMhFSaMiHJg69/sI/v5UUYsugPmXSM

5ztkdGRrPM8EqfT8ZlLUMzVvIrNbOhpHA0E8e+AYFLOvVfdg/55jVNq9GD+ygMMHJ8jePKgX8vD4

wiwUFSgVvMIxmbck4cAAWtqNZbK5GSo3zbkI5FRm7SwsM6q+M2XL/Ar0zCmBitjmzfTKq6UY7c1p

RfNfAk8eZG/6LOBcGhBonlGehopMokOsV2kugZcpYYiViTGKbQFRVmyUg4QYBwCRgEyAbTIhZ54y

Fg1DgYMVkSLC4ot9DPSmCFxe9PVEcP75I+jPqC2iFgpK7utKc3hoFduxhsXcDIEjio0bhzmwUL2X

LBSY8qDI9grDFYtwIMO2TafU3pr/csC1RXasaB1ikzLHynlCJlefN0DwEUkU0KmPscx8aJlsvFXL

WizEN1y6Ga96FVneyCBZZtEWoMuhZXJylmULs/34mQDdYBp5Mkt5YMosKZDUPGW5NMsBT4HVS/bH

viN1pQGYDVisXwvAHDOiKytT1AtcWcYipU5daj94sRK9F3hIzMGh+17zQ/aqC/jeUeTqIHLs0G7H

YXR4tAkeHX+QyjLO+xUANo5kLA7FU0xQKdoEP5+ZJguLEqiiVMgBKlqbUxEz4T/N/YgN6RlaO7aQ

L9lcSDqZxOqBPmRSKWM2UrKRdALeSAg9AwNkbGmMjU3ZgupGS95xckgR2dG8jTPHJwDRnJPYQiwa

szLLrGj6rlt2x2mibmVdYmYa/QvIlI4Oq4bTCsFI13a6QN99rg0IeCgKvbmqs6wB1pdMgsZmmAGB

l2OOJXDxvAA8k0mjry+F3p4k6zPKuuJ5sjXtihyJOua7+bksivkKsgt5sqY0hlf3s95DzEfTosRr

d+RsXtFWfPx+NduiH/lsmQOPCAcbaYT9BCYeQ32ryahjKC7mDVzVvtY2BCet04pFE1Y2Nq0BtLxP

beE3jw4ZdJ3AUrFF7C27R+ZpzZvJCcVMohz8BD1BNKtN5BeyHHAwD+EmVpNF+Xxy7gmgVOR1MqVy

2FJtltk2LX6nucuOLbmQqE3zRT6bea0uNhD2hli/irVJFsh8Khiz9VnVpdrClRUpLoAtc9HIWVMP

4Ii+KcdtjmRtwSrVhwNeUtYOexCgLb0X8MnBQuYfBeeVaatDRRoIBTiaT1EBaQdjRVoI2oh9cJAK

OJMgOwtSYUZNYVPlUdF0vdV4f0M5EDWg4pc5Tcpcii+XX6RCrCEe07XaKp75ZNqz2VkCWY35jeCZ

AwcxOr2It/3e68js4qg05Y4vJaroIRyZa+KLClVMTGJ7YbHsAic9Xs8Sk7Syscw290Vl2xIFaBLc

5d5PoJPNTEBjaHcaURqqwpAnbEsQBPB8kFI1RS/kNxbHOpYJVuebNeVTwEDGx+fo0I8v2DXXysQY

IyAphFKcjEtRMMSKMskA+lifAtgtmzdjw5pBJGJBgpaYk2aoyGCo1LXOT8Bo8RuJPiEytoaniYmp

MYKXD4XcLErVPBreOiqleex/5gkU8gX2AbHTMnoH+w3M82yLTq1CUJCbfNVYEzHH6gttH4qVNhRp

v1gsQ1u7FBbLqOarTIt1wGZrVAm22RnWPfuSBiqNJqrlumqNz4hj7VAUg6viWL+tF2++fBMuvWQV

Xv/GjejpT/DZZWcdXIM9hXUqcK+zbDKZyvMwFPIa4xdYywzsJQtkFRtjc2Vligtgy1ikQs00Ru1t

oCC6IvXMkazAq0s2eJC98LMOx8xoNxpT0uhW+2dJoWhfKWoOKsAywUCzV879cnPWWh+FrDJlwnPR

WJQj7aLNdwSoDKX0tZWKmfn4vYEAlaI8AodXDTFtn82PNag8i7lFeDUfFoo7YMNrE1TmF56/yeZK

qMEQpoIXKAqwzFOSRTMvwm55zCORf8qjFKLjri8wdL6TuTAU0R5hzuJI5duJQuIUyl7PIDKviqmI

QcrtXLK07EB1rvP2LL7XVvyaDxPg6Fqbc+T1MmNGvEEEyGyIE/DUCOztGtkGmQcHCDEFtSXYDxKw

V1PBR1lmbWNSq5eIlywLn99mncaCbZy/dRg9mRgZr0yjfgJeA8PD66jwe1CpeJBM9xiwaiG79gRT

5H0FF+4wf2GVvVpEhECRkicqy6boF2KWYmKOiZV9hKwrv1giG6xhaqqM8WMFTM+UMJHN4Sjb5bHd

C9h9mECTzKDaLuDweBmTxxoWMmtqfBazkwpArD3K4rZvmZ/to/nVUqGAWkXeoCGUyyWrQ+uL7Gti

+bF42NaLaeAjs2eEedS1Ul9as6a+5MrKFBfAlrHoZy0mQI7AH75++mRhNick86Hzw5disvkjKjLd

oDkqR/HaZfZeClnn5ZAgQJEZyUIR8f50JkMFE+foOU+AaGB6aopMKsY0O2RiCaRSKQMM6RjdYwyJ

7wWUCg8kR4IygU4XKFhvrd4hOKUxMDhA5cmReKvK57ewZtUgFmdn8Iuf/wraakT5E9uxOS7eq/SU

V1Nmln4H2i6k2TXxCcQ0f8KLVCq7riYzmNLpApDVBc8vzaGdSYzwsTy2PKDL/ATOel16LxGoyaNP

oaq0y7GcTpg9e5YDuAqKTCbI+lLbFLVWit/LFKs2ErDOLczxOi2UXmAdt5BJ9VChR1EoatkBEYE8

LBFPqdAoFsiyyFoKbA+Vo6d/AJFkCnGCSjiSJCMOI5Xpx/mvugAbyejED7Xfm5YkzM0uML0awS7D

vAWszrTRJhM2NiXuqkXQuVyT7d0iC2uhRHCsVSPIF4J4en8D+8aqyPT0kDnGzNSby5U4eMggmerF

3FwWT+yfxlP7Z/DIMxOYypaZbovssU4Wy3YQMw1ogKGYhyEOgrSRJ+uY52RmDJG1m/WAQKZ5PA21

BMCOJcGVlSgugC1zcRSpQEyOB3LfFvORohWQCZwcRS3lqd2M9Vn3yPQmRSwFqg0encW3cqV2onoI

MKQgFSVe0e5jCtdEYBkim9K2HXJ7FqAtgaQUt55kE+58IzYnVpfLkm2RScm5oFEr28LdHb98HIGo

H6nBBNK9cZR5vlZrI7tYxeYtm1AoF/lZ808Kc+UE4HUm9VVKB7jkai9wNAcUPkuK2liZ6kCfiIC2

KSfzo238rbwskwDPSevMorKIyS6xLYnqQ8+UkrW1X8yDWITAVvWtVtAC5ibzJ9YnB4oWH9Ui82kx

by0OEnyhJKlZzFiMJ5SAL5JCpn8QmaEB9A6u5qCglyAUYxtEkSSTEnh1fBFMLZTIeCscPCQICCUO

HMIolhbIcPm9p4kZ7ZRc1XYpbYwePYYndj2FBQJiJBoxthVNDSCa7kcnoMDHccuf5sDkWi+nFLWV

/ChkWtSaQdWfAESONN5ODSSGbH8Pent9ZHRkdQTFTeu1b1ibYKcQW3Ws3RDGqv4UkgQm7QvX5Dkl

ol3Bc9mizX9pjsvqloMDdU1jrsyDbVbqFYQabNlCdS2XYyNYXl1ZmeIC2DIXgZWBkhRtV9Fb8Faq

CVO0rQYVr7PwVhPzAq2lEa3WUsmZQnNM0sJNjnwj2pY+FkEkHLGNL2VelOIWgMlzrFJ2GIT2r2p1

vGQPC05YKoVUqMlxgnlRulTk1NwI+qLshE2MrOlDSI4h4TRe9arzEaFGbHf8KC7WEKESK5dkTuJ9

rRp6B4bMEdHc8pl/pmjpGqzwVWVWqCNjD/ysregb1HsyEdrCV+bFAhlTI2v+Sh5uUpZL5lYpR70/

nag+ZXoUMzTIpBI15iemAjIuKlyv0uagQOxPbNS2sRHAMV+sYHRYfq2z8vF7P5mkYjC2rAz8mvnW

soImvx8cHsTaVXKLZ3YJhmHWv8x68n4slUtmgpX+brdr6Fs1YHEo0z29BBbFjuxh+do48OxeW/jt

FQjVFCB4BhUOOgrz01icm2DCTTSqZWM8mb6MDWY0d9lss400ACFIen0tBEJahB4gm7ThACuCZWaW

a3yGh2UaGYxgZFgstoVZglJSuwmwvLlsCdn5Ko4enrU9x1b3hXHl69eZd+Lw2lVIZpIcnBQxN70A

1hDrBRa8WduzqC+K3WufNaVrYwVZAgLasoX9lIMf1wtx5YoLYMtepFj1v/MnkQKWwm1KiVP0qnNm

OqPYDsX83gE6KUu5XlfsOjGeXDZHAHJYhJSHWM48mZjmJVLpNOZn52x+RyJgsziKTEMLds11nc+S

u3SNyiwcCxOsEhifLuDYsQXs3T+GPfuPYmZyATUyrkKlg2ypinIlhwEqvp4EgcmrDSBJVKICLKc8

Uv1WBoEHDysxgUMLmZVPlU3gLIVsWpfXLgXclcOH1QW/F+AoNX59RrH6Y5nEqHSfFLuS1gJrmQRl

DhMbcxYtE5D4LCUp5xU5JSi+ZK1RY0IcMDSqqFXIUggqdV6v4L59ff0EgDjHDQRE/kx9im+Yy9pc

YbmYI1stIELwUsBh7Q4QIOCEiHKES3NVZwbYkKyv/lVkb6tRJILHknK992EwGcWrt27A2jVDKBVy

WFyYYBtXUCyQTZezrLmGmUZVHgGVsVi2s5ZKiHlps06BsgZDMk9rIKDXRj2P7etWo5bLI9giM2K9

rFZsxHQQ6UyYA5NNePVFq7F5+wDWrO/l2KKCcjWPjSMbbKPO+fkc0yQ4aaClfiK0YkPIDC22q3yo

Da2ObT7TMRsrr66sTHFbfjnLkhKmJpKykdJxmIIjUgpiHI4JxuMoWSoE8zjjdVIgAi+ZBgUA5VKZ

33sNzMqVst2rCfqFbNYU3OzcnIFYT1+PXZ9KJpkGAYXJCQyNGUkxUecJIEJkbwtUymntL1VvWbSM

wcEYFWsf1WGLbCKEyYkZgmEYa9atQx+VYZxAESJrA9mZdoo2d27+maqV0uU7ldPYJPMektJjWWRm

VDlkKgyKtTB/2gRSi5g1jyanE9WNHCMkx1XTKcXqiXWhKlbaDnMVS3AGBk49ShELCDr2bHPeoNJl

bVi4qSpZj2JDyiOxXMxbnQZjcWOMWrbQqjVw5Oln8MTOnTh67KiZ5R5/7FFks9P84dbMvPfsE89g

31PPWizDJtsln11Ak2xvdO8elBdmkZ2bxuaRtXxGm+y4gHm2keotXyoi0jOE/jUbbLNSeTWyddBm

OwhUPTJrEoTqVZk+hYdi7oplKabIwQ3ZdU0xMRt1KGh/hAOLwQE/QbWBWrVOkGOfI9gGolVs2z6I

recNIDPAzyHVR9v6SiAYNjAqlnJYNzJglZ7PVliXbHufs3ZPDFvmS+18UK1yEGVt5kQ0EWg6yyRc

NbZSxW355SwaQUuBUpmacuYhRWuOHXzv88nVXE4cznndoFcpDM0NicEImLRFiM3tUGGWy0Um2ka1

XMPc7Cx6+3t4X9uAYmhoEIuFvDl5zM7OYN/+/VA8P5nHxAy0uHlprZXNx5CFyCVai1jDivyRIBA0

yxga7MXmbZvgCQUwvGoQmzcMYzG/QDbFvAciqNbbCHjDLBtBqEkAYJoy3SmqhgB3aQExL7BnyVxY

IUBIcaqMUoQsPhKJFEFFcRCl3Cs2b2eA1AWm04nqzsysBGO7hxfrs17N0YWvmvNSpHRnnswZFNja

M94vYFP6thaM76oVeeEV0dfTY2yiRVanNVSz42NolRcxODyES15/OYZWDxCkCmhXSlgkMFXKeST7

eslqLjaWokXnbYLT7l1PI8J22/3kr1AuzKGUn0CnloeX9S3njmQqidUbtpoZt03GE0r1ciBSRkZ7

dmm9X4cMlOVp1ytoMa/FslilAFqF59HSYEht2cLWLRuwaeM6tp8H61dn2P45pNgnUgMZRDMJMsSU

Ssr+I9NniMAjc6mivSSYVoB1FbDdqgcG4ixDDNVWFQf2T7OSYgiGfYiHEuwT6mFaIxZFpidNcFOE

GK0LUxO7Kmwli9v6y1xkvmtJoVL7aG5BStYWp/KH74AVgY0K22ELUq4cOVOx2vwN79f1Oi9GlU6l

bauMfipNvz+Eteu05X/Vom/I2UNecwvzC2RhToiiredtNw8zPVimJzPtialQqWvuJp2Imgu3tvGY

L5Qwm81TKQZwaP8RjtSTKFLBzi5wpO7vUJEFqFDb2H3gEKhOCcbMn4eAq7kmarKOxwEQ5phlckyj

2i9LSCFXbc1LCXgExCwqR/Laf0xAR0Yn9sH8NWQy5S3mlWhpnV4Uy9AxNYrVOiY1Az5WluYTNbeo

hb0OiMmMqGs076aBg+YjPcyTGEmQAFtFKk4gJdB7a2RluQVkJ45hNYE8nklhaN0agneNeWriwovO

Q28yhex8FtnFAtZu2IASn+UNRcjcBIpevPaSizGybRtefenF0C7WbbK84vwsjh44YIOXxUIFfoJd

JT+PgOa/WK+VBsGKhe94OeAg0HpZno62fxGQke16eDhMl/nnNZmUHxvW9qCcX8STTx60gYrc932+

iLWLAg3LHOj3ao5O7F67AJC9sW3kZOMnwxMDlXdmlMCkNXnpVJQgTIZfDeKRRw+wj6R4L1ltm3nr

dkZF3S/XyMbqPNHRYMFpV1dWprgAtoxFI3+ZAc3FnApTP3OZgqScBV5dnWDvpZh0vZSw5oG0Tkqg

ZcyN56VcxVxs7osIoMCqczJHkYlRY9n7bHbB7hGbkdOCRtYChkg4Zuc0X6Tn63kWa49PVboCl1q1

ika1iVV9aQz2xrHriV04cmQcaSp2jdgXyBB07cZNG43t1JiW8imWqPwpDxIzUTLvukZb7wu4BXAy

baos5kzRrYMaGYbMdnLTVr6Vjua1VD674AwiE6Q8/gRG0p8yey3Nd3m0opjiBEpmHnnOysx88Upj

uNq5Wc/SNizapkRZkvdeiCCVm5vAYm6KbKWOQZn4ommm0bblBoLm/vXrsGrdRrJcmQsr8BGEZL6c

Hp/E2NiYOYswdYJUiOUKEvh9ZGJlDPQPcKARQWZgmN+2EU0mMDs1jX27d2PVqtUEnRiiLJPKY3lk

W8tPQyfMi9Ir86sHvT28LhLCnPYtm81xMBBCNBizOaxAKGxmPtW/+or6lV4dli+X+arFp2SjWJvU

+J3aVeCYIjNsNBRPcS1y2QJ2/PyA9gJl+9QRiyatzRfmF5me5hjFgmsGjq6sXHEBbBmLA0gECioL

jVQlUixLClUIovcShQPSnJB9x2PJBVzXi51JARlLo8LWofkUzYlUq5rzkAt+ELF4Aum0du51Futq

DkWu0fVmjY+SIqcS53dS5JrfKORLSCVi/EwFFdMiabnEt+EnK1k1sApxKvTeRMSet3ZkBLMzMxg7

NmZhrIhTll9jltL+fILKqLkvqTQxLYGkxWVUWfhsfW9zOd0yaSdhPa+lgL4si0RLBHSPgeIZxGIb

BrSXmFibmJ3WUvEt69Xm+567X3XtmGLtmWRnS+ZOMTTNwVXKRf4Q2xwEzKJQqiOS7MG6zdsQ7emx

bUWCwahgD/Wa1j5pLzYq+75B9Pf0ojQ3iVZxHpXSAqbGJsmEOmQodds4MxIMY9+hgygTfFZt3IYQ

040kkojEomhVGggwPz0D/cbwSmQ2YqzmCal6Ul2ynlSOJccK1WmI7LrNAUWpWOMhlhtA/1ASrXqe

34cIgnHmkMJk1Cfkqap1gmpzOfZoDzftL6fF8DJpWz+xOUMQkHMcEHVQbcwhldYGphUcOVQnU1/P

e8lgmR+0WR/yQCSAqU+pPV+srVxZvuIC2DIWYwP8EyuR6H+Lb0cla8Am8xuVm2MO0zmxL8dQJBDS

4lopHmGdolhIGRfIqow1haPoG+gjC9E+UFRuTE+OCJlEgoozQjaW432Kj0flDTK5huLdaXv87hoo

uUlTmZepOGu1Ftb2Z/jQEI5MltDXP8Q8N9HTO4TeoUEqbg+e+OUeMoYkelJxPoeA6AuYyaxbQnjI

Oposh3kDMi/Ks87ZwmAWiNkwkibwcpgQy2nlFug59SLwqpPJCMyXgP10ojpssUz6ATnhqrTI1lGm

Voe639JQPYuJqa6lcAkG/BPgNfjZAv1qZ+uOF0Hmb35hFpVaFfPaNoX1Inf4Cu+PxNPwKXo7gach

BkL20WmUbbDhI/tJJPqRzqRx3vZ1qJG91fOLbLQGWoUq8tki2RgHArE4oqkUSotzzGPJQFhMLJVJ

ElSqBqSlxQK/44CGeXPWqzG3fjFyh0GKUcr0V64rIn4TqwdjyMRZj6w7xWf0eWvsD2xvgni1VDHA

0maemhfVoSUY2spGnpOK4q/+obmtUqmK3CKZe5UgWmtj84ZeMjIvnnh6Hw4fncPcbJZsWWbUDvwd

MjYtoOMAKxp3nG9cWZniAtgyFilTKRYpVlO4/KHLvLTEsmRWlNh3Gt1qTCuWxHuk8TVClm5QGqlU

2uZhBBdiT9kFKpRi2TrQkSNHUSwWbL3YQlZ7gSlcUcSC+0pBLZmUbKTNPz1P7E7P0RxUkGAkUxgv

IphVmFbW9pqSq/mhqWmykBBWrV+L/uFhrF8/QqUulsG8MP9K3wFj5tPngLKewZPML1mG5rjCBAuC

rp6nEb9YgTMn5ZRbill1sgSucjpRmmcSzSMWi0VjXIocobSUplSp5uWM9fJ55qjBNI0p8L0YW5BM

RfnWxTqnmlfbaI1dIt2HwcEhpOMxzE5Ookgga7cqBIMS9jzzDMq5LLwEluz8LGrwId63Gr5YD9Mg

a1095DDpQgkdgkytWjDAD4VUI6wX5k/8L8q0ZyYm8NjPH8WBp54lGAqIWX6ywXg0yjpyGKgzD6pM

ymTqeFrW6zKBegi+8tz0IBkjCyOwaLBjTJfPVxgrlT8ejVnbyxSpz9o3TbEWVR9idwIkxVQskY2p

AXv7Umaa7bTJ0Kt5vPF1m3H5FeexPutQIGI5mNgApcuWlaaWY7xIU7myjMUFsGUuYl9LylgjbikK

Keul9U769UsxmcLiqxwgpNRNEfOz2IXukfLRmi4zA0VCSMXjCHNU3yF7OP+C1yDJ0b8v4NcDsbi4

aEyjojkzAo0Ulsx9S6Y1KS/HPCU3fG3/4SFDiKG/J4VVAynMUjmPHjqMnp4EWUUfjk0e4/MXzetx

74GjVPI9BEuxOcfMqXIoXZm6pG2fNys5IKJnS1QuB7yc85oPU5mkeGU2dMI5tY01vJgo0obMjgaA

XmeN2VKoLIcROM4aeidx6txx7xcoOCZFmTQV2UIOHG0UqMyD8STCsaSZ33p6e5AmQpTmxlHNz2Bg

sIesqIwGlfv40XEEo0nUmabSapORFRazaJDJRWIZA2/t9rx+ZA16+5McWMzCw2tazSo5l4/nBrFu

7XqynSb2PPE0Jo+N85khWwgdVIxIsmX1BbWNWKoYopiZtlSRC722OFm9KsOBh5OeyjR6aBz79xzF

wkLe5sM0mCmTAWs/tgbrRssNVH6t/9OcqMDIzJLhEOuAoMnmq5B1Fgodsrs2gt4WAt6KzbkpqO9S

/1S7KX8akOjPqtuVFSkugC1z0YhYZiopUHNooBIwZc8fv5SBRsgGXvxer3JmsGt4r66RkjDly8MA

sNtjNEcmV/gQlW9VJi0q6wjBQB6GAiet1dHiZr2XMpaW0TmJ0pbbvZKrVOtUuj7ML5YwOzePOJV3

JJxGMjGEA/uP4NC+IwhRyfeRzSUDUcwXKjg4etS83qRQBSTPuVKbR6ADHvon8LY9vvigCJmFwEsM

TB5yukDhrGo1ecQReHmfnDeccr74z8LAhyUxwOJnC7XF8sn5wbmfil5Km+90jQ4xEQNz1ruWKQg0

5fSgOgwzf8prp141ZtckKHhDUf7fQNTfRAh1ss/VaDdKqCwuWD7JRZCdHsPTv3oER/Y9Y84wwUQS

XrKuvqFhMpUQ88VzAW0w6mVd7kGVTFnm34jiFQ4N4uI3vAGBaNiCMcu4KSbo1KCzns1Ai+e0uzWL

YP2l066htzcBPwvXrDntLWCSuTNfINC0xN7kMMO25U0+1rPA0cfBj8rck1FsxKQzUGLa6qNKXIMl

mYsX5hsEtCTPK5B0gnmSqTDhLBNQeqwnM23yVe3vysoVF8CWuRgTobK1Vx0UKQ1T9Dw8UlVUCjqk

YA3keEikaHWd3ONlCpOZULspZ3MF+IMRUzha2zU5PoYaR9RVsjTNfaSoQOW8kUr1UsloKoash2lp

axHF/ZNa7zArUpYhsjmLgVgsMZ8BzC0UzMxUKC2QkfU4TI+sYHJ6GqUqQYKKUcoxKHClUpajiMrm

KFw5FVAX8nyjRZAwc5S+0aLYikWtYJZZJjE2Zox5kJu75ni01UzbE2S+agYuLyaOCZagx7Q9bbFL

xfWjQqYyVsQRMTldI4XLL6zsLD3fO8Ag1ifgVTBa5SMUDrCcPtSyM5gdP4hqbg4+so5mvWROMFLy

zWYZCdZtMJLEqrUjvG4ClXwZqUSGnzchlOhBcWYBi/NZi2/oZZqFegXZ2RnkdU5u5xwE6FfvIYsS

F5yZnMDa/gEL+qv9vZSvZkNzlzIfqqU0t0ig4j01lq+pevd3ECOAlBfzHHxoXV0bi3n2ixLrwZtg

/6hYvdcrBHSmKTaonub3sd7JuBoeMt44BxLxCBlaicAUsXBhHrZLeoB56PbFRqPAfLDemAGfljz4

2pjPVRHuSRO81UbMGJmYKytXXABb5uKAlWPWkjLVqFcKVK7Ner90jc1HUXHbe45s9b0AQNdaSB+K

FgwrwnwpX6BS1fbyfkxMjiEeV2QMKjiCWzKZMlNhtVy1HZUTsbg9R6ZEYx5MU2CokfxSLMWGRVhP

8tooR/VtZDJJRCPyYqwhEQ8z3Tq2bt+Ohdw8+vqj2LxlDcFGJjJ5NzpArEOjcrE9AYfYlAUT5p+U

f8DvzIOZya9rHlNZBR7Kr5wqHHAjYL+IUtQ4QNd1mFelI1d4BQ82z02Clxiv1TM/L8kSw116rupY

n4N8luacLJajnksFX+dAoFrIm2NMfrGIWKYfkcF+tAIRIJxCuHcVBtZvwprNI6izaXqHVyHe34tI

Uht+jtmgopKfQ6M0hXTcj4WJKTKfcDfGIvNZrzHPFVt03UswOHTwAGYnj2F2YhyVgrarcfqMnDWc

PsP8q24IJsL9eEJt6pTDTKJNH8KeCKIElUKuhonxIop5FqUdR356EcWFMmbGs5iazmF+ViGzOijk

FUW/Y3k+ODaDals7TwfR15NCT2+UgwIPwuwPTr15LRbixNQc8+gssoevag2hCCc2OHNlRYoLYMtc

zLwmJU0NJIWjz1KupoB5LIGajiVXcjP7UUk4yp6sgEAjc1mUI2WNktesXmOMxhw1qMw0WlfQXgFG

Lpe1aA/EKMzNzBLIKgZ8WiSs9U6avxDzEpjIxKdnJBJJG/WjWSGQJURYMD8zh1goQuXuRW9fH5Xi

JLZtH0EyKkAjeMqcpDLwfoGURGY9Y1wqK/+CLINtiEhgM+eULjAtgbcUn8BNplHHqcRhZnLCOJNY

3TGTChYsENMznG1dnDSVB15kx5J5U8AlcdZEyRnCWRvVqFfNGaZYrMIfTqBncIhlDBIKWC7WiRZs

e1rOHKLHE0I02Ysmn2HRUjiASCgMFx8hh4tCfsHWya0Z0QaRg2yxFrKLMwS41QgR0NMEyiZZ0/zh

MfmFWhqz2Tn0r+onbsrDNMeOor7hALNChimvMiMKRLx+LxQdXn3CysNzmvbkmIX5TiAz2AcP+0Q9

GMf+ySKeGsthoRrF5DxQqvsRjfVi/OgsRg/OILfAcpfayC16sPOZSfzyqQm+r+LosRwiMR/Zdp0s

Pm6OQCRx9qw+gnRvJmL7h3Vsw0xF9Hjx+UpXlq+4ALbMRWNTgYUUtbnQU0GZcqU4ZkPHY8zYiUbT

XcUroJHYPJi5iCv8UxWlYgFZecLxvMJFaR2T0lyzerUBmhS2gKJYKHKkHuOIX8DoLPI18OR7mYc0

TyTvQC1qVb40X5Smsho/NmlrjJKJDEolMgUq+MLiorN+iEBZKVURp8YslWWmI/BQu0q5qqTdYhmc

aX5EylfMwxwE+CdlZyDOsui8rldelzwCdb0Ddt2EziAyWmr+RcxSYNZuy/yqtVoVpx6Zluq83S2b

AFPp2zyX0uehvMsEKvaXyfQhEk3ZfKJ2p26zXsvFRRAzkM9mMX9snMdRY6h+Twu1/DwmRo/Cx/u9

TL+SL/LViYriCZJt+WKIJYcwNbeAZF8/ogN9WL11BL5YBMVWBQtzs2yHmpl6o6k4kj1RbNy63liP

VyHG+Gf1QrEdBAys5MVJNsQ8+plngWeG7LBaD+CpPZP4xdPjGJtvYSrrw9GFEPZMebH7WAXjBKvp

uTwmpyawZdt69PYOMQ0PjhycwDPPjLNdhlFuRDE+U8T4RIUsjwyM6e/ZfYigVkKMz5Ex0+v34IKL

Bsji2adrhOdm3dirKytXXABb5iJXdM0/GXBRgWq9j15bYgAc1YsVKR6fDgGZgEsK3pwUyEgEbDI1

afJdi2MD4RAiVHqJVApr164zlqOdhrO5BRSK2kSRQBGJwS/QCMoRIcw0qOyZB6Xl8QQMILSPlMJR

yTqpdU3lEoFUoBOI4OjkFJ/jwdRCliPtkJktFZJqfGwB5TYVe61MUBLbYrlIBDQnZvNqTFfrsZRv

mRANiIjgRcVyjMhhw3HiMAbB+pBTQafNcrZDvJ5K0ytgkbJ2TKanFV1GVqJn+42F8Q1vcTZbVD3L

dZwgBJ43VtcdCPC5+sHZ+isBG+tTW5doSUBNbcLbg74wQYis1tdCrlRB3+AmDKxbjdlpzWPN4Vc/

exTF+QI8YsvG+uSMEjYnicVsDrl5LWzW9wRqlm3j0DrUOABAJ4hGqYMoKdOmzWsQSafsvkg4ilA8

Zu3jYV8x86k/Cn+zagGWWUnMr9zsm7yXwO9tIRkjOLIPFMoljE9NIkT29qrtw3jT69bhty9dg9+7

Ygi/98YeXH3lMH7/9zbi4gszeO3F67Fp43ocmi7iZ0+OYpGMbHDNGmze0IO1abKpatlCiq1b249R

gmGI2ThwMM86S9pavrZCcrXIuv1BhFlHXk8JYb+8L1lprqxYcQFsmYt85aQktbZJrIBa1VGePMx7

jKN3bTki5S+GY2Y1XiczkhYvm5mPn6VEtA29TFmL+byxC81/aJSeSCYtAocYzszsrB4AT41Kj8AU

8wbN41DA+BxwEVy0saKAsUzGEh+IoOavY4KjdAX4vfyyCxFjWtrVN0SFK688i47BvGRSqzA/WzDP

urYW9rJsjjnPAV0zH1KnqbxamCxQFnsoKWwERaY7HZqfqrNMxob4K1Aaeq/yqA7OJFKZAl3HjMZ7

jGnJDCslK8ZJYGU6zlyaM98lUfl1j4Bch9hYOMq6aWitF/PXqdgyhWYrQNahDSwHMTF9lPXYRpyg

1vIGsH7zJkS1+IoDgzWbt5hjhSKzh7QGjm0rM6jqMDs/gdH9TyOf0xYpeVTLWbQJtBUxa4JbUOZg

1Ut2AbmZGURiKXgIDk3t7aX6k+OFHFwIXGI8cjJR8GS/T8sNigTbCpLJMPPYg05YQFpDiOUrLyxg

+sgEctME07EsxvZNYmasgn37F/HEszlks1X09Q5idq6Kp3ZPsx/UcOnFGbzp4iGgIo/VOjZvDxMg

wxhZ30tQnkOAg54owVbOI2K6oQibTCZujxPFw5WVKy6ALXORiUg/coGFbeTY4KiaytZLZSdNLJAS

YNl8F4FFStzMiWJsXVYjMNOCUa2TCmn/KSoTKeOjRw5DUd99ZCxT09OIcSQvRjY2OQlfKICKAuZS

8Slkk0BDzxM0CDjlvKGtOHSvAK83GeWImnBLZTU9t2iejrGEH9nFnCl6zcfI9BgiM4vGQigUtG+V

THfiXkpVXm5kOAQN5cG28Nd3VOxL56WwNbdnLIxl1R5ctpZIypB5ctJhSjx3JhFQDq5aCy8ZZKmo

iCNU9CxbW5EvuvOItvkm61HzTDKfLg0aJHrWEtj6/BG2UYoARrbL/NRqAjKQgbLdCDgKtlstFBFN

pTE8ssnMoc1GFR4y1XhvL9Zs2GCm3TpZ5sDAIAFAO2GToZItZTiwiMd7EGRdxxMp+MWc+/o4AKmi

wvprse0XF0uIxzKYmFhgfSnjWqfHvKqvkE0qdFQiESHgKVCv6jLAgUqE9caBBdOZmylhcjaEA0fr

eHp/EdVOAJu2rcfmLauxalUUqwZDZF5RbNnqx3nnAa/d0oPXbArgvA0hDA4mkCtUsXvvYfjDDbz5

LVuQyniRIkC322X098esbLIPqP3m5kqsG7+BudbPaQ1ciGVyZeWKC2DLXDK9/XjNZW80MClWSsay

tK5GO/6WqlSWGm6zF1TrVJ6235IivTssxAEx6gwqNgM4Knp5Dtp6HCrjhM1FlTGzMIfenl7MTM0g

zOHxuvVrEaRi6RCc6mRcAhkB2JLi1jxTTUyM6ZVKFdRLdcSCUSR4TzwWRZHn5A7fN9iLQj6HcqWO

SCKKxULZgsj29iSpjP3Mg8xozKAcL1iIBjOq9Wgd4lDTgFeHY66Tt58UsliS5q7ELAWsQvJ6o2yu

6nJ/F0i/GAOThKMxvO7Ka3Hxb/0zAl4AhcV5grocVBq2gNsiYhAEisWSsRmZcMXMdE4mWAPSkNbC

+Qk6BLFwEiWWM0tADCcTqPK6SkExItNo+VroIRtL9vYhk0kz7RpZG+vNEKeDGtsgNycmNQE/Byd+

1kOUQFdneVXPij3YIbPiV7yaA4a2B6WFeeZ5xlm4HOtFPwFZrz4Co9fvLCMIsRpkKvSyHgWqkViE

AwhFi28jn2+wnWQaZj12ikhGOxjq0xY8LRw+PEtQW2R6GQyvV57jSLJ8PZEBRJJAsieEdH8EGzYn

2FcyLH8Pjk7UsefAEQz2DsEPOQdF2T5tRAig89PzmDo2ZyGxjh2eweiRLPuyBhpOSDJXVq64ALbM

RYCxdsMmXPuH/wqv++23IhCLI18sULE1zOxmmxRS4epVo265YDumRmosdg+ZCRW3TspewOMhVIQ5

ylcECwuYG/Shr7+PiiZMJhFFKp1BuVRCcZEMSoFdTZHXCY6aW5NpisqXSjUcjRBAa0jzeq0TKpU1

ZwQqxmkyCWefrtxsGX3pOJVoFJPT42QRCTJJPxWc5reYNypmedN5qDRt/onpy4PQmd/iVcYOqWA1

H0bwsK1UNCclbczrg5EgQUXhsRqIRAkmZGpaH6UoImcjiqCxZuR8vO1dH8YV73g/oj1rUaurDqto

s8wdHq1KzTw25bCxZJoVmAm8VcUK6ttpNQzo0z096Mn0MeEgAgRIReRokaGNz03B0yJA13g/wXJm

doEFbZF1VclKq8jOz2P/s3uxuDBDZrpIMJuzukkyvURvnODjwdTEMdRKBXhl6iT4lQvMU6uCdIps

p6m1XE2CvkyeVAnKY0fhn8TEnbBaHk8QFYKgWG8gEoY3xLrSAICHANyvqBrqF/Ew+4YC/lYxNX4M

swtlhNlu4XiQYNkkc5MJUmu6PEgQPDOJINatiWPDugzbKcwylFEs1FBqRlDz9GGhEkC25Md0ju1H

Vi/GXFWfImPV2EXs2pWVK77bbrvtPzkjVdmXnR+ZbXfgyrISKczBVWuw+bxXo6d/CHNz8yjnFqmk

OqbgBQwKziqQMbMc39i+WBSbB6PS1bWa7xF7iHYBTGxMoYFiZE4aputahQlS3EQFbY0nk1SGHux+

4nGMHRlFLBGnEvIgFlWEcq+lp2gLWnjc29djQKJtNoqLRWQXcjZ/pLVQibgfq4eGsWf/AaQzZApU

8ItkEb/c+TOkCYaBgMe8JTUPFw5z9O4P2rNZChZAjiWaOFEwWsfT0sooKOOrnmGLmxEg82ugr2+Y

90uZn53IkzHVM4CN512MgeFNNlc0eeww2WzFAFSieInG+sQEdUK/OftGIEZWKFBj/mSKjHCQ4SM7

E4gLALVVTSbVS6Dj/f4Q0wqhh8AvkC7li5geHyNzDSKiheNkUDUNOvgcC4nFsqV6BslgE2Z2jYQ1

z6X5O9aDp0X8IZASmCYnxzlQ0B5emleso1qcx66dO5AiGwxF4hYVpNlx+kmH9ewLKB987wmQdQbJ

BgUsPmNG+hzlPQr3NTlfw/RMiX1LXqdJtrXaQPOgYncEQgKSFjgrWHA4GiYbBhbyHozOVHF0toXF

sge1TgBlpr+woL7VQqXtRaJnFTwE+rXrN1ubu7J8RXpE/eT4wxlU8TfvAtjKEkXV6BsYxPZXXYj+

4dXIccS+kMuZiXHJEUIKXaY0sQZ9XlLmMi8qpBBPcxzuxBUMclSsua/Z6SkDM7Evm9+qMz0CnZwv

FGHjiV/uxPTEEWjdmCIv+Ale8oCLE3yi8RDZRgzFUtV2BdY+YiHmYXAgg1y5ilKlhZ7eBJVXDUU+

c9XgMJpS9h4f/NoMkQxiZlZb1Gu+JkamlqTSVdghj83dOeyRzI3vBb5LgGEKWN5tZG0sKP+FTHln

MgO8J2hlfimiObZEqgfDG7ZiywWXEZSB+flZVEuLfJbqUdupOAutxRJ1zuYQWRYxC52PZjIsQ5IK

PmCbSkYCPjOrysNwemqCTCZGgKrB72G+eU+CLC1BJhmJeDG4ditSvYM2sNB6PTlqNNlSHR8VPK+N

h8lmyOZCBMgh9oFILIRKkYMDDiYyA70ok4mrXeUc46m3MXb4ELwsQyQegS+cYJ1E+J2wl6CnSBge

zYvyWQEOYgiu1VYANd5bZh8p8P4sGWOhzgFIme1DZnV0PG/bxZCQ8lnaj82LQpmsu1hHvtREgW3b

aBJAOyECeAoBgnI8GTPTZZTtmuqVs1AI6YEkWV0Pkul+rFk3Yn3aleUrZwIwT7lc7ujHrMMZmTUx

ODjYvdWV5S4yZx07dgS7dz2JA8/sEiexUbqfo9sgWY7MaVG9tjWhH0C+ULQ5quHVay0Ch+Z9Nm0c

oULWotyahYHSvE6VoKNFqIqPqLkw7eP1g7+9BzNjx9CfjFgsvBgVE3U+ggQh7QqsUEcb1jnsZ3Gx

wGuiVMxRjuCnkWRai3myo0wUqb4heKm4S/UmNm07j6P9GJ7d9Ss88qO/QzWfRf+qQTvCZDDxVAb+

UAQhliHKe8SEzEmDmljmMT6UJRYXIsu03RPD2LjxPAPxV0KKzM+xA7ux/xm5v08xDxFzqhAIxMgQ

ZUrVXI7HF0CAgJ7q7UGc4KsBpY9gOjc5QSXeT2WvSR8n/mQ6w98n20LBfFnxHFiUCPwJlGs8R9Ba

mDyK/OyUhZNau2EjSgQULW8IeDqYnZm1JRAJMt3FqTEsZBfRu3ojMr19qJHtFYolUwytOsGEimN+

5hiy85McHIQtFJctm/DHmBevtReHvKhyRNPp+NkXWGcc6yjah5SM6lT/S8Q+xeAFrBwawcP3TIrn

eUgR8RoP82gBodscQLHPKE0z57Iu7Hm8hzBPps3BQCSFdRs32x50rixvmZ6eNp1gUXz4u9TxHJC5

AOaKRMy7SPDZ8eMHMbp/DxWlvNNi6O8fMOWjPy1K1top7ewrtuLVFEjAWSBcKJQwNDhgjCxfyJOJ

lVGt1bFm/Xqm7Ue6Z4BsKIS9T+3CP9z3LdTI/PrSVKRkFzGyDrmhB6kkw2GpMi9KZXGHBjZs3EAd

3bCt5LXFfLtWRSih0XkC/Ws3ordPeZEyJashgB4b3Y99u59AdmGKLK9JBZci40gQBNJkZn28TsqW

z9A8T1vzYiE+l2WReU9zWus28/3Zmw/PVjRXNT12CM8+8QtMjB1EiEpYDhmpnj5+S3AJkR3y+b5g

lGCStnw1ayVMHj2G1eu2kAWFCWZHMT56GFu3vRo+MrFoLO3Mec3PEMBSBEEqfIJ2p1YkiB1DsVzB

+Re+FmOTUxyoNDE5McmBQBKrVq2y6zzlEkHOj4Zfa+QWLbxTJt3D6ie4BMl4yHDklOIh4xMrVptq

PlNLIWRqFAMW4DSFW2SMAjQNDBT3UWxSa7S0tk6sjRhlwwTtMybRIEJ9SmnoWs1lsWWMLcsRSKxK

+6RpkbfM3zK9ahnFkgKzyCBCP1eWvbgA5srZC5XJYi6LQ/v34tGHH4KiHfT199g8iLbQrzXkJNFG

MhG30W+CLEzOEuVSlaBTRCqlbfZB5So3eQEI76GGW7N2g3VAiVjfkUMH8OQjP8f0sUNkez6ba1GH

TCqSOhlWi8qw1alreG7sRHM2cqALB8laCKyrVq8nKPYyNWeO6XiRJ1yVAFwhkNp6Jl2jyzjCF4vw

2eJcndAaLW3pEbTv9cM4VXqvpAhI5qbHCGQ7UMzOsO7kidixKCRykZ/LFgxs+/kbtO1a+Hvs71+D

fGkRIV+bwDRrC4lbAR/ZbYZ59uLIwUNmOg1rV+tAGI1KCeuGBzExNcP2yNi2Jvaj57UmAhcChEqr

SPjaI8DW5RE8tM4rGs8wDz0GIs7lzpwob9MntoWTr6UpB4GRMw3B2lM9ElwULkztrGdqbZteBTqW

Bq8x1sXPStcVV84kLoC58jKkwz7RxjO7HsfTT/0KZbKzBMEoTcYQjmqTRD8VaYLKyGej4xpH5kEq

QFl8ZIqSI4LcsTXP1NPfTwWb6qb7vEjpaa6smM9hbnYaFTECKnOlGSJD8AW8NhqPyCHAz1E39a8A

SNugqPOey6K1YYqhOD9zFIXcAnILc6gTpBRxXczDH0kQkCKs85Q5NjTahBlfB0mFTmK7lFp1M82G

A1Fz1rDfL8Gx44+ApJif6/D4w2RGqkN5W3IA0AUMzU0yB+YkIhHjFIhrbZcQ6P8tUHHYsfLjMitX

nhcXwFz5tUR9olopY3z8KHVnG7lsjv3FA8U6jAmo2JFsPosKUo4fiXiSncxxWZfThDqcK2cWrU+T

mVFemQYgrEdWoGNq64KK2I4xnbZMbQE7p8/2Q+6Ck14lBkFKxxVXznFxAcyVV0SkLE25nvRecvJn

V1xxxZVXQs4EYC5Xd+Ws5XiAOhmsXPByxRVX/rHFBTBXXHHFFVfOSXEBzBVXXHHFlXNSXABzxRVX

XHHlnBQXwFxxxRVXXDknxQUwV1xxxRVXzklxAcwVV1xxxZVzUlwAc8UVV1xx5ZwUF8BcccUVV1w5

J8UFMFdcccUVV85JcQHMFVdcccWVc1JcAHPFFVdcceWcFBfAXHHFFVdcOSfFBTBXXHHFFVfOSXEB

zBVXXHHFlXNSXABzxRVXXHHlnBQXwFxxxRVXXDknxQUwV1xxxRVXzklxAcwVV1xxxZVzUlwAc8UV

V1xx5ZwUF8BcccUVV1w5J8UFMFdcccUVV85JcQHMFVdcccWVc1JcAHPFFVdcceWcFBfAXHHFFVdc

OSfFBTBXXHHFFVfOSXEBzBVXXHHFlXNSXABzxRVXXHHlnBQXwFxxxRVXXDknZUUDWP2R23H5pZfi

0jffjp317sllIvOPfBF3P9X98EpKYRfu+ui78RbV26WX42MPzHe/cMWVlScv+J3N3Itb9Nv4wq7u

CVd+k7KCAayOnQ/djfrwMIbLd+PbDxW655eBPHEH3vbhr2Gi1f38ikkBD37+RtzxEHDlf7gTX/qL

O3HT63u737niygqT39jvzJWzlZULYLkHce93gG3XfxB/MAw8+NAOqmdXziwTOPwYqeql78UH33UF

Lnv9ZRhJd79yxRVXgIFrcedjj+Gxmy/snnDlNykrFsAKjzyIBzGM373gWlzxTiLYD+7G9451v3Tl

NFJDfoIvQSDknHDFFVdc+X9NViiATeB7f/UgEL0Sl24jC7viDwhlu3DXA3u7358kMztx15/egLe9

WfM+l+Lyd1yPj33hfoyWu9+fSZ64w+6547F57PzKx/DutzpzR2/70CdwF8+9QAp7cf8XPobr3/UW

u0/HW951Ez7xjZ2YP95U0bW13/HYBB78zA02J3X5Oz6Gz/8Z7/nQXXbJXR/S/bfg3hn7eAapY+In

X8PH3vM2Z07w0rfg3R+9A/fve56Tzt93C8/fAEv5Z5/E23TdzffixWbA5p+6G7d/+Pk5Myv3Iyfd

1S3LLfe9MDXnuceXYR733sy0vrATEz+4HTeoPt/8NnzsO6MsxRmkW69O/atOP4Y7HjjFPfO7cPdn

bnruusvfccML656y6wv8nuWfYLr3sv6dvqHy3Y57j6s3k1YBex+4Ax97rk1Zvx9+YftbmpfewZ54

suzCHbrv+HkV61eslwn2q298Aje843JLW+X6WjfdiZ88/8zL33EL7viJRh8nSevE+y9967tP2beX

yju6+y7cYte+BTf8+Y7Tt/9L6fdLZTm4F3d9xOmDb/nAHdixdFl5AjuYxvUn5XHvySaTV6pOzqIP

WH2c6nd2ujmwsyzDS+pXrqxQADv2MO5/Chh+/9txoY+ft15hZsSJb3wPu062Z8/cj1sIIF88MIz3

3fYlm/f5+FVJ+4G8+8N3Y/Qs7d87PnMjbvqrAq64+U586c9vxZvKD+KOG6/GLX9/3I859yA++c7r

8YnvzGH7v/g4n8XnffpjePvgHirfm3DjN14IsDs+cws+eexN+Ljydc2V+O1/yXs+cqV9d+VHlN8P

4rIzmvnq/NFcj2s+8hWMj1yLj/+5nvlBbBu/G594zw345A+cH3ji0g8yrVthKZ//XnxKefujy5Cw

b08tEwSfqz9wO76Hy3DTp3n9n38cbw/twB0fvho3fH3vmQHnxeQnt+OWz4ziTR/9Eu78P67FlReO

iBieWiaoVH5f9TqObe//FMvxKXxwZBR33XY9PnB8neq6d96A238AXHajrlNbh7CDdX/1v/0a9p48

YGF7ffYDH8DdhSvx7z/HfPzpddh4+G58kvX2tX3da1S//+0GXH/bvSi8+VbcaW3K+s067X/7z36d

WpjDg//lRtxyP9v6FvarT/8xtjNPX7zxo7j9z2/Bu74wgQv/6HaeZ3+L7iA43HJcvijlXfji+67G

TV/YgdBVH7e8fer92zD+Hfbt9xNITy7v4bvwsZu/h74bPmdluPINF+LFZkDPqt+bsD0+fiO+1/tB

fE7t85bLcKESZx7veP81uOUb4xi55sQ8Xv+BT+LBF+DPr1knZ9kHRn6f7Xi2v7OXWoaz6leumJTL

5U6hUOjkcrnO3NxcZ2pqqrPc5dBfvadzySVXd776TPcExTn3xs5nf1HrnnFk/K9v5PkbO/eMd090

5dBffaDzO//85s63RrsnTiePf573X9K55LduPjGN5qHOt/61zn+282j3keN/d1vnXb97Yr5MeO1f

vk/X/kXnye6pzvQ9nZuV7tVf7expds8tSfeZn3+8+/kMUvvFZztv5LXvuvPJzgkl1zMtf7d1fpjt

nuPTP69n/rt7OnPdM6eVo9/qfIDXvvHf39MZPz5/zXzn4f/zjczfuzpf3ds91y3Lzfe+MNW5e2/m

tay76e4JPvmef8c8nNR+p5d853sf1/Un1T9L6+Tjo53vWfnGu+1x8nVM4cfdOvranu4Z1sSdSvMU

9fbMVztX8/zVS9c2H3Xq7L8+6nxektLDnc/+7j/pvOe/PswcOuKk+fnn2/g56dY7n/WcLPWrf35i

+9d2fNY5z371cKl7UjL6rc57js8XZc/X3sVrr+58fueJfb4z7rTHG29/9LmyLZX3o/cv5fZF5CX0

++eu/fj3nqsLR2qdR293+srnHz8pjwf+0ulf//GHz9/za9fJS+sDp/ydLf0un2url1aGs+5XK0iE

ScImYZSwSphVrVY79Xq9s/IYWGsvHvomR93Df4ArtnXPUUZefy22cbR89988eApnjnHs3XviiHHk

D7+Gh75zJ67b0D3xIrLtw7fiWrK858Q3gj/4o+s4grgb9/7EeeLwOz6Fb//gPtxwvn18XnjthZfy

tXyK0frvXIBtYpEvSwp4+L67WerrcOuNF57IYPjM6yx/9+Pen508Wn5x2fuDu7CLNXrrzddi+Pj8

+RK44l/cym9G8ZUHfx1X4ytxwXHtd1qZ34HvcTQdfP8HT6x/lvaKq65DYmAce3az/vfdj7vIyl/Q

TpTEm9+NW9kmo1//4UnmvW149zUn1du2C4ylThRqzuclObz3RHNR9Ap87AcP4JsfueKMLPbFZNu7

33JC+wc3b8MVevMHb8EVUTvlyNoR8uDj8tXahe99fRS4/IN436Uncdfht+O6d5E7fuuhk5aXXIYr

LnhpuT2bfr8kl73+whProvAw7v0WM/CuW/HHrzkpj5uuwweVxwfufd7U2JWXXScvqw+8iLysMryE

frXCZeUB2N4duIeUffiaK05U/BvehGsv4OsPvocHj5szGr7iWnb6Cdz90bc5duvP3I37nxhF4SxN

h0ty2baR7rvnZemH9eABKpLjpV7A/OFd2PnI/bj7y3fgEx9+N275Rve7k2Tb6r7uu5cjo9jzU75c

ug0jJ/22JEv523Fg3Dlx1jKP0adkF7kMI2udMyfIhu2mOOq7R190Du20cv4w+s4GuI/twQ6+XLZh

tfP5eHnNrXjo77+JWy9PYP7Ak7Acb3phO3G4gu02gNiL0RPmE0fQd7INzdd1b5mecwZCvotw5YeY

5s/uwPVvceaAvnjfDuyd+HVMh89LXyTZfXeiXDZyUnmX8rUk86POPFe0gEOP7GRfO/54EuMtFYyv

J5i3WN6X2N1eSr8fGTwp8cN78CBflMYLu2cQ28+33ok9Jzlfvdw6eXl94EXkZZXhLPqVKyYrDMDq

2Pl3X7FOOvHl653J1OeOa3C7LUjcwZHhcb/agatw5998DX/y/ivZrUbx4Hduxyc+9G685fVvwU1f

eeHk/qmFinyg+/YUUl/SZZpQ/8pNeMvlb8Hb3nUDbvrwJ3DHfTtRX/tuXPvW7jUnyel+rGcrdSkx

/rJeaa/CWtN5DZ0NyLwcSYfw65X8JOnmF/7u61lJH/pOR0gKhe4cXxAX3vhN3Pfnt+Kq1yRQeOJ+

fO3PbsH111yOy9/zSdx78NcDspF1p56FCp4MWCfLxKgBO35wB/vZTS84bv8bDS32YiKni5YkiMQp

Bjqnl7Ps910JRk9KvFW3OnzRspwkL7tOXlYfeBF5WWU4m37limRlAVj9STz0XTb/8BW47kM34IYX

HFdBqzd2feN+7D0emHovxLU3345v/+Ax/Oxvvok7//S9uGKghp1fvgkf/ZsThqinkZ2nHrXxB6PO

OJxwOvfeb9yIm768E31/+Cl8++8fws8e4fPIEG7/D3/wIo4YL1+CMqkwE6+0YSLUVQK1l8hUT5Z8

Za777jcsS0prSYm9ohLE8Jvfi0995QH87GcP4Ntf+RRufceFCO27F5/8wB0vHgWGjPwVV1oDjvls

+MPfxGNat3Sa49bXOJe/PDm7fn9a8QU1tkK99Y9kNvtN9IF/7DKsMFlRAFZ/7CHcTcax7fpb8bEb

/xh//ILj47hOTGfiK7hXC3Yxjwc/fT3Z0Nc4FnUkuHYbrrjmVtz53z9uZpBdE2enYEePvtBYVj+8

lz9x4E1mZtmLHX8jk8p78bGPXMWRa4KjNl0lGcf47u7bV1RGsP23+PLYTuw5hV2ifoB54usVm09h

fjuj9GLkAk0iPIinDjpnTpDDe6zcwfNHTvBim6vku++WpE6icJqlDWcrwyPWTjsPn8IMOnEvbnrr

u3HLd0bRu/kiWI6fOtXzRrHnMb5Et52RUZxSnrrLlkR84gfdCg6ybl5zFd77Z1/Dne+naiuPn8Ry

6iicjFYT43iy+/YVk74+tj6TfnzPKcy4dez4zOV423tux4Mv28bryIv3+zPIhu0277PzsT2nMJvV

sWe39U5sP5WZ+mXIb6QP/COXYaXJCgKwAh68726+kk1dfrofTgJXvvM6jpjquOcnT/L/XmzfFsL8

4XvwPQO044RUXtD1oqPIruz4xl+e6JbcGsXd/435GX4vrrJJ9CDixrI42j5psDb/wFdxhwHYKZTb

meRFR5IJvOkalfd+fOnru5j6cbKUP/783n75qU0yZ5Jtb30va3oCX/nyvSeG2mkVsOOv7iBcD+ND

b+5GK0j3QRC59/G9J/7IJ76Hu/+++/7lygDzz0FJ/Ttfxb0nkeXRn96LnbkaLiKQYitB5QI+8utf

fMF1hZ982+p/+P2/awz9Jcm2bbhopoD773vwpJBDbMucajyBRMQ5kxiUV8rD2HvA+exIHbvu+/Zz

A6hXTIKX4ar3U13/7Kv4y0dOUq2778Id36ljft2FuOylN/0J8uL9/gySeBOu/UNe88CX8NUnTur4

B+/GV7/D17e+HVf8mnl8Tl5uHzjT7+wfuwwrTFYOgOV24MEf8PWCq/CmM4x2ghe/BX8Qpdr41rfx

IEfGw++4Fe/dMIG7PvIBfOIb99sk94777sBN/5ZKOHoVbn3n2bjCMd2Zu3GjFnE+sBM7H7gLn3jf

9bjjqRGOxP8YF9rveAS/+y5xhXvx0ZvvwL0/4XU/uRdfvO16XP3pUbzpzXrOOOZOGK2fRtLD0NV3

/4+vYccju3Amf4Hg62/Fl98/gtFv3IgP3MYfrp77XP4I6H92K656OebLtdfhU3/K8vzkk7j+5ttx

t8rN8txx8zVkPNTrH/oU3rvkbbmkTH/wCdzw0btwP+v4/u/cjpve/1ngUtXJryMJXHXzn3CMuwOf

fP9NuOO+HWzD+20N2PWf24WR9y/lYxjXffr5627/jtp6B+79wk245iNUuFtvwKfec3ZtfYKwbO/9

P65A8Geqh2672vM/gI/ex1b/8PtwZXe+Y+Qt1/H5E/jijTc4+bT2/wBu/MkwrjjZM/XXliAuVBuo

b3/4Gtz0hXvZV1jv3/gErr/xixiNXoE/ufmqE70CX4a8eL8/kwRx2Ye/zDyO4q6b+fvjYOi5PH7g

DuxKX4lPvQJ5fF5eYh84q9/Zb7IM3UX9Jyz0X1myYgBs4gd3mzfQFe/8XTMTnFaocK6VMuXVd2sR

b/RC3Pr1b+JP3pHEXnY6TXDf8oUdSFzzKXzz7z6FK89SuV/359/FnVfWce/nbsJNt30Ve1dTwX/r

m7j1ONfa3ms+h2//6XXYPnE3PvkRXvdnd+Hw4Pvw9b/7Jj71rot4xU7sHT0DGi3Jhj/An958BRKP

fRG3fPhG3HPG4TsV2c3fxLc/fR1Wj96Lz+q5n/5LjCp//+M+3P6OM9bWGWX4mjvx3S/fSoWwE1+6

jel+5A6qhitw6198F988wW2fefjw1/El/ZAfl9flTfjsX83hss+wzgiuv7YMX4s7WYd/Qia24wu3

sA0/ga/uXU1l9W188+bj8qHr/uZLuPVy1vSX1daK1MA+c/OX8N2/pMI93gX7JYjVw1/8MS7Lfs+p

3w//Gf5yegR//BcP4NsfOE4hDlyLz32LoHLpOO7+M+bzE1/EY4nr8M1v/OlZ97OXJOrb33qA9X4F

avd/ln3lJnziKzsR+p1b8aW/ufMFruQvR86m359RlMdvfJv9fzVG73Py+Gd/NYrV7+Lv729ux1Wv

QB5PkJfSB872d/aPXYYVJB4tCmu1WtDRbDbtGBwc7H7tyq8tCm/zobvw3q/8uhPirrhyDonb7/+R

ZC++ds1fYsM3OZh+5ajo/1YyPT0Nv99vh8/ns8Pr9TpH9xpXXHHFFVfOMSk89j18r/dCbF+m4PVi

4gKYK6644so5KQXsfGAU135UwchXprgA5oorrrhyTkoCV952J957/lnOJy5DcefAXHHFFVdc+d9W

3DkwV1xxxRVXlp24AOaKK6644so5KS6AueKKK664ck6KC2CuOHKGbf1fKKfY4v6U0o0UcPO9z8Xb

c7bNPy5ywOm2YP9NycxOfPE7/0jPOp20JnD/c9vFX4q3fMXJz8QDtx+3tf/XXtq+U6785uUfu6+6

8qLiApgrK0gIvO+4CV87mw0EfoMy+s1b8Inv7MHq92jL+i/hzndsBw7ehVtuuxt7ht+LT/Hclz5/

FXjWFVdcOYO4AObKP6pceLO26bgT177UqO7LRgoY3atdB67DTX90FS57/WW4cDiIwuge2Nkb/xhX

8dxlFwwfF2rLlf8tZOBa3KltZm5+ySGdXfkNiQtgrrjyjyp1bWRgcvxmn/Vy9+QruZmiK64sc1mh

AKb4YZeeMDdj0tqFO2xe4nbsOCFmbgEP3sbz1zy/L5hk/pG78IkPvQ2Xyy5+6Vvw7o/egftfdIfd

V+LZdUz85Gv42HtOeva+k7bFOMO81vx9t/C+s4hiPb8Td/1pd77mzW/DLWe9C/Wp5QVzYKeSVgE7

v/BuXnc5bjlpw9DCvvtxx0ffjbdYuZ0t+u967Czm7RSb79IbcJfef+MGvj+pXuZ34e7P3IR3v1Xp

XorL33EDPvGNl1bW+afuxu0fPilvjxz3DMvD2/DJn+nDXbjBrrsNt/H1bX9m+yPjrg85z7/jCfto

clb9rNvWdzw2gQc/c4Pl4fJ3fAx3n6Y/7vqC5tqux92HuyeOl31fwzW8/2MPHNefzqp+Xjjn+Zy8

lDlW7UyuwNnP9W8973p87Av3Y/T4rVlOJ1bPJ9bhkjj9747n5xftWvbHiQL23vf8HKTKd/t9e1E4

vnynmQOrHzyuT+o38oUdmNDvmZ+PL+8Lnv2cnGZOuVsPz8+Lvvvs62CFyAoFsG3sDEHgZzvx5PE6

/9ge7LTOcQ+ePB6p6rvw2ANAkD9eJ3Z4Hbu+fD2u/vAd2BF6Oz7+51/Clz79QWwbvxuf+MPr+cM5

E4i9As/+wvW45iNfwfjItSc++z034JOKoP9Kycz9uOWdN+GOHwFv/z/uxJc+9+9x0eMfw9Wfu//E

fbteUWH5/uIG3PSNcVzx0W/ic+98PkjOxN9/DNe85xO4e3wbPvhplvvPP463h3bgjhuvpqJ4kXJv

uBZf+otbbXNBvPVWm3v64KXdAHITVEzvpML6AXDZjZqXuhMfvyqEHV+4CVf/Ww4czkJhTHBAcPUH

bsf3cBluOj5vH74aN3x9L0tFsTwsbd9yJW7VXNdf/Ev8S74ubdNx5Ud07ku4doM+vfR+tuMzt+CT

x96Ej6sM11yJizac2hB54Vs/hGEOie59RIbLE2XvT+7BBPN35etfufo5a2ntxV3vuxo3fWEvEm/+

Y3xOdfTnf4L3Xgw8rC1IPv3gb6DvzeHB/3IDPvBXeVx5C/s5n3fdyCju/rPrccM3Thdi3pE6AfD6

P+RA5fE+vE/tftv7kPjFR/Guj37VTMIvW8q78EWrhx0IXfVx3Kk+8v5tGP/OJ/Du9xMEXRBzRJE4

CoVCJ5fLdebm5jpTU1OdlSC1HZ/tXHLJGzuff7x7gjJ3782dS37rjZ03XnJJ5z1/dah7lvL453nu

uGv3frXzLl5z9X99tFPrnjJpjnfu+XeXMI3Pdh494YsT5dd5du0Xn7Vr3nXnkyc9+1DnL/+1nn1b

54fZ7rnpezo389qb753rnnhe7HmX3Ny5Z7p74gXX1jqP3v5G55rx7ikTnv+vV/M8n8U8nFnmnPr4

d/fwnSNP3snPp3iuk1atc+ivbrbyfuBre04sX/aHndt+y0lrvNk9Z7KUnw90vnW0e+q08mTn8y/I

93jnW1ZvJ5ez08n/uFvXzMsZ5ei3Oh/gdW/89yflrZnvPPx/qg7f1fnq3u65pTq55PPMzfPitMcl

J/SJl9TPlurx6q929pxQP6eR5p7OV6/m9e/7Vue43vb8+f/4w07eTryU+nlhez8nZ+iLx0vt8b/o

vOftb+x89H7n6c9LrfPwf2ba7DvfO3MS9pt5QV12xel/x9V999pL/jnPlbrnJEv1oPrsnjqxr0qW

6uaznYdPuLf7WzypvC949nPywn6552vv4rVXdz6/8yRFMu7k4Y23n9QnlrEIk4RNwihhlTCrWq12

6vV6Z8XOgQUvuBRXcYT74ONLI6zu9t6/dStufRtHoY/sfc4MsvfxB/ntH+Cy7qaCu+7/CkdXV+CD

773sxIl23zDe/i+u46jgbjx08g7Ox8nLf3YBD993Nz9fh1tP2E+L4hvBdX+kZ9+Pe392FmaaF5P6

Tjz0LZbhXdfh7SdECg3isn/23i4bfCWlRhbzUVz/uZ0Y+dCX8eUPbDuhfPM/uRf3l4N47w3XYvi4

uaPn87OL5X4ZY9599+Oup8iLP3zrC/a/Srz53biV9T769R+ewuzzvOz9wV38fhtuvfmkvPkSuOJf

3MpvRvGVB8+UwqnlZfWz37kA206on9OIbxuuELvdfS92Hm9G3LsD90wEcd01b3I2WXwF6uelSPA1

f4xv/v3PcPvbTg6vHsT21zibm9Z+DRP26WTbu689ca8v1s8Fv8PXiTx75mnk8MO4l3Uz/IFrccUJ

9/K3eKN2On+Z0tqF732dffnyD+J9J+9aPfx2XPcu/jy/9RB2nl7FrBhZuU4ciYtw2eXsn4/v6YLF

Hjz59/j/t/cu4FVVd97/V8KElrex9IWKhtFyWqdBOkYdklESpCYycnEgqCFaEpkm0P8QmIZ4AZwS

6FsICvFCYOTyvAKOEKgGVIIVwhQTS0kUwhSJr0h8lUO1icQmb5G00aSJ+7/W3mufs/c+5+Sckwtw

yPfzPDtnX9Zee932+q7fWmtnIfnWO5EYL6rnQ7U4pRcQN05UNgATE9QKss1wfygvDEKLW66ua99O

NLRBrg5+4pN66dg/3X62G6d+K34S4uDy83ZEXy8qJfFb9WEXzw6VM3U4LH4S41y+L+LIUUhUu73G

oSIsWF4lxHkEkpNH+Tyz/owcI3IBjb5pXuNuwpXiap27QdwfHs0fnoDsfEz8nr+FM10YlSB+Wuvg

DjhmJ8rDu7oPcPlb6VulVftJt6dREhrdK2dxI4apveDEpUjht3cj1lXvQcPg6Ui5xciBnqdPN+ls

R8sndSKuVSjbtgFFCzMx8yljnLAvcA31TbdB+oSaJjQF6LNs+bBWH5ceJ94RJ9GuuO6/I81uY5xr

cAtOO/K95sgJ1HfqOY96mTH9nH48C3Eo4pOFWJhjUWdOoao1FjeNGgrX6GRRgR5GnWyZflaLqpNA

6vhEtex3Pdz6IHwFiufL1XUd2ypjALuusaue+u4+W1SEsmCLumWQcdh3tJ7XK67oqD5/ksEZUYlO

ky1ZN7b+YjNqbUokK3P5W4cSubKzM80XbkWNvNzQFP74SIf67cHsvzblh3VWYc/pXjkb9nUp5SEy

chzSbhR+vF4jmkYC2fLf1oDo9ElINFsQvZA+4dEO994VyExJQso9mSKuC7BiWyXcX0/G/VN63+43

GTbMafGZtKDlC7XrwJw5Gj3Yp4kHXOWSza3u0eCGLtUHi33zXWxFr+o5j4Zz0lH/ph8LmGh13XIn

YlGOWtGMaj5ZhbrBqUj4nrgQdxOmi+q75r0GtNTW6MvgJ99iFvBhcMlWZ+w87JDfhATagnwr0r1n

y5dF/BGVe8BujRA5/0WT2gvA4Cv1NYbaO3v6pBCZUIhNS5Zi2WNCwM9sxYodZveqZChi9UkNk1BU

6SetzW1dmm6VhIVZMZsVdTcwWuq93bXVO+Wsa2Ix7m5xv9mN+G4FSkVDas4Ei5+9kD46rW3ClglO

y8HlyFxeBnfCPGx9tRLVR0QcD+7CxuXzkNJtRTARVl0vTn6IGTZC/21v9WP3twjLTe0Gpb3F3nMg

xE9ab7Hzd/jPc7Vxpet+LmD4XgJShSBUvFuLU7VyDCoeLtmKjh6FuCSg5lgNKo6VA8Iqivd8eDsM

w2Rl2nACp/x0m7RXF+lTfosqg3QYdevZLoy6XfyIa6f8mBrtH9bpLbfk640Xy6Tpi/Nqz6RdNPKs

AuGHkXEYJ35qjp3ytWo+cxst9t4kNhZDRfyHTsxHvrAK3OtX26Z4DxshW98VqP3IOLZxphSZE2Yg

Z2eQOPlh6PU36UJd8a6/e904dUz8DI6DK+CH18JqvlH3Ae/6Ddsp3TqMHu0KU1x7qZwFIXZCBlJV

N2LdsQq0x05HshrrlXQrfc61wafENZzRu9u6pgU1leWidCZi8aM5iL82BtEeqzaEMuvAV1jqUX9S

7fYC0deOhJT6wyf9vA2fnAkwLihE1BmshnqcULs6w0TjRfx4hxistKNqVRImzixCRc+y/rKgfwtY

1CgkThEFpbIYW/QxqJtUV91QjLpFvLa/LUaxOB+bcpOlOyAaiZOyxEtdhS0lNfbvROQU4GdK0f7Z

CMTfEqS66tazYzBumhwcLsfG52tFUbbQ6Ubpc6ViJxWTk9SzhwyDlLK643V2EWrYj1Lhd5dEJ2LS

LBGOAxuxxTZdux21L5YYXRx9gRwA//d5Is61KHqmDA0qfV0pGcIWbUfJ1lLPOZ3OZpQ/V4w6UWmO

uznELqYOi1X5/UnIEoLZ8PwGlDnGFFoO7UKxqPBiZ92pV1SBiJuQJa43YPMmb3h1OltQ9aIImygt

c8aHayn1UjkLxpBkpE4QZaRqF8oONSAuM8U+QSes9InBMKl2J4+J/NBPGHQ2YP/uPeqgKwZhkP4S

nPfptms/WYItu+VeE9qCWVFDYvU4OIWl/Z0y7OpFAcO1k5E1MRoN2xxpI+Jbtnmz3gVvJWa4HirU

6d3hJuJ92rvLLu7mu1e9BduPOJqPIh2Kd7ej+bp4JPYw6y8H+reAiUoiPmGSKBS1qFVjUCZxN6YC

rS1oEeeny/EqC3KmVOEsFxp25mJaXrF48WtQc6AEBQ9mY8OZaCQvy8ekIcpxQLr57FvzsUk8271t

LrKXiBfH8+xMFL8bg9TllmebL8LBAuQsLEH5kRqU7y5C7qzVQIIxoyswInxzCpE10o2SvGwUbCtH

zZFylCzJxtzd9eJqH/L9LCzVX+DVWH1ANTOvSsPiZcmIFpZH+oMFKDkg4n2oDMV56Sg40A7XLPP7

qq6IQax0s6cEW0W61TZIYY5FxsqlQhyrsGJWLop2y3hWoWydyNuHRYPg+zmeb7QCcm0GCkXYcGgF

MvOKUOoJ2zQsEJVunEzHoGHzpXfKWTBikDxBlMPqUpSejEdakrOfLpz0MUW3AgVzFhl5dKAURXmZ

WC2sqmAlznt/HYoXq/tFmZMfUE+ctR3DJkgfQhj7GXknMuQkqU3ZyBGNoCoZ3k0FyM6rQuz4IHkZ

FuJ9m78MqdFG2hTvrVL5nokVwjJ1viNGI6wBG+bmeNxukO/ToVib1et99xpQMn8actfJOIh3V34H

N3cD3IOTsTRvkng66ecCJopgvPlipeJGOQZlEhcP8VoD5tiUDVHA8nbhwPp8JLftx+qHc5ErxKRG

uM3f9BrWTpPN0OB0/9k7sGtlBka4y4xnr9wO9whRie7ci6Ip1mcLt/Ofx0ZZ2I8Xo2B+Lla/2ITE

VSKMomIMyuB45G/bhcL0YajZXIDc+cuxvfEmLH7+SWQoJ32DfIEXI2Ow7C5ZgwpVYcVOW4sDOwuR

MaIOW+RkjodXoKwxEVkrd2FHnuOzAr+4MP0xkWffqMEGkW5z954yTsemYe2rG5Evu25FRScnDhQf

ElZx3ka8tn2efXp1AGTYXtsk/EYNNuphKxZVfjLy17+GHc5PHkKmd8pZMGLGTzbyMykNd/qbSRlG

+kTfnI/nRTpMiqlBsUyHJ3eh6ZYivPbkbEtPQmCM++eJN0Ldv3ANyluTUbSvEkVzk3XLqvZDp23j

ZCjSVolyOysR9XtWYMH8hdhw7EpkPL8Dy+4IfZZmSMROQtGrO7B0Qhv2P7UAuQUbUHttPnY9v9h3

FqJohD35khCmhHqULjfcHovJwI5tQgSdDRH57r10QLy7yWgrXy3ikIuCzTUYdEc+Nr661ueThv7K

FfKjsM7OTsito6ND34YPH64uE0Iue1qExZSyCO0rhUj4fH9FuoX8t1NTVgDLDoiGBvv6ekJjYyMG

Dhyob1FRUfo2YMAAY1NuCCH9lIaDZSgfnIEZKRQvEllQwAjpj7TUomzTBmxYlYvMlVVwZad5v/0i

JEKggBHSHxHGVvPeEmzdfQqu9CKsndWbkxsIuTBwDIwQQsglC8fACCGEXHZQwAghhEQkFDBCCCER

CQXscqFTLolegoreXtbCHwGWVm8+sgGl76qDXqIv/LykUcvhh7T0/iVI4GXzL3UCLOtPLmkoYJcJ

za8XIHN5TfjLifQWouKdOH+r/X8B9pS+8JMQctlAASPhc1Ua1solHXq0lAfxy835+lIZ/O8NhASH

AkYIISQi6fcC1vxuKYrmz0CK7P9OSMLEOQUoOeIcf2hGWZ64nlcG90dlKJozEUnS/YQZWLSu3Fj+

20M4bhWtDajavAiZU5L08Q/TbZ2jP1AfX5D+nizBAt1tCnKeKccO8byJy+UCJ1VYMUW4Mccg1HhK

8TvywI7PWIUa15Jum49sxaL0FG9YNteg2dqN5xgD0/2aU6Lvl8yR/i5A2ae1KB4v9meV+l07rO75

acLdIpQH+M/ifv20jO+Flm8B0NNF+PdRHUoeNvInJbsYVebtnc2o2VaAHEd++M07h9ukKTko2OZI

L0moftrGwOQ/M5bxK0CFn77h9iNFetgLDlouttShfN0izJgg7+siPIFQ92ea+S+2lPTc8PwQtDXX

oGRZjpE/4yciZ1kJapzZEyQfmo+UoGB+JibKcqT8yVxYjPKP7Atqme9Fgwh72aoc5V6WiSKUfeAn

4VTYdHfCzwXO8t0l6v2WZf+zGmxdaJbBFMyQK4P7G4MOmictqFgiwyLeR1s41LMSMm1r40mM98d/

uehP9GsBa9i7AFOzi7AfichduREbn1mMyYOqUDx/KnKer7OvtyU5U4JF2atxYviDWLZ+IwofGKZX

SjNmbXAsgS8I1W2rqOhnTcOCbfVwTVuMtdLtrDjU7y5AZvYKVDj/8bb0N28/huU8iY0rZyP1tkSk

/ETcoy9pEYcsGY/1aSH9529/uLeJNFlSg9hZhcKfQuTfGo3Dm3IxdVlFwPE1193imQ+n6vupD8vn

z0bi0HhMlkuimKv9WumsQ9WrImITUpEcYDkQv34qt2Hnm1/cKFk8F/uHzsaTIp6zUxIRL3vtRH5s

eHAqctdVYdAke37MmCUqGKvgyLy7f6LF7VosngBUrMtF+kpLeoXjp41oJKYY679VONeFErGsqSwV

fzMwebz6H4YN5Vh0TyYKdtcjTs8/EZ5Jg1AlwjN1oWOtMn+cq8AK/f4mjHpgsbhfpO3KRZg8/JSo

gHMxd1uoC0pWoehfc7GleRwWCz/W5o1D25vFyL1nAcp9Knj/+VC3LRNT5xejbnAy5hXK/F+LpTMT

ASlq2cs9KxR4EGFfnZ2N0pZUPPSkeOayDHz3TClWzMzB1g+UG8ln5VhwTy6K3wQmP7oWG598CDcd

X4SpT5aHN3784RYsSF+EmmuzUCjzMy8Z0Uc2IDddiIo1bCHlSQxuujVZlJMKHLMuitp+CnXVcke8

Lyet6u/GiUrx/iQl4qb+/u8r5X/iaGlp0c6dO6c1NTVpZ8+e1foFH7+kZY8Zo419aI9W36HOSTrO

a4efGKuNGZOubalT57Qmbc9Px4hzY7T0tSe0NnVW0la1WhsrzmfvqldnwnHbph0tMp615rjVpeDD

7Ub4fvaGdl6dOrHW8HdhuXnGS1NZnriWp+1pVCckx9fo7tccV8cWDL/WaCfUsda4R8sTbsfcLvww

g6dzXtu/WLpdor1hPtZ0K+Lnwd+z3tuiTRXnZr54Wp1QqPNLfu0bDxv+/Awr3wKg/B2zeL8nbU1O

bU0X16Zqa2oc+VFvxHls0VFPnp56bqpft6dfzNbPb3nPOA7HTzNseWVNxnHbUW317SKslnKg03ZY

W22797z2xs9k/J35J5zWrNHT21vu/FP/+hIt/U5vuD10nNa2PyjLxnpveQmAWUanPm2Jk8St8s1P

XH3yoe2Etv5Hd2lj/eRP22+WG+nzukofgflM5/tmlrOpW0+pE+b75kwjcf5pmZfCH2uZ9ov5fo8V

eWRPz/PlC3U/vOU6jDwR6TNTHHvyXSLSZ6x4zliZ/08c9sZNvX82t5cxUpOkNkmNklolNevLL7/U

2tvbtX5rgdUdLEGtsFjy89IQ61m2XBAVg+QH8sUVNzZXOKfUZiDfsbZTdNIM5I8GareV21dVDcVt

y2GUvSTshfR8zLvZ8Z9Uv5eB2emiEXagzNu1pZOI5Bv7sNk1RbTobWsNxSD+VrmyUYvPKrlBGZ2M

6cKvutdrbN2IddV70DA4A2mm5RAG3cs3/yTeGm9fFLCzFvufFyFNmo0HExz5ETsZGTI/XqpEjW7i

1eKNbbIV7OvWlZImLMtBOCFXBA7LTz/IRUnTxX0HKlBjMRHaj1WhVJSu6eNvMsrYZxUoO9CO6Fmz

fdaKik5I0xfUrN172JYPTmKnFGLXwb3IcS6+GeVCfIL49VmiPxDxyJqRaCv7GDndKM9+4uqTD9Hx

mLfzAKpX+S7aGD0q3lhDr0M/tBCHGdMc667F3Qhpwze0qBW422tQqb9vzjIuLN17s4QP4TAdGZPs

CR1zY7K+BliLmU7h5MnIm3CncFN15ITHEnTX1aA9dg7ys8WFfSegVq9DS22NsHHjkKx3GfRv+qmA

NcP9ruybS4TL3wJ+I0fpBbFdVEA27UiKwyhHHSQXSRwlX+6GE3BbHYfi9swpVIifxDiX/cXTicYo

IQCyO+bUJ8YZAxeG9fKafFZihw/zCcugKHlGpEWA8arAxCElU1QL1m5E2X24twHRU1Nwk2+kg9DN

fAuAS8TVRrPbGJMa3ILTR+RqwNbtBOo7ZYUhfmUQPnOjTrq93gWfakTO0jy4C2vTXeH5GYD4CXMQ

i3KUV5tVWztqDpUKPzMwyRTFBrcoKSJOHQ2OZ8jNjSapBCfPQF+EOhjtLWg+UyvuK0fpJrkQ6gws

2KauhUQ8RvnkTzRccTJ3DqPO0aXskw8W2s81oE7EoWpvCTasWoTMH6/W4+mLeC+cGRE1yPhtbDJE

4UydeHqA902VnZCJHYZhTk8GyliKN6W5yTgOK0/ikDBB3P3bWrj1bsVmEe86RE9IwPS4caLxIOoB

Pd3aUXusXDz/Ttw0Uh73b/qtBdamWnCDrK34YIyM9a2sLLRZxxhCcdvZro/XRJsvWkhEI8bn7es9

XEMDVSYNOB9wrCYwrqQ0UZ3VoUy8sDrv7sfmhmhk/JOjhR4i3cq3AEQPdoRAVTg4WIzc+bk+W9Gr

UhZDWNLeSm/4GWdYshWVVUZFLCyJqt2iDps1GfEqHZo/NtK3bqdcMdn5nEXYekRerUdTV8+RE002

5yIlKQUT03PEfQUo3iusgGtnIG2CctMDjIaQbznyyQdB+0dlWDEzCUkTpiFTxGHB8i2o/CQayTOm

B7CUhKA4zTWTlhb9PUPrefH0cN+3AIwcKp7oH9PiCzdPRiVM946DtZ9C7SEgdbQQ2zhpddah9kOR

+52nULNP5P00Y3Xq/k6/FbBBorUksYlOMM40+G3ZG5VqDGK+rh8ahOJWvNDy1W3vVF0cF4x2tHRD

jLrFteMw6UbxEqtuxFphOchukcniXHfoVr6FylUuvRUeO3+H/i1WoC3/ZsN5SPSGn1HKkj1YgSpR

2Rndh7GYLqx8k6GxxrSdSasq/fpvbGuRdpXuzC912+Yid1MNht1fiF37KlF95Biq9+1A0WPTPRNo

esL5L6RlEofYYH6dq8Dy7BUo+0Mi5m3ei8pDMuyV2LW+EPNSemB2DL5SpNqFe9/CzZPoGxMwSUhs

zXtCZutOYI+QrcR4ocpD45A8GiivPQV8dAwVrdFITaB8SfqpgA2F60ZZlCvwrnXWj8kZ0coRP9Gi

9WOzot5xo96n4nTDLaepj46Hy9oCDMXtyFF6H33NsVN+ZkC149RJ2XZP9tMdEx7tPmMX9ag/qXb7

nFhMfkDEUnYjflSHYwfbEXuPaD12y4LqZr6FyrBh+uzNhuOn/DQ+5JT2JEycWYQKeXGoC67B4vdD

P92VnTUollO+nxEWUzh+doFhyVbg8DFhJcnuw9jpeqXmYVis3iKvkONuPrhROisFM+aUGGOvfpEz

Q+W9WVj08CS4rooRlopxJfzyIsq5z2zDFtQdl0+/CSNkFnZBy7EKlIsGVuJDi5FzcyxiZDor2hvO

dBGHIIyMwzjx4/d9+0yEWe32GuHmScxNSEwywlcr3v322JswShc3OfQgmrpvvouy428IiRMNCuc4

ZT+l31pgcROyRIXQgM2bHNOLO1tQ9WKxKFSxmDPe8Z8mWkux5XX7YEXLoV0oFi93cvqdekXlIRS3

MeOQdr8omAc2Yss7DpH5SNy/W/xOmIzkkGtj4Yd1cHuI8QIddrxA7e+UYVdfCZj1+YqYW1OFUIsK

clcZ3miIQ1ZKmK1Hi5/dyrdQkRMm5NT/6i3Y7py2frIExbvb0XxdPBJlfkSpzwSqS7DdkXftRypR

2tqMET+IR0w4fnaFsmTLD65GmSgXcZkp9i6kkXciQ1R+7du2oNQ2Zgo0H9giyl0L2m5LtN9jIxrf

0C2jFrQ7DBTjfrknLHdnW8gvVSh5sVaWRg/t72zBloNCd2dNCrry8yBhKUnOf+EISGsdSp4T4i1o

+uK8/hsWZl74vG/tqH2xJMDYWg8IO0+GIj5ZHB0Q5aLcGP8yr7lGi0Zgw3YUPyfkbmIC4oOkYX+h

3woYrs1A4bJk4NAKZOYVofRAjWjZlqE4bxoWyApiTqE+S8iGaAnWLM9E7royVB2pQtm6XEx7WLxQ

45di8d2OGigkt9FInL8JWSPdKMnLRoGolKuO1KB8m/wGrBi1Q1JRmOc7E8sfMcNGiL81KNkhLJ0j

bqOFqV6ghk3ZyHlGhWNTAbLzqhA7PnBV1i2UWJbu3CqeU2ufLDAkGZMmimptdynqbkzDuFB7gfz5

2Z18C5loxMv7RzagZP40lXcqP+ZugHtwMpZa8iNupnSr8m5buUh3I58n5hn5nD9BugzPz8DE4k5h

ucpuxAoh4WlJtuaSYCjSHluK5MFVKMrMtIUnfUk52kdmqW8FA+HCnely0lAZFuYVo+yQka4blmRi

6ko3xunlJcgYmodo1O+ei+wlJShXcc3OK4FbhmGOY6agH6ITJiFL6EzdM4uwSI+H8GN3EXKnZWL7

8FR9FmJdo2+fRXDMvLDmWTlKlmRj7u76oOEKn/DzxHXLnSKna1H7rjH+ZRIzOhGJ4q1uEek/KSUx

pDqhX9BvvwNTNNVs15bMS9fukN+AjLlDS5+3RNv+tvP7CvXtx0/3aKc/3KOtnn2X/j3X2MnZ2pIX

jmpN1u+RwnKr+Mtpbf/ahdrMyfKbEel2prZw7X7tlOMjGJ9vt6x01GtvPJGt4pGn7TejoPudp90l

vyUZM1a7a/Zqbc+Hbeq7Md/vwPx9W2K4tXyP5e87MK1NO/WC9znra9VphfwGTvoR3rcrgf0MLd8C

4O/7MisdTdrRF5Zo2So/xtx+l5a9dLt21J/30u1z1rwLkM+h+un8DszKn/ZrC+W9P35JC/hF1/lT

ellKv1Omi9juTNfL0um/qOtd0qadLlvtDaO6V5ZDI//Gaqvftn1p5YNZRo82HdW2PKryR8Q1z18Y

usoH6/16uTXz97T2kvwmzZIGgd+LE9oaeb94F22p6fedOGy4DfU7MKefEr/vhSCcPOkQYdbDNdfx

7dgpbctUed7xrWc/oKvvwK6QB52dnZBbR0eHvg0fPlzJGzGQ/9JlIlZgKQ6sSwsyvhKO2/5Dy8EC

pDzWjsKDRZjUCxMCCCH9g8bGRgwcOFDfoqKi9G3AgAHGptwQ0nd0NqBibzmi75+BVIoXIaSXoICR

PqPl3TJs2LQBRXmZWFHtwpy07n37RQgh/qCAkT4jRnan7tyK0joXMlatRc731QVCCOkFOAZGCCHk

koVjYIQQQi47KGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKh

gBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFC

CIlIKGCEEEIikitaW1u1zs5OyK2jo0Pfhg8fri73T2rXJSBnmzoIxqytOJYXrw7IpUrz3gWYuLxK

HUmSsXTfWqRdpQ4VPnmftBQH1qVhqDrsLazhydp8DPk367th4w2v//j0DbUoTshBiTrS8fcefFaG

BVNWwJrqPYmrSDWU5W2Ha10+Lvob904xEubYUkDQm3lwCcX1ItPY2IiBAwfqW1RUlL4NGDDA2JQb

QvoZVXA3qF0PzXB/qHZJeHzoFqnnoMFtE68eIcUwYSJWVKvji4hsNPiKl6QKK6YkYMFen5QIj0so

rpc6FDDSbyk5VKv2FJ8dRgUrje5RXYHDn6l9Re0hf5V8dxDWSKHdkrtoCMsrWO9M1fLlKHOkRehc

QnGNAChgfojPO4Zjxyzb5ix1BUhedsB+jd2HkUdSMpLlr8NqaH67Qq84ksV1EjpGejkt2lpUqK7N

5CT9xGWBVZSddcHWWeqCtMRedDSOSJ9AAesRsp86AQkJcisWr6wFvRtAXVtnXnG6l2MJ5rF5zo7e

XaFfWyBaddb7zXPKoQM5xuJ1Jzdfv51h9D4rAQuefcKzX/yOcq9jDbPdT+8zLeGSYwUe9/7vk9ji

+Y4lXDa3zvTqbneNCy5ZqTqshvozRrvXdb1L/w2INd3MzZPHfnCkQcAw+y0zBtb8tOdHIJxlxdh8

nm0J24K9tbZ7QnuON71sFu1nbrjlb5JIa/2EP0IIo093WglydHfWcuHHn0D54S/vxBZqXL1kYfY0

+8ho/ANLjYaRxE+XatB3MqS4EisUsIuGLJyOgXD9XCBRkv3rzn5xo8/d+fJJMbBPWJB05bdgW46l

ayQZqamjPS+jrWJ6p8ISZlFJ+REAXSCuUi+s37GCIPGcY+lCmZVqDGLrL7czvYTr5RO7Fg+/iPBd

L3+rUPG2Wc2YFkMWUsfrJ/yix8kxMUFHpJ+/isZfGsgw++ZPbyKF3v8YSlfpVbU8x3KPSIdQJ1uM

dBllZVuFJ/4ea3ZCagAB614YfQngj8yPvDK7iEix9pd3gpI5oYnYiJGet0KUYUd+X5WGtaZF5pj4

0613kgSFAnZRycJWVeAPLDNfDFGBFzpePA9ylpN6QSzdmiVzLC+SpY9ezvgyuje2iidJuvLb6n4t

0kaPQ6rZ9WNpTdrHNfwJgEAXnVpsN19YOUPNTzy99zqQM/+Ue6OLVrSwzXEByzWPX6KyCrcFPW68

SpEz9fqvR5iFxTBCP+EHIaLLzThZw+jJC1EhWSteq/sAedcXNO/dooTe8kxPGRBYhMaO1X0Ys9+u

M8uK2aBpxuGDRrxd1/lPzZDDqIvCASz1dEOa74wRvtp1ZqPG+y550rd6BZZbrDlv2fX/TNt7FICh

02Z7wyjz22JRBbSsQ30ng8SV+EIBu2jIl8hbMIdOW+YtuH4GxCVZmy1TdG/Ot/S5l6BCr8BFRb9V

vaSign3Q04KOR77npfbvt929ZCjGTVAC4bnHd5aejwAIssbLWIlnmhWKZZxw6HVBuucEWTmOaevv

bPe0sK3XrGnmMyGjK653YWis3Wpo/ljv8LJfc1D7otl6F3lXYAmjNS+2bfG0qE0rRJK8bFmAvOt9

hk5bqypJ65TuEUa3aVfMmt2NKeDJcMUOdVi09XDr+WW9ZqfbYbQiGghblDAkL3vQW8lb0rfq4GFD

HGxl19p4spTTkIRCuN9n6Sq0oFuOUsxsll8P3kkSFArYRcPoZvNiEQzxgvlO8ZaVgdpVxCsrQuL+

2FpxCETrc6KldejtxvLnt0BW3GrXZOhtqepFVS+8ZZaeZ6KDUwBEq9F/15Mav/LbpWjFN55ev2Ur

2RIna9eRv2ncXXGVOTYjxd9rMSSPDGR/WSzMpFSMc1T03rzwVo7eLtVkpN5mT11vV1TfY4y9+O+u

sxI47sEx46MLhqcx4yzjgQk1jDYs0/Q94qE2T3d4tVu8FRLr++Vw7+xqDIanq9BqLVmQ757Hzx68

kyQoFLB+iCF2IXCVtxtRt7Q8FUYWZheY4ia7jbwC4BmzktgmL/iOX/UqnooqVOKRqlrp7o8PeywG

p9BEJvZJDX073mbgaeyIfDhsNjisZcGHCxVG7zittPr8Wr6msIQ9ljoUaetM601sVsssTKsq5HeS

2KCAXa5Yx2gc21rH7KnAWFqtwtIqNscQ5DiRR9yExfHido9lZnQfCuSkC6u1ZY6D9XD8xzuG4NzC

HyfwWA3LV4RtMVzK1K6zWjLmeE8Aa6G3sFi0K5QYdWXR9XYYfT5v8Wz2/4zh+UTGXzkMNpaqTyRS

outP7IRltswyxutjVfXKO0msUMB6DfuMvOD/hcActzKxWDHihXZ2o+lC4Zj0YJ1Q4bpOvgCWMYSw

LRL/eMesSlBijjdMGCekzTu2UbWtRMXVG27r+I8uOj34Xs46btYbLVWzYvUZjzMncHgqYytei81f

69o6QcC04rzdhL555+1eDICjSzSoew/Wrk5ZYdor8N7HFH3f8SujTFrTwaSXwmgZq/SMxYbKzfke

8fBOLApSvqzlQoidz6QN26Qdk95/J4kXCliPsA5QWyupWhQHHeuR4znW2YPeiQqBBtNtX/hbBrC9

g8PWfn7rjDhrd03wmVY2bk61zLqSeCto6xicjp+xIYm3UggtXXywhMGWBrZvmLqoeALhmKxhCHNg

rONcttmclllm1rzzjiHKcG+35HWA/+ZgrSCtIhnIfTAsFWbz3uXhjS+FjXOyRojT8HsSRksXt816

8mspqTFYfbO/A9bGgSm6/onHgxaxc4672afom/Hvg3eSeKCA9RBrJe4t0KGO91im4Xoq9mQsfSCQ

tSIqzinKveVlCTQzT/8WRvff211jm60VEhbLQ8dscQsc4mYVAHvl7T9dQm81W2ZsWdPAk2a+H5WG

hLUCFHRdeQlEq93TWrcOyFvCsdVqadq6lPzltRNrWvuLZyhY/fA+0z7G5Ogt6CVsDZquPkcIO4xW

cTTdy0p/KNIKvONOngk+nnfD+i5Zy5AlL8TmbXxsDfqPhm3vV0Bkl2iAGcZB38lAcSX+oID1FNkV

4exPl+M9AabaepHfeDj7/OW5QN0pxjiBfRDaOGd/6YyBZWu3iIHhtjt97baKyTYwb+02ckyAkDO1

fNLA+K7FO+U80PdIftC7fCzfCZnoY2vd/U7GWln467b1xZj+7RsOYwzGNxy6e0f5kG5988dAjtE4

JxrILthA7v3hzw89fJ788O3S7BWsFq2fWa1Wwg1jfJ7zXVEC5/PtlMJf12SgMiTQnx1SN7eauOFv

DE2il0fnOxzeOxkwrsQHLqdyQZHdBmbLS1bmwSte+QW/0UKUhb2vxzMIIeTSgsupEEIIueyggBFC

CIlIKGCEEEIiEo6BEUIIuWThGBghhJDLDgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQ

iIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQC

RgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQC1ld8VoYFCQlICGFbsLdZ3dRXNKMsTzwrr0zshUtP

7r0w1K6T6ViMWnV8wXinWM+/4nfU8cXkooVFlY9Q0l+9E31f3k3CCBuJSChgfcXXXUiek4Mcyzbp

RnkhHpMc55Ovi9ZvIf2b5ndKsWLnJV7VflaL0pUlFIQAREQeXkZQwPqKmHhkzJ2HeZYt4xZ5wc/5

m2P0Wy5NhiJt3TEcW5cm9i5N4vNE+I7li5SNZGqxfU4RyprU4SVK7Ys5KHq1m4G8Kg1rjx3D2mmX

aknqKZGRh5cTFDBCCCERCQXsEqHlg3IUL5yBFH1cLAkT5xSg5EiIYwWdLag7UIxF6Sn6OEjC+InI

WVaCms/U9UB8VoOSZbnInJJk3JeQghnzxXOPWZ/rHAPzHrs/KkPRnIlIkvdOmIFF2+rQLly0vFuK

gmwjLElTRIv9YIN+Z3do+UA8Y74lXWYuwlZHutjHwHoaPsf9yl3ChBwUbKtBc6dy5ofadTIdF6H8

nDrhoR01T4pr07aizt/9+thQDkrk/rYc/XmesSwzb2eZaSDDnIlF68rhblVuAtB+cityxgv3D5eh

wfLc9o+cZU1YDR+0qKuBMNIlZ5vcL0GOvHedvausTZSnraa/sgyuKkOd1Vt/Y2AtdShblYsZEyxx

29x1OpuEUjZMgoZNEuJ71Lx3gbhejJqGchTo7454b1Y+jfmB8pD0GRSwS4CGfYswbWYBSuvjMHvl

Rmx8ZjEmD6pC8fyposIwKt3AtKN2fQ4yl5SiPm42CtdvxNpHJ2NQdTFy0xegPJCIfVaOBem52PDh

UCTPfRIbxX2Fj03GsDpRuc2di5KPlLtAnCnBon8txfnxD2Ht+kLk3wJUrMvGwpUrkPNQJYbdUyji

sQiTh5xC6WMLsPUDdV84fCAq4JkrUDM4BfnPiHRZvwwPjnBjg0iXgoNBKtyehk/en10M9y354v61

WDpF3p+LqQvLlZD7Ej9hDmJRgYojjrC1n0Dla+2InZaMuCh1zsqQRMxen49UuT8hX8+LtJHyQOTt

czJvy9AyegYWi/Mbn1mKLBGXw9sKkPlUBQKlQvtHpVg4dwNOJSzF7ifTEKue2/5OMTLvF42U48OQ

tmytKmv7sWJmjqhwuyppMUj8yUbkT5D7qciXYbnbpV8xKBXlaRFqrs3Sy2DhrO/CvXsFMvNKEbD5

0lmHrdmZWHEsBil5IizivmUPjIB7k0jnZYHjphNW2QghbJ0NKF8yLcB7JITpA2faVKEobwsG5Yh3

Z+VspN0+Df/qNw9Jn9La2qq1tLRo586d05qamrSzZ89qpG84sXaMNmbMGu2EOtZpO6qtvl2c/+ke

rb5DndNp044+PVW4z9Ze+lid8sd7W7SpY8Zo2S+eVicU9Xu0vDvTtbxd8nyTtuenxjOajKva6V1z

tbtuX6jt/5M6YaL8yyszXTrvVcdjpmpratr0Mzpth7XV4r4xY/K0PfXqnESEY644P/cV68nQOLFx

rJ5eR63p0nFa2/7gHVr6E2944mJP156Gz7x/rEgDe5jrX8nTz69+W/l7fI04HqOtOW4catopbctU

ca8lnSVtVauFu5naS251wi8ntDUyfGstpeP8YW3NfXdoU587pU6YnNf2L5ZhtJQla1g+FnkvytTY

hxxlqkOFb6pI07+oc5KOem3PQyKtb1+tHbUkmT98y7A3vVZX2W8+9ZwsvyK9G9WJRhEuEUZP2apd

r42VYa4xDk1O75ip3XHfau0NayI6CK1shB62trdX62HJc5bTvxzV1sg0+/FLmqeElMlyMMZPvvjJ

Q9JjpCZJbZIaJbVKataXX36ptbe3a7TALjLtxypR2gpkPDDZ00o2iEbivVmIQy3Kqt3qnC91R/aI

VuQkZE2xtoYFsWlYe3AX1qY7zitc6Rtx4FARJg1RJ0yGDYX/O5ykIvkWy+zJ6FGISxK/CalIjDVO

6QyPFXEAaj4Jf2R72LBR4m8pNj5XBXezagFHuZC1rRK7HksNMqmkh+GLnYN5d1sdilN3ZyBDWEV7

jp9SZ5zEYdKseKC6Aoc9lm8LDr9eCtyYhnHhtshjkpG/uxJ758gQWolBrD1oXtxlWJC5AlU32y0v

nZNvYLMwOeIy05A4WJ2TRMUibVYGoltLUXmsa3s/MBlIudU+mzbuZmmPiLwLZIINGQY9hzdtQNWZ

ZrSrbkPXzB2o3L0IqV1kcHhlI1jY2lFTWSr+ivx15DkGJyItU6T/u2U4fEadU6QmOPOFXGgoYBeZ

lqZ68TcZcdf7mUo/chQSxU9dY+DOlLYW+QYOw7DuTmRsbUHDyRrUHCpDyTMFyJ1XLF7r0BjkrztM

RGOQ2tWJsh2FReyUxci/dRBqNy/AjIlJxjjWqlKUnwzUiWenR+EbORTDnPdHi3QW9Vv7SXfAbsTY

8WkiN6tQdkjV2ueqUH5A5PA9dyKQ5gSlsx0tn7lRe6QG5bs3oGhhJhbuVtcclKwU4iXHxt6pQK0j

kM2fGN3RIzqbUCP8sm2NQjjENXdj96fQ+aT3QPUbiGunY3FeIga9sxUL0ici6dYUzFhYhNIDdUHH

wMItG12HrQVNMruS4jDKz2voitPfQjTYxjYT4bpK7ZKLBgXsUqazTe30AS21KJmfgoTxKZg2Kxe5

BRuw/yPRMk0RYqqcXHQGxyFrfaVojW/E0rwMpF51Hod3F6Fg1kSkPBZ4LKrPGdiFKF+ViskTgNrX

D+vjKy1HKlAhrMHJ47s3dbzhwApkpiQhZcoM5MzPxeoXq9A0dDLuvFk5cBAzoRB7X12qi+jyVY40

6jB+Kp4R+S38sm1LSkQV3T1LuftEI27WRlQe3IWNy/KRkRKL80dKUbQkExMnLgo8fiu5kGVDpZsd

oXTBBJr0ORSwi0zMsBHibxXqPvTTdfOJGzXiJ254YPNqUIxs1zehycdIc6N0lmjRPlPlZzC8BRWr

5qL43Xgs2nYA1UeO4dihA9ghJzvMSBT23KVFzMhEpM1ahKKdIqzVe1GUHouWg9vxhqNLp1c50yxS

1UFLPU4LVYr+fmwX3ZcxSJ4wSXU5NaPi9Qpg4iQkO7tqQ+EDYZksKUP71LXYW1mNY8eOiQp7B4oe

y8Kk65UbB2kPTELstWlY/FAy2g8tx/J93qp8qCtOVrvI2iS/mwuw5V2Er+mGuJA4LQuLntyBAyKe

e5/MQOy5CmyvDNx1btI7ZSNGt6xRXYdTfl5D90f6W4jY7uQh6VMoYBeZ6IQUZAwGSl/cb5vqrPfL

vyJbxS5MTgg8KhV363TEohxljqnq7cfKUHKyBa4fxIvX04kbtQfEmzo6FeNGD0W0pXul4VCF3oXo

br6QLXF/iMp/lWiJZ5fAbU2X6Fi4XDJGV2KQn+6eXqNhD/Y7xoMaDpaJlI7FnPFdV/Ix49NEntah

bO921FRHI2PaOD954Eu0HJfq8FrdzadOiJwCkoVVHBtjiWxLDSoOyh1/DReD2Gn5WHRjO6pWrUGF

2fUVl4jpsqzttE+rlzTsXYCk8RNRVB24u1on2ghHW5AuvlBorixC5pQc+4zXqGjEukbq6XVldCBL

t7fLRjQSUzLE31KUvm5/j9Bag7IdwjYdORmJIYxhOvOQ9C0UsItNdCKyHktFTPUKpD9YgJIDxnhU

8fyJyN3ZhLg5S5HxPeXWH6OzUDjLhaqV6chcUoJyOU6yrQDZD5eg6fv5mD3BX9U5Csn3izf82GoU

rCzV76k5UIqihycifV2N3kpvaOm7l9D4jibY/8QbikQh3C3vFiMnT46LyLGaKpRtWiRa6nWInjgD

qd0eVAqFBpTMzRQWarn+3NKVmUhfWQXXrEJkjVZOAhF9E1KmRqNum8iPwdORYp1MEpARGCG7Bd8s

Q+mhGtQ2tGPoLcn6fxcpWbUIG/ZWqfgXIOeeXJSek362oOULea8folzI+Pd5cLWWo+BJNSVdlLX8

dVkYcchS1o6Uo3RVLjKXi2ZLwjxk3dq11I6IleNBFSjbLcLzboM+ptZdht6SANefa1H8r7ko2i3T

uQZVezdg0aNFqBs8CTNSAmVw75eN6IQsLBPvivU9qtpbjNxpuSg5F4ecgowQJjf55iHpWyhglwCx

U4qwd2chMkbUYcuSXOQ+vBr725KRv/417JgbrwtKYKIRP38rdqzMwIi6LSiYn4uCbXUYkb4Wu7dn

+f/uSLY4H96NtbPGoUW0guU9C9aWoWn0Mux4fTcWy9l6x095v5G5SMjxnNc25SMZNdgo02X+AhQf

bEFc3ka8tlyIvnLXN2Rh7UtZGFa5Wn/uxuMjkLFyB7bOD5YfEpG+d8tvwkTezkpDYij6JSrlyXNF

XDsqREMiF6t/Ww9cm4G1zy/CpCEnULJ8gQiHEJ13r8Skpw7gzXXSYqhBnbuLSvL7WVg6x4X2AwVY

rb6Nir45H1v1subG9pUyTQuw8Ziw8mSaOmct+mHohHnIH9+GiidFeJ48DDkFqdsMSUXhqxuRL8pb

jRBmORa3YF0lWkbnY+OrhUjtosuu18tGVCwmrdxre48WPLUfbUkiLLt3YN7NoWSinzwkfcoVck59

Z2cn5NbR0aFvw4cPV5cJ6RvcL2Vi17XPY1FSSLX7BUT+x4mJWFGdha09+f+KJ7di2qw9mL5tL3KC

WWyEkIA0NjZi4MCB+hYVFaVvAwYMMDblhpALR2stynYNwshrLzXx6i3aUbV3MxpuzMIkihchfQYF

jFxw2t+tgHvaYky/Vp24XGiuQcmmDShekq1/p5XxEznBhhDSV1DAyAUn+tZ8rJ1lTOm+rBg6CO27

t6Lkt01IzHse+Zdc9yghlxccAyOEEHLJwjEwQgghlx0UMEIIIREJBYwQQkhEQgEj3eedYq48Syx4

V7O+aP9o+SJjXx08AOq96fo/0ZBQoICRyKWzBe5DW1F8gBUBuURhGe1TKGAkcmmuQPHDG+Dm/069

RBiKtHXHcGxdmtjrn8Tnyf/qb/kPLiyjfQoFjBBCSERCAQtGSx3KVuVixgTZt52ApCmZWLS5xrZi

rPHf1RegzLkA32dlWGDr61ZjBOtq0LCvABPHi/0JM1D86jZkBuoTl/9TT1wrUP+MVdL+UTmKF85A

ijifkJCEiXOKUPaBZRkM9dxpm+UShQ4+KUWOuLboQNfLZjQfKUHB/EwjjPI5Ipy5y0pQ468npKMZ

NZsXqTSSq+oWo/wjP/9ktlO421aAnClJHj8XrStHnS0otSiW19b5jiLYxhfkOMKUFfrSL1XLJ4rz

ftJfYeTPNGw9qU5YaNidI64tQrm55EhnC+oOFGNReooRxvETkSPjbfM78FiPT1nQxzvE8Ue12Jot

/RT5Nb9UXyYlIPI/eizL8aR9SvoibD1if1J7dRGSxLUZm2pt/xHePJ/zkvEET3g+cotynKPKTIoR

Jz95GbRsCQw/i1HTUI4CPS/Ndef8p0sofnrGU4+1oHa3t4z4i7vOZ75pVHygDi22ZV7a4Xbm5aoy

R3nzpeVggXCfiVLbmmItqFgin+U8r+L8WLn+H//DKqOdTajbWxQ8riQgFLCu6KwTlU4mVhyLQUre

WmxcvxHLHhgB96ZcTF2mlqjoDoeKsGDrIMwu3IhC+d/KUyYg7UZRyF99w+c/wNdV70HD4AykjTf+

v3a7eCky7y9AyfFhSFsmwvTMYkwetB8rZuag+B1VlalVgRv2VqHOue7TkXLxcqUitYtlM5r3LcDU

+RvgHpKMeSKMG9cXYtGEYTi1rxi5/1riU/lWrZqLBRXRSFso3K6cDZdbiN/9mdj6gXIgaa3Fhgen

InddFQZNWoy1Ii0LZ8WhXlRWmdkrUBFAfAIyMk08K0tfPTpuZqEI42wkBvjv5UPHTxYxbsCeaqeg

N+Dw66KqmZBqLDjZ2YDyJdOQuaQU9XGzUSjCuPbRyRhULeKdnoOSD7q7PIYbJYsX4PCti/X8Srv7

psBLczSIxsc9uSh+sw2Jc2S8CjE7rh6b508VDRxv6YhOysfambFwb16Bze+qcH1WjoWPlQLjl6Iw

3foE+fxMFH8Sj/xnRJyWpQFvijjds8C26nFIZctDFYrytmBQzpN6nqfd5m/duXD9lGUpB3NfAVIX

CLcr85EcfRgb5mfb3co0ShdpVD0Ikx+V76WRRqVLMpHznCno7UJMMjFjiRDq4WlYKuMt8/LgClHe

hMC06o78EhOfiGTUoarWIibttTh2QO6I8yct51tOoKYaSE5K9I1/kDJasyYb2S+eN+L6zCKk6nGd

iqIjvulCAiD/E0dLS4t27tw5rampSTt79qxGFLXrtbFjxmhratSx4vSOmdod963W3mgyjpvK8rQx

Y/K0PY3GsYfGPVqeuD+vTDnUmrQ9Px0j3E7VtrynTikMP7K1lz5WJyQdJ7Q1t4/RxhYd1dr041Pa

lqni/qlrtKN/0V0YdNRrex4aq425fbV2VHeoaed/vUT4N1Zbc9w4NjitvfSguP+Jw4Z/fhFu5t2l

jV28Xzuvzpicem6qPZ7H14hj4d99a7QT1vD85ai2RobT4kf9rmw93mtqHE+uN9LIE0dNxFn6ufaE

fmTlxFpxfox4ljr2Td9AnNfe+Jm493Zxb4c6JXG/pM0U96+uMp7c9vZqPb/zXqnXjz2Y8fnxS5px

ReXjT/eIPTs+ZcFMIz/p6ct5bf9iGUdxvy0IbSLu6eK8o3z8RaTVfcL9fVu0U54ykKftt5RDIzwi

fR/ao9Vb4+5M9zDKlunn1OdOGSc8ONIlDD896STutYXzT/u1hfK8pzyoNBL3Hrb6KWJx9Ol07a4f

rdEOy4R+b4s2VYbxabNcKWS8re+UX1Q8fvaGN8/0uiBby/6xOG95f9qqVtvyJaQyasZVlKfTXcaV

SKQmSW2SGiW1SmrWl19+qbW3t2u0wLpiyDCMEj+lmzag6kwz2pU145q5A5W7RYup2yPVqUhw/Jdy

w0qoRVm1175pP1aO0tZYzLk70fi/gSffwGbRCI/LFFabXPnVJCoWabMyEN1aikq1irCxKnA7Sg9Z

uuI+qETJyWhkpCj//OJCxvoDqF41yadFOewq/3ZD6k9mI94ansGJmHxPLHBwP6r0xqobh/eKcIzO

QlqC48mxk5GRLuL6UiVq+qzhGYNx04z0qXhXnRLUVZagTli3KXqY2lFTWSr+ZiDjbse/4BXxScsU

7eh3y3A4rKXqvfhtoTtprsJ+udJyegYm24IQjfgHsoRVYC8fGByPeQVZcJ3ZgIIHF2L1ISBj1ZOY

dJW67kGUoTmOtb7MdH+tBqfkcRhlyyQ1QdoWXdANPxNF2bSFc4gLo2RanGkwuiVbanBYpFFsdhqS

rX6KNEp8eBcO7BRWm0jo2kObhX0dh6x7HWU9Ng2z06ODlLehiE8WcTtwDLXKjftkFdoT0oTVmgzs

E2mm1wWizBwSFu/oSUjsxj+mTpw2Di5bXOORnCB+P3T7dE0T/1DAuuLa6Vicl4hB72zFgvSJSLpV

ju/IFWDrbGNgYZPgwjC162FIKtJEhVK3oxJGR1c7Thzag/bY6ZDvkqT5kzpxFhjR2aSvXmvbGqX0

iBetsUl3K1ffnSRfVLnSrXoJ64R/sjtyklNEAtB+rgF1+sq0JShelou562Rvvi+xw32r5mFDZWhq

cFrv9WpBgxx/Shjlp+ssGqNGi0oB9Wgyx6H6gOiESYag/7pGT0PZPVz1agOi00XloydHC5pkWJPi

MMpP8rji5ErEdWjoZhhdsSG0dhpOixQTFX50C04489fdArnAfl29yl9F9M3zsHRWLNwf1CHm/rUB

/oGwC0N9Clw0hg0XytBaB/dnYZYtnUS4fITSTvh+ilBFyVhaGYahcil/c5n+L1r0rnuXb4QsNKNB

7+4dgfZGx3PF1tChPxlN9kfbcN1yp5D9PajRx02bUVtVh9hbRyFx1E2IbRUC9ok43XkKNftEfokG

pm+5Do5vXMVxaK8mUVDAuiQacbM2ovLgLmxcli8sl1icP1KKoiWZmDhxkW38ICxEIXUWXXkyMUW0

Shv2oEq+NO01qHypHfGzJnlXVe4wfiqekSvQOrYlwpoQ12o+8b6V8RPmiJdtDyqPi5dZVth7GxA7

azLig6y62/JuCXInJCBpwjRkCr8Xbtov/I5Dyq1BWtw+DMPXfCPqQ1unLil9S1Q8JouKvv21SpyQ

j6urwp4GYZlMCHHJSpX23Wag+u0KkQ560HYaqxPbt2JUSDemJWLS6caxQ3orAc2vCQuxGwI7SJaH

MMuWXoiDxSlsP3uPNv3ZFSh2PldsBTv1J+vCHZDvJ2N6bDsqjgu3+jhXNFJvEeX/ewlIHazGx+qO

oaI1Fnfe0h35Ir0BBSwUhriEuZ+FRU/uwIHKaux9MgOx5yqwvdI6naEJbc6B4dY2cTZ0DCvBmGzQ

cmg/ShGPSbeKVrJiqMtYgiRrk/zWJMCWZ6mQhWUjX8LSSmF1vLsfm0WFPX18EBES8VotKssT8Yuw

Y1+17mf1vh3YuDwf99/qv9Xb1OQ7naWpWaZNPEZeI49iECu7TI+d8pkAIi1Nd520O0ZgmHUSRmuL

YSl5aEdLFwPvoRA3froQdKPbqvbgZjRI69bTlRuDYTKpRdqf8qOn7o902wix1jCea8N5tWty/ose

VMjXjoK0RROX7PXNV3NzfGNVt60AG864kLN8kbi3HAVP+ptc5Eazj7C1oP5DIXyDRZyEh2GXrRDo

Cz/x9Ri9K9bd7JvO+gzMKbkoPTMUrtH6k7HxiJ9nqi3/ZuM+/8QhYUI0GipPiLyvFVI4HYmyrES5

EH87RCPzFGqP7DHK0PeNO8iFhwLWBc2VRcickoOSj9QJSVQ0Yl0j9ZfoymjDvBh6nWyB1eGYY35u

nbDcZFsvZJSV0LC3DBsry4EJGZhs7VuPS8T0wUDpzjI0OGcX7l2ApPETUVRtDUMcJs0SFcTuKmw4

VIF2uUJwsJftTC3KhVDcdPs4xF0lKwFFZwPeOCi7EH0rw/K9FfbwtFSh7HlROU4Yh0S9d9GFcdNE

OE6WoMwx5oEGIdS7hXhPS0C8/rgRcCWJHyEkbqufzRXYv0/tm6gumPbOEL8S/f4kZN0o0u/QBlQc

VNatuuSxgEWzofR1w6Lx0FqDsh0iJ0dORqLszhIS4rpe/Jw8hjprWggrt3JXWDluZ2g8kkX4anaU

+sySk7P5Zsjp77stY6TvbkDBejdcc5ZizpQMLHtMyN+BAhTsc46giEbRr1TXqUlDBcoOQFjkdxof

3YZdtkKgL/yMScQ4OcP21f2osaaRKJ/7XyxF+8BE3CTemVG3TNfzssSZl8Jd2cNJQuiKUBXk0fHj

RXk4WYUtu8S7Mz5edS3H4KZb5TjYFhRXNiB6QoKlDPkh3DJKwoIC1gVDb0mA68+1KP7XXBTJsaQj

cjxoAxY9WoS6wZMwI0VZR8LSyRAvasXKuVghxKLmSDlKlmQiW2hQuJ0LcROyENcgKlFRuaSmJOtC

6SE6EfnrsjDi0AqkP1iAkgOyT78cpatykblciEvCPGQ5psfH3jpJVFDiRd7WgPi7xwVfIVjFpWZN

gYiLEefy3UVYMDUdxe/IN7gB5x2Vq6uhBJl5xSg7JNPHmJ5dKuyBpXneiSCxU/KR8/0mlMydiNx1

ZaiS/grrIfOBFagakoplc1KV26FIFJUFGjZgbt5WlOtpLvy8fznqrnKEfmisnr41e0t1d+6g3Wex

GHe3FPQSlDTYrVtJdEIWlk2IQdXKdGQuKfE+e1ouSs7FIacgw5Ofo26VYleB5fNWCEEU+XCgBAUP

ZmN/t0ZDTGKRsXIpkj8rQY54ZvFeWZZEY2BTAbLzSuAemYb8Kcp/+VnCL7aKczlYmhOvWzpDJy7G

4vFyKvpylDnq7YadoowsVHHavcJI95FZKJypqt9ulK2g9IWfopRMyhNpdK5Ezxc9jQ6VoTgvEyuq

Y5D20Ay9y10umrpp1ghULffmZc2BUhRJd4eElTs3S5/s0SWjhQCjCuUHGhB3a5zH8h0an4w4kf61

ckKULKtdEXYZJWHBafRBaDqqbV86V0u/U06PFdud6drcpdu1o875041HtS2Ppmt3SDe336VlP7FH

Oy2nOdum0Aaefu2lXntJTtUds1o7HGCe7/m6/dqaR2dqd91uhOmO++ZqS144qjVZp+R6MKdmL9T2

/0mdCsbHh4X/Ki5jxmp3/WihtuU3p7Xzaup19i41x1tNB15T06QdfS5PhecOLdtf+kg6hLsXlmjZ

k8fq98m0XLh2v3bKOb+847x2qmy1x90d94nni2fU69O3LVOUBfW/Fu5U3pjT4bvEnKocaFq7fHb5

Gm3hfXcYYZR5KePj/ERC0PT2Fo+7sZOztdVlp7U2PU18p9HbP2cIgihL1jI3dvJMRzqZ0+rTtfW1

jjib0+PVtHlzyvsakX97nsg28jRQugtCKVs+nwp48F++QyqvKp18P4kI8M7oaZSt/BRldPYS7aVa

R4TMvPzRXfrnEbJsps9bom1/O/DbZ0d9fiE/e6lTpyTq8xbbZwAKn2n0Ap8yGm5c+zldTaPnisyX

PS0ofywFBShEpZ+p8f2Oc+VYNKEAWFmJoomXf2rI/5oxUVg7WZuDjfkQcmnCFZn7M2f2o/RgNDLu

Mbvo+jfuA6WoGJyBGSlMDUIiHQrYZYr8H3AbNhUhd04Ram/Mx4wQv/26PHGj/JkN2LAqFzlP1iJ+

/gz17RchJJKhgF2mXIkGlGwuxalrM1C0MsP+xX+/40rgsxJs3X0KrvQix/8JJIREKhwDI4QQcsnC

MTBCCCGXHRQwQgghEQkFjBBCSERCASP9j5Y6lG8qQK65Uq9cJXimvxV9CSGXMhQw0q9okCvy3p2J

gt0NGDohX18ZWl8l2WWs6DvxwQ1drtbbYzpb4D60VYglV3wipKdwFiLpN8h/fpuZvRX145di95OO

BR4FLceKkTO3BPUTi3BgZR99+P1ZGRZMWQEsO4C107q9Iioh/QbOQiRE/kf2Z7bCPTgDTxb6ipck

JmEe8u93wdXeAHeY/ySdEHLhoQVG+gdnSpGZXgT3rK2oDncNqs5m1OxYg40vVqD2s3Z9fbjUabMx

O3sS4qxmWksdytYXo+Sg8V/Ho6+Kw7h787E4OxFDpWC+U4yEOSWGW51kLN23FmlyZePOFtQd3IIt

z5Wh4oxQz8FDEX/Hg8j9tywkWlc+/qwGJc9uxPY3a9HcKkR3ZCrSfiLCMiEOMf36Y3VyuUILjPR7

mk9W6WuzTU8YZZwIFblsyYNTkbuuCoMmLdbHzApnxaF+dwEys1egwlzVt7MOW7MzseJYDFLy1mKj

cLfsgRFwb8rF1GVqkcmRadi4MktfPypuZqFwMxuJ+gKZ7ahdn4PMJaWoj5uNQnHv2kcnY1B1MXLT

F3hW/m5/Z4MQ4VwUVw/C5EflMwoxO84Yu8tZWWFfqZmQ/oC0wLicCrnc8SwrEs6yJoL6Xdn6chpr

agIsW1J0VNOv1K7Xl+xYU6Nf9XB6x0ztjvtWa2+Y62M0GvfZltJ4b4s2VZzLfvG0OqGQz7gzXcvb

Jc+rZXamrtGO/sW4bFL/iozbWG31244wEnIZ0NVyKrTACAmIG4f31gKjs5Dm/GfIsZORkS6sopcq

USOXOh4yDNK2K920AVVnmtGupuO7Zu5A5e5FSO1ivkadXJoek5BlLlZpEpuGtQd3Ya38341nDqPs

XWG5ZaYhcbC6roi9OwMZwoorrXSsukzIZQ4FjPQLogcbg1XtreFU8S1oOCl+Ekb5WWc5GqNGJ4vf

ejTJVXavnY7FeYkY9M5WLEifiKRbUzBjYRFKD9ShOci3ZW0tcvnkYRjW1bTHcw16F2hinJ9/RBw9

CnFJ4rehyeiqJKSfQAEj/YKY+ERIudlz7JRxIgAtB1dgxvwClH0QXOjaOq1uohE3ayMqhcW0cVk+

MlJicf5IKYrkt2UTF3nGsfqGNjmMRki/gwJG+gdXCQG7UdTzu8tRFfBD5WZU7C2D+0g7Bl0luwxj

EDta/AjRc+vXrbTDXVcjfkdgmD4RQzHEhcRpWVj05A4cqKzG3iczEHuuAtsrfX0wGRQTK/42ocnH

fHKjdJaw5J6pQsuQWH3yR02dH3/a3ag7Jn5jh3HRUtKvoICRfkIspj+cA1drKRYWlKHBp1tPCNJL

y7G6GnDNn41Juii5MG5aPHCyBGXHHCZOw36U7hZ217QExAuta64sQuaUHJR8pK5LoqIR6xqpi8qV

0YPUOeO3vVNYTYq4W6eL0JWj7KDsSvTSfqwMJSdb4PpBPGJGjkOaEOC6HWWocQhww+ulKBUWYNqt

8eIvIf2HqCVLlvwvTdMgt6+++krfvvGNb6jLhFw+RA1PxLi//RBl//kCXtj9Nj4WQjCoswWN71Vh

x5oF+F+lH2LwhEI89/BtiFFNu5iRLnRUleKFF36J419+C99CC05WbMTPf7YVx/9HKn6x4v/DD4RC

Df5WG46/UIKS/cdxbvBARLf8CWd+V4Znn3wWx9onIf9naXB9TXg4uBV1/7sM5eeicN01UYj6xgh8

69of4AdfVuDZZ7fgN78fhP/xjTZ8KJ6x/IlX0ODKxy8eTcSwATH4u5EdOPyqCHvpcbQO+Raizp1E

5cafY+Hzx0W4f4HCnB94wk3I5cJf/vIX73dfarviiiuMjR8yk36H/jHwVuw/dgJ18sNkYSO5bk1G

2qyHkHWrn+mCoX7I3Cz8XbsVZdXGh8x6d2JSGnIWZCHR4m3DwSIUrCpFrXCTsa4ai5KE3eT8kFl/

Rj7y5yfb/2sIP2Qm/YyuPmSmgBFCCLlk4X/iIIQQctlBASOEEBKRUMAIIYREJBQwQgghEQkncZBe

47cfdOA3pzrw32c6UXf2KzSc+wotX2j4SlMOSL9gwBVAzNevQOyQAYi7egDGjIzCD0cNxO3fH6hc

EBI6nIVI+owPG7/Cc79pw863/4o//L+v1FlCfPnb/zkAM2/7G/zkh4Nw/XB2/pDQoICRXqfxvIZf

7PkCGyv4T/hI+OSmRuPn07+O4VcKc42QLuA0etKrbDnUjrjHzlO8SLeRZUeWIVmWCOkuFDASFvO2

tWLO1lZ83sqBLdIzZBmSZUmWKUK6AwWMhMw96/5Cq4v0OrJMybJFSLhQwEhIyApmz+/+qo4I6V1k

2aKIkXChgJGgyC4eihfpa2QZY3ciCQcKGOkSOcjObkNyoZBljRM7SKhQwEhA5FT5R178Qh0RcmGQ

ZU6WPUKCQQEjAZHfeXG2IbnQyDInyx4hwaCAEb/I/7DBrkNysZBlT5ZBQrqCAkb8Iv89FCEXE5ZB

EgwKGPGL/N+GhFxMWAZJMChgxAf5X+X5j3nJxUaWQVkWCQkEBYz4IJdE6XNmx0D7zyEBtz8tHqQc

+mHiN/An6W7DN/CIOtUbbH7CHoaTs9WFiGEwTvoN+yC8sUGe/ybemKhORQgXpCySiIUCRnyQ63n1

Nx5Z/E3MvkYdKG64PRJFzOCG22OwWe1HMv2xLJLQoYARH+RilH3OlhZc8eNzxvZbVUl92u45962m

aJs1pP1nFxWyx5rzupGC5L03mOUxCFO+I5f10FDxS+P5j75vfD5ww/WD9V9/Vp/5DFPkTAvu5BNm

eK5EvW75WMPuaw0FCqt53mqN+jvnnyjMfkKFPQB2i9OSRmZ6eu43LTtfN8HD0TMuSFkkEQsFjPgg

V1K+qEixuD1KHZgEqJA9bqX4tGCO2JOV/FM3WNeZugKpP+rKImmD+3P5K9ylGQL19OrPDTH99/D/

tdEN16iwf9qBZ34vhTAKSaYlN/Fv8A8yGq2d2Heg67A+/U4nzonfId/5GyWaXqH93TshzNC75m8C

CrcUL7vFKZ+rxHhLJ96Xp745wHjuxAEwnF6Bf7jZEKzN1xtpHlI4esBFL4vkkoYCRnxo+eIif7x8

4M/4lrLE9O2XHXpF7qlQPUSh4EcDMUTsvf/bz3GnEARvJd+JLeb9uoUXhfu6sBbmfKiswMED8ZSy

SrptXZiWpBA/U4RMS+6Rm6P08J77/V/xdLCwHvgrfif1c/AVuEH8OMUvMMI/3R+vINsQon+frkjO

54pwjpHuW1H9qTgYHIUpQgDNMEuGDJHCNRhJ8v6g4eg5F70skksaChi5hFFdV0qkfBAVu3Few6d/

0HcEUbhG1wphsSkh0pQ1Z1S+AZBdmqZQKobc8HVLN1rovP+hxWozRUhYZZstgvXyamm5BAtrG/ZZ

Lbi/NeJriF8QtrSjQhe/gShYbI+3R0Tfb9ctVh2Pe0Ms3z8nn3sFrvlbIWpDjDC/L0VNxsO0yD7/

Kng4COlDKGDEh5ivywrrIuIZbxpgWAgOYbFyTv9XV8LSuCMEofGx4BxYLD9zDMwQHv8YFXswLCK0

WFlQn3Z6hSMQKqxWCy68brs23FlmpNuQG8RzjZM6TzcF75bzPjfGsLZEmLfoojYASXcYAmgT6j7i

opdFcklDASM+xA65uMXC3s0mUJaHD60dKJz3pWE5eMZ7OvGpXq9ausfMbd6fA1gM5iQF7zjZ06v/

aowDOTG788xutBDwiMENqrvTU/GHEFaPBRdtjFmF020nBLlQF2KRflZ9/4OmhC3aK86zo5Eq3YgG

gR5vi+Uo43vuXKeKh4j/NYZFVr1FOuxbLnZZJJc2LB3Eh7irL41ioXfhWbrV/CMsjf9W4z26Fea1

eDzdcmoLPCVejfnY7ok2hMq0lg58Bd2Jx426HgpCSF42bhZYK/5Qwmq6MQip+9DC06uVwFvxhMe3

6/L9/zZF3vpcZfV50kAQihXZC1wqZZFcmrB0EB/GjOxKMPoeZ6X7/m/PYYusOdWkAh+2tBjXlRUm

ZxB6ugAV597/AqO7sBjm/Lt6hhU5GcMzC7EVo83p/hJh/W1xPKMrPJNEHBV/KGE1LbjuzfozBd6O

b3yNTwhsz/V0NX4Ft271mUJvWGQXgotdFsmlzRWtra1aZ2cn5NbR0aFvw4cPV5dJf0T++57xj/9Z

HZGLjhwTlBNZhGg+GrAb9PLk0M++gdu/P1Adkf5IY2MjBg4cqG9RUVH6NmDAAGNTbgjxICuMv/2f

LBqXCj5jgv0EWQYpXqQrWEsRv8y87W/UHrl4GJNL9A+d5YQVfep9/4FlkASDXYjEL3Ixwb9bfF4d

EXLh+b+rr8T1w9nG7u+wC5GEjaw4clOj1REhFxZZ9iheJBgsISQgP5/+dXxzMD8kJRcWWeZk2SMk

GBQwEpDhV16Bpx9gRUIuLLLMybJHSDAoYKRLZo+PZlciuWDIsibLHCGhQAEjQdkwazCm/wNnhJG+

RZYxWdYICRUKGAmJV/P+B0WM9BmybMkyRkg4UMBIyMgKht2JpLeRZYriRboDBYyEhezi2ZwzmLMT

SY+RZUiWJXYbku5CASNhIwfZ61ZdSWuMdBtZdmQZ4oQN0hP4nzhIj5D/seO537Rh59t/xR/+X/CF

Ekn/Rf5vQ/nvoX7yw0H8SJmETFf/iYMCRnoN+V/sf3OqA/99phN1Z79Cw7mv0PKFhq9CX3WEXAYM

uMJYSVkuRinX85JLovxw1ED+Y17SLShghBBCIhL+L0RCCCGXHRQwQgghEQkFjBBCSERCASOEEBKR

UMAIIYREJBQwQgghEQkFjBBCSERCASOEEBKRUMAIIYREJBQwQgghEQkFjBBCSERCASOEEBKRUMAI

IYREJBQwQgghEQkFjBBCSERCASOEEBKRUMAIIYREJBQw0k3OYd+8a3DFFUlY+faX6pyTL/HWiqQg

bi5fzv7yPhH3+7DzD+rEZYIRr5V4Sx0TcrGggJFuMgRTil7BkpvfQsFDT+OtP6vTFr58+2k8suwt

jH1mPZbc9jV1lhBCegcKGOk+3xiLgo2FGPt2Ae5dXiHsLQt/rkDBPQVwP7gDOx66RZ3sX1z9o5eh

aS9j5t+qE4SQXoUCRnrE1257BE8vH4uzT2Zi9q6z6uxZvDIvE09jJtY/PhMudfbc/3kFK3OS8N0r

rsAVV3wXSTkr8copq+ydxc4McW2Fs3PK97zZjbVPWHl3/5249ndJKPi1v27K8P18q+ktPG2G85rR

uHvRTrzvtDCFm/Xz7jbciGfP+Y/jwuJcaetac3YhBup683u+4ywqnpyDJBk38Yzvjp2Dla++b28k

BOLP7+OVFUHuPReCG4k1Lf7ubjz6mhtfqEs2ehJeQroJBYz0kK9h7NL1eOo2IQh5j+AVUVmf3fUI

5m+/Bkt2bcG9yvqQlfuUG+/Ds02pKNz3Bt545RGMPvMs7rshtQfjY89i9oMVSCp6A68v/zfcfUtv

dFO+jkemZqLa9W94tuJ17Jh3A94X4pz6uMXClNbl2CT826+/hvmviLgUZQI7/wH3La9WDnrIl8fx

9F234M7//Sfcvfx1vCHCUTjlT9hy72ikCsHtMrX+/BZW/tNo3LfBjdF5L4t7X8YjN7rx7L2p3gaG

dDNZuvkUqbr/phuH/0378G83JuHR316j4jkF59bMQcH+c8qBIuTwiudKIczYKZoPhPQCra2tWktL

i3bu3DmtqalJO3v2rEZI2Lh3aPcC2tVT79WmXA1t7PJq7Qt1SdN+pz11MzTM2KGdVmd0/npSe3ay

OD95szr/qbZjhjgW99rxPf/pzns1UXy1+fu8T/FP+H7eu80WSq16+dXifKFmuvzdM7eI43u1HW51

QtJSrS2RcbS4M/wT7j6xHnuvmzjPn946RcPVj2iv/0mdUHzxX49oV2OKtvn/qhN+0O/1cfOF9sZC

l3bDjM3aSXH0uyI/4Rec3GC/V3d39cyg8Qw9vNVaoUhfWQ4+VWcICYbUJKlNUqOkVknN+vLLL7X2

9naNFhjpHUbOxFM7ZwKvvYJ9I5/C+qVjhW2meKcCO94BHvnJvZ7uRJ2BNyDzJ7OB/TtR8aE6Fxb3

IunG3p4cci/uu90WSriuTxJ/fwe33hXoxu/2HwdyZ2PKSHms+MZYzJ6Xqg56ghtvvbYPuP0a4HgF

Kiq9W/W5r2E09mFfTSD75SyOV4p7Z2Ti7uvVKZ2vIbXoNE6WzsYNOI6KnSL8C+fjXmv4BTfMmI3Z

wv+dlW5xJOL5a+Huwdl2dz7xDCe8Y7FE06CVzsTV6gwhPYECRnoN1+13Q1b19+ZlwjZt48svRbWZ

ihtcvmIz5BopFhU422QcXxIMVL9+OYuzvxY/13wLQ4wTHlw3jFV7PeEs3K+Kn12P4u7UO3GndctY

KVIKqD7zqe7Sl0/xvgzbja4uBOJLfCkaE6l/5/I2MEyGXaM3MCrOSsEx4unP3beuvkHtSXoSXkJ6

BgWMkN5i4NfVTi+wvBqatFb8bJ/+e6BZnV9KPelzvvY1P1Zvt8JLSM+ggJG+R1R4t4i2+Ptu3+kH

5z6V3VX3wmU1GT79E+zTBD6F+7dqt7v0mp9Xw3WP+PHxD3D/39+pva74FH9y3PjpGevkj6tx9T+J

n9+ehEyZ8HDhhgfFz7tuHx07uysT3x1bgIo/fw1fu1lYWf/X7TsZpEmkifi5d6TMDCMc/tx9eua4

2pP0JLyE9AwKGOl7bk5Fpqg0n37uFXsl1/E+djy3BbgtFbfo4yxfw5Bh4uet923uvjz8Ml7utmXR

2366MHbqFGDjFuw7o07pHMcrG15R+/752jeuEX+r8b71vj+/hZdLrQFxIfVHwv9fr8eWw3bp+PJw

Af7hmtEBPheQXI1bUsS9u3bgdduYohsVu3bCfe1ojP7GLUidKSyiJ9fjFVv4gfd3bcEWjEXqLbIj

0YWkqWN93Ynw7twqOwZNehJeQnoIZyGSXuMTYybivTt955h98VahJqpD7eqpS7Qd+97Q3njlWW12

ipzdN1YrfMs7k/BPe+drov2vjc1+Vnu54g3t5XWztdTrZ2oz/c4Y9M7w64qe+ulz/ovfaYW3iXuv

nqIt2fm69sa+HdqSqVdrV19tn63oc98fX9fmXy3uu2229uwrZhq4tJkP2mchypl+uv9wafcWvay9

UfG6tqNIhFnce/WDjpmcTsx7zbBVvKw9NcMl/BLpXKPS2Y+bZ3+SaqSRSA9Pbpjurr9XK9TjuVl7

RM8zGbbuhFe4k/dyFiIJg65mIVLASO/RhYBJ/vTuy1ph9lhNtO/1ym5s9lPa627nNPgvtJM7H9Gm

/L2sKK/Wbpj6iLbj/S+06uXinm4KWE/99Hu+5aS2Y+EU7QYpSFffoM0sqtZ+t80uRP7u++L9Hdoj

U2/QxeLqv5+iPbLzpC7uNkGQCP9fXj5bG3u9TCvpNlWbXfSG9ulf1fWusN3rja+NP9n9dwlRfWrf

acunDwrhzhrPKQt3aK9vsMdTJ6TwUsBI+HQlYFfIg87OTsito6ND34YPHy7KICEkHOR/1Lhm5j+g

WluC3piPSAgBGhsbMXDgQH2LiorStwEDBhibckMIIYREFBQwQgghEQkFjBBCSETCMTBCCCGXLBwD

I4QQctlBASOEEBKRUMAIIYREJBQwQgghEQkFjBBCSETCWYik23z++edqj5Dw+eY3v6n2CAkMZyES

Qgi57KCAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEk

IqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGLiwNu/DgkCEY8uNdaOzqOOj2FI5a3D5VI2+207j7Qa9b

dS6o/2Y4THrbvdo84Q3B/YO7bU9QNGLXjx1unWFReNPB2Hrqn5ejeKpLPwnpWyhg5MJS/3u8Jn9H

fwdyzYPG6r2244vOnp8gzip4wQjXfTd4bU4chhRZnyCFIw4/2aMOTfyE5WjREMTN0VPYg/TPLjih

++dFCt5dKFRHhFwMKGDkgtL4+xP679Tvfkf//f1po3ItSPlH/ffSoBD/EZZFEa77bvD4f2BXg7Hb

uPs/lHBMxXMnz+HcObGdfE4cSSxhEdbdfzxu7Bb82nBXt9lw9dqcR8P3z0Lj7kd9BY+QCwwFjPQ9

NU95uqVMa0C3KsTxXaqCLfwn1a0WOwPbZQVqbr8uMBxYK1d9exQ9lTyzUvdu/wXzaa+d/r3a89Jz

997t0UTlyIJf9574v4bf18vfRhz6lbKopk/D+FhjF7HjMW26sWuGxWPdilCOV88bnv5TFebw/fMg

hPFRh1VHyMWAAkZIRDEcM/5Tidt/zrB0u/4ev3dYRKZ1i+nfgWHvSsS+EqYTv5eWVej+GTRi189+

ogvj1M3PeQSckIsBBYz0PYmPGhWk2S01/TnUWa2Ln/2Xft2fVdKXSKvPtAyNzTumY3ZxWum5e7UF

mBzh1/0/mU/wWlH+8HYDCpchdsf6sxpNAvnn6ToUefhUum+cCbmQUMDIhcM5gcMxHnbJoFfOYUwp

Cdd9Nyj4deAuUznL0DNRQ4TlwR42BAL65+k6nIrnHrdaa4RcHChg5IJxtNJo05sterOL66bvXEJV

obQGbV1pQQjXfVh4x/0CWac2sRFW2n/1MCyB/bN2HT6FGeZYGSEXEQoY6XvUJA7rhA1/x/6+5QoV

YzwnPPxOmlgUuPutV9zLLYDIeNx7ZgC+hp+MftAzW9CJj9iEObHFafl26V/DIexVY2LmBBxrF6px

rm8/JyDECQWMRC6x38FNatc6LVwnkmfKyZmYNhHzFYZQxOs73zV8wJ7fwzva5Z2cYbV8eyqGhFwM

KGCk75GTOIJM4JBb+JM4vDPqjIpeTXyQ22iju0vnZ+MvSmUccBKH3GwfJvtBiphnCn0h7rK6t4lz

YLEZnjRNiWAhDinr1vrN13dG6Duh+ef8vEHfvJ8RTN1cJ44peuTCQgEjFwTzm6Sp/zxe7z7rnQkc

wzHjcdNSCcRUPJcVodWqEP7/+pnaf/wuTxfr0RKLOEtxCySOQnR+qu43xdS0sqzjWCH7R8glBgWM

XBDsEzbMj2enYlqSv9GgMNAtgzo857HELOjW3vaInnDwj4u8Vk7hP8muxKM4pMYOQ+EfF3n/+4aJ

tJa2e2ZNhucfIZcSV7S2tmqdnZ2QW0dHh74NH97DSoX0Cz7//HO1R0j4fPOb31R7hASmsbERAwcO

1LeoqCh9GzBggLEpN4QQQkhEQQEjhBASkVDACCGERCQUMEIIIREJBYwQQkhEQgEjhBASkVDACCGE

RCQUMEIIIREJBYwQQkhEQgEjhBASkVDACCGERCQUMEIIIREJBYwQQkhEwv9GTwgh5JKF/42eEELI

ZQcFjBBCSERCASOEEBKRUMAIIYREJBQwQgghEQkFjBBCSERCASOEEBKRUMAIIYREJBQwQgghEQkF

jBBCSERCASOEEBKRUMAIIYREJBQwQgghEQkFjBBCSERCASOEEBKRUMAIIYREJBQwQgghEQkFjBBC

SERCASOEEBKRUMAIIYREJBQwQgghEQkFjBBCSERCASOEEBKRUMBIr1KzYS2+fbfYNrynzgTns9ee

F/c8j5cb1YlAHH9F93vNcbHf+CayxX72a380rl1o1PP1uD7yJj5Tp/s11vwh5AJAASO9yHs4/Lra

fb0ONWq3Txh+B55/fQGen/ptdeLC8tlRN34lfn9WuAB/fPoOXGWcJoRcQChgpPc4XofHxc/P7r5W

/P0Eh7toiXssNWF57fhEnTRRLXlje8W/EFotMB9r7D2skfeaVmAg/0yLYYO6vny7cewJt8MfE3Hf

Dzad13cfLzCf+0e8/Ij5DIdlGEp8zLC8ZrHsxHOt6WS1UL3n5ab8NP0IFn4ddc3cPG5UPB55BWs8

8fE+23iuuGZ5vq/FZfrhtUxDtrIJCQMKGOk1at6SSnQtxs2Lw8/E3uNvBehGFBXtFGGp/fPcmfjj

6/+M6z4yxEBHilHBJ+raTGwa9QmmBOuiG/4D/PMo4FefKFemkI79QUj+PY44cU1YUsv+wR5uqz9W

brkX7829Ut+VFpi0Ams27MTcU9din/Sn8Fr8atNOb1dnGPF5/JNv65blvrvFwesHseFaed8EEa7z

mFuk7pPp99FNeE8+a+tN+GfRWJgiBegWR7oHCr+gZsNB1OphWmDERTzLJkSnPsd1i4T/zmfriHwe

K6/J+IjnFThF+du4/Q7h5yk3fqsL1h/x2zdFHo9y4fbhugNCegUKGOklVPfh3XFIxA8wTq+A/Xcj

mkI3T+/+U5WdwuiauxL//I+Wa6f+H35vXA6Acqee5xHSW0Lzz1vB28Nt9adrrHEXKCGp/cMfw46P

GZbvXCvTxLzvKlwnhMKDEFDZbfl7aQXlnNC7Mg1CD3/iPCm8n+lWmGlN2vCIzQ+QKQXOI0YS089v

474s/9b2Vf/oEsJ6Hr86Ki3k9/CrU6LBcscP2NVKehUKGOkdHK39xLHBuxH98ftPZGUqWvw5RveU

Ubl+jo+DdD0ZFaZ8nl1MwvXPCLe87hClrmj8I2rlr7BijG61g3paSIuwu/HpCqM7bi2mYIKykLyE

Fn6zu/MgIMfwhMXY61isYruIE9J7UMBILyAqxBLZ2pfdSUZF/e0CdVwSqLvMfyVuWh6btsouKnPL

xn3Bup5Uhfl4yVFdTJyWTMj+6daTsBxerrP50yXDv414+Xu3FBTLc+b9oPvxCYjZHXcT3hP++xBK

+E2LaO5MPBTUuuwuXqt4hxRxdh+SPoACRnqOqhCdFbg+jmPrejIwrATVvWRWyApb15NpKYQ0Td3s

nhP3WrrNwvfP6Ib71euf2PzpGkeXqWUyRffjE4hv47rviR/VDfnZa0d1a89LCOFXgmuMGXobHzZO

ncAO3Xp+Dzuk1WgToE+wwZy4ot/r/zmmVfy4sATZfUj6AgoY6TGeKeWO1r5dqCyoSRByosO37/4V

Pv6etFIUcnq8mgTx7bvVxIgQp6kbFabA2m3WDf+McAtC6T5UJM5TEzSU9emxbnoQn0Ak3qcmbuhd

kkIc5PjYR3/0iGLw8KtxLb3LU4RJdu+Js3LMzoOw8K57S8RF7w51hvla4f5XKj7SurzX/3OUVewd

yyOkd7mitbVV6+zshNw6Ojr0bfhw2vqkHyMtKCFCcoZh33Wx9SE9Cr+0EqWo3YT3/AitnEY/5XU5

2zKAaNno2i9CQqGxsREDBw7Ut6ioKH0bMGCAsSk3hBDz2yg5fnf3hAgUr0sn/MZEE2WhLaJ4kb6B

FhghhJBLFlpghBBCLjsoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJG

CCEkIqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEk

IqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGA

EUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAEUII

iUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAEUIIiUgoYIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAEUIIiUgo

YIQQQiISChghhJCIhAJGCCEkIqGAXRAa8eLMQRg080WxJ6h/EfcPEsdyM89dTsj4Pf62OnAi02IV

Al29lHj7cZlHfRxWVRbuf0mWAkc56Qtsz7sE6VZ69LY7EilQwC4Iw/HAzja07XxA7InX6PCr2CN+

f3HIe+7y4W2s+u6/6PHzx9uPX4d/eVkdEGDEA3iprQ0v3X95lYLewf7eEOKEAnZBsLT8jqzCdbOM

6v3n450tYd8WYuNL9wsr4H68WG89Fm70zWIdOFvW4jnSzaojxqEHx3nDynAeG/7an+UNg+nmRc91

85oM/w/xc7n7ix/6tHSlfz/8hdz7OX7o45/aArWOu4yfN91e9PhltZyEqJr+W/2w3GecUe4c1uOb

lvBZ0zNgXgj8x8l83iqskr8yDf7bn0V0Bs/r15UblU6e+5W/9nu8mPmzKkC47djTJnD8rOEIlJ6S

wP7ZscfFmeYGzvwRqHw3NmuYvJhpH/jZ1vS155stzl3lm3yuLSx2f8gForW1VWtpadHOnTunNTU1

aWfPntVIb3NW++WPorXoH/1S7ImjFzO06Oho7Ym3jatWjGsZ2i//oB/5uc//Ne0Pv9QyhJ8ZL6r8

e/uJAM94S3tCnI9e+ZbYV3547lPH8pru3xPCteUe9ay3Vhr3GH5b/fN3bMe41/TXedzFvV3Gz4yH

ShuHW+szukxDx/Pt8TSfocJqe4b9PuMZ/tw5winp8rry15buyt+A+RtOuO3xt6WN7k7d00U4Qi+v

dnQ/zHS3xqWL8JnXbPHSr1n2lV/G/U6UO1scLW5taWrNU8d9kq7CSXoVqUlSm6RGSa2SmvXll19q

7e3tGi2wS4zh4+7BdOzBq4dF26++Eq++DExPS8Fw0QqsLBOW2333IGWE7hIPLBDmzMv/gucDtjT9

cRvukCbS/zkjfHTjjOrO21NWiUb1vF/ceZvq2noMLr1FqqwqG9Mx8m/lrwsj7xM/un/h8jbelBbZ

z+8QoZLchuxt00UA1vhtWQfnFoyUaTNipNgTcfrIrZ81kFbfKrjvfwltbS/hAT0NQ+EXuONW+avS

W/jzpiW998y6TlggLjzW1oa2n8lYqHwy4+Svi9CThwHwXFfp8fKrqKx3pNWtd4iQAcfPBEr1rsOt

Yytf3rJ35g/iIGj++0nPrvyzYcTFdIdbHxN+tOExPbyBMbreLfFydi+Kd+G68SKkP/9NkC5Z/+Xk

7TdkLE3/re+JwpJvRlim455xekyRkibz6Yx4o8iFhAJ2qTEiBfcIQZAvlf0lUWLz9yO9L2w3cX1P

VYovvSmqoel4YZuoTcTLV6mepwuT6h65ruwefNz2MV6QImVDVQI9of4Mjouf6d9zGcc95b6RQk59

ue1fXhCxkshKt5e6e0QF/5Cq1aWIybQyutK8jYJe5ayRVnrXrB4HQ1TsIh0mfzgj8tsb/kFq7FIX

xS7yP2B6duWfFZXv4eL+SPoWAsEaQH7LSSPO/B/5a8ZpkNHdHUCUjLDswb9813BrDAscx5luNbxI

d6GAXXKo1twv3sTz8iXxtPp6YunY8Vh5ZaIakf6PGymOf45/kS+hep7ZGv1NXw6g+7WU+gBlBbV5

KmJRSQWcJRk6t/1M+im2Q7KmkxV3nqg4ey+fbFxtpJW0LvRnmptu9XWTv5X5LhoQ2z62+Smtly7z

P1B6duGfjW7mu97w6lIkRHhPS3EVwvJCuPk7HCP/Xv4KPyxhbxNWqL8UNsIiGn+nrW7DsexJb0AB

uwQxBObn+Lm1m8UUNr07SR434sW1opK57wVkyy4Pv90hATCtvJeFYEmLTh1LzOfZKosjz/fRzEHV

TSPE2qhu3sbzUkR//pBvRRBO/GxYJwIMxwNPGtaDYfWpSstsZR+RFqmTn2ONblmp9Da7mKyTSG59

DL/Rb5RWqTOf/E8M6RJPt7BKD71R4Ugr6/P9EiDcVsxyILuPxaExgcGYoBA4/7tIzy78s+OIS4hT

+23d6wJzsoonZaVlZVrG3eiGvu1O2RAxu1q7zjd7WKxpQi4onMRxIbAP8hqD2/4H4A38DBorzHv1

zTFobL32xMrAg/wSZxjsA/8SNYitbxlahh4eY+DeNpnAETeJ6ZfXjQU1UO7v2foWYPKHJHD8nGGw

T6qwx8XqTqAG4/Xzwk/rfWY8n/CEz54ftrwQmzWtbXHyPM/PYL/fyQDimXp6y82ahma5MDb/ExW8

4f6lJ3yBJh9I7GkTSv4777HFJ6B/Tuxx8eRVsMkRlvLjjZfTnQqDT1kK7s7/++UnHBJbWPyUddIr

dDWJ4wp50NnZCbl1dHTo2/DhfdZpREJCtuiuw7/gBXzMb2BImEjL5Ie/kF1h/ru/CIkkGhsbMXDg

QH2LiorStwEDBugbBewCMHnyZFRUVKijwMh+dNntYgwIy/51o09ddhUREgqyDFkFTE5IIBeOadOm

YdeuXeqI9AYUMEIIIRFJVwLGSRyEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQ

iIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQC

RgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRggh

JCKhgBFCCIlIKGCEEEIiEgoYIYSQiIQCRgghJCKhgBFCCIkorrjiCv2XAkYIISQi8REwU9kIIYSQ

i01XmmQTMIoXIYSQS41A2qQLmPNiZ2en2iOEEEIuDk4tsmqV3B9gnrD+/vWvf9X3CSGEkIuF1CJ/

GmXitwvxyy+/1H8JIYSQi4WpRVbRsuLpQrSqm7yJ3YiEEEIuFlKDpBZZtcncN/F0IUpMB3I7f/68

OksIIYRcWKQGWTXJxHpss8Csm1S+P//5z7ojQggh5EIhtce0vpybidzXLTDnNmDAAP33888/R0tL

i3JOCCGE9C1Sc6T2WLXIuZl4JnGYF8wb5K/cpEfNzc3o6OhQLgkhhJDeRWqM1BqpOab+WDVJbibm

/hXt7e3aV199BXOTA2f+Nnlt8ODB+jZo0CAMHDhQ94AQQgjpDlK02tra0Nraqm9SrKKiovxupqjZ

hO2vf/2rTcCcImYeO91omubZTKz7hBBCiInTgjI3qzDJzRSrQOIlN8/9UsCk8DgFKlTxMjcrzmNC

CCH9Eyk0VjziY9mcAmUVMec1273ChBN6YwiY+WtugcTL/JWbxPlLCCGEWJGC4/yVmylKTqFyipfV

rWcTIiV0xy5KVsGybk53cpM4fwkhhBArUnCcv+ZmFSh/m9Od535TwJybP9FyipfcJOavxLpPCCGE

mKIjsQmQZTPFyfprFS/npvshBUzuWEXJ3KyCRfEihBDSXUzRkXgEyCJIcrMKViDxMu8DgP8fL0Qg

GauJJXsAAAAASUVORK5CYII=

--refeik-a6b39708-a7a4-4327-a94a-74fa68cb9bab--