Muama Ryoko phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 15:00:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfoR1-00000000CqW-23qa

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 14:59:23 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 14:59:23 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm6nam11hn2205.outbound.protection.outlook.com ([52.100.172.205]:54625 helo=NAM11-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfl71-000000000ag-2smY

for root@nk.ca;

Thu, 29 Feb 2024 11:26:35 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=LZjeXHSYgH7JxUaqPk/OzsuE/BjBctAeUbccOKyEAPB3QwU87k86LfP03jOnSHfIkl7z2dxhH27RWIpLMy/xuAvOA+8u/v6v47B4m5DpPTQ5DyuPP5Flq5aB+KxGIbPXcr/tVXRVja38cV3fAUPOqyhbAYvh94Rg7cd69D+9VAMp3Wz2NNYVc56+boyeXGqsBAoStRREjK6us11IgQaKTEYcQbJ0VxvtYVWv528OWxRpqukVfYRdXCJrLWr6ysFCy3CV4ZHC3f7ndM/zbUvut3yCjU8UAIb4Iaily3CDFfGpGtrTothvwzMrerbZUsi58XORtQK3VEfzwOc7n/fxEw==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=i1FKtkRfHfYiKTHOwk+7VeQM4cIYs68buq5y+6cnNkY=;

b=ORkOFW/vhuMnCNwrSQtHqOEEWNBqQ0TsnPxdDDKxB2mEZXih1FoyGo25JJKVYYQsGQOqpwm4oaE4IlxhZg8a/RisJKxuCdRbyZM+EX+Te2KCSdXarp4PglLHEu7GB3TMHJK7xIG6IzwAq7b7QUYubLqrFxWcztvsxdLf7eOdKE/vVTKnftThzJYcpSGkNBmUZ9/6S9kyrXCneH8ORbL7G7uhTv5yAAEDysaMQoOtvXAg/MOUiYgBrmJ7S5yOotVqIKTQQlasc34yTgU6gLh6lmI4nNg4/bPx3hgZdcymaVqjz/MeT3hF9P3sNAx14FrnybuQC8dpS5UnGWAjuyBQXA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=minhtu.oiko.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=minhtu.oiko.sbs; dkim=pass header.d=minhtu.oiko.sbs; arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=minhtu.oiko.sbs;

From: ""Tech_News""

Subject: New Device-Lets You Have Internet Connection Anywhere

To: root@nk.ca

Cc: root@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_795b7555-4cf9-4208-9109-af43d8c405c5_"

Date: Thu, 29 Feb 2024 18:24:23 +0000

X-ClientProxiedBy: YQBPR01CA0119.CANPRD01.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:c01:1::19) To SJ0PR04MB7696.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:a03:326::21)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SJ0PR04MB7696:EE_|MN2PR04MB6301:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 5ddf446a-ba95-44af-56e6-08dc3953a937

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?M2x5bVFWamZza3Y4S2F1UHBtWk1UUmt4cFpOcUtDa0VlOEExZlg4bUF3c2Q4?=

=?utf-8?B?VjJMVHROUW9xZXdES0cyUCtIMUsyNVppM20zRnJkRDNrZkl3WDUwWWErT2Vw?=

=?utf-8?B?ZGZWdml1UEx5blFVTldSK2RyRFE2aXp4eTMyZ2VKdnlTNFdvQ09yeHFwZ1I0?=

=?utf-8?B?SHptOE1oWFEzeEE1amV5Y3JqUzIydEtkQ09CN1lybkorcFZsRWpNMjd2NWNN?=

=?utf-8?B?cFgrWjJSVHgxSUQ3Vm4yKzZ0elNpU3NFSDFobHA2WGtGSWZqc09FQnBva3lP?=

=?utf-8?B?bmdSZE9iUk9iV3Yxc1NBcm1zVjZiNG9wNHcvUWNHK0VmMHVMTzFId2tHSmpI?=

=?utf-8?B?MnNNdGxKazYxYm5GUGJYbGc5N0ZLTVk5dndZVEE5bXdqV0NIWFRVbWxDdEtY?=

=?utf-8?B?bjM3L1hoZ3Z2bzhSRWF3bFRaNzBBb09vYVR1WmlBUVN4b1gvU2s2WnQwVEhP?=

=?utf-8?B?MTBrLzBjREVmclN0UWRlSElNMVo5NGVaVmpFaDNSLzVUWDh3c2NXSFhiZGph?=

=?utf-8?B?cVFmZTNHcitobUFHbDVOc2t5WjludHFETytkbTdpOUxMZUZTbTIvMVdidXM1?=

=?utf-8?B?SW5uQVBYdmR2eXh3TXlPVlZMWlpGbVlUWGhYV25xUFBhK1cyNERMVHNTYnVD?=

=?utf-8?B?SldUZlFaeDNiNHZOSzZYeGlVdjExRnJyOERRRmwwS3ZCZTdMZXRTVmVyMkdi?=

=?utf-8?B?aGZHVUl5Y2VVZ0VCN3VvQU5SQ05KclJKS1c2R285elpUMzN2QlN2cnBES0sy?=

=?utf-8?B?YmtDU2VXeTk2dnZQd0xKUmcxWWJOcjFYSmgvQXNDbEhiRWpJbjVHc210bGhN?=

=?utf-8?B?eEdPeTlVbnltdG82ZExvWW1MbkN6UWQvN0lydUs2QWVrcDRKS2QyUHZJbjVw?=

=?utf-8?B?aWpUN3A3djZETkVMM2VLRk51Q0luWWxWVk45L1QrR3VFTFpKblBvZ1NKanRz?=

=?utf-8?B?a0FONGNOWmlxSUtZMHBvYmxtUDdQQldoNTJRSWNDNmVqZmRWdTZJcjhOMXA4?=

=?utf-8?B?akd4d01jYmhHVmorSTFuYytUMjlEZGR0TnVSMXdoUDJWQmRIc2h6WUxXK2Rp?=

=?utf-8?B?UzVtS0xtUWpuL2VvWitGMnhjNjlUNlQraXFtVEYyY0p6U1JjM2pxdUoyQjVD?=

=?utf-8?B?cmRrOWEyRkJBWFA4S3hwakhQM2FqNVFyMnlIL21aT2dtNThKcmxqcEZHVnl1?=

=?utf-8?B?V0FDMUx0a2UvUzNMMDhsRjVMKzNsVG9GYm9tS25uSmVMRVAxVVQzWG8veG0r?=

=?utf-8?B?RTRpaEdxQ0FhbTZFeEVqSVgxMXcwWmFQMHpUZ0RvcWlzb0FDUmFXU2VZWCtj?=

=?utf-8?B?enJYVkhidWhWWXNnWE1uWW8vWjQ5SGVBdzB3Q09KWGR0Zy9WTkZnWC8wQmg3?=

=?utf-8?B?RFBibVJuNjkwa0FPR1ZCdi80Q080RnNaSUtRejYzanhsZDNoT0htek1aS1Q1?=

=?utf-8?B?QTNUK0o2UTVVYi8vdW9YenF3YnlPT2xZbDlWd2NaYjVpZGxEeUhyeVA0cUJ5?=

=?utf-8?B?blFFRDZIcHpBcVlXcFhMWnlPR0tDUkFoK0gzMmd4MkthTGVFbEVKOC9HaGtC?=

=?utf-8?Q?KTBVknpV8EIPlYyftVqeatuaqp3TcI6NyaqDSzOBg8Epez?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:7;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:SJ0PR04MB7696.namprd04.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(22042699003)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?UlJIbktuTGFvZ1kxbGdvaVg1SVlwOGxRaXh2SWNJdlNtNzdtbVhsdkFFN2NE?=

=?utf-8?B?czhwcW5EZGwyUnFUdWQvVks4L1FLQThwQTJVcEJBU1JnWFdYYWJ3UjM1MCtw?=

=?utf-8?B?Z2pBa21UZWFOU0NyNDdqQ0J2K1FRVGpNWkMyVDh3R0dZVS8zZVlBdGpLUVkz?=

=?utf-8?B?QmI1L3F0THR6VVFKM1puNVlXMXRJRndXL0RBODBHUnJDYmhCNXNzZEFUYS85?=

=?utf-8?B?L2h2dGNSOVdqdllha2xYV1ZCSkovMXJmMEV5WlN1Z2ZtK2x4SWdXRU9GRVRs?=

=?utf-8?B?Tk9mZ21ZR2tPWGs3Ynk4bEtnYzlNek5TZ0pnM3lZSjBvMGNHaEt0dWpVdjRJ?=

=?utf-8?B?c0pVZWpRdTEvcnphMWgvQWlLVDFHZ2lWOTRFL1NJK2Q2dGk0UnV0c2YxeGNL?=

=?utf-8?B?aXk4eElJRXl4ZTBqK2tLTG00K3ZIVDR5UEIwVjFuRC91N0pnTGFtaDAzOWpD?=

=?utf-8?B?VVRsNnVITERINktIa1EyV0Z5TlkyWm9MNWtyQmx0bnMzcHN0dDJjS1VUSHlW?=

=?utf-8?B?amRTdVBHN0ZNaDU2enNPdm82UVVMa0NPY2pYeWthSmloLzFXSFdwUU1nRXdh?=

=?utf-8?B?M2ljakMyVDgyNnMxL0dncG1yTlp6RHZqdEtNRzEwR2RHdWJTOXJlejQwRmkr?=

=?utf-8?B?cWQ5SVdPaXVjTTFneWFMYjZwQkxONTRCdXFpMHczSlY3cXRRVHp0S0l6OUhS?=

=?utf-8?B?ZmNjSzFXcTBreTNLdzBDVlJGczJMRFBXOUVuSEhwSHdoUlVOalpQTDBtYzYw?=

=?utf-8?B?ZWx6NFgyVmFJakhyb3ZiYWV6MWdyMy90cHJoNzhWQ21LZFkwWHBRNmNuT3lY?=

=?utf-8?B?Q3k1eUI0S25LT3BJajdVd2ZuOVdib1g5K1lXU0N0UitpMHRQY3ptMEJsa2hQ?=

=?utf-8?B?N3lwWUlHT3NTaVJzZFRncDlQQkdKVmdrUzlPK3dHU1BoMnN0LzhvZUVxSXd0?=

=?utf-8?B?NnVkMEZaUXlRbGJDaWc0K1FmU3VYbGt3OVZLTGsrcGo5VlJEK0doMFJPQVk5?=

=?utf-8?B?dFhadERjclpzbVZVMlJzQUIrNDFRWkJQaDcxWG5RSDN4dmRJTHhHSi84SE1G?=

=?utf-8?B?V05tUWIrSjhEUy9NSlBVdzNEcHFxcTNpWlFPTitmYWZFcHZMdWlsMXArQ2Qr?=

=?utf-8?B?U0Y4cGJUWnBsYUFKeWwwRW8yalBzL2x3cWgvMm5FRWFFVW9aTnBxMTMyWHVG?=

=?utf-8?B?UjRoa1NDa2ZYd1h1MTN5Zi8vZkJLQmo4bDNqYTBFU2I2Y0FuUjYvcE5oTEJN?=

=?utf-8?B?UFRsMXNnNlYwRUJBL2NBQmdMMXVuV09qNDJiTUhZTXFoSm5OUFZSd0tuaEMx?=

=?utf-8?B?ODVZKzJ5MnpHYW5SQW5PalU2ZG9yVUdrTUFLT1V2R1JXZHNTRW40dUFDd2lJ?=

=?utf-8?B?K1IwVnZqYmFrNlVuUThubHkyaGFaMkRleFdTRi9DczVyWHU1eE9jQmJRNHhI?=

=?utf-8?B?aHdvNm9NV0U1dDlrMjhzZ05UazZmYzl3UXVqcGE1cllhWEErRnh0SmdOdHVX?=

=?utf-8?B?aWdXL1VoalhleXYwWlZrZDAwV25yeXJ5VHlZQURUck5vdEZISWNFZWdReTlw?=

=?utf-8?B?WVdTOXkxQktuanJDM3dGbFpFRjIvRm9KTzNKZnpFK2pGbkZncm01ZE0xdVda?=

=?utf-8?B?K2lZUGwrb1V1dWJkV3JibDR3V2I0Z1l0cjROT1BkdGV0bmVtN2RZOUNKVzNY?=

=?utf-8?B?dTdqcCtJd1dWSGdaUlF1WkZTZU5HREoyeDd5RzFhU2lwWmtHOE9tSDgvd0pW?=

=?utf-8?B?QzI1Qk15cWlTdk5DbWoxYlJjdFMyRzltNys5SitQY0ZycVNHdTVocG15Tm1R?=

=?utf-8?B?dHlkQkFlMmtjZGUzLzZ4enB0MjJQSjVJcXkvQkErUXN2YVQ0cW1MMmlyRHd5?=

=?utf-8?B?dFpuZERWVDFZK1NFSDQ1WEMrV2ZTVjhJQTdaeUtIV1ZydlJFcjI1QWJwZUFa?=

=?utf-8?B?VnBZcDlYc09vWnJxT3BJaEEzUXdSdXVKallxdE5EOVNVSVpiL1lIMlc0dW80?=

=?utf-8?B?UE53NFlVUnJJSHR5ZG5Yc1JLQU5ITVpLdGVydzhna2F1ZVlaUmxsN0RLeFli?=

=?utf-8?B?S1N0czE4VktxTEZ6cXBxd3c1TWVlajEzeWdKVU1lRXR3alAzdmVIZW9vLytX?=

=?utf-8?B?QlVKb094ODQ0VjNKYUNjdk44eW1IYnhQYng3UTk2WFB4aU5NTG0vQUEwZTJF?=

=?utf-8?B?T0E9PQ==?=

X-OriginatorOrg: minhtu.oiko.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 5ddf446a-ba95-44af-56e6-08dc3953a937

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SJ0PR04MB7696.namprd04.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 18:24:26.4586

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 99b68662-d18b-418c-9a5f-8af2c455b602

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: Zqy/53a8ePcGO1gxn9AVcfdjyKyPupeaQBYa6Kd9yosbU1PF8K+MbIhNc7xLorTeHCodHIrGZrVuubQ9eDUsrobCKbHhEpniBMvg7tB7Av8=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: MN2PR04MB6301

X-Spam_score: 6.1

X-Spam_score_int: 61

X-Spam_bar: ++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Everyone is going crazy over this high-speed portable Wi-Fi

router! Bring Your Own Wi-Fi Wherever You Go!Content analysis details: (6.1 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.172.205 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.172.205 listed in wl.mailspike.net]

0.0 T_SPF_TEMPERROR SPF: test of record failed (temperror)

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

1.0 FORGED_SPF_HELO No description available.

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

Subject: {SPAM?} New Device-Lets You Have Internet Connection Anywhere

X-Antivirus: AVG (VPS 240228-8, 2/28/2024), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean--_795b7555-4cf9-4208-9109-af43d8c405c5_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_795b7555-4cf9-4208-9109-af43d8c405c5_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Everyone is going crazy over this high-speed portable Wi-Fi router!


Bring Your Own Wi-Fi Wherever You Go!

--_795b7555-4cf9-4208-9109-af43d8c405c5_--

Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

This link is not meant to be clicked. It contains the trackback URI for this entry. You can use this URI to send ping- & trackbacks from your own blog to this entry. To copy the link, right click and select "Copy Shortcut" in Internet Explorer or "Copy Link Location" in Mozilla.

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA